نقش فرهنگ و تاریخ در همسازی ملی و مردمی (جلال ایجادی)

نقش فرهنگ و تاریخ در همسازی ملی و مردمی (جلال ایجادی)

367
1
SHARE

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تقدیم می کند:

نقش فرهنگ و تاریخ در همسازی ملی و مردمی (جلال ایجادی)

میهمان: جلال ایجادی
مجری برنامه: سیروس ملکوتی
تصویربردار و بخش فنی: فرشاد.

پاریس، ۷ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان

1 نظر

پاسخ دادن