جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران سدلا
 
دیدگاهها و نظرات شما

مرگ بر اسلام را اشاعه دهید تا رستگار شوید

4 سال گذشته
306 بازدید
https://rangin-kaman.net/?p=14155

لینک کوتاه

QR Code For:  مرگ بر اسلام را اشاعه دهید تا رستگار شوید

بدبختی بزرگی ست!!! بدبختی از این نظر که باید گفت این مقاله مقاله ی خوبی ست!!! یعنی از زمان کسروی تا کنون ما هیچ پیش نرفته ایم. امروز بدتر از روزهای پایان جنگ جهانی دوم ما در برابر یکی از خونخوارترین و وحشتناکترین حکومتهای تمام تاریخ ایران و جهان نه٬ بلکه خونخوارترین آنها هستیم. همه بدبختی ملت ایران از اسلام است. همه ی جهالت آن از اسلام است. شما بروید تمامی کتابها و سایتها ی امروز را ببینید حتا آنها که دم از اصلاحات و نواندیشی دینی می زنند از چنان توهم و چنان خشونت و وابستگی ای به امیر مومنان و امیر قاتلان علی و آن پیامبر بیشرفان محمد دارند که نه آغازش برش هست و نه پایانی بر آن. امروز بخور و بخار و دود و دم افیونی اسلام چنان حتا روشنفکران و فیلسوفان و هنرمندان را گرفته که در هیچ دوره ای چنین نبوده است. نویسنده از کسروی و دهخدا و آن دیگری از مصدق و آن یکی از امیر کبیر می گویند. کو حتا یک نفر آنها. امروز فقط اسلامیون مسلکان نیستند این روشنفکران آبکی و حتا کمونیستها تا مغز استخوانشان بوی تعفن و آن گه گندیده ی اسلام می دهد. بروید کتابهای شتیگان این مردک تریاکی را بهپانید٬ بروید ببینید سید جواد طباطبایی که تمام تفاخرش به هم از جلو و هم از عقب سید بودنش است پدر مادر سید بودنش تا بقیه. پ هم بروید حزب هائن توده و فداییان را ببینید که با همینی همدست شدند تا ریشه سلطنت را بکنند. آنها ریشه ی خودشان را هم کندند. اما بدبختانه حتا یکشان شرف انتقاد از خود را نداشته و نخواهد داشت! و اینها دردهای بزرگی ست. بنده از گوشه این تهرانی مه نجاست اسلام خفه اش کرده براتان می نویسم.

Facebook Comments

فایل های پیوست این مطلب

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما