اخبار کارگری

گفتگوی رادیو ندا با احسانی راد ازهماهنگ کنندگان طوماراعتراضی کارگران

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=13174

لینک کوتاه

گفتگوی رادیو ندا با احسانی راد ازهماهنگ کنندگان طوماراعتراضی کارگران

شاپور احسانی راد، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، در گفتگو با رادیو ندا با اشاره به وضعیت مشقت بار کارگران و تجمع اعتراضی در محل وزارت کار، گفت : ” تا زمانی که کارگران دست در دست هم نگذارند و یک تشکل گسترده و فراگیر کارگری بوجود نیاورند و متحدانه اعتراض نکنند، نمی توانند موفق بشوند!”

گوش کنید:

http://www.radioneda.de/2014/02/24/Ehsanirad140225.mp3

نهم اسفندماه۱۳۹۲

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما