university tehran 01

نامه گروهی از دانشگاهیان ایران به روحانی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

university tehran 01

university tehran 01…اکنون باتدبیر و امیدی که کلید و پرچم آن در دست جنابعالی است موجی از شور و شوق و امید به آینده در صفوف ملت بزرگ ایران و به ویژه در قشر دانشگاهیایجاد شده است. انتظار و یقین داریم که در مدیریت ارشد آموزش عالی کشور تدبیر، عقلانیت و اعتدال حاکم می شود. لذا با عنایت به محورهای فوق الذکر که حاصل نظرخواهی از۷۸۱تن از اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور است از جنابعالی تقاضا دارد از بین استادان برجسته، عالم، مدیر، مورد وثوق جامعه دانشگاهی وبرخوردار از اعتدال فردی شایسته و پاسخگو به این مطالبات را برای مدیریت آموزش عالی کشور انتخاب فرمایند…


بسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور منتخب ملت ایران

با سلام و احترام؛

انتخاب شایسته و غرور آفرین حضرتعالی را توسط مردم حماسه ساز این سرزمین که دیوارهای ناامیدی را با تدبیر وامید فروریخت تبریک می گوییم.  نقش بی بدیل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در توسعه علم و تکنولوژی، تامین و توسعه منابع انسانی آینده ساز، ارتقاء اخلاق و فرهنگ و تضمینتوسعه پایدار بر کسی پوشیده نیست. بدیهی است تحقق این نقش منوط به تامین شرایط لازم و حاکمیت عقلانیت و منطق  بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها است. متاسفانه کیفیت مدیریت آموزش عالی و نحوه تعامل با دانشگاه هادر سالهای اخیر نگرانیهای زیادی را به وجود آورده است.حوزه آموزش عالی کشور دارای استعداد های درخشان، گسترده و فراوانی است که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته اندو تدابیر لازم و کافی برایسامان دهی آنها اندیشیده نشده است. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دربردارنده مهمترین سرمایه های انسانی ومغزهای متفکر کشور یعنی استادان و دانشجویان است که درشکل دهی به آینده آن نقش کلیدی دارند. برای همراهی در اندیشیدن تدابیر لازم و افزایش امید به آینده، ما استادان دانشگاه های کشور مطالبات خود را درحوزه آموزش عالی به شرح ذیل اعلام می داریم.

– ما دانشگاهی می خواهیم که استقلال  آن در چارچوب وظایف و اختیارات هیأت امناء حفظ شده و ارتقاء یابد تا در فضای آزاد و به دور از تنش و دغدغه های امنیتی، توسعه و رشد علمی، خلاقیت و شکوفاییامکان پذیر شود.

– ما دانشگاهی می خواهیم که اعضای هیأت علمی آن حرمت داشته باشند و شان و شخصیت آنان حفظ شود. اجبار اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شرکت در کلاس های عقیدتی و ارشادی خلاف شان و جایگاه آنان بوده و شگفت آورتر آنکه در آیین نامه ارتقاء نیز به عنوان یک الزام وارد شود.

– ما دانشگاهی می خواهیم که اعضای هیأت علمی آن در تعیین مدیران و رؤسای خودمشارکت داشته باشند تا مدیران و مسؤلینیانتخاب شوند که از رتبه علمی بالا و مقبولیت و مشروعیت دانشگاهی برخوردار باشند.

– ما دانشگاهی می خواهیم که در سطوح بالای بین المللی مطرح باشد و روابط آن با مراکز علمی معتبر در سراسر دنیا از طریقتبادل استاد، دانشجو و همکاری های پژوهشی و آموزشی مشترک ارتقاء یابد. این امر نه تنها در پیشرفت علم و فنآوری در کشور مؤثر است، بلکه بر ارتقاء روابط بین ملت ها و فرهنگ ها و تمدن ها نیز بسیار تاثیر گذار است.

– ما دانشگاهی می خواهیم که فضای فرهنگی آن در اختیار صاحبان اصلی آن یعنی دانشجویان و استادان قرارگیرد و شاهد تزریق افراد غیر عالم و نامتجانس با محیط دانشگاه و علم و تحقیق نباشیم. مگر غیر از این است که در مقاطع مختلف و سرنوشت ساز تاریخ کشور از جمله دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی۱۳۵۷، دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی همیشه دانشگاه منشاء تحول بوده است؟

– ما دانشگاهی می خواهیمکه در آن نهاد­های مدنی با هدف مشارکت موثر دانشگاهیان در ارتقاء دانش، بینش، فرهنگ و تداوم پیوند دانشگاه و جامعه تقویت و نوسازی شود.

– ما وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیاز داریم که به جای دخالت در پذیرش و گزینش دانشجو و استاد، اخذ تصمیم های  ناقض استقلال  دانشگاه ها، اجرای طرح تفکیک جنسیتی و اقداماتی از این دست که نتیجه ای جز هدر رفتن وقت و سرمایه کشور را ندارد، بدنبال ارتقاء جایگاه دانشگاه در فضای بین­المللی و تامین بودجه­های تحقیقاتی و تجهیزاتی باشد که به شدت برای حفظ بنیه علمیکشور مورد نیاز است.

– ما وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیاز داریم که نظام گزینش دانشجو را با رویکرد برخوردارییکسان از فرصت تحصیل و تحقیق برای همگان با تاکید بر عاملیتصرف دانشگاه درپذیرفتن دانشجوی دوره دکترای تخصصیمد نظر قرار دهد.

– ما وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیاز داریم که روند تمرکزگرایی و مداخله جویانه فعلی را متوقف نموده و از طریق فراهم کردن فضایی برای رشدو تعالی، به کارگیری خلاقیت وایجاد فرصتبرای شکوفایی دانشجویان در داخل کشور در راستایمعکوس نمودن روند مهاجرت و فرار مغزها تلاش نماید.

اکنون باتدبیر و امیدی که کلید و پرچم آن در دست جنابعالی است موجی از شور و شوق و امید به آینده در صفوف ملت بزرگ ایران و به ویژه در قشر دانشگاهیایجاد شده است. انتظار و یقین داریم که در مدیریت ارشد آموزش عالی کشور تدبیر، عقلانیت و اعتدال حاکم می شود. لذا با عنایت به محورهای فوق الذکر که حاصل نظرخواهی از۷۸۱تن از اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور است از جنابعالی تقاضا دارد از بین استادان برجسته، عالم، مدیر، مورد وثوق جامعه دانشگاهی وبرخوردار از اعتدال فردی شایسته و پاسخگو به این مطالبات را برای مدیریت آموزش عالی کشور انتخاب فرمایند.

ردیف

نام

نام   خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر علی اکبر

آبکار

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

2

دکتر   عباس

آخوندی

دانشگاه   تهران

3

دکتر   حسین

آذرنیوند

دانشگاه   تهران

4

دکتر   مختار

آرامی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

5

 دکتر علیرضا

آرایی

دانشگاه   تهران

6

دکتر   تقی

آزاد   ارمکی

دانشگاه   تهران

7

دکتر   بهزاد

آسایی

دانشگاه   تهران

8

دکتر   احمد

آسوده

دانشگاه   فردوسی مشهد

9

دکتر   فرید

آشتیانی 

دانشگاه   صنعتی شریف

10

دکتر   حسین

آفریده

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

11

دکتر   سید جواد

آقاجری

دانشگاه   شهید چمران اهواز

12

دکتر   مجتبی

آقامیرسلیم

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

13

دکتر   علیرضا

آقایی

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

14

دکتر   احمد

آل   احمد

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

15

دکتر سید

آیت   اله رزمجو

دانشگاه   شیراز

16

دکتر   علیرضا

ابدالی   مشهدی

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

17

دکتر   رضا

ابراهیم   پور

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

18

دکتر   رامین

ابراهیمی

دانشگاه   شیراز

19

دکتر اسماعیل

ابراهیمی

دانشگاه   شیراز

20

دکتر   کارن

ابری   نیا

دانشگاه   تهران

21

دکتر   محمد صادق

ابریشمیان

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

22

دکتر   محمدرضا

ابوطالبی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

23

دکتر   محمد

اتوکش

دانشگاه   صنعتی شریف

24

دکتر   محمد رضا

اجتهادی

دانشگاه   صنعتی شریف

25

دکتر   سید محمد

احدی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

26

دکتر   جواد

احدیان

دانشگاه   شهید چمران اهواز

27

دکتر   محمد رضا

احسانی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

28

دکتر   محمد صادق

احمد   آخوندی

دانشگاه   علوم پزشکی تهران

29

دکتر   مسعود

احمدزاده

دانشگاه   تهران

30

دکتر   مرضیه

احمدزاده

دانشگاه   صنعتی شیراز

31

دکتر   محمد رحیم

احمدی

دانشگاه   شیراز

32

دکتر   محمد رضا

احمدی

دانشگاه   تهران

33

دکتر علیرضا

احمدی

دانشگاه   شیراز

34

دکتر   وحید

احمدی  

دانشگاه   تربیت مدرس

35

دکتر   زهرا

احمدی   پور

دانشگاه   تربیت مدرس

36

دکتر

احمدیان

دانشگاه   صنعتی شریف

37

دکتر   احمد

اخلاصی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

38

دکتر   امیرناصر

اخوان

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

39

دکتر   محمدعلی

اخوان

دانشگاه   تهران

40

دکتر بهرام

اخوان   کاظمی

دانشگاه   شیراز

41

دکتر   حجت اله

ادیبی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

42

دکتر   بهروز

ارباب   شیرانی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

43

دکتر   مجتبی

اردستانی

دانشگاه   تهران

44

دکتر   محمد

اردشیر

دانشگاه   صنعتی شریف

45

دکتر مجید

ارشاد  

دانشگاه   شیراز

46

دکتر   مسعود

اسدپور

دانشگاه   تهران

47

دکتر   حمیدرضا

اسکندری

دانشگاه   تربیت مدرس

48

دکتر   حسین

اسکندری

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

49

دکتر   اسماعیل

اسلامی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

50

دکتر   سعید

اسلامیان

دانشگاه   صنعتی اصفهان

51

دکتر   مهدی

اشجعی  

دانشگاه   تهران

52

دکتر   سید فخرالدین

اشرفی   زاده

دانشگاه   صنعتی اصفهان

53

دکتر   محمود

اشرفی   زاده

دانشگاه   صنعتی اصفهان

54

دکتر   حبیب

اشعثی

دانشگاه   تبریز

55

دکتر   سید حسین

اطهری

دانشگاه   فردوسی مشهد

56

دکتر   سید وحید

اظهری

دانشگاه   علم وصنعت ایران

57

دکتر   حسین

اعتمادی

دانشگاه   تربیت مدرس

58

دکتر   عبدالرضا رکن الدین

افتخاری

دانشگاه   تربیت مدرس

59

دکتر   عباس

افشار

دانشگاه   علم وصنعت ایران

60

دکتر   محمد هادی

افشار

دانشگاه   علم وصنعت ایران

61

دکتر   شهرآرا

افشار

دانشگاه   علم وصنعت ایران

62

دکتر   منصور

افشار   محمدیان

دانشگاه   گیلان

63

دکتر علیرضا

افشاری   فر

دانشگاه   شیراز

64

دکتر   سید فخرالدین

افضلی

دانشگاه   شیراز

65

دکتر   علی

افضلی   کوشا

دانشگاه   تهران

66

دکتر   عبدالعزیز

افلاک   سیر

دانشگاه   شیراز

67

دکتر   ترانه

اقلیدس

دانشگاه   صنعتی شریف

68

دکتر   عباس

اکبر   زاده

دانشگاه   صنعتی شریف

69

دکتر   احمد

اکبری

دانشگاه   علم وصنعت ایران

70

دکتر   محمود

اکبری

دانشگاه   صنعتی شریف

71

دکتر   محمد تقی

اکبری

دانشگاه   تربیت مدرس

72

دکتر

اکبری

دانشگاه   شیراز

73

دکتر   غلامرضا

اکرمی

دانشگاه   تهران

74

دکتر   محمد

الباجی

دانشگاه   شهید چمران اهواز

75

دکتر   سیدمحمد تقی

المدرسی

دانشگاه   یزد

76

دکتر   مسعود

امامی

دانشگاه   تهران

77

دکتر   فتح اله

امی

دانشگاه   تربیت مدرس

78

دکتر   پرویز

امیدی

دانشگاه   صنعتی شاهرود

79

دکتر   امین

امین   زاده گوهری

دانشگاه   صنعتی شریف

80

دکتر   امیرمظفر

امینی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

81

دکتر   کیوان

امینی

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

82

دکتر بابک

امینی

دانشگاه   شیراز

83

دکتر   الهه

امینی   فر

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

84

دکتر   حمید

انصاری

دانشگاه   تهران

85

دکترحسین

انصاری

دانشگاه   فردوسی مشهد

86

دکتر   علی اصغر

انصافی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

87

دکتر   مهدی

ایران   منش

دانشگاه   صنعتی شاهرود

88

دکتر   اعظم

ایرجی   زاد

دانشگاه   صنعتی شریف

89

دکتر   کرامت ا…

ایزد   پناه

دانشگاه   شیراز

90

دکتر   ابراهیم

ایزدی   دربندی

دانشگاه   فردوسی مشهد

91

دکتر   مسعود

بابایی   زاده

دانشگاه   صنعتی شریف

92

دکتر   مجید

بازارگان

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

93

دکتر   حمید

باصری

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

94

دکتر   عبدالرضا

باقری

دانشگاه   فردوسی مشهد

95

دکتر   حسن

باقری   نیا

دانشگاه   حکیم سبزواری

96

دکتر   محمود

بحرانی

دانشگاه   شیراز

97

دکتر محمد جعفر

بحرانی

دانشگاه   شیراز

98

دکتر   معصومه

بحرینی

دانشگاه   فردوسی مشهد

99

دکتر   جلال

بختیاری  

دانشگاه   تهران

100

دکتر محمد

بخشوده

دانشگاه   شیراز

101

دکتر   علی

بخشی

دانشگاه   صنعتی شریف

102

دکتر   محمد

بخشی   جویباری

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

103

دکتر   محمد

بدر

علامه   طباطبایی

104

دکتر   سید علی

بدری

دانشگاه   تهران

105

دکتر   مسعود

برادران

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

106

دکتر   محمدعلی

برخورداری

دانشگاه   علم وصنعت ایران

107

دکتر   غلامحسین

بردبار

دانشگاه   شیراز

108

دکتر   سید محمود

برکاتی

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

109

دکتر   علیرضا

برهانی   داریان

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

110

دکتر   سعید

بزرگ   بیگدلی

دانشگاه   تربیت مدرس

111

دکتر   سیده زهرا

بطحایی  

دانشگاه   تربیت مدرس

112

دکتر   نیک محمد

بلوچ   زهی

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

113

دکتر   علی

بنایی

دانشگاه   صنعتی شریف

114

دکتر   بابک

بنکدارپور

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

115

دکتر   محمد علی

بنی   هاشمی

دانشگاه   تهران

116

دکتر   عباس

بهرام  

دانشگاه   خوارزمی

117

دکتر   مرتضی

بهرام  

دانشگاه   ارومیه

118

دکتر   فریبا

بهرامی

دانشگاه   تهران

119

دکتر   احمد رضا

بهرامیان

دانشگاه   تربیت مدرس

120

دکتر   امیرحسین

بهروش

دانشگاه   تربیت مدرس

121

دکتر   علی اصغر

بهشتی

دانشگاه   فردوسی مشهد

122

دکتر   سید علی اصغر

بهشتی   شیرازی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

123

دکتر   محمد

بورجاپور

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

124

دکتر   داریوش

بوستانی

دانشگاه   شهید باهنر کرمان

125

دکتر   حسین

بیانی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

126

دکتر   مهرزاد

بیغش

دانشگاه   صنعتی شریف

127

دکتر   مهدی

پارسا

دانشگاه   فردوسی مشهد

128

دکتر   غلامعباس

پارسا   فر

دانشگاه   صنعتی شریف

129

دکتر   فرخ

پارسی   زاده

پژوهشگاه   بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

130

دکتر   محمد هادی

پاشایی

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

131

دکتر   حسن

پاکارزاده

دانشگاه   شیراز

132

دکتر   مجید

پاکیزه

دانشگاه   فردوسی مشهد

133

دکتر   محمد حسین

پایدار

دانشگاه   شیراز

134

دکتر

پرستش

دانشگاه   گیلان

135

دکتر   جمشید

پرویزیان

دانشگاه   صنعتی اصفهان

136

دکتر   غلامرضا

پزشکی   راد

دانشگاه   تربیت مدرس

137

دکتر   محمد حسن

پنجه   شاهی

دانشگاه   تهران

138

دکتر   حسن

پهلوانزاده

دانشگاه   تربیت مدرس

139

دکتر   محمدرضا

پهلوانی

دانشگاه   مازندران

140

دکتر   مهدی

پورافشاری   چنار

دانشگاه   فردوسی مشهد

141

دکتر   محمدرضا

پورتکی

دانشگاه   صنعتی شریف

142

دکتر   علی

پورجوادی

دانشگاه   صنعتی شریف

143

دکتر   سعید

پورزینلی

دانشگاه   گیلان

144

دکتر   علی اکبر

پورفتح   اله

دانشگاه   تربیت مدرس

145

دکتر   نادر

پیرمرادیان

دانشگاه   گیلان

146

دکتر   علی

پیروی

دانشگاه   فردوسی مشهد

147

دکتر   محمد حسن

پیروی

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

148

دکتر   محمد حسن

پیش   بین

دانشگاه   تهران

149

دکتر   احمد رضا

پیش   بین

دانشگاه   تهران

150

دکتر   احمد رضا

پیشه   ور

دانشگاه   صنعتی اصفهان

151

دکتر   سید محمودرضا

پیشوایی

دانشگاه   صنعتی شریف

152

دکتر  سید مصطفی

پیغمبری

دانشگاه   تهران

153

دکتر  سید علی

پیغمبری

دانشگاه   تهران

154

دکترسید   حسین

پیمان

دانشگاه   گیلان

155

دکتر   عزیزاله

تاجیک   اسماعیلی

دانشگاه   خوارزمی

156

دکتر   محمود

تبریزچی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

157

دکتر   محمد

تخشید

دانشگاه   تهران

158

دکتر جواد

ترکمانی

دانشگاه   شیراز

159

دکتر   محمد

تقوی

دانشگاه   فردوسی مشهد

160

دکتر سید محسن

تقوی

دانشگاه   شیراز

161

دکتر

تقی   خانی

دانشگاه   تربیت مدرس

162

دکتر   فتانه

تقی   یاره

دانشگاه   تهران

163

دکتر   مهرداد

تقیان

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

164

دکتر   محمد وحید

تکوک

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

165

دکتر   بهمن

تمامی

دانشگاه   شیراز

166

دکتر   پروانه

تیشه   زن

دانشگاه   شهید چمران اهواز

167

دکتر   محمد

جانفدا

دانشگاه   فردوسی مشهد

168

دکتر   مهران

جاهد

دانشگاه   صنعتی شریف

169

دکتر   کورش

جاویدان

دانشگاه   فردوسی مشهد

170

دکتر   ایرج

جباری

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

171

دکتر   پرویز

جبه   دار مارالانی

دانشگاه   تهران  (چهرۀ ماندگار)

172

دکتر   شهرام

جدید

دانشگاه   علم وصنعت ایران

173

دکتر   محمدرضا

جعفرزاده

دانشگاه   فردوسی مشهد

174

دکتر   حمید

جعفری

دانشگاه   تهران

175

دکتر   عبدالعباس

جعفری

دانشگاه   شیراز

176

دکتر   محمد کاظم

جعفری

پژوهشگاه   بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

177

دکتر   احمد

جعفری

دانشگاه   تهران

178

دکتر   سید اکبر

جعفری

دانشگاه   صنعتی شریف

179

دکتر   حبیب

جعفری

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

180

دکتر   مجید

جعفریان

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

181

دکتر   مختار

جلالی   جواران

دانشگاه   تربیت مدرس

182

دکترغلامعلی

جلودار

دانشگاه   شیراز

183

دکتر   علیرضا

جلیلیان

دانشگاه   علم وصنعت ایران

184

دکتر   میرمصدق

جمالی

دانشگاه   صنعتی شریف

185

دکتر   احسان

جهانی

دانشگاه   مازندران

186

دکتر   مهران

جوانبخت

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

187

دکتر   فرامرز

جوانرودی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

188

دکتر   فاطمه

جواهری

دانشگاه   خوارزمی

189

دکتر   بهرام

جوکار

دانشگاه   شیراز

190

دکتر   محمد رضا

حاتمی

دانشگاه   تهران

191

دکتر   حسن

حاجی   کاظمی

دانشگاه   فردوسی مشهد

192

دکتر   علی

حاجی   نژاد

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

193

دکتر   ناصر

حافظی   مقدس

دانشگاه   فردوسی مشهد

194

دکتر   محسن

حامدی

دانشگاه   تهران

195

دکتر   محمد

حائری

دانشگاه   صنعتی شریف

196

دکتر   سید محسن

حائری

دانشگاه   صنعتی شریف

197

 دکتر محمد رضا

حائری   یزدی

دانشگاه   تهران

198

دکتر   محمد جعفر

حبیب   زاده

دانشگاه   تربیت مدرس

199

دکتر   محمد

حبیبی   پارسا

دانشگاه   تهران

200

دکتر   الهه

حجازی

دانشگاه   تهران

201

دکتر   سهراب

حجام

دانشگاه   تهران

202

دکتر   رسول

حجی

دانشگاه   صنعتی شریف

203

دکتر   علیرضا

حجی

دانشگاه   صنعتی شریف

204

دکتر کمال

حداد  

دانشگاه   شیراز

205

دکتر   فرهنگ

حداد  

دانشگاه   فردوسی مشهد

206

دکتر   ژاله

حساس   خواه

دانشگاه   گیلان

207

دکتر   شادی

حسن   آجیلی

دانشگاه   شیراز

208

دکتر علی مراد

حسن   لی

دانشگاه   شیراز

209

دکتر   بهروز

حسنی

دانشگاه   فردوسی مشهد

210

دکتر

حسنی

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

211

دکتر مسعود

حسین   چاری

دانشگاه   شیراز

212

دکترسید   رضا

حسین   زاده

دانشگاه   فردوسی مشهد

213

 دکتر سید حسن

حسینی

دانشگاه   تهران

214

دکتر   سید حسین

حسینی

دانشگاه   تهران

215

دکتر   میرقاسم

حسینی

دانشگاه   تبریز

216

دکتر   رضا

حسینی   ابرده

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

217

دکتر   سید جمال

حسینی   پور

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

218

دکتر   محمد

حق   پناهی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

219

دکتر   مسعود

حق   خواه

دانشگاه   شیراز

220

دکتر   علی

حق   طلب

دانشگاه   تربیت مدرس

221

دکتر   حسین

حقی

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

222

دکتر   منصور

حقیقت

دانشگاه   صنعتی اصفهان

223

دکتر علی

حمزه

دانشگاه   شیراز

224

دکتر   فریده

حمیدی

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

225

دکتر   پیروز

حناچی

دانشگاه   تهران

226

دکتر   ابراهیم

حیدری

دانشگاه   خلیج فارس

227

دکتر   مختار

حیدری

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

228

دکتر   حسین

حیدری  

دانشگاه   علم وصنعت ایران

229

دکتر   حمید رضا

خالصی   فرد

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

230

دکتر   مصطفی

خانزادی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

231

دکتر   بهروز

خاوری

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

232

دکتر   علیرضا

خاوندی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

233

دکتر   مهدی

خداپرست

دانشگاه   فردوسی مشهد

234

دکتر   محمود

خداداد

دانشگاه   یزد

235

دکتر   ابراهیم

خدادادی

دانشگاه   فردوسی مشهد

236

دکتر   عباسعلی

خدادادی

دانشگاه   تهران

237

دکتر   علی اصغر

خدایاری

دانشگاه   تهران

238

دکتر   محمد

خدایاری   فرد

دانشگاه   تهران

239

دکتر   علی

خدایی

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

240

دکتر   اسماعیل

خرم

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

241

دکتر   جهانگیر

خزایی

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

242

دکتر   بهمن

خسروی

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

243

دکتر   علیرضا

خسروی

دانشگاه   تهران

244

دکتر   همایون

خسروی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی (عضو بازنشسته)

245

دکتر   علیرضا

خصالی

دانشگاه   مازندران

246

دکتر   معصومه

خضرلو

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

247

دکتر   محمدعلی

خلیلی   اردکانی

دانشگاه   تربیت مدرس

248

دکتر   بیژن

خلیلی   مقدم

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

249

دکتر   سید جمال الدین

خواجه   الدین

دانشگاه   صنعتی اصفهان

250

دکتر کاووس

خورشیدیان

دانشگاه   شیراز

251

دکتر   محمدهادی

خوش   تقاضا

دانشگاه   تربیت مدرس

252

دکتر   ناهید

خوشرفتار

دانشگاه   فردوسی مشهد

253

دکتر   فاطمه

داداشیان

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

254

دکتر   علی

دادخواه

دانشگاه   صنعتی اصفهان

255

دکتر   حسن

دادخواه

دانشگاه   شهید چمران اهواز

256

دکتر   مریم

دانای   طوس

دانشگاه   گیلان

257

دکتر   فخرالدین

دانش

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

258

دکتر   غلامحسین

داوری   نژاد

دانشگاه   فردوسی مشهد

259

دکتر   محمد

دخیل   علیان

دانشگاه   صنعتی اصفهان

260

دکتر مصطفی

درختیان

دانشگاه   شیراز

261

دکتر   ولی

درهمی

دانشگاه   یزد

262

دکتر   محمد تقی

دستوراتی

دانشگاه   فردوسی مشهد

263

دکتر

دعایی

دانشگاه   فردوسی مشهد

264

دکتر   حبیب اله

دعایی

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

265

دکتر   سهراب

دل   انگیزان

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

266

دکتر   رضا

دلاور

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

267

دکتر   علیرضا

دهقان

دانشگاه   تهران

268

دکتر مریم

دهقانی

دانشگاه   شیراز

269

دکتر محمد حسین

دهقانی

دانشگاه   شیراز

270

دکتر محمد جواد

دهقانی

دانشگاه   صنعتی شیراز

271

دکتر   بهزاد

دوران

پژوهشگاه   علوم و فناوری اطلاعات ایران

272

دکتر   علی محمد

دوست   حسینی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

273

دکتر   محمد

دولتشاهی   پیروز

دانشگاه   تهران

274

دکتر   فاطمه

ذاکر   تولایی

دانشگاه   فردوسی مشهد

275

دکتر   محمد رضا

ذاکرزاده

دانشگاه   تهران

276

دکتر   یداله

ذاکری

دانشگاه   صنعتی اصفهان

277

دکتر   امین

ذرتی   پور

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

278

دکتر   سید حسام الدین

ذگردی

دانشگاه   تربیت مدرس

279

دکتر   باقر

ذهبیون

دانشگاه   علم وصنعت ایران

280

دکتر   وحید

ذوالاکتاف

دانشگاه   اصفهان

281

دکتر   علیرضا

ذوالقدر   اصلی

دانشگاه   شیراز

282

دکتر   جعفر

راثی   زاده

دانشگاه   تهران

283

دکتر   عبداله

رادمرد

دانشگاه   فردوسی مشهد

284

دکتر   عباس

راستگو

دانشگاه   تهران

285

دکترجلیل

راشد

دانشگاه   تهران

286

دکتر   رامان

رامسین

دانشگاه   صنعتی شریف

287

دکتر   سهراب

راهوار

دانشگاه   صنعتی شریف

288

دکتر   شهرام

رایگان

دانشگاه   تهران

289

دکتر   فرزاد

رجایی   سلماسی

دانشگاه   تهران

290

دکتر حمید

رجائیان

دانشگاه   شیراز

291

دکتر   مهدی

رجبعلی   پور

دانشگاه   شهید باهنر کرمان

292

دکتر   حسین

رجبی

دانشگاه   تربیت مدرس

293

دکتر   حبیب

رجبی   مشهدی

دانشگاه   فردوسی مشهد

294

دکتر   مهدی

رجبی   هامانه

دانشگاه   تهران

295

دکتر   فرهاد

رحمتی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

296

دکتر

رحیم   پور

دانشگاه   شیراز

297

دکتر   اسکندر

رحیمی

دانشگاه   شیراز

298

دکتر   مراد

رحیمی  

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

299

دکتر   اشکان

رحیمی   کیان

دانشگاه   تهران

300

دکتر سعید

رحیمیان

دانشگاه   شیراز

301

دکتر   محمد حسن

رحیمیان  

دانشگاه   تهران

302

دکتر   مهدی

رزاقی   کاشانی

دانشگاه   تربیت مدرس

303

دکتر   جعفر

رزمی

دانشگاه   تهران

304

دکتر   محمد جواد

رسایی

دانشگاه   تربیت مدرس

305

دکتر   محمد جواد

رستمی

دانشگاه   باهنر کرمان

306

دکتر   عمید

رسولیان

دانشگاه   تهران

307

دکتر   مسعود

رشیدی   فر

دانشگاه   باهنر کرمان

308

دکتر   مسعود

رضایی

دانشگاه   تربیت مدرس

309

دکتر   شاپور

رمضانی

دانشگاه   یاسوج

310

دکتر   احمد

رمضانی

دانشگاه   صنعتی شریف

311

دکتر   رمضان

رمضانی   اومالی

دانشگاه   شاهرود

312

دکتر   احمد

رمضانی   سعادت آبادی

دانشگاه   صنعتی شریف

313

دکتر

رنجبران

دانشگاه   شیراز

314

دکتر   علیرضا

روستا

دانشگاه   صنعتی شیراز

315

دکتر   سوسن

روشن   ضمیر

دانشگاه   علم وصنعت ایران

316

دکتر   هدایت اله

روشنفکر

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

317

دکتر   مهدی

رئوفت

دانشگاه   شیراز

318

دکتر   غلامعلی

رئیسی   اردلی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

319

دکتر   بیژن

زارع

دانشگاه   خوارزمی

320

دکتر   حیدر

زارعی

دانشگاه   شهید چمران اهواز

321

دکتر   منصور

زاهدی

دانشگاه   شهید بهشتی

322

دکتر   محمد رضا

زکی   عقل

دانشگاه   فردوسی مشهد

323

دکتر   سیامک

زند   رضوی

دانشگاه   شهید باهنر کرمان

324

دکتر   بیژن

زنگنه   ظهوری

دانشگاه   صنعتی شریف

325

دکتر   بنفشه

زهرایی

دانشگاه   تهران

326

دکتر   تقی

زهرایی   صالحی

دانشگاه   تهران

327

دکتر   علی

زینل   همدانی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

328

دکتر   فرامرز

سابقی

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

329

محمد   جواد

ساعی

دانشگاه   فردوسی مشهد

330

دکتر   علی

ساعی

دانشگاه   تربیت مدرس

331

دکتر   مهدی

سالاری   راد

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

332

دکتر   حسین

سالاری   راد

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

333

دکتر   نوذر

سامانی

دانشگاه   شیراز

334

دکتر اشکان

سامی

دانشگاه   شیراز

335

دکتر   یداله

سبوحی

دانشگاه   صنعتی شریف

336

دکتر مسعود

سپهر

دانشگاه   شیراز

337

دکتر   مهران

سپهری

دانشگاه   صنعتی شریف

338

دکتر   زهره

سپهری   شاملو

دانشگاه   فردوسی مشهد

339

دکتر   سید کمال الدین

ستاره   دان

دانشگاه   تهران

340

دکتر   رضا

ستاری

دانشگاه   مازندران

341

دکتر   رحمت

ستوده   قره باغ

دانشگاه   تهران

342

دکتر   سید مهدی

سجادی

دانشگاه   تربیت مدرس

343

دکتر   بهرام

سحابی

دانشگاه   تربیت مدرس

344

دکتر   احد

سحرگرد

دانشگاه   گیلان

345

دکتر   سید محمود

سخایی

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

346

دکتر   حسین

سراج   زاده

دانشگاه   خوارزمی

347

دکتر   بهرام

سرمست

دانشگاه   پیام نور تبریز

348

دکتر   شاهپور

سعیدیان

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

349

دکتر   محسن

سلطانپور

دانشگاه   خواجه نصیرالدین طوسی

350

دکتر   ابولفضل

سلطانی

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

351

دکتر   محمدرضا

سلطانی

دانشگاه   صنعتی شریف

352

دکتر   مهدی

سلطانی

دانشگاه   تهران

353

دکتر   ناصر

سلطانی 

دانشگاه   تهران

354

دکتر   محمد نوید

سلطانی   راد

دانشگاه   صنعتی شیراز

355

دکتر   امیر

سلطانی   محمدی

دانشگاه   شهید چمران اهواز

356

دکتر   حمید

سلطانیان   زاده

دانشگاه   تهران

357

دکتر   ناصر

سلماسی

دانشگاه   صنعتی شریف

358

دکتر   محمود

سلماسی   زاده

دانشگاه   صنعتی شریف

359

دکتر   حوریه

سلیمان   جاهی

دنشگاه   تربیت مدرس

360

دکتر   مهران

سلیمان   فلاح

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

361

دکتر   رضا

سمیع   زاده

دانشگاه   الزهرا

362

دکتر   سید عطااله

سیادت

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

363

دکتر   عطا اله

سیادت

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

364

دکتر   سید علی

سید   ابراهیمی

دانشگاه   تهران

365

دکتر   سید مسعود

سیدی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

366

بابک

سیف

دانشگاه   شاهد

367

دکتر   جعفر

سیف   آبادی

دانشگاه   تربیت مدرس

368

دکتر علیرضا

سیفی

دانشگاه   شیراز

369

دکتر   وحید

سینایی

دانشگاه   فردوسی مشهد

370

دکتر   روزبه

شاد

دانشگاه   فردوسی مشهد

371

دکتر   علیرضا

شافعی   نیا

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

372

دکتر   محسن

شاکری

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

373

دکتر   امیر حسین

شامخی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

374

دکتر   ناهید

شاه   آبادی

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

375

دکتر   شاهرخ

شاه   حسینی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

376

دکتر   سعید

شاهرخیان

دانشگاه   صنعتی شریف

377

دکتر   اکبر

شاهسوند

دانشگاه   فردوسی مشهد

378

دکتر   داور

شاهسونی

دانشگاه   فردوسی مشهد

379

دکتر   حمیدرضا

شاهوردی

دانشگاه   تربیت مدرس

380

دکتر   محمد شریف

شاهی

دانشگاه   آزاد اسلامی واحد اصفهان

381

دکتر   محسن علی

شایانفر

دانشگاه   علم وصنعت ایران

382

دکتر   جلال

شایگان

دانشگاه   صنعتی شریف

383

دکتر   شهرام

شایگان

دانشگاه   تهران

384

دکتر   مجتبی

شریعتی   نیاسر

دانشگاه   تهران

385

دکتر   محمد

شریف   خانی

دانشگاه   صنعتی شریف

386

دکتر   محمد

شریفی   کیا

دانشگاه   تربیت مدرس

387

دکتر   محمود

شفاعی   بجستان

دانشگاه   شهید چمران اهواز

388

دکتر   خلیل

شفیعی

دانشگاه   شهید بهشتی

389

دکتر   مسعود

شفیعی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

390

دکتر   مهدی

شفیعی   فر

دانشگاه   تربیت مدرس

391

دکتر   محمد

شکرچی   زاده

دانشگاه   تهران

392

دکتر   حامد

شکوری

دانشگاه   تهران

393

دکتر   علی

شکوری

دانشگاه   تهران

394

دکتر   محمد باقر

شمس   الهی

دانشگاه   صنعتی شریف

395

دکتر   مسعود

شمس   بخش

دانشگاه   تربیت مدرس

396

دکتر بابک

شمشیری

دانشگاه   شیراز

397

دکتر   سید محمد

شهرتاش

دانشگاه   علم وصنعت ایران

398

دکتر   حسن

شوندی

دانشگاه   صنعتی شریف

399

دکتر   مهدی

شیخ   زاده

دانشگاه   صنعتی شریف

400

دکتر   حمید

شیخایی

دانشگاه   تهران

401

دکتر   سعید

شیرکوند

دانشگاه   تهران

402

دکتر   امیراحمد

شیشه   گر

دانشگاه   صنعتی شریف

403

دکتر   رضا

شیوا

دانشگاه   تهران

404

دکتر محمود رضا

صاحبی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

405

دکتر   گودرز

صادقی

دانشگاه   تهران

406

دکتر   محمد حسین

صادقی

دانشگاه   تربیت مدرس

407

دکتر   محمود

صادقی

دانشگاه   تربیت مدرس

408

دکتر   کیوان

صادقی

دانشگاه   تهران

409

دکتر   بهرام

صادقی   بی غم

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

410

دکتر   محمود

صارمی

دانشگاه   تهران

411

دکتر   محمدتقی

صالحی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

412

مهندس   عبدالرحیم

صالحی

دانشگاه   تهران

413

دکتر   جواد

صالحی

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

414

دکتر   حسن

صالحی

دانشگاه   تهران

415

دکتر   حمید

صالحی

دانشگاه   اصفهان

416

دکتر   جواد

صالحی   فدردی

دانشگاه   فردوسی مشهد

417

دکتر   سید رضا

صباغ   یزدی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

418

دکتر   جلیل

صحرایی

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

419

دکتر   سیروس

صحرایی

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

420

مهندس   افسانه

صدر

دانشگاه   تهران

421

دکتر   محمد جعفر

صدیق  

دانشگاه   صنعتی اصفهان

422

دکتر   مجتبی

صدیقی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

423

دکتر   محمدحسین

صرافزاده

دانشگاه   تهران

424

دکتر   مهدی

صرام

دانشگاه   یزد

425

دکتر   محمود

صفارزاده

دانشگاه   تربیت مدرس

426

دکتر   رضا

صفاری

دانشگاه   گیلان

427

مهندس   مهدی

صفاری

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

428

دکتر   سید علی اکبر

صفوی

دانشگاه   شیراز

429

دکتر   افشین

صلواتی

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

430

دکتر   حسین

صیادی

دانشگاه   خواجه نصیرالدین طوسی

431

دکتر   مسعود

ضیا   بشرحق

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

432

دکتر   حامد رضا

طارقیان

دانشگاه   فردوسی مشهد

433

دکتر   هوشنگ

طالبی

دانشگاه   اصفهان

434

دکترعلی   اصغر

طالبی

دانشگاه   تربیت مدرس

435

دکتر   سیامک

طالبی

دانشگاه   باهنر کرمان

436

دکتر   حیدرعلی

طالبی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

437

دکتر   الهه

طالبی   گرکانی

دانشگاه   مازندران

438

دکتر محمد

طالعی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

439

دکتر   حسن

طاهری   قزوینی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

440

دکتر   سید کاظم

طباطبایی

دانشگاه   فردوسی مشهد

441

دکتر   غلامرضا

ظریفیان

دانشگاه   تهران

442

دکتر   سعید

عابدین   پور

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

443

دکتر   محمد جواد

عابدینی

دانشگاه   شیراز

444

دکتر   احمد

عاشوری

دانشگاه   تهران

445

دکتر   علی اکبر

عالم   رجبی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

446

دکتر   مینو

عالمی

دانشگاه   صنعتی شریف

447

دکتر   خلیل

عالمی   سعید

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

448

دکتر   حمید

عبادی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

449

دکتر حمید

عبادی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

450

دکتر   عباس

عباسی

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

451

دکتر   مجید

عباسی

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

452

دکتر   جواد

عباسی

دانشگاه   فردوسی مشهد

453

دکتر   حسین

عباسی   نژاد

دانشگاه   تهران

454

دکتر   پرویز

عبدالملکی

دانشگاه   تربیت مدرس

455

دکتر   امیر

عبداله

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

456

دکتر   عبدالعزیز

عبدالهی

دانشگاه   شیراز

457

دکتر   محمد

عبدالهی

دانشگاه   یاسوج

458

دکتر   فرزانه

عبدالهی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

459

دکتر   حمید

عبدالهی

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

460

دکتر محمد

عبدالهی

دانشگاه   شیراز

461

دکتر   عباس

عبدشاهی

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

462

دکتر   محمدعلی

عبدلی

دانشگاه   تهران

463

دکتر حبیب اله

عبیری

دانشگاه   شیراز

464

دکتر   فرزام

عجمیان

دانشگاه   گیلان

465

دکتر   حسینعلی

عرب

دانشگاه   تهران

466

دکتر   حسین

عربی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

467

دکتر احمد

عریان

دانشگاه   شیراز

468

دکتر   محمود

عزیزی

دانشگاه   مازندران

469

دکتر   حسین

عشقی

دانشگاه   فردوسی مشهد

470

دکتر سعید

عشقی

دانشگاه   شیراز

471

دکتر   عباس

عصاری

دانشگاه   تربیت مدرس

472

دکتر   سید رضا

عطارزاده

دانشگاه   فردوسی مشهد

473

دکتر   مرتضی

عظیم   زاده

دانشگاه   فردوسی مشهد

474

دکتر   میکائیل

عظیمی  

دانشگاه   سمنان

475

دکتر   نورالدین

عظیمی  

دانشگاه   گیلان

476

دکتر   آرمان

عقیلی

دانشگاه   گیلان

477

دکتر   محمد حسین

علوی

دانشگاه   صنعتی شریف

478

دکتر   مجید

علیزاده

دانشگاه   تهران

479

دکتر   هوشنگ

علیزاده

دانشگاه   تهران

480

دکتر

عمادی

 

481

دکتر   مجتبی

غروی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

482

دکتر   حسین

غریبی  

دانشگاه   تربیت مدرس

483

دکتر   شکوفه

غضنفری

دانشگاه   تهران

484

دکتر   علی

غفاری

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

485

دکتر   مسعود

غفاری

دانشگاه   تربیت مدرس

486

دکتر   غلامرضا

غفاری

دانشگاه   تهران

487

دکتر   محمد

غفرانی

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

488

دکتر   محمد باقر

غفرانی

دانشگاه   صنعتی شریف

489

دکتر   محسن

غفوری   آشتیانی

پژوهشگاه   بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

490

دکتر   سید اصغر

غلامیان

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

491

دکتر   منصور

غنیان

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

492

دکتر   علیرضا

فاتحی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

493

دکتر   مهدی

فاضلی

دانشگاه   شیراز

494

دکتر   شهره

فاطمی

دانشگاه   تهران

495

دکتر   محمد حسین

فاطمی

دانشگاه   مازندران

496

دکتر   عماد الدین

فاطمی   زاده

دانشگاه   صنعتی شریف

497

دکتر   سید حمید

فتحی

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

498

دکتر   محمود

فتحی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

499

دکتر   روح اله

فتحی  

دانشگاه   فردوسی مشهد

500

دکتر   مرتضی

فتحی   پور

دانشگاه   تهران

501

دکتر

فتحی   مقدم

دانشگاه   شهید چمران اهواز

502

دکتر   نادر

فتحیان   پور

دانشگاه   صنعتی اصفهان

503

دکتر   علی

فتوت   احمدی

دانشگاه   شریف

504

دکتر   رضا

فتوحی

دانشگاه   گیلان

505

دکتر   محمود

فتوحی   رودمعجنی

دانشگاه   فردوسی مشهد

506

دکتر   محمود

فتوحی   فیروزآباد

دانشگاه   صنعتی شریف

507

دکتر علیرضا

فخارزاده   جهرمی

دانشگاه   شیراز

508

دکتر   فرهاد

فراهانی

دانشگاه   فردوسی مشهد

509

دکتر ابراهیم

فرجاه

دانشگاه   شیراز

510

دکتر   محمد

فرخی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

511

دکتر   عباسعلی

فرداد

دانشگاه   علم وصنعت ایران

512

دکتر   مهدی

فردمنش

دانشگاه   صنعتی شریف

513

دکتر   یوسف

فرزان   نهاد

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

514

دکتر   فروهر

فرزانه

دانشگاه   صنعتی شریف

515

دکتر   محمود

فرزین

دانشگاه   صنعتی اصفهان

516

دکتر   محمد

فرشچی

دانشگاه   صنعتی شریف

517

دکتر

فرشید

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

518

دکتر   بیژن

فرهانیه

دانشگاه   صنعتی شریف

519

دکتر   فرزام

فرهمند

دانشگاه   صنعتی شریف

520

دکتر   حسن

فرهنگی  

دانشگاه   تهران

521

دکتر   جواد

فرهودی

دانشگاه   تهران

522

دکتر رضا

فقیهی

دانشگاه   شیراز

523

دکتر فرشاد

فقیهی

دانشگاه   شیراز

524

دکتر   علی

فلاح  

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

525

دکتر   علیرضا

فلاحی

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

526

دکتر   احمد

فهیمی   فر

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

527

دکتر   ابراهیم

فولادوند

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

528

دکتر   بهار

فیروزآبادی

دانشگاه   صنعتی شریف

529

دکتر   سید حبیب

فیروزآبادی

دانشگاه   شیراز

530

دکتر   حبیب

فیروزآبادی

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

531

دکتر   سید محمد

فیروزآبادی

دانشگاه   تربیت مدرس

532

دکتر   علیرضا

فیض   بخش

دانشگاه   صنعتی شریف

533

دکتر   فرزانه

فیضی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

534

دکتر علیرضا

فیلی  

دانشگاه   پیام نور استان فارس

535

دکتر   سید فرید

قادری

دانشگاه   تهران

536

دکتر   علی

قارونی   نیک

دانشگاه   علم وصنعت ایران

537

دکتر   سید محمد

قاسمپوری

دانشگاه   تربیت مدرس

538

دکتر   حمیدرضا

قاسمی

دانشگاه   تهران

539

دکتر   جهان بخش

قاسمی

دانشگاه   خواجه نصیرالدین طوسی

540

دکتر   ابراهیم

قاسمی   نژاد

دانشگاه   تهران

541

دکتر   عباس

قاهری

دانشگاه   علم وصنعت ایران

542

دکتر   مهرورنگ

قائدی

دانشگاه   یاسوج

543

دکتر   پروین

قائم   مقامی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

544

دکتر   حسینعلی

قبادی

دانشگاه   تربیت مدرس

545

دکتر   برات

قبادیان 

دانشگاه   تربیت مدرس

546

دکتر   بهزاد

قدیری   دهکردی

دانشگاه   تربیت مدرس

547

دکتر   رضا

قراخانلو

دانشگاه   تربیت مدرس

548

دکتر   عطااملک

قربانزاده

دانشگاه   تهران

549

دکتر   گئورک

قره   پتیان

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

550

دکتر   علی

قشقایی

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

551

دکتر   علیرضا

قشلاقی

دانشگاه   فردوسی مشهد

552

دکتر   عباس

قلندرزاده

دانشگاه   تهران

553

دکتر   مهدی

قمشی

دانشگاه   شهید چمران اهواز

554

دکتر   محمدعلی

قناد

دانشگاه   صنعتی شریف

555

دکتر   عبدالحمید

قنبران

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

556

دکتر   علی

قنبری

دانشگاه   تربیت مدرس

557

دکتر   رضا

قنبری

دانشگاه   فردوسی مشهد

558

دکتر عباس  علی

قنبری

دانشگاه   شیراز

559

دکتر   محمد جعفر

قنبری   جهرمی

دانشگاه   شهید بهشتی

560

دکتر   محمد باقر

قهرمانی

دانشگاه   تهران

561

دکتر   محمد حسن

قوسیان   مقدم

دانشگاه   شاهد

562

دکتر   سراج الدین

کاتبی

دانشگاه   شیراز

563

دکتر   افشین

کازرونی

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

564

دکتر   مهرداد

کازرونی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

565

دکتر   سید محمود

کاشفی   پور

دانشگاه   شهید چمران اهواز

566

دکتر   شاهرخ

کاظم   پور

دانشگاه   تربیت مدرس

567

دکتر   رضا

کاظمی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

568

دکتر   مهین دخت

کاظمی

دانشگاه   فردوسی مشهد

569

دکتر   مصطفی

کاظمی

دانشگاه   فردوسی مشهد

570

دکتر   سعید

کاظمی   نجفی

دانشگاه   تربیت مدرس

571

دکتر   محمد

کافی

دانشگاه   فردوسی مشهد

572

دکتر سعادت

کامگار

دانشگاه   شیراز

573

دکتر   علی

کاوه

دانشگاه   علم وصنعت ایران

574

دکتر   همایون

کتیبه

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

575

دکتر   نوراله

کثیری  

دانشگاه   علم وصنعت ایران

576

دکتر   سید محمود

کثیریها

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

577

دکتر   رضا

کراچیان

دانشگاه   تهران

578

دکتر   عباس

کرامتی

دانشگاه   تهران

579

دکتر   محمد رضا

کردی

دانشگاه   تهران

580

دکتر   عباس

کرم   الدین

دانشگاه   فردوسی مشهد

581

دکتر   حامد

کرمی   شبانکاره

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

582

دکتر   داود

کریمی

دانشگاه   تهران

583

دکتر   محمود

کریمی

دانشگاه   شیراز

584

دکتر محمد

کریمی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

585

دکتر   بابک

کریمی

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

586

دکتر   علی

کریمی

دانشگاه   مازندران

587

دکتر   وحید

کریمی   پور

دانشگاه   صنعتی شریف

588

دکتر   محمد حسین

کریمیان

دانشگاه   صنعتی  امیرکبیر

589

دکتر   محمد سالار

کسرایی

پژوهشکده   امام خمینی و انقلاب اسلامی

590

دکتر   مهدی

کشمیری

دانشگاه   صنعتی اصفهان

591

دکتر   امان محمد

کلته

دانشگاه   گیلان

592

دکتر   سید محمد جواد

کلینی

دانشگاه   تربیت مدرس

593

دکتر   فرشاد

کوثری

دانشگاه   تهران

594

دکتر   محسن

کوشا   فر

دانشگاه   کاشان

595

دکتر   الهه

کولایی

دانشگاه   تهران

596

دکتر   محمد کاظم

کوهی

دانشگاه   تهران

597

دکتر   محمد کاظم

کوهی

دانشگاه   تهران

598

دکتر   مینا

کوهی   حبیبی

دانشگاه   تهران

599

دکتر   رامین

کوهی   کمالی

دانشگاه   گیلان

600

دکتر   سید علی

کیمیایی

دانشگاه   فردوسی مشهد

601

دکتر   جعفر

کیوانی

دانشگاه   خوارزمی

602

دکتر   عباس

گرامی

دانشگاه   تهران

603

دکتر   نصرت ا…

گرانپایه

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

604

دکتر   عبدالحمید

گرجی

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

605

دکتر   کامران

گشتاسبی

دانشگاه   تربیت مدرس

606

دکتر ابراهیم

گشتاسبی   ر اد

دانشگاه   شیراز

607

دکتر   منا

گلابی

دانشگاه   شهید چمران اهواز

608

دکتر   سید حسین

گلدانساز

دانشگاه   تهران

609

دکتر   سیدجمال

گلستانی

دانشگاه   صنعتی شریف

610

دکتر   آبتین

گلکار

دانشگاه   تربیت مدرس

611

دکتر   محمد

گنج   تابش

دانشگاه   تهران

612

دکتر   علی

گنجعلی

دانشگاه   فردوسی مشهد

613

دکتر   حسین

گنجی   دوست

دانشگاه   تربیت مدرس

614

دکتر   مسعود

گودرزی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

615

دکتر محمد علی

گودرزی  

دانشگاه   شیراز

616

دکتر   زهرا

گویا

دانشگاه   شهید بهشتی

617

دکتر   حسین

گیلانی

دانشگاه   گیلان

618

دکتر   محمود

لاری
دشت بیاض

دانشگاه   فردوسی مشهد

619

دکتر   محمد

لگزیان

دانشگاه   فردوسی مشهد

620

دکتر محمد رضا

مباشری

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

621

دکتر   ابوالحسن

مجتهد   سلیمانی

دانشگاه   خوارزمی

622

دکتر   امید

مجد

دانشگاه   تهران

623

دکتر   عباس

مجدی

دانشگاه   تهران

624

دکتر   غلامحسین

مجذوبی

دانشگاه   ابوعلی سینا همدان

625

دکتر   علیرضا

محجوب

دانشگاه   تربیت مدرس

626

دکتر   محمد

محجوب   جهرمی

دانشگاه   تهران

627

دکتر   حسن

محدثی

دانشگاه   آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

628

دکتر   حسین

محسنی

دانشگاه   تهران

629

دکتر   محمود

محسنی   مقدم

دانشگاه   باهنر کرمان

630

دکتر   علی

محقر

دانشگاه   تهران

631

دکتر   علیرضا

محمد   شهری

دانشگاه   علم وصنعت ایران

632

دکتر شاهرخ

محمدبیگی

دانشگاه   شیراز

633

دکتر   محسن

محمدزاده

دانشگاه   تربیت مدرس

634

دکتر   تورج

محمدی

دانشگاه   علم وصنعت ایران

635

دکتر   حسین

محمدی

دانشگاه   فردوسی مشهد

636

دکتر   سهیل

محمدی

دانشگاه   تهران

637

دکتر   عیسی

محمدی

دانشگاه   تربیت مدرس

638

دکتر محمد

محمدی

دانشگاه   شیراز

639

دکتر   حمید رضا

محمدی   دانیالی

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

640

دکتر   مجید

محمدی   مقدم

دانشگاه   تربیت مدرس

641

دکتر   جواد

محمودی

دانشگاه   شهرکرد

642

دکتر   رضا

محمودی

دانشگاه   تهران

643

دکتر   محمد مهدی

محمودی

دانشگاه   تهران

644

دکتر مهدی

مختارزاده

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

645

دکتر   محمد

مختاری

پژوهشگاه   بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

646

دکتر   محمد تقی

مختاری

دانشگاه   خوارزمی

647

دکتر   حسین

مختاری

دانشگاه   صنعتی شریف

648

دکتر   محمد

مدرس

دانشگاه   صنعتی شریف

649

دکتر   محمود

مدرس   هاشمی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

650

دکتر   علی

مدی

دانشگاه   صنعتی شریف

651

دکتر   علیرضا

مرادی

دانشگاه   خوارزمی

652

دکتر   مجید

مرادی

دانشگاه   تهران

653

دکتر   هادی

مرادی

دانشگاه   تهران

654

دکتر   محمدرضا

مرادی   تلاوت

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

655

دکتر   عادل

مرادی   سبزکوهی

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

656

دکتر   محمد

مرادی   شهر بابک

دانشگاه   تهران

657

دکتر   محمد

مرشد

دانشگاه   صنعتی اصفهان

658

دکتر   سید محمد کاظم

مروج   فرشی

دانشگاه   تربیت مدرس

659

دکتر   سعید

مرید

دانشگاه   تربیت مدرس

660

دکتر   علیرضا

مساح   بوانی

دانشگاه   تهران

661

دکتر

مستفوی

دانشگاه   صنعتی شریف

662

دکتر مسعود

مشهدی حسینعلی

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

663

دکتر   بهزاد

مشیری

دانشگاه   تهران

664

دکتر   کیومرث

مظاهری

دانشگاه   تربیت مدرس

665

دکتر   داریوش

مظاهری

دانشگاه   تهران

666

دکتر   سید احمد

معتمدی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

667

دکتر   ابوالفضل

معصومی

دانشگاه   تهران

668

دکتر   امین اله

معصومی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

669

دکتر   دارا

معظمی

دانشگاه   تهران

670

دکتر   حسین

معماریان

دانشگاه   تهران

671

دکتر   علی

معینی

دانشگاه   تهران

672

دکتر   علی

مقاری

دانشگاه   تهران

673

دکتر   علی

مقداری

دانشگاه   صنعتی شریف

674

دکتر   علی اصغر

مقدم

دانشگاه   رازی (کرمانشاه)

675

دکترعلی   رضا

مقدم   فر

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

676

دکتر   سامان

مقیمی   عراقی

دانشگاه   صنعتی شریف

677

دکتر   فرشته

ملک   زاده

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

678

دکتر   عباس

ملکی

دانشگاه   صنعتی شریف

679

دکتر   مانیا

ملکی

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

680

دکتر   عباس

ملکی

دانشگاه   لرستان

681

دکتر حمید رضا

ملکی  

دانشگاه   صنعتی شیراز

682

دکتر   مرتضی

ممونی

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

683

دکتر   مسعود

منتظری   نمین

دانشگاه   تهران

684

دکتر   حسن

منصف

دانشگاه   تهران

685

دکتر   محمدعلی

منصوری   بیرجندی

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

686

دکتر علی

منصوریان

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

687

دکتر   مرتضی

منطقی

دانشگاه   خوارزمی

688

دکتر   محمد تقی

منظوری

دانشگاه   صنعتی شریف

689

دکتر   عباس

منوچهری

دانشگاه   تربیت مدرس

690

دکتر   سید شمس الدین

مهاجرزاده

دانشگاه   تهران

691

دکتر

مهاجری

دانشگاه   شیراز

692

دکتر   سید محمد

مهدوی

دانشگاه   صنعتی شریف

693

دکتر   رمضانعلی

مهدوی   نژاد

دانشگاه   تهران

694

دکتر   حسن

مهدی   پور

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

695

دکتر   ولی

مهدی   نژاد

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

696

دکتر   مهری

مهرجو

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

697

دکتر   محمدرضا

موحدی

دانشگاه   صنعتی شریف

698

دکتر   سید مهدی

موسوی

دانشگاه   تربیت مدرس

699

دکتر   سیدحبیب

موسوی

دانشگاه   شهید چمران اهواز

700

دکتر   سید محمد

موسوی   خویی

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

701

دکتر   محمود

موسوی   مشهدی

دانشگاه   تهران

702

دکتر   سید علی

موسویان

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

703

دکتر محمد

موسی خانی

دانشگاه تهران

704

دکتر   علی

موقر   رحیم آبادی

دانشگاه   صنعتی شریف

705

دکتر   سید جواد

مولی

دانشگاه   تربیت مدرس

706

دکتر   حمیدرضا

مؤمنی

دانشگاه   تربیت مدرس

707

دکتر   سید رضا

میرایی   آشتیانی

دانشگاه   تهران

708

دکتر   شادمهر

میردار

دانشگاه   مازندران

709

دکتر   محمد علی

میرزابیگی

دانشگاه   تهران

710

دکتر   خلیل

میرزاده

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

711

دکتر جهان بخش

میرزاوند

دانشگاه   شیراز

712

دکتر   سعید

میرزایی

دانشگاه   شهید بهشتی

713

دکتر   علی اصغر

میرقاسمی

دانشگاه   تهران

714

دکتر   آقافخر

میرلوحی   فلاورجانی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

715

دکتر   علی

میرمحمدی

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

716

دکتر   سید جواد

میری

دانشگاه   تهران

717

دکتر   مریم سادات

میریان

دانشگاه   تهران

718

دکتر   جعفر

میلی   منفرد

دانشگاه   صنعتی امیرکبیر

719

دکتر   عبدعلی

ناصری

دانشگاه   شهید چمران اهواز

720

دکتر   محمد جواد

ناطق

دانشگاه   تربیت مدرس

721

دکتر سید جعفر

ناظم   السادات

دانشگاه   شیراز

722

دکتر

ناظم   زادگان

دانشگاه   شیراز

723

دکتر   محمد حسن

نایی

دانشگاه   تهران

724

دکتر   بابک

نجار   اعرابی

دانشگاه   تهران

725

دکتر   اکبر

نجفی

دانشگاه   تربیت مدرس

726

دکتر   مهدی

نجفی   خواه

دانشگاه   علم وصنعت ایران

727

دکتر   محسن

نژاداصغر

دانشگاه   مازندران

728

دکتر   کامله

نصیری

دانشگاه   گیلان

729

دکتر   سید مهدی

نصیری

دانشگاه   شیراز

730

دکتر سید مهدی

نصیری

دانشگاه   شیراز

731

دکتر   فرزین

نصیری   صالح

دانشگاه   تربیت مدرس

732

دکتر   معصومه

نصیری   کناری

دانشگاه   صنعتی شریف

733

دکتر   محمدباقر

نگهبان

دانشگاه   شهید باهنر کرمان

734

دکتر   حسن

نمازی

دانشگاه   تبریز

735

دکتر   کورش

نوذری

دانشگاه   مازندران

736

دکتر   عباس

نوذری

دانشگاه   تهران

737

دکتر   رضا

نورزاد

دانشگاه   صنعتی نوشیروانی بابل

738

دکتر   علی

نوری

دانشگاه   صنعتی شریف

739

دکتر   احد

نویدی

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

740

دکتر   امیر

نیک   پی

دانشگاه   شهید بهشتی

741

دکتر   امیرحسین

نیک   سرشت

دانشگاه   صنعتی شیراز

742

دکتر   احمد

نیک   نام

دانشگاه   علم وصنعت ایران

743

دکتر   منصور

نیکخواه   بهرامی

دانشگاه   تهران  (چهره ماندگار)

744

دکتر   مجید

نیلی  

دانشگاه   تهران

745

دکتر   محمود

نیلی  

دانشگاه   تهران

746

دکتر روح ا…

هادی

دانشگاه تهران

747

دکتر   ناصر

هادیان

دانشگاه   تهران

748

دکتر   محمد رضا

هادیان

دانشگاه   یزد

749

دکتر ستار

هاشمی

دانشگاه   شیراز

750

دکتر   بهنام

هاشمی

دانشگاه   صنعتی شیراز

751

دکتر   سید مقتدا

هاشمی   پرست

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

752

دکتر   سید مجید

هاشمی   نیا

دانشگاه   فردوسی مشهد

753

دکتر   محمدرضا

هدایتی   دزفولی

دانشگاه   صنعتی شریف

754

دکتر   محمد علی

هرمزی  

دانشگاه   کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

755

دکتر   عباس

همت

دانشگاه   صنعتی اصفهان

756

دکتر   عبداله

همتی   گلیان

دانشگاه   فردوسی مشهد

757

دکتر   افشین

همتیار

دانشگاه   صنعتی شریف

758

دکتر   علی

همدانی

دانشگاه   صنعتی اصفهان

759

دکتر   عبدالرحیم

هوشمند

دانشگاه   شهید چمران اهواز

760

دکتر   شادی

واسع

دانشگاه   گیلان

761

دکتر   ابراهیم

واشقانی   فراهانی

دانشگاه   تربیت مدرس

762

دکتر   غلامرضا

وثوقی

دانشگاه   صنعتی شریف

763

دکتر   مجید

وحیدیان

دانشگاه   سیستان و بلوچستان

764

دکتر   ناصر

ورهرام

دانشگاه   صنعتی شریف

765

دکتر ناصر

وصال  

دانشگاه   شیراز

766

دکتر   مهدی

وصفی   مرندی

دانشگاه   تهران

767

دکتر   علی

وطنی

دانشگاه   تهران

768

دکتر   محمد

وکیلی

دانشگاه   فردوسی مشهد

769

دکتر محمد جواد

ولدان زوج

دانشگاه   خواجه نصیر الدین طوسی

770

دکتر   علیرضا

ولی   زاده

دانشگاه   تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

771

دکتر   محمدجعفر

یاحقی

دانشگاه   فردوسی مشهد

772

دکتر علی رضا

یاحقی

دانشگاه   شیراز

773

دکتر   سیامک

یاسمی

دانشگاه   تهران

774

دکتر   مسعود

یاورمنش

دانشگاه   فردوسی مشهد

775

دکتر   محمود

یحیایی

دانشگاه   تهران

776

دکتر   محمد حسن

یزدی   زاده

دانشگاه   تربیت دبیر شهید رجایی

777

دکتر   بهمن

یزدی   صمدی

دانشگاه   تهران

778

دکتر   محمود

یعقوبی

دانشگاه   شیراز

779

دکتر   عباس

یگانه   بختیاری

دانشگاه   علم وصنعت ایران

780

دکتر   علی

یوسفی

دانشگاه   فردوسی مشهد

781

دکتر   حبیب اله

یونسی

دانشگاه   تربیت مدرس

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.