سخن روز

۱۷- علیه حکم اعدام

5 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=123047

لینک کوتاه

برآیند رابطه عشق و دوستی، حاکمیت همزیستی‌ و همسازی انسانها است، برعکس کشتن و اعدام غیر از نشانه بارز انزوا و نگون بختی و تنفر از زیبایی ها و بالندگی نوع بشر نیست. طی قرون متمادی جامعه بشری شاهد کشتار انسانها در اثر کشورگشایی بوده است، جنگ های منطقه ای صدها هزارنفر از مردم جهان را نابود و از خانه و کاشانه خود آواره کرده است. حاکمیت ها و دولت های دیکتاتور انسان ها را از جمله به علت عقیده، دین، قومیت، نژاد و… به جوخه های اعدام و کوره های آدم سوزی سپرده و دست به کشتار جمعی زده اند. این رفتار نشان می دهد که روان و طبیعت پاره یی از انسانها تا چه اندازه قابل تنزل است.

 در مقابله با این رفتارغیرانسانی‌ و خشن در قرن بیستم در پاره ای از جوامع پیشرفته زنان و مردان بشردوست، روشنفکر و آزادی خواه در مقابل بی عدالتی ها بر خاسته و نسبت به این قواعد و قوانین عقب مانده انتقاد و برای انهدام آن ایستادگی کرده اند و آزادی اندیشه و بیان انسـان را در جوامع بشری خواستار شده اند. اینان در پروسه جستجوی افق های تازه پیگیرانه خود تا جایی پیش رفته اند که حکم اعدام را از قوانین جزایی جامعه خود پاک کرده و لغو آن را قانونی ساخته اند .

 اما متاسفانه، هنوز در جامعه جهانی‌ رژیم هایی وجود دارند که اعدام و کشتن افراد دگراندیش جامعه خود را به دلایل گوناگون وبی‌ توجه به حقوق انسانی‌ آنان ادامه می دهند. سکوت در برابر احکام اعدام فراتر از قبول اهانت به انسان و غلتیدن در معیار های وحشیگری نوع بشر است، پس باید به ضرس قاطع در مقابل آن قد راست کرد.

به نظرمی‌ رسد که سه دلیل روان شناختی‌ اجتماعی زیر ما را برآن می دارد تا علیه حکم مجازات اعدام ، پافشاری و بی درنگ اقدام کنیم.

۱ -در یک جامعه مدرن انسان و حقوق اولیه و طبیعی او بالا ترین ارزش و منزلت را دارد و باید بی‌ هیچ بهانه ای این حقوق توسط حاکمیت و جامعه محترم شمرده شوند. هیچ فردی از مادر جانی یا گناهکار به دنیا نمی آید. اگر جرم و جنایتی از برخی‌ سر میزند جامعه و حاکمیت در این امر بی‌ تقصیر نیستند. پس این وظیفه سیستم اداره کننده جامعه است که از تولید افراد گناهکار با به کارگیری آموزش و پرورش درست جلوگیری کند و اگر این جلوگیری به اندازه کافی مفید واقع نشد، وسایل اصلاح و تأدیب آنها را در چارچوب رعایت احترام به حقوق انسانی او فراهم آورد.

 ۲ـ کشتن یک انسان به وسیله یک انسان دیگر یعنی فردی که مجازات اعدام را اجراء می کند و دراصطلاح جلاد نامیده می شود بدون تردید از نظر روانی دراو تاثیر منفی‌ می گذارد واثرات آن، او را از خلقیات انسانی دور می‌کند و رفتارش نسبت به اطرافیان نمی تواند در جامعه بی تاثیر باشد این اثرات بی‌ تردید در بازتولید شکنجه و جنایت نقش بازی می کنند .

۳ – وقتی حکم اعدام درمورد فردی اجراء می شود اطرافیان اعدامی دچار ضربه روانی و آشفتگی می شوند : اگر پدری را اعدام می کنند پدر، مادر، زن، فرزندان، خواهر، برادر و نزدیکان او نیز مورد بی عدالتی قرار می گیرند. گاهی این بی عدالتی می تواند تاثیرات بسیار ناگواری در بازماندگان او داشته باشد. پس اعدام یک فرد در واقع می تواند دهها نفر دیگر از اعضاء خانواده و نزدیکان او را آزار دهد. چه کسی باید این اقدام ناعادلانه و غیر انسانی را در مورد نزدیکان یک اعدامی جبران کند ؟

جمهوری اسلامی ایران یکی از حاکمیت هایی است که از دو دهه آخر قرن بیستم تا به امروز مردم ایران را به دلیل دگراندیشی و آزادی خواهی و طرفداری از اصول ابتدایی جامعه مدنی تک تک و به طور گروهی می کشد، احکام اعدام در این رژیم بر اساس قوانین جامعه بدوی به وسیله قضات دینی و قوانین اسلامی هر روز صادر و اجراء می گردند.

امروز، جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد اعدام شده گان در رده دوم جهان قرار دارد.

هر روز خشونت این رژیم نسبت به شهروندانش بیش از پیش می شود . در روزهای اخیر جمهوری اسلامی دهها تن دیگر را به دلایل باطل، بدون رعایت اصول ابتدایی قضاوت، بی توجه به حقّ دفاع متهمین وبرخورداری از حقّ داشتن وکیل آزاد، اعدام و از تحویل اجساد اعدام شدگان خودداری می کند.

 امروز دهها زندانی سیاسی دیگر که به وسیله همین دادگاه های اسلامی به مرگ محکوم شده اند، در راهرو های مرگ در انتظار اعدام هستند . مردم ایران که از این کشتارها بسیار ناراحت و نگران هستند، حق کوچکترین اعتراض به رفتار قضایی رژیم و به احکام صادر شده را ندارد ، کمترین اعتراض را رژیم جمهوری اسلامی با ضرب و شتم ، شکنجه ، زندان و اعدام پاسخ می دهد .

 زمان آن فرا رسیده است که ماشین اعدام ها در ایران هر چه زودتر متوقف شود و احکام صادر شده باطل گردند .ما باید دست در دست هم ،برای لغو حکم اعدام در ایران کوشش کرده و به رژیم جمهوری اسلامی ایران هشدار دهیم تا از اقدامات نا عادلانه خود دست برداشته اعدام انسانها را تعطیل سازد.

 ما باید از مردم ایران در هر کجای دنیا که هستند ، از آزادی خواهان جهان ، از همه ترقی خواهان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و زنان و مردان سیاسی معتقد به لغو حکم اعدام تقاضا کنیم با اقدامات عملی و عاجل خود برای لغو حکم اعدام در ایران هم گام و هم صدا شوند.

فرهنگ قاسمی

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما