سیاسی

نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

nezam hokoomati 01
https://rangin-kaman.net/?p=14154

لینک کوتاه

nezam hokoomati 01

موضوع این کتاب بررسی فرآیند تأسیس و تحول نظام حکومتی در جمهوری اسلامی است. انگیزۀ اصلی  مؤلف در پرداختن به این پژوهش بررسی کارکرد جنبش بنیادگرایانه ای است  که ادعا دارد بهترین پاسخگو به همۀ مشکلات و مسائل جوامع بشری نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسر جهان است. مشاهده و بررسی چند و چونی این ادعا موضوع اصلی  این کتاب است.

 این بررسی که بر محور قانون اساسی و تکوین و تحول آن در متن و در عمل حکومت، انجام می گیرد نشان می دهد که تضادهای موجود میان  عناصر عرفی و شرعی این متن از یک سو و میان سازه های دموکراتیک و ضد دموکراتیک آن از سوی دیگر، بحرانی در روند قانونگذاری و کشورداری به وجود آورد که در عمل به پذیرش عناصر عرفی و غیرشرعی قانون اساسی و در عین حال تقویت عناصر ضددموکراتیک این قانون منجر شد و به مطلقیت حاکمیت سازواره ای متشکل از روحانیت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی انجامید.

چاپ نخست  کتاب (کتاب چشم انداز، ونسن، فرانسه، ۱۳۸۷/۲۰۰۹، ۳۳۲ ص.) حاصل بازنویسی و تکمیل کتابی است که مؤلف به زبان انگلیسی در همین زمینه در سال ۱۹۹۷منتشر کرد و همچناناز جملۀ یکی از کتب مرجع معتبر و مستند دربارۀ ایجاد و تحول نظام جمهوری اسلامی  به شمار می آید.  چاپ دوم متن فارسی کتاب که اکنون به صورت اینترنتی منتشر می شود،  گذشته از تصحیحات وبازبینیهای معمول و ارائۀ اطلاعاتی دربارۀ اولین همه پرسی در جمهوری اسلامی و نحوۀ تدوین قانون اساسی، تحولات نظام حکومتی جمهوری اسلامی را تا زمستان سال ۱۳۹۰/ ژانویه ۲۰۱۱ بررسی می کند.

چشم انداز

برای خواندن کتاب اینجا کلیک کنید.

Facebook Comments
نظرات
  1. maryam
    ۱ آبان, ۱۳۹۴
    پاسخ

    رو ی لینک کلیک کردم اما امکان دسترسی به کتاب نبود . لطفا بررسی بفرمایید

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما