m sahar 03

علَم کردن جلیلی یک نعل وارونه و یک حیله انتخاباتی است ؟

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

m sahar 03

m sahar 03م.سحر

به نظر می رسد که مهندسان حماسه ساز بیت خامنه ای در حال ساختن یک شعبدهء انتخاباتی هستند تاملیون ها مردم ایران را یک بار دیگر  به دام بیندازند . مردمی که قرار شده است تا  با طیب خاطر و سراسیمه به صندوق های رأی هجوم بیاورند و رأی خود را  به یکی از «تأیید شدگان صلاحیت دار» بدهند  با این امید که به هر قیمت بتوانند  مانع از انتخاب کاندیدایی شوند  که روزها و هفته هاست  او را به عنوان سوگلی حرم و نوچه و پادو و مجری بی چون و چرای اوامر رهبر به مردم معرفی کرده اند.

با خواندن افاضات یک پیشانی داغ کردهء خشک اندیش  به اسم جلیلی ، ضمن آشنایی یافتن  با آرزو های هذیان آلود و بد یُمن  او و با نگاهی به تصاویر موجودات کج ومعوج و زشترو و بدهیبتی که به میتینک او رفته اند ، ( و انصافاً مشاهده تصویر آنان موجب فرستادن هزاران رحمت به طرفداران احمدی نژاد است ) ، تقریبا برای من قطعی شده است که مهندسین خامنه ای قصد دارند تا با برجسته کردن و به نمایش نهادن لولوی وحشت آوری  به نام مسعود جلیلی یک موقعیت  پرتلاطم ویک  ذهنیت نا امن روانی در مردم  بیافرینند و بر آنند تا با طرح و تبلیغ موجوی عبوس و  بحران تراش  مردم ایران را بترسانند .

 موجود بی مسئولیت و متعصب و حل شده در ولایتی  که مدام بر طبل جنگ می کوبد و مدعی «صدور انقلاب و ایجاد امپراطوری اسلامی در جهان است و قصد دارد تا کمونیسم و سرمایه داری و همه مستکبرین جهان را به خرج ملت ایران مسلمان کند» .

گویا با مطرح ساختن و مورد عنایات خاصه رهبر معرفی کردن  کسی که با صدای بلند می گوید  : «ما ملت نیستیم امت ایم ما هم وطن نمی خواهیم شهروند نمی خواهیم ، امت می خواهیم ، توسعه نمی خواهیم عدل علی می خواهیم»( ظاهراً منظور سیدعلی خامنه ای ست)  و «ما باید خامنه ای را امام خامنه ای بخوانیم و امت او باشیم » و حرفهایی ازین قبیل را در بوق و کرنا می دمد  ، قصد دارند تا درجامعه یک دهشت و یک فضای ترس و جنگ روانی حاکم کنند .

 ظاهراً مهندسان حماسه ساز بر آن شده اند تا در میان مردم ،  فرد  متوهم خشونت ورزی  را برگزیده و سوگلی مقام ولایت بشناسانند  که در میان حواریون رهبربرکرسی کاندیداتوری نشسته و مشتی ریشوی بدهیبت همراه با دسته هایی از زنان  سیاهپوش ترشروی  ترسناک وی را احاطه کرده اند . زنان و مردانی  که شکل و شمایل و پوشش آنان نشان از حل شدن تمام عیارشان در ولایت مطلقهء سیدعلی دارد  و حضورشان و رفتارشان و شعارهاشان  یاد آور عقب مانده ترین نیرو های سرکوبگر حکومت سی و چهار سالهء ملایان مستبد است.

جلیلی این روز ها با سخنان تند و تیز و عبوس و کژتاب و پریشان و جنگ طلبانه اش چاوش بازگشت به جهنم خمینیستی در سالهای نخستین انقلاب و یاد آور نخستین ماه ها و لحظه های سیاه تسلط وحشت بر ایران است و البته  این تصور را بر می انگیزد  که گویا  پس از سی و چهار سال غارت و بیداد و جنگ افروزی  و فساد و قتل و سنگسار و  گرسنگی و حرمت شکنی خفت ملی ، اینک   یکبار دیگر قصد دارند تا این بار با کپی سازی از مدل کهنه شده و شکست خوردهء « امام خمینی» ، یک بار دیگر  دوران مشئوم و سیاه  سالهای جنگ با صدام و روزگار  صدور تروریسم را  ـ البته این بار به امامت جدید الولادهء خامنه ای ـ  در ایران تجدید کنند و اُمت همیشه قربانی را اینبار نیز  در پای حکومت ملاهای سرتا پا شکم حکومتی به قتلگاه  بفرستند .  وچنین تصوری پشت هر ایرانی را می لرزاند و هر انسانی را دچار ترس و دهشت می کند.

با دیدن این واقعیات، چنین به نظر می رسد که «مهندسان حماسه ساز» سعید جلیلی را  برای بازی در نقش پیام آور شر و تباهی و به انگیزۀ  ایجاد حس نفرت و تحریک هرچه بیشتر  ترس در مردم انتخاب کرده اند  .

برنامه ریزان نمایش انتخاباتی با وقوف به این حقیقت که مردم همواره  در این دودهه  نه رأی موافق به یکی از کاندیداهای تأیید صلاحیت شدهء شورای نگهبان که همواری رأی منفی و «نه» به خوواسته و منویات سیدعلی خامنه ای داده اند. آنها به تجربه می دانند که مردم به کسی که علی خامنه ای تأیید کرده باشد قویا «نه » خواهند گفت .  بنا بر این چنین به نظر می رسد  که «حماسه سازان »  جلیلی  را برگزیده اند تا  وی با طرح شعارهای وحشتناک اسلامیستی  گذشته گرا (مربوط به سالهای اول تسلط خمینیگری) که یادآور کابوس های دهه شصت و تجدید کنندهء روزگار شوم سلطهء خمینیستی در سالهای اول انقلاب هستند جامعه ایران را  اسیر یک حس  نا امنی و ترس روانی  کنند و بدین گونه  ملیون ها ایرانی به وحشت بیفتند و مصمم شوند که هرطور شده  دربرابر  این موجود هراسناک و خطر آفرین و امنیت سوز سدی بسازند و مانع ریاستی یافتن او گردند  . یعنی  در این فضای وهم آلود و  بیم افکن ، مردم مصمم شوند تا بروند و  رأی  قاطع منفی خود را  به سعید  جلیلی بدهند و اینچنین  از آمدن او جلوگیری کنند !

باری در چنین وضعی و با ایجاد چنین فضایی  مردم تصور خواهند کرد :  که چاره ای نیست  جز آن که سرآسیمه  و با هیجان هرچه افزونتر به  صندوق های رأی هجوم برند  و یک نـــــــه ! ی بزرگ به کسی بگویند  که  کبوتر حرم و نوچهء برگزیده  و دستیار خاصه و منتخب محبوب  خامنه ای معرفی شده و  اینگونه وانموده اند که مورد اعتماد او  و مجری انگیزه ها و کابوس ها وحشتناکی ست که  ایشان در سالهای آتی  قصد  پیاده کردنشان را دارد!

و درست در همین معنا قرار شده است «حماسۀ» رهبری  مهندسی شود و در انظار جهانیان به نمایش درآید  ! آنها قصد دارند تا رآی منفی مردم به کاندیداتور محبوب او را به « رأی مثبت مردم » بدل کنند. در واقع بازی بر سر  استحالۀ  سمبولیسمی ست که در رأی مردم نهفته است. رای مردم همواره نه گفتن به خامنه ای بوده است اما این بار سیر نمایش به گونه ای طرح ریزی شده است  نه گفتن آنا ن به خامنه ای  عین آری گفتن آنا ن به او و به نظام او  تلقی گردد.
در چنین موقعیتی ، نتیجهء هجوم مردم به صندوق ها آن  خواهد بود که به صورت ملیونی خواهند رفت  و  دوباره با نظام آخوندی بیعت  خواهند کرد  و به آن مشروعیت  خواهند داد و تصور خواهند کرد که خطر بزرگی را از سر خود و کشور خود گذرانده اند و متأسفانه  ازین غافل آند که با رأی خود  نه تنها هیچ خطری را از میان برنمی دارند ، سهل است به جای جلیلی (که چهره کریهی از او در ذهن نشانده بودند) ـ و در توهم کامل  «یک انتخاب اصلح» ـ  به موجود کریه تری رأی داده اند  که به گمان آنان از جنس جلیلی نیست  ، و باز غافل از آنند که این شخص دیگر نیز  هیچ برتری و فضیلت بر هیولای نخستین ندارد.

 پیداست که برای حکومت فساد آفرین و بیمار ملاها هیچ حماسه ای از این سود آور تر قابل تصور نیست و کلاهی گشاد تر از این نمی توان  بر سر ملتی نهاد!! 

اینچنین  مردم ایران را از ترس دیوی که برای او ساخته بوده اند  به ارادهء خودشان تسلیم به پذیرش یک غول مردمخوار دیگر می کنند. 

دیو دیگری که ظاهرا مردم ایران  وی را به طیب خاطر پذیرفته  با رأی خود  ریاست چهارساله او را برخود تأیید کرده اند و البته رأی های آنان هم  هم به دقت شمرده شده و تقلبی هم درکار نبوده زیرا که این بار اصلا نیازی به تقلب نبوده است چرا  تقلب اصلی را پیش  ازین کسانی کرده بوده اند که در مجلس پر تزویر خود  صلاحیت کاندیدا ها را تأیید و «رئیس جمهور»  دلخواه خود  را رأساً برگزیده بوده اند.

بنابر این هریک از این ارباب انواعِ  پادوی و حقارت که از جعبه مارگیری آنان بیرون آورده شده (و اکنون به موجب فرمان حکومتی و شرعی و قانونی مردم را مکلف به تأیید و تجدید بیعت با آنها کرده اند) ،  «پیروز نهایی انتخابات » شناخته شود ، دست نشانده و منتصب مجلس نشینان خواهد بود و رأی مردم این میان نقشی جز تأیید رأی مجلس نشینان  شورای نگهبان نداشته و جز اعلام وفا داری  مجدد و نمادین به غارتگران حق حاکمیت مردم ایران نبوده است !

ضرب المثل معروف « در جهنم افعی هایی هستند که آدمی از ترس آنها به مار غاشیه پناه می برد کاملا بیانگر این وضعیتی ست که در این سیرک انتخاباتی سید علی و حواریونش ملت ایران را به آن دچار کرده اند واینگونه مقرر شده است که مردم را به مرگ جلیلی بگیرند تا به تب رضایی یا حداد یا عارف یا هرکدام دیگر از منتصبان تأیید شدهء شورای نگهبان  راضی گردند.

دیو جلیلی از همان جنس است که غول حداد عادل یا اژدهای ولایتی یا گرگ رضایی! چنین دیوی  برادر وهمزاد و المثنای همهء تأیید شدگان و شرکت داده شدگان در سیرک انتخاباتی ملاهاست.

در این میان یک بار دیگر ملت ایران بازی خورده و با گفتن«  نه!» به یک موجود خطرناک ، درواقع به کل نظام و به تداوم استبداد ملایان و به طول عمر بیداد و تباهی و خفت و خواری ایرانیان «آری !» گفته و با این« آری » ی خود موجود خطرناک دیگری را به اصطلاح ریاست جمهور خود دانسته و سرنوشت خود و فرزندان خود را حد اقل برای چهار سال دیگر به او سپرده است!

***

راه عاقلانه ، راه شرافتمندانه ، راه انسانی و راه ملی و راه آبرومندانه و سرافرازانه آن است که مردم به انتخابات ریاورزانه و دروغین  سید علی و حواریونش با بی اعتنایی کامل برخورد کنند .

می باید در روز موعود سید علی  و حماسه سازان او را قال بگذارند و  از خانه هاشان بیرون نیایند. 

ایران و آینده فرزندان ملت ایران اینک نیازمند اتخاذ چنین تصمیمی غرور آفرین ملی و همبسته و متحدانه و خردمندانه است. 

مردم نباید بروند تا دراین انتخابات سراپا فریبکاری و قلب و دغل مستبدان دینی شرکت کنند زیرا خامنه ای همین را می خواهد و این است معنای حماسه ای که او و مهندسان او  در پی آن هستند!

جلیلی را به چهره ای شیطانی آراسته اند (هرچند به احتمال قوی و بر اساس سوابق وی ،  این چهره با وجود و گوهر او تطابق دارد ) و سخنان ترسناک بر زبان وی  نهاده اند تا مردم وحشت کنند و بروند به رقیب او رأی بدهند و رقیب او هم موجودی ست با همان شمایل و به همان قد و قواره و به همان هیبت و به همان خطرناکی و به همان قشریگری و همانقدر  تسلیم محض ولایت مطلقه استبداد فقیه که او . 

با کمال تأسف باید گفت که رأی به صندوق ریخته شدهء ملت ایران  ، فقط موجب تأیید خلافت خامنه ای و دراز تر کردن عمر نظام خودکامۀ او می شود و بهترین  ابزار تبلیغاتی را به حکومت مستبدان هدیه  خواهد کرد  و پیداست که رأی  چندین ملیونی مردم ایران در انظار افکار عمومی بین المللی ،  کارت برنده ای خواهد بود  در دست حکومتی غدار برای موجه و مشروع ومردمی جلوه دادن دستگاه ولایت ابوسفیانی خامنه ای. 

وظیفۀ ما  طرح این  پیام  بود به امید آن که به گوشهای شنوایی در میان مردم استبداد زدهء ایران برسد.

 

م.سحر

۲۶/۵/۲۰۱۳

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.