سی امین سالگرد اعدام ناخدا بهرام افضلی

سی امین سالگرد اعدام ناخدا بهرام افضلی

270
0
SHARE

مصاحبه عنایت فانی با آقای حمید احمدی

به مناسبت سی امین سالگرد اعدام ناخدا بهرام افضلی که یکی از پاکترین میهن پرستان ایران… بخشی از دفاعیات ناخدا بهرام افضلی در دادگاه نظامی: در رژیم گذشته با پوست و گوشت و استخوان خودم فساد و ظلم و محرومیت را در جامعه احساس کرده بودم. برای خودم چنین تحلیل می‌کردم که برای فایق آمدن بر مشکلات و برای اینکه جامعه به طرف یک تعادل، به طرف یک قسط پیش برود،

لزوم یک حزب چپ… که انگیزه‌های خدمت اجتماعی یکسان برای افراد جامعه را داشته باشد، برای مملکت ما ضروری است، تا با مطرح کردن شعارهای مردمی و با اعلام نقطه ضعف ها، با ارائه راه حل ها، خدماتی را بتواند به جامعه انجام دهد…
 

بدون نظر

پاسخ دادن