حقوق بشر

شلاق مجازاتی وحشیانه و غیرانسانی

10 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=2072

لینک کوتاه

بهروز جاوید تهرانی

متن زیر که توسط زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی در مورد اجرای حکم ضد بشری و قرون وسطایی شلاق نوشته شده برای انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته است. اجرای حکم ضد بشری شلاق که چند سال است در مورد زندانیان سیاسی متوقف شده بود دوباره برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم آن را به اجرا آورده اند.

متن نوشته به قرار زیر می باشد:
صبح چهارشنبه ۱۹ آبان این هفته بلندگوی بند اسم من را صدا زد تا با لباس مرتب به اجرای احکام بروم در آنجا با حضور رئیس اجرای احکام حسن آخریان ما را به جرم بر هم زدن نظم و آرامش عمومی که به خاطرش به حبس و شلاق محکوم شده بودم ۷۴ ضربه شلاق زدند .
حکمی که مربوط به تحصن در مقابل سازمان ملل صادر شده بود.تحصنی بدون شعار و در کمال سکوت و بطور نشسته نمی خواهم اکنون به تفسیر و تعبیر این … بپردازم که چرا اینک و به چه کیفیتی این حکم در مورد من اجرا شد بلکه مهمتر اینکه گذشت از نوع اتهامی که به خاطرش محکوم به شلاق گردیده بودم .
نفس این مجازات مصداق بارز شکنجه ،تحقیر آمیز، وحشیانه و غیر انسانی است و وجدان هیچ انسانی آزاده ای نه در حال و نه در گذشته و نه آینده اینگونه مجازاتها را بر نمی تابد .
آرزوی روزی را دارم که قوانین کشور ما مبرا از اینگونه مجازاتهای بدوی و بربری گردیده و قوانینی مبتنی بر استانداردهای بالای حقوق بشری وضع گردد و دیگر هیچ زندانی سیاسی حتی یک ساعت هم در زندان بسر نبرد

بند ۲ سالن ۴ زندان رجایی شهر کرج
۲۰ آبان ۱۳۸۹
جامعه رنگین کمان

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما