علوم انسانی را برای چه میخواهیم ؟

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

 دکتر رضا داوری اردکانی

واقعیت های سخت زمینی رضا داوری اردکانی را که خود از معماران تز "ستم فرهنگی "بود را وادار نموده تا این حرفها را بگوید .
ما کم و بیش کتاب‏های علوم انسانی را می‎خوانیم و مطالب آن‏ها را نقل می‎کنیم. گاه شیفته می‎شویم و به آراء یک دانشمند با نظر ایدئولوژیک می‎نگریم؛ گاهی هم لعن و نفرین می‎کنیم. فهم و نقل اقوال امثال «ماکس‎وبر» و «لوی اشتراوس» و دورکیم و مارکس و… لازم است و بدون این اطلاعات نمی‎توان وارد حوزه علوم‎اجتماعی شد.

اما شیفتگی به یک مدل در علوم‎اجتماعی و اطلاق آن مدل مثلاً در سازمانی مثل گمرک یا مدرسه ما را به پریشانی گرفتار می‎کند. اگر جامعه‏شناسی می‎خوانیم، نمی‎توانیم جامعه‏شناسی وبر و دورکیم و پارسونز را نخوانیم. اما اگر خواستیم دورکیم را راهنمای اصلاح امور شهر و روستای خودمان قرار دهیم و مثلاً شهر اصفهان را پارسونزی کنیم، این نشدنی است و چه بسا که اختلال ایجاد کند. این تلقی نسبت به علوم‎اجتماعی نشانه نوعی ناتوانی فکری است. به عنوان مثال، کسی که خیال می‎‎کند دموکراسی امریکایی و نروژی را در هر جا می‎‎شود برقرار کرد و همیشه می‎‎شود برقرار کرد، سیاست نمی‎فهمد. اگر از شما بپرسند که آیا ممکن است فردا در فنلاند یک کودتای نظامی بشود و شخصی مثل ژنرال ایوب‎خان روی کار آید و حکومت آنجا را به دست بگیرد، چه پاسخی می‎‎دهید؟ اگر کسی فنلاند را بشناسد، می‎‎گوید احتمالش تقریباً صفر است. البته ظهور فاشیسم مسئله‎ای دیگر است که به سرمایه‏داری مربوط است و به تاریخ استبداد به طور کلی راجع نمی‎شود. ما وقتی مدل‏های علمای علوم‎اجتماعی را می‎‎بینیم و شیفته آن‏ها می‎‎شویم، از زمین خود کنده می‎‎شویم. گویی دیگر به آنجا تعلق نداریم. این هم یک نگاه به علوم انسانی است. وقتی که علوم‎اجتماعی را فرا می‎‎گیریم، شیدا و شیفته می‎‎شویم و آن آموخته‏ها را وسیله نجات می‎‎دانیم. گاه مارکسیست هستیم، گاهی دموکرات و گاهی هم شبه‎نازی.

تلقی سوم از علوم انسانی این است که این علوم، غربی و منحرف هستند. این تلقی بیشتر سیاسی و حتی امنیتی است که تعلقی به ساحت علم و تفکر ندارد. وقتی مارکس و وبر و به‎طور کلی علوم‎اجتماعی موجود را کنار بگذاریم و بگوییم این‏ها را نمی‎خواهیم و علوم‎اجتماعی خود را می‎‎خواهیم با این مشکل مواجه می‎شویم که اصلاً چه نیازی به علوم‎اجتماعی داریم. علوم‎اجتماعی صرفاً یک مفهوم نیست و با طرح مفاهیم انتزاعی پدید نیامده است. مفهوم علوم انسانی از ابتدا مصداق معین و مشخص داشته است. وقتی از علوم‎اجتماعی نام می‎بریم، نام‏هایی چون مارکس، وبر، دورکیم و… به یاد می‎آید. خوب است که آثار اینان را بخوانیم و آراءشان را بشناسیم. اما مهمتر اینست که بپرسیم و بدانیم علوم‎اجتماعی را برای چه می‎خواهیم؟ اصلاً چرا علوم‎اجتماعی به‎طور کلی یا علوم‎اجتماعی خاص خود را می‎خواهیم؟ آیا چون جهان توسعه‎یافته علوم‎اجتماعی دارد، ما هم آن را می‎خواهیم؟ گویا هرچه این جهان بخواهد، ما نیز عین یا ضد و مقابل آن را می‎خواهیم. اینجا مخالفت و موافقت مهم نیست زیرا این هر دو یکی است و به یک مقصد می‎رسد. آیا علوم‎اجتماعی را از آن رو می‎خواهیم که در تاریخ امروز اهمیت و مقامی دارد؟ یا علوم‎اجتماعی را برای توسعه می‎خواهیم؟

زمانی بود که من می‎گفتم چرا توسعه و می‎دانستم که پرسشم، پرسش خطرناکی است. طرح این پرسش از آن رو بود که گمان می‎کردم قرار است جامعه‎ای به وجود آید که دینی باشد. جامعه دینی، به صرف اینکه صورت رسمی دین داشته باشد، دینی نمی‎شود. جامعه دینی نظام و تعادل دینی دارد. مقصود این نیست که رفاه و آسایش نخواهد، اما مثال آن جامعه‎ای نیست که در اروپا متحقق شده است. جامعه جدید، اصل و اساسش دینی نیست، گرچه ضد دین هم نیست. اگر نظر به بنای جامعه دینی باشد، توسعه معنای دیگری پیدا می‎کند، یا اصلاً توسعه کنار می‎رود. اینجا لفظ مهم نیست بلکه اگر لفظ را کنار بگذارید اما مضمون توسعه را بخواهید وضع بدتر است. اگر توسعه می‎خواهیم، با صراحت بگوییم توسعه می‎خواهیم، اگر قرار است از مآثر تاریخی و زندگی معنوی دور شویم، حداقل مثل کره جنوبی و چین به توسعه رو کنیم. اما اگر اصل این است که اهل معرفت باشیم و نسبتی قلبی با آسمان داشته باشیم، آن نسبت با تحکم حاصل نمی‎شود اما اگر حاصل شد لوازم و مناسک و آدابش مودی به «تَنهی عَن الفحشاء والمُنکَر» است و اگر در جایی به مناسک و آداب این اثر را نداشته باشد بدانیم که خللی در نسبت مزبور وجود دارد.

نفی و طرد و محکوم کردن علوم‎اجتماعی مشکلی را حل نخواهد کرد. ما نیازمند کسانی هستیم که به مطالعه و غور در علوم‎اجتماعی بپردازند و درک جایگاه و اهمیت علوم‎اجتماعی را مقصد و مقصود خود قراردهند. چنین کسانی می‎توانند به ما بگویند که علوم‏اجتماعی را برای چه می‎خواهیم؟ چرا علوم‎اجتماعی می‎خواهیم و چه مشارکتی می‎توانیم در آن داشته باشیم و چگونه می‎خواهیم در علوم‎اجتماعی تحول به وجود آوریم.

سخن بسیار درستی است که ما علوم‎اجتماعی خودمان را می‎خواهیم، اما چنانکه گفته شد علوم‎اجتماعی با تحکم به وجود نمی‎آید. علوم‎اجتماعی را بدون تحمل درد هم نمی‎توان به‎دست آورد. همچنین علوم‎اجتماعی و به‎طور کلی علم چیزی نیست که آن را از بازار بخرند یا با شعار دادن به دست آورند. برای تحقق علوم‎اجتماعی لازم بدانیم که دیگر بحث مرد خدا و انسان کامل در دستور کار توسعه نیست و این قبیل بحث‏ها هر چه مهم باشد در علوم‎اجتماعی نمی‎گنجد. مباحث فلسفه و عرفان و کلام و ادبیات در جای خود بسیار مهم است اما با علوم انسانی تفاوت اساسی دارد. یکی غایتش آسمان است و دیگری صرفاً برای آبادانی زمین و دنیاست.

توسعه هدفش تصرف و تسخیر و بهره‎برداری از زمین است، این طرح نه صرفاً خوب است و نه صرفاً بد بلکه بد و خوبش در هم تنیده است. بنابراین باید ابتدا تکلیف خود را روشن کنیم و ببینیم به دنبال چه هستیم؟ راه ساده‎انگارانه‎ای که معمولاً انتخاب می‎شود این است که می‎گویند هر دو را می‎خواهیم. اما چگونه؟ این دو با هم چه نسبتی دارند؟ و این تلفیق چگونه انجام می‎شود؟ پاسخ می‎دهند چه مانعی دارد مردم در آسایش باشند و کشور آباد باشد و در عین حال به معرفت و دین و اخلاق نیز اهمیت داده شود. این درست است اما باید ببینیم که جمع میان دو ساحت وجود انسان، ساحت معنوی و استنعنا و ساحت مادی و تمتّع چگونه است؟ اگر شرایط امکان این جمع را یافتیم به طرح جامعه‎ای نزدیک شده‎ایم که بالذات با جامعه متجدد و متجدد مآب تفاوت دارد.

اکنون قبل از صدور هر حکمی درباره علوم انسانی باید معلوم کنیم که به دنبال تحقق کدام صورت از حیات هستیم و اگر باید در این زندگی میان ساحت معنوی و مادی انسان تعادل باشد این تعادل از کجا می‎آید و چگونه برقرار می‎شود. از ابتدا نمی‎توان گفت که چه نوعی از علوم‎اجتماعی می‎خواهیم. شرقی، اسلامی، مسیحی یا… . ابتدا باید بدانیم تلفیق میان ساحت معنوی و مادی در حیات عینی چگونه انجام می‎شود؟ اگر بتوانیم از عهده بیان و اجرای این تلفیق برآئیم در حقیقت عالم اجتماعی و فیلسوف هستیم. ما عادت داریم که بگوییم علوم‎اجتماعی باید اینگونه یا آنگونه باشد. حال آنکه به جای تعیین باید و نباید و امر و نهی و صدور حکم، باید دست به کار شویم. کسی که دستور می‎دهد اگر نمی‎داند که از چه می‎گوید، امرش بی‎وجه است. سیاستمدار وقتی چیزی می‎گوید، نظر و دستور سیاسی‎اش را می‎گوید، سیاستمدار می‎تواند سخن از باید و نباید بگوید و دستور بدهد اما این دستور باید با ملاحظه امکانات باشد ولی من دانشگاهی چه حق دارم بنشینم و گله کنم که چرا چنین نکرده‎اند و چنان کرده‎اند. توجه کنیم که سخن در نفی نقد نیست. نقد با عیب‎جویی تفاوت دارد. اما ما نقد نمی‎کنیم، تحقیر می‎کنیم، توهین می‎کنیم، بد می‎گوییم و معمولاً نقد را با مخالفت یکی می‎گیریم. وقتی نقد نباشد، نتیجه این می‎شود که برای اداره جامعه، از مدل‏های تقلیدی با مارک مشهور یا غیر مشهور استفاده کنیم. ما به جای اینکه به ماکس وبر بد بگوییم، آراء او و حتی مبانی آرائش را نقد کنیم. نقد کردن متوقف مطالعه و تحقیق است. با مختصر مطالعه البته می‎توان نظر داد اما نمی‎توان محققانه سخن گفت.

بازگردیم به سؤال اصلی که چرا می‎خواهیم علوم‎اجتماعی داشته باشیم؟ ظاهراً وجه آن این است که تعلق به تجدد و گوشه چشمی به توسعه داریم و بسته تکنیک شده‎ایم و اندیشه تکنولوژی ما را رها نمی‎کند، چنین نیست که ما بتوانیم با یک تصمیم خود را از قیدهای جهان متجدد برهانیم حتی اگر به هیچ‎وجه با تکنولوژی دم‎خور نباشیم، تکنولوژی قدرت دارد، علم قدرت دارد و قدرتش در همه جا گسترده شده است. نباید امر بر ما مشتبه شود و گمان کنیم که می‎توانیم علم و تکنولوژی را نفی کنیم یا آن را به هر صورتی که بخواهیم درآوریم. ما نمی‎توانیم مشت بر دندان محکم تکنولوژی و علم بکوبیم البته این علم، علم مطلق نیست و علم دیگری می‎تواند جای آن را بگیرد. اما با داعیه و با صرف تمسّک به چند عادت دینی، با تکرار چند کلمه و چند عبارت، دست ما دست خدا نمی‎شود. زمانی دست، دست خدا می‎شود که خودی از میان برخیزد و چه بد است که دستمان، دست شیطان باشد و آن را دست خدا بینگاریم و وانمود کنیم.

خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست

کین دلیل هستی و هستی خطاست

اگر می‎خواهیم علوم انسانی داشته باشیم، باید علوم انسانی غربی را مطالعه کنیم، باید دریابیم که از علوم انسانی غربی چه کاری برمی‌آید. آنگاه اگر خواستیم می‎توانیم از آن استفاده کنیم. من فکر می‎کنم که علوم‎اجتماعی در غرب ناظم جامعه و کنترل‎کننده زندگی متجدد است. اما ما در اینجا علوم‎اجتماعی را برای اینکه باید برنامه توسعه را با آن تدوین کنیم، می‎خواهیم. اگر علوم‎اجتماعی در اروپا و آمریکا بیشتر ناظر و مواظب بود، اینجا باید کارساز باشد و اگر این علوم در حال ضعف و بیماری باشد، چگونه جامعه نامتعادل را به تعادل برساند. وقتی علم اقتصاد، یا علم سیاست، یا علم مدیریت، بیمار باشد بیماریش با بیماری جامعه تناسب دارد.

در جامعه غربی وقتی تجدد دچار بحران شد، علوم‎اجتماعی پدید آمد تا آن را علاج کند؛ مارکس پزشک جهان متجدد است. او بناکننده و سازنده غرب نیست او بحران را در سرمایه‏داری دیده و سوسیالیسم را درمان درد شناخته است. دورکیم و وبر و… هم آمده‎اند تا بگویند چگونه می‎شود این بحران‏ها را مهار کرد یا جلوی آن‏ها را گرفت. اما ما چه وضعی داریم و چه می‎خواهیم؟ ما به صورت بریده بریده از اقتصاد و دانش و تکنولوژی و تربیت اجزاء تجدد را گرفته‎ایم، بدون آنکه یکپارچگی آن را دریابیم. تجدد اروپایی یکپارچگی دارد، از شعر و ادبیات و فلسفه‎اش تا نانوتکنولوژی و بیوفیزیک و بیومکانیک. ما توجه نداریم که این اجزا، با هم چه رابطه‎ای دارند و دانشگاه چه شأن و مقامی دارد. راستی ما چرا پژوهش می‎کنیم و بعد پژوهش را به خارج از کشور صادر می‎کنیم؟ ما چگونه و در چه مسائلی پژوهش می‎کنیم؟ آیا مسئله‎ای داریم؟ اگر مسئله داریم مسائل ما کدامند؟ و اگر مسئله نداریم چرا پژوهش می‎کنیم؟ پژوهشگر لزوماً مسئله و مشکلی دارد. من نمی‎گویم که در علم هیچ قدمی برنداشته‎ایم. مسئله این است که تا چه اندازه از علم به‎طورکلی و به‏خصوص علوم‎اجتماعی اقتباسی برای حل مسائل‎مان بهره برده‎ایم. علوم‎اجتماعی برای ما بیشتر شبیه یک تفنن بوده است، البته نمی‎توان انکار کرد که این امر تا حدی ناشی از قهر زمانه است و ما نمی‎توانیم جدا از جهان و ضرورت‏های آن باشیم. اما ما به همان حداقل قهری اکتفا کرده‎ایم. و این حداقل، کافی نیست. ما علوم‎اجتماعی را برای یافتن پاسخ به پرسش‏های اجتماعی نیاز داریم. و برای داشتن علوم‎اجتماعی باید بدانیم که چگونه می‎خواهیم زندگی کنیم.

در حال حاضر تا آنجا که من می‎دانم عبارات و شعارها فراوان است اما طرح و تصویری از آینده وجود ندارد. در این وضع چشم را به کدام سو می‎توان دوخت و چه می‎توان دید. توجه کنیم که علم و خبر مستقل از انشاء و قصد نیست. ما معمولاً چیزها را در گردش عالمی که در آن به سر می‎بریم، می‎بینیم و وصف می‎کنیم. جستجوی هر علمی هم طلب غایتی است. هر خبری که شما بدهید، ناظر به یک انشاء است و اگر این خبر هیچ نسبتی با زندگی مخاطب نداشته باشد شنیده و درک نمی‎شود. مورخان و گزارشگران نمی‎توانند همه چیزها را نقل کنند. آن‏ها چگونه خبرها را انتخاب می‎کنند؟ چون خبر ناظر به انشاء است. خبرگزاران به تناسب گوش‏هایی که با عالم‎شان منظم و هماهنگ شده است، خبرها را بر می‎گزینند. این درست است که ما جامعه‎ای می‎خواهیم که جامعه آرامش، آسایش، طمأنینه و جامعه الهی و اخلاقی باشد. یعنی جامعه‎ای که در آن مردم آسوده باشند و اخلاق و دین و معنویت شایع باشد ولی وقتی مسائل ساده توسعه را نمی‎توان حل کرد چگونه می‎توان جامعه فاضله بنا کرد و شرایط امکان وجودش چیست. آیا با قهر و اجبار می‎شود جامعه اخلاقی و معنوی پدید آورد؟ اگر نمی‎شود از چه راهی باید برویم تا به منزل سلامت برسیم.

اگر بتوانیم علوم‎اجتماعی موجود را با نظر انتقادی بیاموزیم و به عبارت دیگر در فهم جهانی این علوم شریک شویم قدم بزرگی برداشته‎ایم ولی مشارکت در علوم انسانی موجود کاری دشوار است و دشوارتر از آن تأسیس علوم انسانی خاص. در غرب علوم انسانی هنوز از قدرت بسیار برخوردار است. قدرت غرب صرفاً در نیروی نظامی و اقتصادی محدود نمی‎شود. نیروی نظامی و اقتصادی و سیاسی غرب از قدرت علم تکنولوژیک مایه می‎گیرد. این قدرت را هر چند که به منزل پایان نزدیک شده است، کوچک نباید انگاشت. آری غرب به پایان تاریخ خود رسیده است، اما پایان دوره تاریخ تجدد به معنی نابودی آن نیست. پایان یافتن تاریخ غربی به این معنی است که این تاریخ دیگر نیروی بسط و رشد ندارد ولی این امر مانع ثمردهی آن نیست. تاریخ غربی اکنون بیش از هر زمان ثمر می‎دهد و مصرف می‎کند.

از ۳۰ سال پیش من از خود و بعضی دیگر از متصدیان امر سیاست و صاحبنظران می‎پرسیدم که کشور چه طرحی برای آینده دارد؟ قبل از مشروطه، فقه قانون مطلق جامعه بود. اگر مقصود صرف بازگرداندن قانون فقه در جامعه است، این امر که در جمهوری اسلامی امری طبیعی است، کاری چندان دشوار نیست و سابقه هم داشته است. قبل از مشروطه قانون، قانون شرع بود. صرف تغییر قانون، مشکلی را حل نمی‎کند، جامعه دینی با جامعه‎ای که قانونش فقه باشد، یکی نیست. البته قانون نظام اسلامی قانون شرع است یعنی جامعه اسلامی نمی‎تواند قانونی خلاف احکام شرع داشته باشد اما جامعه به صرف رعایت ظاهر شرع، جامعه دینی نمی‎شود بلکه جامعه در قوام و نظام و علائق و نیات و روابطش، صفت و سمت دینی یا غیر پیدا می‎کند. اصلاً وقتی گفته می‎شود که علوم‎اجتماعی موجود آمیخته به ایدئولوژی است و باید علم اجتماعی دینی تأسیس کرد، این معنی مسلم گرفته شده است که به صرف فرمانروایی احکام و قواعد فقهی کار جامعه دینی تمام نمی‎شود. جامعه دینی نظم دشواریابی است که هنوز هم طرح نمی‎توانیم بیندیشیم اما وقتی آن طرح در نظرصاحبنظران ظاهر شود شاید صورت دیگری از علم اجتماعی پدید آید.

اما اکنون وقت طرح چنین مسائلی نیست بلکه باید در حال و کار خود و جهان بنگریم و در علم موجود محقق شویم. بی‏تردید علوم انسانی و اجتماعی کنونی با جامعه متجدد و مبانی و مبادی آن مناسبت دارد و شاید از این علوم بهره‎برداری‏هایی نامناسب هم شده باشد اما اینکه جامعه‎شناسان و مردم‌شناسان قصد سیاسی داشته و برای مقاصد عملی تحقیق کرده‎اند، سخنی نیندیشیده و سطحی است. در تاریخ ظلم‏های بسیار شده است اما در مآل امر، تاریخ، تاریخ عدل است. یعنی تاریخ سخن تفکر و زبان حقیقت را حفظ می‎کند و ظلم و دروغ را آشکار می‎سازد یعنی حق هر چیزی را ادا می‎کند. نمی‎گویم در تاریخ مجال ظلم و قهر و جهل نیست اما در پی ستم و قهر و بلهوسی و جهل بالأخره پیشگاه حقیقت پدیدار می‎شود. در تاریخ علم هم هر علمی جایی دارد چه بسا که دوره‎اش تمام می‎شود چنانکه مثلاً هیئت بطلمیوس کنار رفته و هیئت نیوتونی جای آن را گرفته و این هم به نوبت خود جای خاص خود را به صورتی دیگر از ‎علم داده است. نظریه‏های اجتماعی هم همین طورند، نظری می‎آید و نظر گذشته را کم‎رنگ و بی‎اثر می‎کند ولی در هر صورت علم با غرض خوب و بد بنیاد نمی‎شود.

درست است که علم باید در تاریخ و زندگی مردمان جای داشته باشد اما تابع نیات و اغراض شخصی و اجتماعی و سیاسی نیست. با سیاست هیچ علمی را نمی‎توان بنیاد کرد. سیاست می‎تواند پشتیبان علم باشد و اقتضای قدرت علم هم همین است ولی قدرت سیاست نمی‎تواند مسیر تفکر و علم را تغییر دهد؛ هر چند که پشتیبانی از طرح‏های خاص ممکن است به پژوهش‏های علمی خاص رونق بیشتر بدهد. ارتش‏ها می‎توانند کمک کنند که پژوهش‏های نظامی، بیشتر مورد اعتنا باشد. حکومت شوروی در زمان استالین توانست علیرغم محاصره غرب صنایع نظامی را توسعه دهد و بمب اتمی بسازد و جو کره زمینی را بشکند. حزب بلشویک علم ایجاد نکرد بلکه از علم پشتیبانی کرد و از آن بیشتر در طریق امنیتی و نظامی بهره برد اینکه این بهره‎برداری چه بود و چه حاصلی داشت، مطلب دیگری است. حکومت صاحب تدبیر می‎تواند از علم بهره‏برداری کند، اما تفکر و علم به وجود نمی‎آورد، مهم این است که حکومت به علم نیازمند باشد. در جایی که حکومت به پژوهش و فکر نیاز دارد ناگزیر باید به علم و عالمان بیشتر اعتنا کند. اما در جایی که حکومت این نیاز را احساس نمی‎کند یا تنها به نام و شهرت علم نیاز دارد، علم غریب و تنها می‎ماند. مشکل علم در جهان توسعه‎نیافته این است که در این کشورها کمتر مؤسسه صنعتی، اقتصادی یا تجاری به دانشگاه‏ها مراجعه می‎کند که مسائل‎شان را حل کنند.

یک مشکل بزرگ دیگر این است که حتی وقتی حکومت تصمیم می‎گیرد که به علم رونق بدهد، یافتن راه پیشرفت بسیار دشوار است. برای طراحی برنامه علم باید علم و صفات و اوصاف و شرایط پیشرفت آن را شناخت. وقتی کسانی برنامه‎ریزی علم را به عهده می‎گیرند که هیچ اطلاعی درباره علم (جز در رشته تحصیلی خود) و تاریخ و فلسفه آن ندارند، چه توقعی می‎توان از آن برنامه داشت. این وضع در مورد علوم انسانی قدری رقّتبار شده است. دانشمندان علوم‎اجتماعی به کار تدریس خویش مشغولند و اهتمام چندانی به درک و یافت مسائل ندارند. اهل فلسفه و حتی مدرسان فلسفه علم هم در بهترین صورت نظر مختار خویش را ترویج می‎کنند. متصدیان برنامه‎ریزی علم نیز غالباً بی‏خبر از موضوع و مسائل و کارکرد و قدرت علوم انسانی و اجتماعی، حرفی می‎زنند و چیزی می‎گویند تا به آن‏ها نگویند که چرا از علوم انسانی ذکری نکرده‎اند و کاش ذکری نمی‎کردند. این نشانه خوبی نیست که کاری را به دست کسی یا کسانی بسپرند که از آن هیچ نمی‎دانند و نمی‎دانند که نمی‎دانند. اگر نمی‎دانستند و به صرافت می‎افتادند که ببینند در چه راهی قدم می‎گذارند شاید در مقام طلب و در صدد دانستن بر می‎آمدند و می‎دیدند که راه صعب است و چون نمی‎توانستند آن را بپیمایند منصرف می‎شدند. مهم نیست که کسی در مورد چیزی که نمی‎شناسد، اظهار نظر کند. ولی در مورد کسانی که در عین نادانی این اظهار نظر را حق خود می‎دانند چه باید گفت؟ با اینان بحث نمی‎توان کرد. جامعه علمی کم‎کم باید دریابد که علم در تاریخ پدید می‎آید و به زندگی مردمان پیوسته است و به عبارت دیگر با عالم زندگی مردمان تناسب دارد. چنانکه وقتی علم در جایی ریشه کند، ثمر می‎دهد و ثمرش به مردمان می‎رسد. وقتی کمیل از مولای متقیان پرسید حقیقت چیست؟ آن بزرگ پاسخ داد تو را با حقیقت چه کار است. کمیل به مولا علی علیه السلام گفت: آیا کریمی مثل تو، سائلی چون من را محروم می‎کند و مولا فرمود ظرف که پر می‎شود، خود به خود، قدری از آنچه در ظرف است به اطراف می‎ریزد. این هم که گفتم همان بود که از اطراف ظرف بیرون ریخت. اگر کسی عالم حقیقی شد، لازم نیست که عتاب و خطاب و امر و نهی و تحکم کند. بلکه فیض علم او خود به خود به مردمان خواهد رسید. اگر باید تحولی در علوم انسانی پدید آید این تحول در شرایطی صورت می‎گیرد که:

روح علم دوستی پدید آمده باشد نه اینکه به اقتضای علائق ایدئولوژیک با تحکم شهرت به علم توجه کنند.

کسانی باید پیدا شوند که علم را بشناسند و بدانند چرا و چگونه پدید آمده و چه سیری داشته و اکنون در کدام مرحله است و چه نارسایی‏ها و توانایی‏هایی دارد.

علم با همت و تعلق خاطر به آینده و آنچه در آینده باید تحقق یابد پدید می‎آید و رشد می‎کند. علم اجتماعی باید جامعه جدیدی را طراحی کند یا مواظب و مراقب جامعه موجود باشد و بالاخره باید میان کار علم و وضع و نظام جامعه حداقلی از تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. اگر کسی به تحول در علوم‎اجتماعی نظر دارد، باید حداقل به این شرایط بیندیشد. امیدوارم توفیق این اندیشیدن را داشته باشیم.

منبع:ماهنامه سوره اندیشه

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.