این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

پاسخی به سوال یک چرا یا چرا ملا چرا ،،، ؟ :::: by Mohammad Reza Khaligh on Monday, November 28, 2011 at 3:05am سلام فرید جان چه سوال خوبی مطرح کردی و پرسیدی ،،، ؟؟؟ شاید این پاسخی را که به تو میدم ،،، ؟؟؟ به درد پاسخ سوالات دکتر محمد نوریزاد که از سید علی‌ کرده بود هم بخوره ،،، ؟؟؟ سن تو قد نمیده اگر از پدر صلواتی اگر می‌پرسیدی ،،، ؟؟؟ شاید می‌تونست جواب درستی به همه بده ،،، ؟؟؟ در هر حال خوم آنچه را که دیدم میگم و باز به همه از اول میگم که ،،، افسوس نخورید و با غم غصه افیون کار ملت درست نمیشه ،،، زیرا که نسل ما قدیمی‌ تر از شما جوان‌های امروز بیشتر و رومانتیک تر عشق و حال کردیم ،،، عشق‌های این دور و زمونه و حتی انقلابی‌ها قدیمی هم با این دوره زمونه یه خورده خیلی‌ فرق داشت و داره ،،، ؟؟؟ بعد باز هم میخواهی بپرسی و بگی‌ چرا ،،، ؟؟؟ خوب میگم که بعد از از جنگ جهانی‌ دوم نسل ما ۱۰۰۱ قصه‌های هزار و یک شب و کودتای ۲۸ مرداد شاه مورتی بازی‌ها شنیدیم ،،، و باز هم جفا از یاران خود دیدیم ،،، القصه خلاصه پسته ،،، رفسنجانی هنوز در کمین با سید و پسته خندان پشت پرده کوسه نشسته ،،، ؟؟؟ خودمون با ۳۰ و یا ۴۰ میلیون هموطن در سال ۱۳۵۶ انقلاب کردیم و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پیروز شدیم ،،، اره به شهادت تاریخ ،،، دیو رو همه ملت یک صدا و دست جمعی‌ از ایران بیرون کردیم و مثلا فرشته جای اهریمن نشوندیم ،،، و بعدش جاتون خالی‌ نباشه و یا باشه به همه دیو‌های از بزرگ و کوچیک تو دنیا برخورد که چرا ما غلط زیادی کردیم ،،، و میخواهیم تو همه کشور‌ها با صادرات انقلابی که کردیم ،،، ؟؟؟ همه دیو‌ها را شرشون رو از سر مستضفان کم که دهکده جهانی‌ شلوغ و پلوغ و همه دیوار دستپاچه شدند ،،، فرشته هم بعد از این و خودش هم قضایا خشمگین شد که خون خورد دیو شد ،،، ؟؟؟ فرشته و پیروانش نمیدونستند که با فریب و کهن خوردن خون دیو شدند ،،، ؟؟؟ و صدام مرحوم که در نام پدرش شبهات زیاد بود و قبلا خون و خونابه خورده بود و خودش هم از دیوان بود ،،، ناگهان صدام به ایران حمله کرد و جنگ دیوانه‌ها آغاز شد ،،، خدا نصیبی هیچ مسلمان و مسیحی‌ و کلیم و آتیش پرست و کافری نکنه ،،، که چند سالی‌ که برای دفاع در سرزمین فرشته گان با صدام دیو جنگیدیم و چه جوانان معطری رو از دست دادیم ،،، نمیدونید و ندیدید شاید شنیدید که ،،، چه بلایا و مصیبت‌ها دیدیم که شاید شما جوانان ندیدید ،،، و خلاصه کشته‌ها و معلولین کرور کرور‌ها هر دو ملت به خودخواهی دیوانه‌ها فرشته گان قربانیان دادیم ،،، و قبرستان‌ها از بهشت زهرا‌ها و خاوران‌ها و حتی روستا‌ها هر روز پر از اجساد و به شیون‌ها آباد شد ،،، و امام فرشته که هنوز راحل نشده بود گویا عمر کوتاهی باقیمانده داشت ،،، یه خورده فهمید که خودش هم که این همه کشته داد و گرفت دیو شده و اخر امرفرمود توبه توبه توبه ،،، از امام قبل از رحلت و از شدت پشیمانی و شاید هم ناتوانی ،،، خودش جام‌های زهر را داوتلبانه نوشید و با صدام آتیش بازی دیوانه‌ها را تعطیل کردند ،،، و دکان اکبر آقا ملیجک خودمون که ،،، مامور تدارکات جنگ و محرم الاسرار فرشته راحل بود ،،، بعد از تعطیل جنگ تا رحلت حضرت امام یک خورده سوت و کور شد ،،، در زمان جنگ دیوان نمیدونید که شیخ الرییس کوسه که مامور خرید وسایل این آتیش بازی‌ها بود ،،، ؟؟؟ چه برو و بیایی و هواپیما‌های چارتر حمل و نقل دلار از سوئیس به ایران و خزانه هایی بی‌ حساب و کتاب داشت ،،، که وقتی‌ جنگ تعطیل شد بخور بخور دلال‌های اسلحه تا مدتی تعطیل و همه فکر و ذکر‌ها دنبال اتمی شدن شد ،،، امام تا وقتی زنده بود خودش نمیدونست که محاصره اطلاعاتی بود ،،، و کمتر از این لفت و لیس‌ها خبر داشت ،،، و بعد از ایم که فرموده بود صدام باید برود و نرفته بود ،،، از این همه غصه و کشته و توبه قبل از آن که ارتحال کنه و بمیره ،،، به حاج سید احمد آقا تنها یادگارش و بقیه وصیت کرد که احمد ،،، مبادا جاپای بابات بذاری بخواهی بعد از من امام بشی‌ ،،، و این جام و وصیت آخر را رو بقیه جام‌های زهری را که قبلا خورد بود سرکشید و رحمت خدا رفت ،،، ****** میدونید یا نمیدونی نمیدونم اما خودم دیدم و میدونم ،،، آخ که چه برّه کشونی شد بعد فوت و ارتحال امام راحل و دفن مرحوم در مرقد همه چی زیر و رو شد ،،، اول از همه قبل از این که دوزاری مردم بیافته سید علی‌ خودمون یک هوو و با یک شوت یک ضرب جانشین امام راحل شد ،،، قبلا هم که ملیجک لباس امامت را در پیروزی بهمن سال ۱۳۵۷ به تن امام خمینی کرده بود دست برسه برش قیچی خوبی پیدا کرده بود ،،، بعد از گل زیبا که بلافاصله میر حسین رو که نخست وازی وزیر بود کرد تو پیت و خیار شور انداخت ،،، و از آن پست نخست پذیری هم کلاغ پر شد که شنیدم سید علی‌ باز قرار کلاغ‌ها را بیشتر بشونه ،،، خودش از آن پس اکبر شاه شد با منت و بزرگواری و متانت و درایت اقأیی شکسته نفسی‌ فرمود ،،، و رئیس جمهوری را با اکراه و از خود گذشتگی پذیرفت و قبول کرد و از آن پس ،،، همه که نه اکثر مومن‌ها و با تقوی‌ها بی‌ حیا شدند ،،، و پاچه‌ها ور کشیدند افتادند تو کار گل و بساز بفروش و خرید و فروش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد ،،، و صادرات و واردات و برجک و برج و مترو سازی بخور و بکن و ببر تو حساب‌های خارج ،،، اینجوری شد که برای خرج و مخارج نه تنها خانواده شهدا و معلولین برای اکثریت ملت که غیرخودی‌ها بودند پول کم آوردند ،،، القصه ،،، حقوق‌های معلولین و شهدا را وقف آبادانی خودی و نخودی‌ها را الک که نه سرند کردند ،،، القصه مردم که واسه فرشته دیو قربونی کردند صداشون در آامد ،،، و رفتنند جماران خدمت حاج احمد آقا یادگار امام راحل ،،، آی‌ بدادمان برس وو‌ای هوار از سید علی‌ و اکبر شاه شاکی‌ بودند که ،،، حقوقشون قطع کرده بودند و بی‌ حرمتی هم زیاد به خانواده‌های شهدا میشه ،،، و به سید احمد آقا که بیچاره از دخالت در امور سیاست منع شده بود شکایت‌ها کردند که ،،، ما واسه مرحوم امام که فرشته بود ،،، دیو‌ها را قربونی کردیم ،،، حالا چی شده نون نداریم شب بخوریم و خومون گشنه شدیم تشنه شدیم ،،، آخه کوو اوو وعده‌ها ،،، ؟؟؟ این برجک‌ها که هوا رفت و میره مال کیه ،،، ؟؟؟ سهم ما که با خدا بودیم و هستیم نعمت‌ها کجا رفت دست کیه مواهب خدا ،،، ؟؟؟ سفره ملت و خاله و دایی و بابا خالیه ،،، ؟؟؟ خرجی نداریم واسه چی‌ ما که شهید دادیم معلول جنگ و شیمیأیی داریم ،،، چرا ما نون نداریم دردر میریم صیغه میشیم دوا فروش‌ی بکنیم تا که ما زنده بمونیم ،،، ؟؟؟ تو غرقاب میخوابیم تا سحر گشنه و بیمار و پر از دل و سر درد ها بخوابیم ،،، ؟؟؟ آخه این از ما بهترون که شید و معلول میلیون‌ها دائم کیا بودند کجا بودند ،،، که این گونه دیو‌ها که بازم به ایران حاکم شدند و بچه‌ها بیشتر زأییدند ،،، القصه خلاصه ،،، قرار نبود که یادگار امام دخالت در کار بچه دیوا‌ها بکنه که کرد ،،، و قرار بود که حاج سید احمد آقا توی اشپزخونه دیوار و سر دیگ نره تا ببینه که ،،، چه کسانی بودند و هستنند و سهمی و کشکی‌ و پشمی چربی از ملطی ساده و باور میبرند ،،، آقا احمد حرف گوش نکرد و رفت و وقتی مطبخ دیو بچه‌ها را دید ،،، ؟؟؟ غصه زد توی دلش و بعد زد تو سر خودش دیگه ،،، آخه این چه بختی بود چه وقتی‌ بود،،، ؟؟؟ رفتش به اشپزخونه سید علی‌ و رفیقش مبصر این بچه دیوار ،،،؟؟؟ شسش و شتش با خبر شد که ،،، سر خودش و آقاجون امام هر دوتاشون تو کلاه و عمامه باهم بوده ،،، سید آشپز و ملیجک قبلا به آقا سید احمد گفتنند جیزه جیزه دست نزن ،،، یادگار امام اما حرف گوش نکرد ،،، رفت و دست زد و بعد جیز ویلیز هم خودش با فرشته سوخته شد ،،، ******* و از آن پس بود که سید علی‌ و کوسه ایران چنین اباد و و زندان آزاد این روزها که میبینیم ساختنند ،،، و هم که صاحب اتم و اورانیوم و شهاب اربابان شدند و کمر به تهدید آزادی هم شد ،،، و همین هفته پیش در کرج گویا ترقه هایی در شد عمو جان سازگارا هم امروز راوی سوقصد نافرجام به سید علی‌ در واشینگتن چه خوشحال شد ،،، و همه ما قدیمیترا دیدیم که باز هم سرمون بعد کلاه تو عمامه رفت ،،، خوب از شما جو آنان بعد از دوره روغن نباتی و خوردن شیرملامین چینی‌ چه انتظاری این روز‌ها باید رفت که دیگه فریب نخوریم ،،، ؟؟؟ که انقلابات این روز‌ها سایبری و خیالی نبود و شاید که انقلابات قبلی واقعی‌ تر از اوهام این روز و دستساز مدیا که قبلا بود و در آینده نبود ،،، ؟؟؟ یک رئیس جمهوری بعد از جنگ جهانی‌ دوم تو آمریکا اولتیماتوم به شوروی سابق هم کرد که ،،، ؟؟؟ اسمش جان اف کندی بود و دلش میخواست دمکراسی رو مثلا جدی پیاده کنه ،،، ؟؟؟ حتما شنیدی چه بلائی و کی‌‌ها تو دالاس تکزاس سرش آوردند بعد هم پدر و پسر کابوی تکزاسی رئیس جمهور آمریکا شدند و ،،، ایران خانم رو هم بعد از به حراج گذاشتنند ۴ میخ دورش و رو گرفتنند ،،، اره عزیز بهتر بود و هست ریشه این موکراسی دروغین را شما نسل‌های این دوره هم بشناسید ،،، که چرا الکی‌ اینقدر حسرت و افسوس میخورید و بوق و سینه دمکراسی و حقوق بشر میزنید که وجود حقیقی‌ ندارد ،،، ؟؟؟ مثلا همیشه خیال کردیم که مرغ همسایه غاز است و به همتون هموطنا بی‌ رودروایستی میگم ،،، احتمالا و اگر ما نسل‌های گذشته اگه خودمان نفروخته باشیم بهتر از نسل‌های بعدی این دموکراسی رو میشناسیم ،،، و بیخودی مثل عمو جون سازگارا و آقا شازده رضا و مابقی شیفته گان حقوق بشر ،،، از آمریکا و سایر کشور‌های اروپأیی بوق و تبلیغ و وعده این دموکراسی و حقوق بشر رو به ملت ایران نمی‌دادیم ،،، در آن زمان که ما بچه و جوون بودیم تازه ابتدای جا انداختن دموکراسی تقلبی این روز‌ها بود ،،، و هنوز جوامع به فریب خوردگی و مصرف زدگی و گیجی و طمع‌های اختلاس هایی که شنیدیم و بیشترش را هم نسنیدیم این روز‌ها نبود ،،، مردم به چند تا دونه سیب زمینی‌ و یک کیلو قند و چای و یه دیزی آبگوشت و یا اشکنه قانع و چند تا کتاب و خبر روشنفکر و تحلیل گر بودند ،،، و درس‌ها را هم برای یاد گیری و نه برای تجارت و پول و مقام تنها میخوندند ،،، تحصیلکرده‌های فرنگ کمتر ولی همه از کاسب و اداری و و معلم و دکتر و پاسبان و ژاندارم ،،، یه خورده معرفت مردم داری و راستگویی هم بیشتر از این روز‌ها مردمان قدیم داستنند ،،، حالا این روز‌ها بیشتر تحصیلکرده‌های سهمیه دولت جمهوری اسلام سید علی‌ و تیتر‌ها و عناوین وزرأ به ریش درسخون‌های واقعی‌ جدا میخندند ،،، و به بچه‌های با استعداد میگند یا دست بیعت با نایب امامزمان بدید ،،، ؟؟؟ یا که پشت کنکور باقی بمونید ،،، ؟؟؟ که ما بورسیه‌های نظام سید علی‌ تخم دو زرده از اولش تو سفید و سبزی نفت میراث جدّ و آبادی داریم ،،، و بهمین دلیل بود و هست که تو پاچه ملت ایران تا بی‌خ آخ دکتر و مهندس‌های قلابی مثل همین رئیس جمهور تقلبی صراف اند و جالاد و حراف ،،، رفقاش و باقی‌ نماینده‌های مجلسیین هم آقا سید علی‌ سردار دست به دار خراسان میفرمایند ،،، آن‌ها را هم خودمون گذاشتیم البته با تعارفات و توافقات قبلی ،،، به ملت هم فرمودیم به کی‌ رای بدند که اگر غلط زیادی کردند و ندادند و یا دادند و نذر و نظر ما را دبه کردند ،،، ؟؟؟ خوب بساط ندا و سهراب کشی مهیا و طناب دار هم آماده شکستن گردن کمانگیر‌ها ،،، اگر هم بلأی از آسمان‌ها رسد عقوبت هم سرنوشت فروهر‌ها و سحابی‌ها ،،، این روز‌ها علم و هنر و سنت و صنعت سیاست و ***تجارت*** ناشی‌ از این *دموکرکی* و دموکراسی ،،، دغل و نابرابر که به فرهنگ ملت ایران ریشه و ریش دوانده چرانده ،،، معجون متعفن و بیماری از بشریت چند شخصیتی‌های ،،، خودی‌ها و ناخودی‌ها و اکثریت هم نخودی ها در ایران و همه کشور‌های جهان شبکه‌های مافیأیی از حکومت‌ها ساخته است ،،، که فرهنگ فرصت طلبی و خر کردن و خرسواری از پایه اصلی‌ به نام ***سیاست تجارت آزاد جهانی‌*** حاکم بر همه روابط اقتصادی و سیاسی است ،،، که اگر راه حل‌های سیاسی به نتیجه و موفقیت نرسید دسر حملات نظامی الزامی است ،،، ؟؟؟ جوامع بشری ناشی‌ از این زورگویی بین المللی همه را بیمار و افسرده و درون گرا و مفرد و رقیب هم ساخته ،،، هدف اکثریت افراد و مردم پولدار و مشهور و قدرتمند شدن است ،،، و هر کسی‌ و به هر وسیله میخواهد برای دستیابی به این اهداف بدون این که آسیبی ببینند ،،، ساز و آوازی از مخالفت با سید علی‌ و یاران امام زمانش برای حکومت خود بسازند ،،، که اگر هر یک از این حوّاریون بلاک جک بعد از سید علی‌ در ایران حاکم شوند ،،، ؟؟؟ همین بساط عربده کشی‌ و دیکتاتوری‌ها در آینده در ایران ادامه می‌‌یابد ،،، و ملت را حاکمان بعدی همچنان به روال ۱۰۰ ساله گذشته که دیدیم و از محارم شنیدیم تحمیق و سرگرم میکنند ،،، و کمکان باز به هر بهانه‌ای نفت و گاز را بر اساس فرامین ارباب بلاک جک صادر و ،،، آزاده گان ملت را اگر اعتراض کنند سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام کنند ،،، آیا هنوز ملت ایران به آن حد از رشد عقلی نرسیده است که ،،، ؟؟؟ پذیرفتن قیم هایی نظیر شاهان و امامان پرهیز کنیم ،،، ؟؟؟ و خود ملت از خود حکومت تعیین کند ،،، و هر روز دخالت مثبت در بهبود و سلامت جامعه و جلو گیری از فساد کنند ،،، ؟؟؟ قیام به حقوق ملی مگر ما ایرانیان در این ۱۰۰ سال گزشره نکردیم ،،، چرا بی‌ نیاز از سرسپردگی خود به پشتیبانی ابر قدرت باور نداریم که ،،، میتوانیم بی‌ قیم هر کدام از ما مسول و پرسشگر و پاسخگو به اداره کشو ر مون باشیم ،،، ؟؟؟ و اکنون هم بعد از این همه تجربیات باز ملت هنوز مستقل نیست ،،، نفت و گاز و سایر منابع ملی مردم را سید علی‌ امانت داری بی‌ تالی فاسد کشور را اداره کنند کرده میراث جدّ خودش و انصارش ،،، ؟؟؟ چرا ملت ایران هنوز باید از مدیای وابسته که در دست همین اقویا سیاست گذار بلاک جک جهانی‌ است فریب بخورند ،،، و نفهمیم که این ملا بازی‌ها همان شاه مورتی باز‌ها به نام اسلام است ،،، ؟؟؟ آیا این جهالت نبود و نیست که ،،، مردمان ایران هنوز خوشباور به مدینه فاضله دموکراسی و حقوق بشر باشند ،،، و ندونند که بلاک جک به حساب خودش برامون چه آاش هایی از پیش برای پختن آماده دارد ،،، ؟؟؟ آیا بعد از این همه تجربیات تلخ از انقلابات ۱۰۰ سال گذشته تا کنون ،،، هنوز نفهمیدیم ملت ایران با این دسته و گروه بازی‌ها هر روز بیشتر تحمیق شدند و میشوند و شدیم ،،، و مگر ،،، ؟؟؟؟؟؟ در نتیجه همین سیاست‌ها و تفرقه سازی‌ها مگر نبود که به طور یقیین که هست ،،، ****** که عزیزانی از ما بهتران با دروغ ریا و اشک ‌ها و لبخند‌ها و شعار‌ها و چماق و پرچم و اسطوره سازی‌ها می‌‌خواهند ملت را از هم جداً کنند ،،، و زیر پرچم‌های‌های رنگارنگ و با نشانه‌های جداگانه لشگر و آرا برای خود جمع کنند ،،، ؟؟؟ آیا این چند شخصیتی بودن سران اپوزیسیون‌ها و ابن الوقت بودن آن‌ها به هر مناسبت ،،، در مدیای و جوامع بسته و حراست شده داخل و خارج ایران نشانه انجام ماموریت ایجاد تفرقه بین ملت ما نیست ،،، ؟؟؟ که بنا بر تجربیات تاریخی و شواهد و کاملا پدیدار و آشکار شده است که این عزیزان با توسّل به بلاک جک جهانی‌ و ،،، پذیرش و تمکیین به این دموکراسی و حقوق بشر قلابی باز قصد فریب و گمراهی باور ملت ایران را دارند و یا که بسیار بعید میدانم این سران جاهلانه به دنبال سراب دموکراسی دروغین و شعار بی‌ عمل حقوق بشر هستنند ،،، در استمرار این خیال‌ دموکراسی و حقوق بشر که خام بود امروز بر جهانیان روشن است که شعار‌ها برای منافع مردم نبود ،،، و به تجارب عینی و شواهد تاریخی بمرور زمان روشن شده است که این فرمایشات ملوکانه وتو داران ،،، تنها ابزار نیرنگ و فریب بود و هنوز هم تلاشی زورگویانه برای این تحمیق و غارت ملت‌ها بوده و هست ،،، سران بلاک جک سرمایه داری جهان برای حکومت‌های وابسته خود سران آینده حافظ منافع خود را مثل ماهی‌ تولید و پرورش میپرورانند ،،، که این ماهیان از ما بهتران به پشتوانه مدیای وابسته به بلاک جک ،،، تا حدود محدودی هم در بین طرفداران فریب خورده خود احساس میکنند توفیق موفق هستنند ولی‌ هنوز در تغییر رژیم و رسیدن به حکومت خود کامه بعدی ناکام بودند ،،، خدای واحد همه پیامبران را شکر ،،، که تا کنون هیچ یک از این مهره‌های بزک کرده بلاک جک جهانی‌ مقبول اکثریت ملت ایران نبوده اند ،،، و میر حسن و شیخ کروبی هم که امکان جایگزینی سید علی‌ را داشتنند ،،، به جای اتکا به اراده ملی از اولیای بلاک جک خود پیروی کردند و وقتی قدرت از مردم داشتنند کار سید علی‌ را تمام نکردند ،،، لذا فرصت‌ها را از دست دادند و خود این روز و شب‌ها ظاهر ا حبس و گرفتارند ،،، راه حل‌ها و نسخه هایی مسکن را که تا کنون نفت خواران و دست نهانده گان آنان در ۱۰۰ سال اخیر برای ملت ایران پیچیده اند ،،، نتیجه همین آشفته بازاری‌ها و ناهنجاری‌ها ناشی‌ از غارت ثروت و تحمیل فقر به مردم ایران و دیکتاتوری‌های پی‌ در پی‌ بوده است ،،، ****** ***برای این حاکمیت هیچ یک از مهره‌های جایگزین برای برکناری سید علی‌ میسر نشده است ،،، ؟؟؟ ***که اگر امکان منافع بیشتر و خطر کمتر از وضع موجود برای بلاک جک غارتگران نفت ایران موجود بود ،،، ؟؟؟ ***بلاک جک با تمام امکانات خود این جا به جأیی رهبری و جایگزینی یکی‌ از مهره‌های دست نشانده خود را انجام میداد ،،، ؟؟؟ ***وضعیت ایران با عراق و افغانستان و لیبی‌ و مصر و تونس متفاوت است ،،، ***چون در این انقلابات ظاهری و یا تحمیل جنگ‌ها که بر این کشور‌ها انجام پذیرفت همه مهندسی و حساب شده بوده است ،،، ***و اگر ما مردمان نمیدانیم از ما بهتران همه میدانند که بلال جک بیگدار به آب نمیزند و متر نکرده قیچی به قواره پارسه و پارچه نمیزند ،،، ***و تثبیت موقعیت سید علی‌ در حاکمیت ایران حد اکثر منافع اقتصادی را برای بلاک جک دارد ،،، ؟؟؟ ***زیرا که نفت را به ارزانترین قیمت و زیر قیمت‌های بین المللی از ایران با تفاوت بسیار فاحشی میخرد ،،، ***با تحمیل تحریم‌ها کالای مازاد خود را به چند برابر قیمت و به صورت قاچاق به ایران میفروشد ،،، ***از طرفی‌ سید علی‌ با اعدام و فشار سانسور در داخل کشور موجبات فرار سرمایه‌های ملی و تحمیل اقتصادی نابسامان به ملت ،،، موجب فرار مغز‌ها به خارج از کشور را برای اربابان بلاک جک فراهم کرد و میکند ،،، ***در نهایت هیچ یک از رهبران سقوط کرده در کشور‌های عربی و افریقأیی آنان که مجهز به سلاح‌های هسته‌ای نبودند که سید علی‌ هست ،،، و بلاک جک میداند که اگر سید علی‌ دیوانگی کند ،،، ؟؟؟ و یکی‌ از بمب جای اتمی را که شیخ کوسه ده‌ها کلاهک از شوروی سابق در سال ۱۹۹۰ به ایران قاچاق کرد در ایران و یا کشور‌های نفت خیز منفجر شود ،،، ؟؟؟ دیگر منافعی برای بلاک جک باقی‌ نخواهد ماند و کره خاکی با مصیبت‌های جبران ناپذیری روبرو خواهد شد ،،، لذا امکان حمله نظامی به ایران تا زمانیکه سید علی‌ خلع سلاح اتمی نشده باشد ،،، ؟؟؟ تنها جو سازی برای ترساندن مردم و یا دادن امید‌های واهی به سران وابسته اپوزیسیون دستنشانده خودشان است ،،، که این منتظران رسیدن دلشان برای رسیدن به حکومت آینده در ایران بی‌ صبر و لبریز است ،،، و اینچنین است که سران اپوزیسیون وابسته به این نظام غارتگر جهانی‌ اجازه نداشتنند و ندارند ،،، شفاف در مورد نفت و اتم در ایران که در دست سید علی‌ قبضه گردیده صحبت کنند ،،، که تنها شانس این عزیزان این است اگر سید علی‌ بعد از خلع سلاح اتمی‌ سرنگون شود و یکی‌ از این از ما بهتران بلاک جک در ایران حاکم شود ،،، ؟؟؟ بازagar چنین دور باطلی تکرار شود ،،، باز همین قضایا و قصه‌های برادر کشی و اعدام و زندان‌های آینده برای هموطنان ما از هم اکنون با شعار‌ها که میدهند آشکار است که ،،، با برچسب خیانت به ایرانیان مبارز آزادی با فریب ملت و تسویه حساب‌ها و انتقام جویی‌های آینده بیشماران دیگری را از ایرانیان اعدام و زندان خواهند کرد ،،، و این بساط شاه مورتی بازی‌های سیاسی در ایران با تحمیق ملت ادامه خواهد داشت ،،، و چرا این سران اپوزیسیون برای نجات ایران اجازه نداشتنند و ندارند با هم به وحدت برسند دلیلش بسیار روشن است ،،، زیرا که این حضرات همه از بلاک جک دستور دارند که هرکدموشون ساز خود را کوک کنند و بنوازند که خوش برای تفرق ملت ساز زدند و می‌زنند ،،، ؟؟؟ برای نجات ملت و یکپارچگی کشور بر سر یک میز مسالمت آمیز بنشینند و با هم مذاکره کنند ،،، و به وحدت تحمل یکدیگر پیشاپیش پیمانی را امضا کنند دیگر در آینده اداره کشور برسند ،،، ؟؟؟ و مگر ندیدیم که هر کی‌ به فکر خویشه و کوسه به فکر ریشه ،،، و هممشون که این سران محترم اپوزیسیون داخل و خاج ایران باشند ،،، ؟؟؟ با ایجاد فضای تضاد تفرقه و ناامنی تنها دنبال سمپات‌های فدأیی و فریب خورده برای ایجاد دیکتاتوری آینده خود به تنهایی گام برداشتنند ،،، و هر کدام از این عزیزام مشروعیت حکومت آینده خود به تنهایی را دنبال کردند و میکنند ،،، و هر کدامشان از یاران و یارگیری‌های حاکمین آمریکا و اروپا بودند و هستنند ،،، که تنها فرامین را که دریافت کردند و میکنند مسیر هایی را که ابلاغ گردیده تعقیب کردند و میکنند ،،، هیچ کدام از این رهبران اپوزیسیون به برادر و همسر و فرزند و مادر خود هم اعتماد ندارند ،،، ****** و اینجانب صفر مرام بر اساس آنچه که اطلاعات از داخل رژیم و ایران بعد از انتخابات تقلبی خرداد ۱۳۸۸ برای پیروزی ملت ایران نوشتم ،،، و از همه سران ا پو زیسیون به صورت خصوصی و عمومی‌ بار ها استمداد وحدت با یکدیگر را برای نجات ایران و جهان پیشنهاد کردم ،،، ؟؟؟ اما هیچ یک از در خواست‌هایم مورد عنایت این ملائک واقع نشد ،،، و تنها جناب آقای دکتر بنی صدر مدت کوتاهی بذل توجه کردند و بعد هم با صفر قهر کردند و تشریف بردند و دیگر گوش شنوأیی هم بعد نبود ،،، که مسائل ایران غارت ۱۰۰ ساله وجود بمب‌های اتمی به دست جاهل است ،،، و بقیه فرمایشات شما عزیزان که مدعا به نجات ایران با حاکمیت خوفهستید ،،، اگر با هم برای وحدت و نجات ملت به صلح نرسید خیانت و تحمیل منیت وابسته خود به ملت است ،،، خودم خوب میدانم کار این قلم به اشراف و ملائک بلاک جک توهین و اهانت تلقی‌ میگردد ،،، که به همه عرض کردم بنده بی‌ تقصیرم و خلاف قوانین عمل نکردم و نمیکنم و سو پیشینه هم ندارم ،،، و اگر اینچنین لخت و بی‌ پرده مینویسم ،،، ؟؟؟ این همان حق *آزادی گفتار* و نوشتار در همین اساسنامه حقوق بشر سازمان است . ****** و همه میخواهند گلیم خود را از این لجنزار سالم بیرون بکشند و به خاطر قاپیدن نان و مال و مقام همه جان هم میافتنند ،،، که تا این ***فریب وتو*** در جهان برقرار و هم بشریت بی‌ حقوق و سرکوب شده خاموش به تکریم و باور این فریب است ،،، درد بیدرمان بشریت در رسیدن به صلحی‌ پایدار در جهان که جوامع انسانی شکوفا گردد ،،، همین فریبکاری و دروغ گویی‌های دول ابر قدرت و صاحبان حق وتو برای حفظ و استمرار منافع شرکت‌های چند ملیتی است ،،، که به جان و مال و ناموس کشور هایی که دارای منابع انسانی‌ و ذخائر طبیعی و زیرزمین‌ای مثل نفت و گاز هستنند افتادند ،،، این جنگ‌ها تا این دروغ بزرگ ***حقوق بشر و حق وتو*** باشد درمان و صلح دائم جهانی‌ تامین نمیشود ،،، ملت ایران در اصل یکی‌ از بارز‌ترین قربانیان این سیاست‌های غارت وتو گران بعد از جنگ جهانی‌ دوم است ،،، که ***آگاهی‌ و وحدت ملی‌ و مبارزاتی مسالمت آمیز**** تنها چاره و درمان این بیماری قرن در جهان از سر منشا سازمان دول است ،،، اولین گام برای سامان گرفتن صلح در جهان اتحاد همه ملت‌ها ،،، برای لغو و ریشه کنی ***میکرب وتو و اصلاح الزامی اساسنامه سازمان ملل**** است ،،، که دیگر صاحبان بمب‌ها و قدرت‌های اتمی نتوانند به استناد ***حق وتو*** سایر ملت‌ها زور گویند ،،، ؟؟؟ رفع این بیماری فراگیر جهانی‌ که موجب دو قطب کشور‌های صنعتی غارت کننده و کشور‌های عقب مانده تاراج شده و تحمیق شونده است ،،، ناشی‌ از حکومت اقلیتی ناچیز از سرمایه داران جهان و تحمیل مازاد تولیدات خود بر اکثریت کشور‌های فقیر و مصیبت زده شده است ،،، که بلاک جک با مدیا و ماشین جنگی کجود مسبب این کلبه‌های احزان فقر و فساد در دهکدهٔ جهانی‌ زمین شده است ،،، زمانی‌ مردمان جهان از این زورگویی و تقلب نابرابر جهانی‌ به نام دموکراسی حقوق بشر رهأیی می‌‌یابند که ،،، به تدریج به آگاهی‌ و مبارزات مسالمت آمیز همه ملت‌ها به سر انجام تساوی حقوق ملت‌ها و تامین و امنیت صلح جهان برسند ،،، و میتوان این نهضت جهانی‌ برای رهأیی همه ملت‌ها از*** یوغ وتو*** آغازش از ایران به همه کشور‌های جهان تسری یابد که ،،، اگر هر تغیراتی در آینده ایران صورت پذیرد ولی‌ ***قدرت وتو*** هنوز در ***سازمان دول*** باقی‌ باشد ،،، ؟؟؟ و ملت‌ها چرا قادر نباشند که بر نحوه اداره کشور‌های خود توسط دولتمردان خود اهرم کنترل داشته باشند ،،، ؟؟؟ تا زمانی‌ که نفت و گاز در ایران موجود باشد ،،، ؟؟؟ همچنان ملت ایران آیا متاثر از تصمیمات وتو داران نخواهیم بود و آیا ،،، ؟؟؟ متحمل دیکتاتور ‌hay بعدی به اشکال و نام‌های گوناگون دیگری نخواهیم شد ،،، زیرا با تعمیم این شعار‌های فریبندهٔ دموکراسی و حقوق بشر هیچ ملتی از فلسطین و عراق و افغانستان و حتی مردم مقاوم ویتنام هم ،،، صاحب دموکراسی و حقوق انسانی ننودند و نخواهند بود ،،، مصیبت‌های موجود ملت ایران و سایر کشور‌های همسایه و غیرو بدون ترس و فری و دروغ ،،، ناشی‌ از همین فریب بزرگ دو قرن حاضر و نابرابری حقوق ملت‌ها در دست ***بلاک جاک تعیین کننده روسای دول صاحب حق نابرابر وتو است ،،، خانه خوشبختی‌ مردمان همه کشور‌های در حال غارت جهان از ریشه ***سازمان دول و قدرت وتو*** و حقوق بشر قلابی و تقلبی که فریب ویران است ،،، و سرنوشت حاضر ملت ایران نتیجه و فرایند همین تقلبات جهانی‌ است که ،،، نمونه انتخابات تقلبی آنرا شما اگر ندید ما ایرانیان مقیم آمریکا دیدیم ،،، ؟؟؟ که چگونه بعد از حذف الگور توسط جورج دبل ی و بوش در آمریکا عیناً مشابه ،،، این تقلبات را در انتخابات میر حسین و احمدی نژاد در خرداد ۱۳۸۸ ایران ،،، کپی همین تقّلب را دیدیم که در ایران پیاده و اجرا شد ،،، اگر ملت ایران نمیدانند و فکر میکنند در آمریکا و کشور‌های اروپأیی و یا پیشرفته دموکراسی هست و فساد نیست ،،، ؟؟؟ باید عرض کنم زکی و زهی بر این خیال ،،، ؟؟؟ اگر ماسک دموکراسی و حقوق بشر و تبلیغات مدیا نبود ،،، ؟؟؟ بلاک جک جهانی‌ = سرمایه داران اصلی‌ و صاحبان شرکت‌های چند ملیتی چگونه قادر بود اند ،،، ؟؟؟ سلطه گری خود را در سایر کشور‌ها تا کنون به پیش برند و منافع خود را هر روز و شب نجومی افزون تر کنند ،،، ؟؟؟ ******* خوب فرید جان حالا جوابت رو راست و حسینی گرفتی ،،، ؟؟؟ یا این که هنوز میخواهی ماهور با و یا بی‌ وافور دردشتی بخونی ،،، ؟؟؟ سبزی پلو ماهی‌ شب عید هم هنوز نرسیده که طلبت باشه و اما که قیمه عاشورا نقد و سررسید نزدیک است ،،، ؟؟؟ ببنیم از حسین سرور آزاده گان و پیام او در این محرم غیر از خالی‌بندی ،،، و پلو و شربت بهدونه و خاکشیر و چهار تخم و قیمه خوری و سینه زنی‌ و الواطی و زنجیر و غمه خواری و مصیبت خوانی و قمه زنی‌ ،،، و دسته و هیئت سازی‌ها که کردیم و باز همچنان سقوط اخلاقی‌ و بی‌ اعتقاد به عمل را ه پیمودیم و با یزیدیان بیعت کردیم ،،، و با انحراف از رفتن به راه آزادگی حسین آنچنان مسألی برای مسلمانان و بشریت ساختیم ،،، که هر لحظه‌ها امکان دارد به سهو ویا عمد با یک و یا چند انفجار اتمی‌ ایران و منطقه و یا حتی زمین را به مرگ و نابودی بکشانیم ،،، و با جنگ‌ها و خون ریزی‌ها که تا کنون و به جهالت از اخلاق و اعمال اسلامی داشتیم ،،، چهره زشت و غیر انسانی‌ را به نام اسلام تبلیغ کردیم و از ملت خود کشتید ،،، و علاوه بر ایرانیان سایر ملت‌ها را از این اسلام منزجر و متنفر کردید ،،، ملت ایران و سایر همسایگان را هم دائم به نابودی تهدید کردیم و می‌کنیم ،،، آری ملت ایران که قرن‌ها است میزبان یاران و یاد آوران قیام حسینی هستنند ،،، بگویید و بگویند در این تاسوعا و عاشورا که در پیش است از سید الشهدا‌ آزاده گان و آزادی چه آموختیم که او را عزیز میداریم و میگرییم ،،، هان آهان *ما* ملت ایران و سایر ملت‌ها که به اسارت ***منیّت‌ها*** رفتیم ،،، ؟؟؟ از آزادی و آزادگی و شرافت‌های انسانی‌ که بشر در بند شدیم و هنوز مدعای به حفظ حقوق بشر جنگ طلب و خانمانسوز هستیم چه آموختیم ،،، ؟؟؟ تا از خود آزاد و با غیاث المستغیثین با خدا با سیم و شلاق و اعدام‌ها بیگانه بی‌ عمل از قتل و خونخواری بری از جنگ‌ها و دشنام‌ها باشیم ،،، ؟؟؟ این *من من‌ها منم خرواره* ما از هم جداً و ضد یکدیگر نباشیم ،،، ؟؟؟ ******* ما اگر بر باور ***یک خدا باشیم**** و با هم در وفا و بی‌ دروغ و بی‌ جفا باشیم ،،، ؟؟؟ همه با هم ما از حاکمان و مردمان در صلح و صفا بی‌ فریب و بی‌ تضاد باشیم ،،، ؟؟؟ و از بت‌های ساخته شده از درون و قلب و مغز‌ها هم بت‌های برون اگر آزاد باشیم ،،، آنروز است همه ما یکی هم یک یکی‌ انسان و نه این حیوان ناطق ما بشر دارنده خو باشیم ،،، و انسان نطفه خالص تزکیه از نفس اماره که شیطان درون است به اخلاص و یگانگی شخصیت درون و بیرون برسد ،،، که اگر این میوه انسانیت رسید ،،، ؟؟؟ آنزمان است که آزاد از بندگی غیر از خدا هستیم ،،، و در چنین تکاملی ما همه نور از خدا باشیم ،،، چراغ راه انسان این همیشه روشن از از ادراک حق است ،،، همچون حسین و یا علی‌ یا محمد یا مسیح و یا که موسی کلیم و زرتشت ،،، همه نورند به پندار و گفتار و عمل نکو اگر کردیم ،،، خدای یکتا را مثل آنان *ما* ید الله را همه اسما را به یک معنا شناختیم خدایان را نساختیم ،،، ؟؟؟ همه در دین و مذهب به مقصد ما آنزمان صاحب زمان است ،،، که همه بر یک خدا به باور‌‌های واحد ما به توحید با اخلاص رسیدیم ،،، همه با هم امامیم هم رسولیم نه که با یک دگر در جنگ و فریبیم ،،، بی‌ غم و بی‌ درد از ***نفس خود خواهی*** همه با هم به یک خانه زمین است ،،، هم خانمان و مهربان فامیل در صلح و صفا انسان اشرف مخلوقات و شیطان را کنیم مرکب ،،، خود ما سوار و حاکم اول بر این شیطان درون خود فرمانروا باشیم ،،، ؟؟؟ فرید عزیزم و جناب آقای دکتر محمد نوریزاد باز در آخر یکبار دیگر ،،، ؟؟؟ می‌پرسم جواب چرا‌ها را گرفتید ،،، ؟؟؟ خیر پیش >>>>>>>

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.