مناقشات اتمی؛ فرهنگی؛ اجتماعی و … دغدغه های سرنگونی بخش اول

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

محمود خادمی
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت ؛ کشمکش درونی باندهایِ قدرت شدت بیسابقه ای گرفت و اصول گرایان بویژه جبهه پایداری که از طرفداران احمدی نژاد تشکیل شده است ؛ کاملا” از روی بسته و با راه اندازی گروه ” دلواپسان ” از ” اتاق فکر ” وارد ” اتاق عمل ” شدند .

خامنه ای که بخاطر به تأخیر انداختن انفجارهایِ محتملِ اجتماعی و شورش مخالفان و مردم ناراضی با انتخاب حسن روحانی برای ریاست جمهوری موافقت کرد ؛ اکنون با شاخ و شانه کشیدن رئیس جمهور نظام  و حامی پشت صحنه اش ــ هاشمی رفسنجانی ــ روبروست .

حسن روحانی که عمدا” در روز استیضاح وزیر علوم کابینه اش به بهانه سفر اردبیل غیبت کرده بود ؛ در اجتماع مردم این شهر  گفت  : مردم رأی نداده اند ؛ که رئیس جمهوری تنها رئیس دستگاه اجرائی باشد . رأی داده اند که اول مجری قانون اساسی باشد و …… ؛ زمانی که خواستم انجام وظیفهِ مسئولیتِ اجرای قانون اساسی را شروع کنم ؛ برای مردم توضیح خواهم داد ؛ چرا اینکار دارد با تأخیر انجام میگیرد .
و در حالیکه چماق قانون اساسی را بر سر اصول گرایان بالا گرفته بود و آنان را به اجرای قانون اساسی تهدید میکرد ؛ گفت : …… اجرای قانون اساسی از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند . اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کس در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه ؛ برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود .
حسین شریعتمداری در واکنشی به حرفهای حسن روحانی که خود را مجری قانون اساسی معرفی کرده بود ؛ در  روزنامه کیهان نوشت : در جمهوری اسلامی ایران ؛ رئیس کشور یا رئیس حکومت و یا همان ” رئیس جمهور ” ــ در معنای واقعی و حقوقی ــ حَسب اختیارات و صلاحیت های پیش بینی شده در قانون اساسی ؛ مقام رهبری است و رئیس جمهور صرفا” رئیس قوه مجریه است و آنهم نه همه قوه مجریه . یعنی ؛ روحانی حرف زیادی نزن  تو هم چون خلف اصلاح طلب ات ــ محمد خاتمی ــ بیشتر از یک تدارکاتچی نیستی .
خامنه ای در دیدار با اعضای دولت ؛ برای روحانی خط قرمزِ فتنه را ترسیم میکند و بوی گوشزد میکند که بکار گرفتن اهالی فتنه در کابینه و دیگر ارگانها خط قرمز نظام محسوب میشود و بدین ترتیب اختلاف خود را با رئیس جمهور نظام علنی میکند .  بدنبال این اخطار ؛ حسین شریعتمداری در روزنامه ولی فقیه ــ کیهان ــ به حسن روحانی هشدار میدهد که : سخنان خامنه ای نه صرفا” یک هشدار ؛ بلکه یک دستورالعمل است که تخطی از آن ” در نهایت مانند تله های انفجاری ” عمل میکند و روحانی و دولتش را ” اگر نگوئیم متلاشی ؛ حداقل مجروح ” میکند .
چند روز بعد از خط قرمز تعیین کردن خامنه ای و همچنین هشدارهای شریعتمداری ؛ حسن روحانی در پاسخ به آنها با بی اعتنائی به حرفهای آنان ؛ گفت : ……. معیار ما قانون خواهد بود و نه تخیلی ؛ نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات ؛ فردی را محکوم کرده و یا بدولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است . محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه میخواهد .
جواب سر بالای حسن روحانی که در واقع پاسخِ باند رفسنجانی ؛ روحانی به عتاب و خطاب های ولی فقیه میباشد ؛ به استیضاح فرجی دانا وزیر علوم دولت روحانی از طرف باند ولی فقیه در مجلس ؛ سرعت بخشید .
این تک و پاتکهای باندهای رژیم بهمدیگر ؛ از نشانه های جدی بودن و شدت گیری جنگ و جدالهای باندی و کوتاه نیامدن های طرفین در مقابل هم میباشد . یعنی روند دو قطبی شدن نظام که از فردای انتخاب شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری آغاز شده است ؛  نه تنها خیال توقف و ایستادن ندارد ؛ بلکه با هر تک و پاتکی که باندها در مقابله با هم بکار میبرند ؛ بر شدت و حدت آن افزوده میشود .
علیرغم تهدیدات مکرر و فزاینده باندهای اصولگرایِ وابسته به ولی فقیه علیه حسن روحانی و اعضای کابینه اش ؛ نه تنها از زبان درازی وی کاسته نشده ؛  بلکه مصمم تر و علنا “دلواپسان نظام ” را که از اصولگرایان و  ” جبهه پایداری ” و طرفداران احمدی نژاد تشکیل شده اند  را ؛ مورد حمله قرار داده و آنها را ” مخربین ی ” خواند که از اتاق فکر به اتاق عملیات نقل مکان کرده اند و آنها را از به میدان آمدن اکثریت قاطع مردم هوادار دولت ؛ ترساند .
حسن روحانی در جمع نخبگان استان خراسان در سخنانی گفت : ممکن است این سئوال پیش آید که چرا نمی ترسید ؟ دیگران خیلی چیزها دارند که می توانند شما را تهدید کنند و چرخ دولت را از گردش بیندازند . حال من میخواهم بشما بگویم این چنین نخواهد شد و تا روزی که اکثریت قاطع مردم هوشیار و بیدار این سرزمین با دولت و در کنار این دولت هستند ؛ این دولت موافق خواهد بود .
بگذریم که حسن روحانی دروغ میگوید و خوب میداند که در صورت استفاده از راهکار بسیج باصطلاح پایگاه اجتماعی و بدنه دانشجوئی ــ که در انتخابات ریاست جمهوری بوی رأی داده اند ــ و به میدان کشاندن آنان ؛ اکثریت مردم ناراضی و مخالفان واقعی نظام  از فرصت استفاده خواهند کرد و صورت مسئله را به تضعیف کل حاکمیت و پیشروی نیروها برای سرنگونی تمامیت نظام ؛ عوض خواهند کرد و در آن صورت نه از ” تاک ” ؛ نشان خواهد ماند و نه از ” تاک نشان ” .
بنابراین نه تنها راهی برای برون رفت از جنگ و دعواهای باندهای درونی نظام متصور نیست  و امکان هیچ مصالحه ای در میان آنان وجود ندارد  ؛ بلکه شرایط بگونه ای پیش میرود که ممکن است ؛ یکی از همین جنگ و دعواهای باندی با محاسبه ای غلط و غیر دقیق ؛ جرقه باروت را به انبار نارضایتی های اجتماعی برساند و قیام سرنوشت ساز مردم ؛ برای سرنگونی تمامیت رژیم استارت بخورد .
مهمتر اینکه سنگ اندازی و موانعی که اصولگرایان در مسیر حرکت دولت روحانی قرار میدهند ؛ راه هر تغییری در خارج را بر روی وی می بندد . یعنی دولت روحانی بدون غلبه بر این چالشها نمی تواند بر چالش های خارجی ــ پرونده اتمی ؛ انزوای بین المللی ؛ تروریسم و دخالت در کشورهای منطقه و …….. ــ فائق آید .
بعبارتی دولت حسن روحانی تا به وضعیت پایداری از غلبه بر چالش هایی مانند امور فرهنگی ؛ اجتماعی و اقتصادی ــ که مستلزم غلبه بر اصول گرایان و دیگر باندهای رقیب است ــ نرسد ؛  نمی تواند سیاست گشایش با جهان بیرون ــ و از جمله رابطه با غرب و امریکا ــ را که اکنون خواست همه جناحهای رژیم است را ؛ پیش ببرد . اما موضوعات مورد مناقشه جناح ای رژیم چه میباشند ؟ و چگونه این جنگ و دعوا های باند ها به امر سرنگونی یاری میرسانند .

الف ــ چالش اصلی ؛ مسائل فرهنگی :
جنگ اصلی باندها ؛ بر سر موضوعات فرهنگی و اجتماعی است . باند ولی فقیه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی که آن را خطرناک برای نظام توصیف میکند ؛ با باند مقابل ــ باند رفسنجانی و روحانی ــ مشکل جدی دارد . استیضاح وزیر علومِ دولتِ حسن روحانی توسط اصولگرایان در مجلس ؛ نقطه اوج و ادامه دعواهای دو باند بر سر مسائل فرهنگی بود .
اصول گرایان وابسته به باند ولی فقیه معتقدند که ؛ اگر نظام بتواند با سرکوب آزادیها و با کمک انواع گشتهای ارشاد و نهی از منکر و با ایجاد جو رعب و وحشت ؛ فرهنگ ارتجاعی خود را بر مردم و بویژه زنان کشور ؛ تحمیل نماید . میتواند آرامش قبرستانی بر جامعه حاکم نماید و زیر بناهای نظام آخوندی را ؛ آسیب ناپذیر کند .
باند رفسنجانی ؛ روحانی بر خلاف دار و دسته ولی فقیه به مقداری فضای باز اجتماعی به منظور خنثی سازی طغیانهای اجتماعی و پیشگیری از  شورش هایِ نا بهنگامِ مردمِ ناراضی اعتقاد دارند و حفظ نظام را در گرو اجرای این راهکار میدانند . بعبارتی آنها معتقدند در شرایطی که دیگر سیاستهای سرکوب و سانسور کارآیی خود را از دست داده اند ؛ برای جلوگیری از انفجار اجتماعی باید برای جامعه ؛ سوپاپ و مجرای تنفسی ایجاد نمود .
حسن روحانی ضمن اعتراف آشکار بشکست سیاست سرکوب و سانسور رژیم و بی اثر بودن بسیج گله وار گشتهای سرکوب و سیاست زور و ارعاب در خیابانهای کشور ؛ میگوید : فکر میکنید تعالی جامعه با ون ؛ مینی بوس ؛ پاسبان و سرباز است ؟ وی در ادامه هم ؛ بشکست رژیم در سیاست سانسور و فیلترینگ اقرار نمود و گفت : والله ؛ بالله در عصر ما ؛ راهی جز اقناع نسل جوان نداریم . با زور نمی شود بیائیم اینجا و یا آنجا را ببندیم ؛ نمیشود . دو چیز یاد گرفته ایم دیوار و فیلتر ؛ که فکر میکنیم با این ؛ ــ مسائل ــ حل میشود .
شکستی که مرکز پژوهش های مجلس هم بدان اعتراف کرده و گفته است که سیاستِ بگیر و به بندِ نیروهای سرکوبگر و قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای ؛ کار آیی و اثر بخشی خود را از دست داده اند . بدین ترتیب هم روحانی و هم مجلس رژیم ؛ به شکستِ استراتزیک سیاستهای 35 ساله رژیم در زمینه سرکوب و سانسور اعتراف کرده اند .
اما علیرغم اعتراف مقامات رژیم ؛به شکستِ سیاستهای سرکوب ؛ سانسور و گشت های رژیم ؛ احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان در واکنش به حرفهای روحانی ؛ که ” ون و مینی بوس ؛ سرباز و پلیس مسائل فرهنگی را حل نمی کند ” ؛ میگوید : قبول دارم که با ون و پاسبان و فیلتر و دیوار نمی شود مشکلات فرهنگی را برطرف نمود ؛ اما بدون این ابزار هم نمی توان مشکلات فرهنگی را حل کرد .
جنگ و دعوای باندها بر سر مسائل فرهنگی و ارزش های آخوندی در حالی هر روز شدت بیشتری میگیرد که روزنامه جوان ارگان بسیج ضد مردمی ؛ از گسترش موج نفرت و بیزاری مردم بویژه جوانان ؛ ابراز نگرانی کرده و از توهین به مقدسات رژیم و باورهای آن که توسط مردم و جوانان صورت میگیرد ؛ ابراز وحشت نموده و می نویسد : موج توهین به مقدسات و باورهای انقلابی آغاز شده و روند صعودی را تجربه کرده و امروز وارد فاز تازه ای شده و پیش بینی میشود در طول ماههای آینده گسترش بیشتری بخود بگیرد ( روزنامه جوان 20 شهریور ) .

استیضاح وزیر علوم دولت روحانی :
همانطور که در بالا هم اشاره شد ؛ تشدید منازعات و جنگ و دعوای مجلس و دولت بر سر استیضاح وزیر علومِ دولت روحانی ؛ ادامه دعوای اصول گرایان با دولت روحانی بر سر مسائل فرهنگی است . یعنی در واقع فرجی دانا ؛ اولین قربانی دولت روحانی در زمینه جهاد فرهنگی میان جناح های رژیم است ؛ که روزنامه کیهان نتیجه این جنگ و دعوا و شکست دولت روحانی را ؛ پیشاپیش  پیش بینی کرده بود ؛ این روزنامه مینویسد : روز تاریخی مجلس ؛ نشان خواهد داد که نمایندگان مردم ….. یا اجازه خواهند داد باز هم دانشگاه محل جولان جریانات افراطی باشد .
روز چهارشنبه 29 مرداد باند ولی فقیه و جبهه پایداری در مجلس ؛ رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت روحانی را استیضاح و بر کنار نمودند . حسن روحانی در واکنش به این استیضاح محمد علی نجفی را به سرپرستی موقت وزارت علوم و رضا فرجی دانا ــ که از وزارت علوم برکنار شده بود ــ را بعنوان مشاور خود منصوب کرد . در واقع استیضاح وزیر علوم دولت روحانی نتیجه سخت ترین جدال میان اصولگرایان و دولت تدبیر و امید ؛ بوده است .
کانونی ترین و اصلی ترین مسئله برای رد صلاحیت فرجی دانا از طرف اصولگرایان ؛ جریان فتنه و وابستگی همکاران وزیر  ؛ با آن عنوان شد . استیضاح وزیر علوم کابینه روحانی در مجلس آخوندی نشان میدهد ؛ که بر خلاف آنچه که ولی فقیه ادعا کرده که ” چشم فتنه را در آورده ” است ؛ و ” ریشه فتنه در کشور خشکیده شده است ” و ….. ؛ کابوس فتنه که اسم مستعار قیام تاریخی مردم در سال 88 است ؛ کماکان خطر اصلی برای نظام محسوب میشود  و خطر سر بر آوردن این جریان ؛ خواب راحت را از چشمان کارگزاران جنایتکار نظام ؛ در ربوده است .
آخوند جنتی دبیر شورای نگهبان در گردهمائی ائمه جمعه میگوید : مستنداتی در اختیار دارد که نشان میدهد برخی بدنبال آن هستند که پس از حل و فصل مسئله هسته ایی ؛ مجلس را بدست بگیرند . منظور جنتی از برخی ها برای همه روشن است که باند مقابل ؛ یعنی رفسنجانی ؛ روحانی را میگوید . جنتی ادامه میدهد که آنها از ” خط قرمز فتنه ” عبور کرده اند و ” نقشه های بدی ” در سر دارند . قبلا” نیز جنتی در 10 فروردین در مشهد گفته بود : سنگر اول را فتح کرده اند ــ ریاست جمهوری ــ و قصد دارند با تصرف ” مجلس خبرگان ” ؛ قدرت رهبری را محدود کنند .
 وحشت رژیم از سر بر آوردن مجدد فتنه ؛ در این چند سالی که از قیام اعتراضی مردم در سال 88 گذشته همواره وجود داشته و همواره هم نسبت به خطر آن هشدار داده اند . اما از نظر دار و دسته ولی فقیه با روی کار آمدن دولت روحانی خطر سر بر آوردن مجدد فتنه ؛ تشدید شده است . آخوند جنتی امام جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان رژیم ؛ در گردهمایی ائمه جمعه گفته است :
عده ای قصد دارند با بی اعتنائی به فتنه ؛ خط قرمزها را بشکنند و مقابل نظام قرار بگیرند . چرا که بدنبال پیاده کردن نقشه های شومی هستند . وی در ادامه گفته است : اخیرا مسئولین یکی از استانها اعلام کرده بود به زودی و با حاصل شدن توافق هسته ای ؛ مجلس را در دست میگیریم و آن زمان نوبت حصر رهبری و آزادی سران فتنه است .
آخوندها و سردمداران نظام ؛ خطر شروع و سر بر آوردن مجدد فتنه را در دانشگاهها و محیط های آموزشی بیشتر از جاهای دیگر ؛ امکانپذیر میدانند . بهمین خاطر مخالفین فرجی دانا ؛ گشایش اندکی که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در دانشگاهها ایجاد شده بود ــ بازگشت تعدادی از اساتید اخراجی بکار ؛ پذیرش بعضی از دانشجویان ستاره دار و عزل و نصب های دیگر در دانشگاه ؛ بعد از روی کار آمدن دولت روحانی ــ را خطرناک و مجرائی برای بر آمدن مجدد فتنه دانسته و آن را دلیل استیضاح آقای فرجی دانا بر شمردند .
مطهری نماینده مجلس در باره استیضاح فرجی دانا وزیر علوم دولت روحانی ؛ میگوید : اصل حرف محرکان استیضاح ….. این است که دانشگاهها باید تحت کنترل ما باشد و فضای امنیتی گذشته بر آنها همچنان باید باقی بماند .
آصفری نماینده اراک در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی از باند اصولگرایان در جریان استیضاح فرجی دانا ؛ در توجیه اعتراض خود به فرجی دانا و رأی مثبت به استیضاح وی ؛ به فعالیتهای مخالفین در دانشگاهها و عزل و نصب های غیر موجه وزیر علوم اشاره میکند و برای بیان نمونه ای از فعالیتهای مخالفین در دانشگاهها به اعلامیه ای که جدیدا” بدست استادان دانشگاه رسیده ؛ اشاره میکند و میگوید : یک نمونه ــ اعلامیه ای ــ که برای 400 نفر از اساتید دانشگاه ارسال شده این است ” خروج یک کمپرسی1 ــ جسد ــ جوانان 18 و 19 ساله از اوین هیچ تعریفی جز جنایت نداشته است ” .
باند روحانی ؛ رفسنجانی تهدید کردند ؛ که ضربه نمایندگان اصولگرای مجلس ــ وابسته به باند ولی فقیه ــ به دولت روحانی بی جواب نمی ماند . در همین رابطه روزنامه ابتکار وابسته به باند رفسنجانی ؛ روحانی در دوم شهریور نوشت : دولت در مبارزه با فساد مربوط به مدارک علمی در دانشگاه و یا فساد در زمینه بورسیه ها جدی خواهد بود و این مبارزه را ادامه خواهیم داد و با تغییر یک نفر از دولت ؛ مسیر دولت تغییر نخواهد کرد.
همین روزنامه ابتکار هشدار میدهد که سیاست تعامل پیش از حد حسن روحانی با مخالفین ؛ این ” توهم را برای مخالفان ” پدید آورده که هر چه بخواهند میتوانند بکنند . روزنامه در ادامه نوشته است : او ــ روحانی ــ با انتخاب محمد علی نجفی به جانشینی موقتِ فرجی دانا به مخالفان پیام داد که ” بچرخ تا بچرخیم ” .
  معاون فرهنگی جهاد دانشگاه هم قبل از استیضاح وزیر علوم دولت روحانی در مجلس ؛ به مخالفان وی گفته بود: اگر جرأت استیضاح دارید ؛ در زمان ترم تحصیلی این کار را انجام دهید تا به میزان محبوبیت فرجی دانا پی ببرید. و جهانگیری معاون اول حسن روحانی در دهان کجی به باندهای وابسته به ولی فقیه ؛ میگوید : حتی اگر 10 وزیر علوم در این دولت تغییر کند ؛ اما بازهم موضوع بورسیه های غیر قانونی پیگیری خواهد شد . با نگاهی به انبوه موضع گیری باندهای رژیم پیرامون استیضاح وزیر دولت روحانی ؛ مشخص میشود که جنگ با شدت ادامه دارد و برای آینده ؛ جنگِ قدرت به مراتب شدید تری در راه است .
ترس اصولگرایان و باند ولی فقیه از خطر شروع قیام از دانشگاهها کاملا” طبیعی است . سوابق امر نشان میدهد که در شرایط استبدادی و سرکوب سیاسی در سطح جامعه ؛ دانشگاه ها سر پل عضو گیری گروههای سیاسی مخالف نظام بوده و همواره نقش مهمی در الهام بخشی و شکستن فضای اختناق و گسترش و تقویت جنبش های اجتماعی و اعتراضی داشته و ترویج دهنده گفتمان آزادی و برابری در سطح جامعه بوده اند .
اما با توجه به توازن قوا در مجلس ؛ پیروزی باند اصولگرای مجلس در استیضاح وزیر علوم نشان میدهد که ولی فقیه در نگرانی در باره وضعیت فرهنگی دانشگاهها با اصولگرایان همراه بوده است . کما اینکه قبلا” هم از تبدیل شدن محیط های دانشجوئی به محل منازعات گروههای سیاسی مخالف نظام و نفوذ احزاب و جناحها ؛ به دولت روحانی هشدار داده بود .
اما با پایان استیضاح فرجی دانا ؛ روزنامه ابتکار خبر میدهد که نمایندگان مخالف دولت روحانی در مجلس در حال زمینه سازی ؛ آمادگی و صف بندی برای استیضاح وزرای دیگری از دولت روحانی هستند . یعنی دعوای باندها برای استیضاح وزرای بیشتری از دولت  ؛ ادامه پیدا خواهد کرد .
راستی ؛ سرانجام این جدالها و دوئل های قدرت به کجا میکشد ؟! آیا در آینده شاهد خواهیم بود که ؛ باند خامنه ای با ادامه استیضاح های بیشتر از وزرای کابینه ؛ خود را با خطرات ناشی از این جراحی ها مواجه دهد ؟ و یا به سیاستهای دولت روحانی یعنی سیاستهای فضای باز وزیر علوم در دانشگاهها و سیاستِ فضای باز اجتماعی وزیر ارشاد ؛ تن می سپارد و تسلیم پیامدهای خطر آفرین آن میشود ؟! آیا انتخاب دیگری در مسیر تعارض باندهای درونی رژیم ؛ وجود دارد ؟
در بخش دوم این مقاله به اختلافات دیگر باندها ؛ به دغدغه های رژیم و خطرات احتمالی که آینده نظام را تهدید میکند ؛ خواهم پرداخت . ………. ادامه دارد

22.09.2014
31 شهریور1393
arezo1953@yahoo.de

پاورقی :

1 ــ اشاره به حمل جنازه های زندانیان سیاسی در جریان قتل عام سال 67 است که بدلیل آمار بالای اعدام شدگان ؛ آنها را با کمپرسی به گورستان منتقل میکردند .

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.