امروز پنج شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

ساعت ۰۵:۰۲

 
سخن روز

۲ – نگاه تو

11 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=122355

لینک کوتاه

دو: مهم این نیست که باور بیاوریم، مهم اینست که فکر کنیم. هستی پیچیده، انسان پیچیده را ساخته است. همواره یکی پیدا میشود با ادعای رفع این پیچیدگی ها باورهایی را به دیگری بقبولاند. قبول نکن، فکر کن. زیرا فکر کردن بر باور کردن برتر است. اگر در اثر فکر کردن متقاعد شدی که تو نیز در این پیچیدگی ها شریک هستی شاید آنگاه به این نتیجه برسی که تو نیز باید در رفع پیچیدگی دست بکار شوی! بدان راه حل وقتی پیدا می شود که قابل ارزیابی باشد. هیچ شهروندی به تنهائی قادر به ارزیابی نیست بلکه راه حل این پیچیدگی ها در ارزیابی گروه شهروندان است. اگر هستی پس از کنارش بی تفاوت گذر نکن، نگاه کن و بدان حتی نگاه تو به تنهائی باعث تغییر است، تجسس کن، نقد کن، تعامل کن، سختی را تحمل کن، عامل اصلی تغییر خود ِ تو هستی! 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما