امروز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

ساعت ۲۱:۳۶

 
اخبار و حقوق زنان

هشتم ماه مارس روز جهانی زن

3 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=117676

لینک کوتاه

هموطنان گرامی

روز هشتم ماه مارس مصادف با روز جهانی زنان است.این روز هرساله در کشورهایٔی که برای زنان جامعه خود ارزش واعتباری قایٔل هستند جشن های با شکوهی بر گزار میگردد وبرای مقام زن وجایگاه او در جامعه ارزش واعتبار خاصی قایٔل می شوند.اما در کشور ایران وطن ما زنان نه تنها فاقد هرگونه حقوق اجتماعی ومدنی می باشند که هیچ بلکه روزانه شاهد اجحافات گوناگون نیز هستند. هر گونه اعتراضات انان به وضع نابسامان ونا هنجاری که با ان رویرو هستند با خشونت, ضرب وشتم,زندان وحتی مرگ در زیر شکنجه پاسخ داده میشود. مرگ خانم زهرا کاظمی روزنامه نگار دوملییتی-ایرانی وکانادایٔی-یکی از این موارد بر خورد مسیٔولین با زنانی است که خواهان استفاده قانونی از حق وحقوق شهر وندی خود می باشند .

پوشش اجباری اس می یکی دیگر از موارد نقض شاخص حقوق بشر وحقوق شهروندی است که اکنون زنان ازاده وفرهیخته ایران با صف ارایٔی در خط مقدم مبارزه علیه این اجحاف وتبعیض ونقض حقوق بشر با جسارت وشهامتی قابل تحسین به پا خواسته اند وبا این که پلیس ولباس شخصی های حاکمیت با رفتار زشت وخشونت امیز, ضرب و شتم این زنان مبارز سعی در ایجاد ترس و وحشت وارعاب انان میکنند اما تا کنون قادر نبوده اند مانع این جنبش مدنی وقانونی گردند وروزانه این جنبش وسیع تر وسیع تر می گردد .

همینجا جا دارد به زنان آزاده در بند در کشورمان اشاره کنیم، که تنها جرم آنها دفاع از انسانیت و کرامت او میباشد. این زنان آزاده از جمله خانم نرگس ی امروزه پرچمدار مبارزه در راه دفاع از حقوق بشر هستند.

پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر ضمن پشتیبانی از مبارزه زنان برای کسب حقوق حقه شان روز هشتم ماه مارس را که روز جهانی زنان جهان می باشد به کلیه زنان ایران تبریک می گوید. ما براین اعتقاد هستیم که وحدت و همبستگی کلیه احاد جامعه ایران یکی از ملزوماتی است که ما متوانیم وقادریم با کمک ان به کسب کلیه حقوق شهر وندان از پیر وجوان, زنان ومردان دست یابیم .

ما پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوبشر به زنان ازاده وفرهیخته ای که در این شرایط سخت و دشوار کنونی روسری خود را به صورت پرچم ازادی در احتزار در می اورند با صدای بلند می گویٔیم واطمنیان میدهیم که شما در این راه پر افتخاری که قدم نهاده اید تنها نیستید .

مبارزه برای دفاع از حقوق زنان به کشور ما ایران محدود نمیشود. به عنوان ایرانی و ایرانی تبارها مقیم کشور اتریش از کمپین خواستههای زنان این کشور قویاً حمایت میکنیم، و ایرانیان را به حمایت از این خواستهها دعوت میکنیم.

۲ مارچ ۸۱۰۲

پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران

جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما