Farhang Ghassemi
نابودی جمهوری اسلامی و همسازی ملی ایرانیان
لائیسیته در ایران، جدایی دین از دولت
آخرین مطالب

Latest update

ویژه برنامه در باره انتظارات ما از هنرمندان ـ بیژن میثمی

«میزگرد جمهوری خواهی» ویژه برنامه در باره انتظارات ما از هنرمندان مهمانان: بیژن میثمی و مزدک لیماکشی اول بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان [embed]https://youtu.be/JDwfJj80ebU[/embed]  

مسائل گذار: رویکرد فرانسه، المان و تیم بایدن در مورد برجام

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه گفتگو کوروش‌ پارسا با دکتر بهروز بیات، کارشناس تکنولوژی هسته ای و فعال جمهوریخواه ملی و‌ دمکرات در‌ مورد رویکرد فرانسه، المان و تیم بایدن در مورد برجام تخمین هزینه تکنولوژی هسته ای ایران، فعالیتهای منطقه ای و‌ موشکی رژیم احتمال دولت نظامی و کارامدی آن تهیه ...
آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟
معرفی مقالات وارده

admin

بدون دیدگاه

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیامد آن برای ایران

امین بیات زمانی که خمینی مرد، ما بین طرفداران و جانشینان او تصویه حسابهائی خونین در گرفت،بسیاری ازپاسداران را هم یا کشتند ویاآنها راخانه نشین کردند، فرزند خمینی را کشتند، وحالا نوبت نوه خمینی رسیده، و بسیاری از آخوندهای مزاهم را از سرراه خود پاک کردند مانند عبدالله نوری و بسیاری ...

عبدالکریم سروش مدافع خشونت مقدس

جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (عبدالکریم سروش مدافع خشونت مقدس) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/LPkl8YgtwrE[/embed]  

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش دوازدهم

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران میهمانان خانم ها الهه امانی، نیره انصاری، هانیه میرزایی و آقایان بهروز بیات، فرهنگ قاسمی، منوچهر تقوی بیات، اسفندیار خلف، سعید جعفری تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/6KcKnUlNb2s[/embed]  

تئوری (هشه) در کشورداری و اداره جامعه 

روشنگری در سخنی کوتاه: چرا نه به همه با هم ؟ و چرا آری به همسازی؟ در رسیدن به هر هدف گرایش نیروهای همگرا که دارای هویت، شفافیت و همگرائی باشند اهمیت دارد.  از نزدیکی گرایش های شفاف و با هویت می توان واحد های مستحکم و پایدار را به وجود آورد. این ...

بینش نو: بخش نخست مسئولیت شهروندی

بینش نو برنامه ای از هانیه میرزایی و سعید جعفری تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/KfcVGklKhnk[/embed]  

برنامه ویژه در باره بیانیه توضیحی اتحاد جمهوری خواهان ـ امیر ممبینی

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ویژه در باره بیانیه توضیحی اتحاد جمهوری خواهان مهمانان: امیر ممبینی و مزدک لیماکشی ۲۴ دی ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان [embed]https://youtu.be/RRaQN4TuxlA[/embed]  

دفاع از آزادی بدون استقلال، حرکتی است انحرافی

بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش شصت و دو تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/-PIPJ-QQTKo[/embed]  

۱۴۳. چرا نه به فدرالیسم و آری به عدم تمرکز؟

برنامه ی۱۴۳ انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و سعید جعفری تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/JxaFupACqdY[/embed]    

نگاه روانکاو: نگاه سیاسی و زیر بنای ارزشهای انسانی

نگاه روانکاو با دکتر #حسن_مکارمی : بخش نود و سه (نگاه سیاسی و زیر بنای ارزشهای انسانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/nYmn34bX4eY[/embed]  

از میرزا جوادخان سعدالد‌وله تا میرزا فرخ خان نگهدار

میرزا فرخ خان، پای خود را جای پای میرزا جوادخان گذاشته است. مردی که در «جامع آدمیت» یکی از آزادیخواهان بود و اعتباری داشت، درست مانند میرزا فرخ خان که زمانی فدایی خلق و از رهبران بنام یک جریان چپ معروف بود. میرزا جوادخان سعدالدوله نامزد ریاست مجلس و از مخالفان ...

معرفی رنگین کمان

بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند. تاریخ گواهی می­دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه، نه تنها سدی برای رشد جامعه ایرانی است بلکه صدای آزادی خواهانِ مستقل، دمکرات و لائیک را با زور، شکنجه، زندان و اعدام در نطفه خاموش ساخته است. بی‌ تردید ما با این رژیم سرآشتی ‌نداریم و خواهان بر کناری آن هستیم ...

مطالعه بیشتر درباره ما