Farhang Ghassemi
نابودی جمهوری اسلامی و همسازی ملی ایرانیان
لائیسیته در ایران، جدایی دین از دولت
آخرین مطالب

Latest update

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش دوازدهم

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران میهمانان خانم ها الهه امانی، نیره انصاری، هانیه میرزایی و آقایان بهروز بیات، فرهنگ قاسمی، منوچهر تقوی بیات، اسفندیار خلف، سعید جعفری تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/6KcKnUlNb2s[/embed]  

تئوری (هشه) در کشورداری و اداره جامعه 

روشنگری در سخنی کوتاه: چرا نه به همه با هم ؟ و چرا آری به همسازی؟ در رسیدن به هر هدف گرایش نیروهای همگرا که دارای هویت، شفافیت و همگرائی باشند اهمیت دارد.  از نزدیکی گرایش های شفاف و با هویت می توان واحد های مستحکم و پایدار را به وجود آورد. این ...

بینش نو: بخش نخست مسئولیت شهروندی

بینش نو برنامه ای از هانیه میرزایی و سعید جعفری تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/KfcVGklKhnk[/embed]  

برنامه ویژه در باره بیانیه توضیحی اتحاد جمهوری خواهان ـ امیر ممبینی

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ویژه در باره بیانیه توضیحی اتحاد جمهوری خواهان مهمانان: امیر ممبینی و مزدک لیماکشی ۲۴ دی ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان [embed]https://youtu.be/RRaQN4TuxlA[/embed]  

دفاع از آزادی بدون استقلال، حرکتی است انحرافی

بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش شصت و دو تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/-PIPJ-QQTKo[/embed]  

۱۴۳. چرا نه به فدرالیسم و آری به عدم تمرکز؟

برنامه ی۱۴۳ انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و سعید جعفری تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/JxaFupACqdY[/embed]    

نگاه روانکاو: نگاه سیاسی و زیر بنای ارزشهای انسانی

نگاه روانکاو با دکتر #حسن_مکارمی : بخش نود و سه (نگاه سیاسی و زیر بنای ارزشهای انسانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/nYmn34bX4eY[/embed]  

از میرزا جوادخان سعدالد‌وله تا میرزا فرخ خان نگهدار

میرزا فرخ خان، پای خود را جای پای میرزا جوادخان گذاشته است. مردی که در «جامع آدمیت» یکی از آزادیخواهان بود و اعتباری داشت، درست مانند میرزا فرخ خان که زمانی فدایی خلق و از رهبران بنام یک جریان چپ معروف بود. میرزا جوادخان سعدالدوله نامزد ریاست مجلس و از مخالفان ...
آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟
معرفی مقالات وارده

admin

بدون دیدگاه

مسئله عقب ماندگی ایران و ایرانی در دوران معاصر (۵)

امین بیات دین اسلام وروحانیت شیعه یکی ازعوامل مهم وعامل عقب ماندگی درایران بوده است، روحانیت وآخوند ها همیشه بدروغ وبا ریا و تزویر تبلیغ کرده اند که دین اسلام بعنوان یگانه اهرم درهمبستگی وایجاد یگانگی، وحدت و ساختار قدرت در ایران موثر بوده است. در ایران معاصر در اکثر شهرها بناهائی ...

ابن مقفع روزبه، چالش ایرانی

جلال ایجادی ما باید به امروز و آینده خود فکر کنیم ولی روشنایی هایی در تاریخ، ما را در درک امروز مدد می رساند. ما نیازمند مدرنیته ژرف هستیم و این امر مستلزم برش و گسست از فرهنگ قرآنی و شیعه گری است. ما از خودبیگانه گشته ایم و فرهنگی پست ...

مسائل گذار: میز‌گرد جمهوری خواهان دمکرات ایرانی

میز‌گرد جمهوری خواهان دمکرات ایرانی در مورد: دمکراسی آمریکا، ترامپ و‌ وقایع هفته کذشته در امریکا، سخنان روحانی، رهبر و فائزه هاشمی در‌مورد دمکراسی امریکا و‌ ترامپ-بایدن شرکت کنندگان: مریم اهری، تحلیلگر سیاسی رضا علوی، تحلیلگر سیاسی بهیار قهرمانی، تحلیلگر سیاسی کوروش ‌پارسا، تحلیلگر و فعال سیاسی جمهوری‌خواه تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد ...
اخبار گوناگون

admin

بدون دیدگاه

پخش زنده میز‌گرد جمهوری خواهان دمکرات ایرانی

میز‌گرد جمهوری خواهان دمکرات ایرانی در مورد: دمکراسی آمریکا، ترامپ و‌ وقایع هفته کذشته در امریکا، سخنان روحانی، رهبر و فائزه هاشمی در‌موزد دمکراسی امریکا و‌ ترامپ-بایدن مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه برنامه ای از کوروش پارسا بخش زنده ساعت ۱۷ به وقت پاریس دوشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ برابر با ...

معرفی رنگین کمان

بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند. تاریخ گواهی می­دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه، نه تنها سدی برای رشد جامعه ایرانی است بلکه صدای آزادی خواهانِ مستقل، دمکرات و لائیک را با زور، شکنجه، زندان و اعدام در نطفه خاموش ساخته است. بی‌ تردید ما با این رژیم سرآشتی ‌نداریم و خواهان بر کناری آن هستیم ...

مطالعه بیشتر درباره ما