بیست و نهم خردادماه سالروز اوج خیزش عمومی در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی ایران شنبه نوزدهم ژوئن، راهپیمائی مرکزی همگامان در پاریس

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

زنان و مردان ایران سی و یک سال پیش، برای تحقق استقلال، آزادی، ایجاد امنیت اجتماعی، آزادی اندیشه و بیان، برخوردارشدن از حق ایجاد نهاد های مستقل صنفی، فرهنگی، زنان، سیاسی و اجتماعی و بهره مند شدن از کلیه حقوق شهروندی، انقلاب عظیم بهمن ۵٧ را خلق نمودند و ماشین نظام سلطنت موروثی پهلوی را درهم شکستند تا به بی عدالتی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پایان دهند و مناسباتی آزاد، برابر و انسانی در جامعه ایران برقرار سازند.

اما نه تنها آمال شان متحقق نشد بلکه حتی ابتدائی ترین حقوق شهروندیشان نیز لگد مال حاکمیت قرون وسطائی مذهبی، تحت لوای نظام جمهوری اسلامی ایران گردید. سی و یک سال است که رژیم جمهوری اسلامی، ایران را به زندان و قتل گاه دگراندیشان تبدیل کرده است. سی ویک سال است که در جمهوری اسلامی زن و مرد ایرانی، از پیر و جوان به جرم دگرآندیشی، آزادی خواهی و برابری طلبی مورد اذیت و آزار، دستگیری و شکنجه، زندان و اعدام قرار می گیرند. سی و یک سال است که رژیم جمهوری اسلامی از ارتکاب هیچ جنایتی نسبت به مردم وجامعه ی سراسر ایران کوتاهی نکرده است. تقلبات انتخاباتی در سال گذشته نیز نشان داد، آن جا که منافع کلیت نظام مورد خطر جدی قرار گیرد، رژیم حتی به قواعد بازی میان خودی ها نیز پای بند نیست.

 

تجربه سی و یک سال حاکمیت این نظام قرون وسطائی بروشنی بیان گر این واقعیت است که این نظام اصلاح پذیر نیست و بواقع خود مانع اصلی بر سر راه تحقق هرگونه گشایش، تحول و دگرگونی دموکراتیک سیاسی واجتماعی است. برای مردم سراسر ایران راهی جز این باقی نمانده است که با حضور گسترده میلیونی و حتی قربانی کردن امنیت، آسایش و جان خود، در سراسر ایران نشان دهند که آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را می خواهند، جمهوری اسلامی را نمی خواهند و برچیدن آن را در دستور کار خود قرار داده اند.

سرکوب اعتراضات گسترده و مسالمت آمیز مردم، اذیت و آزار، دستگیری، زندان، تعدی، شکنجه، تجاوز به جان و شخصیت و کشتار زنان و مردان دگرآندیش، واکنشی است که رژیم جمهوری اسلامی بنا بر ماهیت خود در برابر اعتراضات مردم از خود نشان داده، هر روزه نشان می دهد و تا پایان عمر سیاهش، نشان خواهد داد.

در چنین شرایطی کوشش همگامان این است که به باز کردن فضای دمکراتیک، روحیه آزاد آندیشی و آزاد منشی هر کجا که هستیم، دامن زنیم. اشکال جدید همکاری و همآهنگی در فعالیت ها را، آزمایش و تجربه کرده و زمینه همکاری ها در دفاع از میارزات مردم در خارج را گسترش دهیم.

ما در پی آن هستیم که عناصر و نیروهای مترقی با حفظ استقلال فکری، با طرح خواسته های مشترک خود در صحنه مبارزات فعالانه شرکت کنند. آپوزیسیون مترقی ایران در خارج از کشور راهی ندارد، جز این که با نشانه رفتن کلیت نظام جمهوری اسلامی و با طرح روشن خواسته ها، به سهم خود در این حرکت اعتراضی شرکت کند. اگر در داخل ایران برای دگرآندیشان به علت خشونت بی حد و اندازه رژیم خطرات  بیشماری وجود دارد تا نتوانند خواسته های خود را به روشنی بیان کنند، برای اپوزیسیون مترقی در خارج از کشور نه تنها این محدودیت ها وجود ندارد، بلکه این اپوزیسیون موظف است که هر چه روشن تر، به طرح این خواسته ها پرداخته و صدای رسای شکوفائی و گسترش جنبش نوین اعتراضی مردم بر علیه کلیت نظام باشد.

تجربه ما و فعالیت های مشترک مان در ماه های گذشته دال بر آن است که می توان با نشان دادن روحیه حسن تفاهم و فرهنگ مدارا، با حرکت از مشترکات به شکل گیری جو زنده ی سیاسی و تحرک مبارزاتی علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی، تفکر بازمانده از نظام های موروثی، ساختارهای فرد محوری و ولایت مدار نیز مبارزه کرد.

حرکت ما می تواند به عنوان یک تجربه عملی در خارج از مرز های ایران سرآغازی باشد برای همگامی های ضروری و ایجاد ارتباط در میان کلیه نیروهائی که هدف شان، پشتیبانی از مبارزات مردم، ارتقا و گسترش آن و عبور ازجمهوری اسلامی به سمت آزادی، برابرحقوقی، عدالت اجتماعی و جدائی و دولت، می باشد.

ما از همهء ایرانیان صمیمانه درخواست می کنیم که برای آینده ای بهتر و انسانی با ما، به صورت برابر حقوق، هم گام شوند تا مشترکا بتوانیم از مبارزات مردم ایران برای از میان برداشتن رژیم جمهوری اسلامی، رسیدن به آزادی، برابرحقوقی، جدائی دین و دولت و عدالت اجتماعی پشتیبانی کنیم.

تجربهء اجرای بیش از سی حکم «اعدام» در سه هفتهء گذشته در سراسر کشور و تجربهء سرکوب سازمان یافتهء تظاهرات اعتراضی امروز؛ سالگرد تقلبات انتخاباتی بیست و دوم خردادماه سال گذشته؛ در سطح شهرهای بزرگ سراسر کشور و دستگیری های گسترده در مراکز آموزشی و خیابان ها خبر از آن می دهد که رژیم جمهوری اسلامی برای بقای خود به سرکوب سی و یک ساله همچنان ادامه خواهد داد. شایسته است هر کجا که هستیم و هر آندازه که می توانیم به مبارزه علیه رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی بپردازیم. اپوزیسیون مترقی ایران می تواند به سهم خود در خارج از مرزهای ایران پژواک صدای رسای جنبش نوین اعتراضی مردم بر علیه کلیت نظام باشد. در این راستا ما

 

شنبه نوزدهم ژوئن از ساعت شانزده از میدان پانتئون به سمت میدان سنت میشل در پاریس

 

به راهپیمائی در اعتراض و افشای جمهوری اسلامی،  دست خواهیم زد.

 

مبانی فعالیت مشترک ‌ما:

– مبارزه برای توقف فوری «اعدام» ، توقف هر نوع شکنجه و آزادی بدون قید و شرط کلیه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی؛

– دفاع از حقوق و خواسته های زنان، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان و دیگر اقشار مردم و پشتیبانی از مبارزاتشان؛

– تلاش برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب جهت بررسی وضعیت زندانیان، «اعدام‌»ها و ترورهای رژیم در داخل و خارج از کشور وپی‌گیری و مجازات عاملین و آمرین آن؛

– تلاش برای اعزام هیئت و یا هیئت‌های بین‌المللی (به کمک وکلا و حقوق دانان بدون مرز، شخصیت‌های فرهنگی-سیاسی) به منظور بررسی جنایات نظام جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران؛

– برچیدن کلیه‌ی نهادهای سرکوب رژیم؛

– رعایت و احترام به اصل برابرحقوقی: زن و مرد، ملیت‌ها، عقیدتی، مذهبی، فرهنگی و شهروندی؛

– جدایی دین از دولت؛

– آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی؛ آزادی اندیشه و بیان، اجتماعات و تظاهرات، تشکل، تجمع، اعتصاب، احزاب و مطبوعات.

با درود به کلیه زندانیان در بند رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی، با درود به خانواده هائی که در طول سی و یکسال حاکمیت رژیم قرون وسطائی فرزندان، همسران و والدین خود را از دست داده اند، با درود به زنان ، کارگران ، کارمندان ، معلمان ، دانش جویان و جوانانی که برای برابرحقوقی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند و به جمهوری اسلامی نشان داده اند که در تدارک سرنگونی این رژیم هستند .

با درود به مبارزان آذری، بلوچ، ترکمن ، کرد و عرب که تحت بدترین شرایط زندگی و عدم امنیت، به خاطر کوچکترین خواسته های خود، مجبور به هزینه گذاشتن از امنیت زندگی و جانی خود هستند.

 

زنده باد آزادی، دمکراسی، جدائی دین از دولت و برابرحقوقی در تمامی زمینه های اجتماعی

زنده باد همبستگی جهانی ایرانیان بر علیه رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

 

همگامی افراد، کانونها و تشکل های ایرانی درهمبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، در خارج از کشور: انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران (پاریس)؛ تلاش – کانون حمایت از مبارزات مردم ایران ( کلن)؛ جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران(ماینس و ویسبادن)؛ جمعیت کردهای مقیم فرانسه؛ جمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشر و سازمان پرایم(هلند)؛ شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران (لندن)؛ شورای هماهنگی ایرانیان (هامبورگ)؛ شورای حمایت از مبارزات مردم ایران (اشتوتگارت)؛ شورای سوسیالیست های مسلمان (هلند)؛ کانون پناهندگان سیاسی ایران (برلن)؛  کانون فرهنگی ایرانیان (هلند)؛ کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران(هانوفر)؛ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران (زوریخ)؛ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران (بروکسل)؛ کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران (برلن)؛ کمیته فعالین چپ (هامبورگ)

برای هماهنگی در راهپیمائی نوزدهم ژوئن در پاریس، با آدرس های زیر می توانید تماس بگیرید:

info@hamgami.org

adpoi@hotmail.fr

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.