آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

موج اعتراضات درسراسر ایران تا سرنگونی رژیم ادامه دارد

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

 جمهوری اسلامی آخوندی بیش از یگماه است که با موج عظیم  و قدرتمند اعتراضات  سراسری  زنان، دانشجویان،

دانش آموزان ،کارگران و… و سایر اقشار جامعه روبروست، و با شدید ترین وجه  ممکن  توسط  پاسداران ، امنیتی ها، بسیجی، لباس شخصی و اخیرا توسط  تروریست آدم کش از لبنان و عراق  به کشتار زنان  و جوانان مشغولند، اما مردم بطور کامل از مسائل پشت پرده آخوند ها و پاسداران مطلع شده اند.

شاه در دوران انقلاب  پنجاه  و هفت بمردم  ایران  گفت، “صدای انقلاب شما  را  شنیدم” و بدستور سرمایه داری جهانی مچبور به ترک ایران شد. 

اما چرا دستگاه هیئت حاکمه کنونی به رهبری آخوند قاتلی بنام خامنه ای و رئیس جمهور قاتلی بنام رئیسی و رئیس مجلس قاتلی که بارها “صدای  انقلاب” مردم و بخصوص این بار آخر که بیش از یگماه است که  زنان  و جوانان و دانشجویان و اقوام ایرانی و همچنین از کلیه اقشار جامعه فریاد میزنند که  ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم، چرا این مزدوران ایران را ترک نمیکنند؟

بر عکس  اینها  کمر بسته قصد قتل جوانان وطن را  دارند و هر روز  وحشی تر عمل میکنند، و  حتی از مزدوران زن لبنانی برای قتل عام دختران استفاده میکنند.

در راس حکومت ترور و خفقان  اسلامی همه در امر سرکوب ، باز داشت ،شکنجه ، تجاوز و کشتار وحدت  دارند.

در مجلس دست نشانده ی نظامی بخشی از نمایندگان عوامفریبانه با عمل وحشیانه ی ترورو کشتار زنان و جوانان مخالفت کرده اند، با جمع کردن ” گشت ارشاد” موافقند، در حوزه های علمیه  محل فساد آخوند ها  نیز از ترس فردا بخشی از آخوندها با کشتار مردم به مخالفت بر خاسته اند و  به نحوه  های سرکوب و  کشتار گله مندند، در بخش “اصلاح طلبان” دو دوزه بازی  میکنند و  منتظر فرصتهای بعدی  هستند  و حتی  بخشی از سبز ها  از جمله موسوی و خاتمی لب به انتقاد گشوده  و فراموش کرده اند که در دوران خود آنها  چه جنایاتی اتفاق افتاد ، و  همه آنها در سرکوبهای گسترده در تاریخ ننگین اسلامی که در قتل عامهای سالهای 60-61-67 همه این مزدوران در راس دستگاههای اجرایی بوده اند،”گشت ارشاد” بر اساس مصوبه هائی در کابینه خاتمی این آخوند  مزدور  و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

 در ارتش با وجودیکه بعضی عناصر میهن پرست اظهار نظر کرده و از مردم و در کنار مردم  قرار گرفته اند و  وعده های بیشتر هم داده اند  ولی افسران ارشد ارتش در وطن فروشی و ضد مردمی ید طولائی دارند و در خدمت اهداف ارتجاعی آخوند مزدور ی بنام خامنه ای قرار دارند و شرم  ندارند و با درجات مختلف جلوی آخوند دو ریالی خم  و راست میشوند  ، دو راه بیشتر ندارند یا در کنار مردم و یا بر علیه مردم .

بهرحال این نشانه ها نشان از آن دارد که این اختلافات نشانه های موجود در میان”اصلاح طلبان”و دیگر مزدوران که بر سر رابطه ی قدرت و چگونگی سرکوب مردم برای  ادامه ی حیات ننگین  خود  و جمهوری اسالامی با هم  در تضاد ظاهری قرار دارند ، و نباید به ترفندهای آخوندی آنها توجه کرد ، زیرا همه دارای یک ماهیت هستند.

این بدان معنی است که خامنه ای واطرافیانش با کمک  پاسدارا ن  – بسیجی  ولباس شخص های  امنیتی تصور می کنند که کمافی السابق با سرکوب  وحشیانه  و کشتار میتوانند جمهوری اسلامی را نگهداشته و اداره کنند و به ریش دنیا که فقط نظاره گر کشتار زنان و جوانان و زندانیان میباشند به خندند.

اصل اختلافات مابین سردمداران رژم منحوس اسلامی برسر کاربرد چگونگی  قهر و کشتار  است، یکی از مسائل مهم دیگر اختلاف برسر جانشینی آخوند خامنه ای است که بیشتردر میان پاسداران مورد اختلاف بوده تا کنون ، غافل از اینکه مردم تمامیت جمهوری اسلامی را نفع کرده و نمیخواهند.

 مسئله کلیدی دیگر  اختلاف دربکار گیری چگونگی سیاست بین المللی است ، در مورد برجام که فعلن افکار عمومی بین المللی بخاطر کشتار زنان و جوانان ، این پرونده را مخدومه و بایگانی کرده اند، و داستان جهت گیری استراتژیک و بستن قرار دادها ی 25 ساله و 20 ساله با چین و روسیه است که دامن به اختلافات زده است.

با اینگونه موارد برشمرده چه این دار ودسته اسلامی همچون گذشت دارای اختلاف صلیقه و همچون امروز متحد و مصمم در سرکوب ، دیگر کار رژیم از اتخاذ اینگونه توطئه ها گذشته مردمان ایران  از زنان و جوانان بطور کلی به آگاهی کافی دست یافته اند و این رژم تبهکار را در کلیتش نمیخواهند و نطفه ی ادامه انقلاب 57 دوباره بسته شده و به راه افتاده ، اختلافات بین المللی ما بین این مزدوران  سرمایه موجود است  اما  افراد موثر از  جمله  خامنه ای مزدور پافشاری در این مورد میکنند ، که اگر در برابر فرجام کوتاهی کنند و تضمین ادامه حیات  نداشته باشند ، و همین تضمین  عدم  دخالت غرب  به  جمهوری  اسلامی، که  با شکست کامل روبرو  شده اند و عوامل  امپریالیسم  اینقدربی سیاست نیستند که گول چند آخوند بیسواد و مرتجع را بخورند، آخوندها فکرمیکنند که با تجاوز روسیه به اکراین و افزایش  قیمت  نفت و گاز در اروپا ، که باعث انتخاب  سیاست نرمش  و سازش با  حمایت و  پشتیبانی امروز  و  تا  کنونی شان ادامه خواهند  داد ، میتوانند از نرمش سیاستهای  دولتهای  زیر مچموعه ی  اتحادیه اروپا استفاده کنند ، اما در اروپا دولتها با  اعتراضات عمومی  داخلی در برابر گرانی نفت و گاز و سیاست  نرمش در  مقابل ملاها ، میرود که موقعیت دولتهای مربوطه را ضعیف کرده و از هم اکنون اعتراضات شکل گرفته  و در انتخاباتهای آینده ضرر آنرا خواهند دید ، و سخت در گول زدن افکار عمومی محتاط اند.

جنبشهای  انقلابی و مردمی در خیابانهای  اکثر شهرهای  مختلف ایران  از خواست بر چیده  شدن  “گشت ارشاد” گذشته و شعار سرنگونی طنین اندا ز شده است، و سرعت بخشیدن به وسعت اعتراضات و فشار بیشتر  و  شرکت عمومی تر مردم و پشتیبانی بیشتر در سطح بین المللی، وحدت عمومی را در داخل قوی تر و مستحکمتر خواهد کرد و سقوط ، فرپاشی  داخلی را ممکن خواهد نمود.

البته اعتراضات در مقابل کل سیستم سرکوب بیک سازماندهی متمرکز و عمومی که بتواند به سرنگونی رژیم سرعت بیشتر ببخشد، احتیاج دارد، و در این ارتباط اگر آلترناتیو برای  مردم روشن  نباشد دستگاه  سرکوب از  این  کمبود استفاده برده و به سرکوب ادامه خواهد داد، و این در حالیست که بنای مستحکم آلترناتیو در محله های  مختلف چید شده و در حال تکوین هستند.

یکی ازبهترین و مهمترین خواص زنان و جوانان  و در کنار سایر نیروهای مردمی از جمله کارگران ، معلمان، بازنشسته گان و… امروز در خیابانها  سازمان یابی مشترک در اغلب محله ها  در شهر ها  بصورت خود جوش در پیشبرد  کار ها نقش اساسی  بازی میکند.

ادامه  روند مبارزات  زنان- جوانان- دانشجویان – کارگران با  سایر اقشار جامعه  منجر به  باز شدن میدانهای  دیگر مبارزاتی میگردد و در جهت حل معضلات و مشگلات  در برابر سرکوبگران  در خیابانها  شیوه  مبارزه  با  آنها  شکل میگیرد و چگونگی دفاع از خود در  برابر  مزدوران  سرکوبگر حکومت سرمایه داری  مذهبی به  انتخاب داوطلبانه ی وسیله دفاع  منجر میگردد.

از آنجا که  طبقات  مختلف در جامعه از معلم – بازنشسته- کارگر –  دانشجو – محصل – بیکاران – مسئله  حجاب اجباری و بطور کلی آزادی زن و مرد و غیره دارای اختلافات آنچنانی نیستند و همه  از جمله با  نه  پرداختن  حقوق   دست بگریبان هستند، با فقرو بیکاری مواجهند درنتیجه هدف مبارزات اجتماعی عمومی با  فروپاشی  کل  سیستم  است که منافع کلیه اقشار طبقاتی در آن نهفته است و اگر کل سیستم بر کنارنرود هیچ معضلی بصورت جدی حل نخواهد شد.

نیروهای سیاسی  چه در درون و چه بیرون از کشور در روند شکل گیری اعتراضات مشترک و همسو  باید باشند و به مسئله ی آگاهی دادن و  شکل گیری در اراده جمعی و در بوجود آوردن آن مشترکند، و با سازماندهی سیاسی   و تشکیلاتی تعیین کننده هستند ، البته ستون فقرات تهی دستان که طبقه زحمتکش و کارگر را در بر دارد اگر نتواند به حل حد اقل سازماندهی دست بیابد  که در افکار عمومی قابل رویت باشد از این کمبود بورژوازی سوء استفاده خواهد کرد که البته باید سطح آگاهی کارگران آنقدر بالا باشد که دریافته باشند که  بورژوازی در این شرایط  مانع وحدت اقشار مختلف بخصوص در ارتباط با خواست و اجرای عدالت اجتماعی و آزادی بیان و قلم خواهد  شد،  دامن به اختلافات خواهند زد و از جنبشهای عمومی بعنوان سپر بلا ی خود استفاده  و بهره برداری  سیاسی دراز مدت خواهند نمود.

 بورژوازی از همسازی و  همبستگی این جنبشهای با برنامه مشترک و ملی و عدالتخواهانه در سطوح مختلف  سد ایجاد خواهند کرد، فرضا در ارتباط با طبقه کارگر با خواستهای طبقاتی به صورت رسمی حمایت نخواهند نمود و تلاش آنها ایجاد اختلاف بین طرفداران طبقه کارگر با سایرین خواهد بود.

برای نمونه ایجاد ستاد آلترناتیو یکطرفه در خارج که در حقیقت منجر به تقویت یک حکومت وابسته که بدنبال تعویض رژیم بدون رای و خواست مردم معترض در ایران می انجامد.

 و یا نواختن بر شیپور تجزیه ی ایران که هم در اپوزیسیون نماها و هم از خود رژیم بر این طبل دروغین و تو خالی میکوبند اینگونه افراد همه حافظان نظام استبدادی اسلامی و در جهت حفظ آن قلم میزنند، هیچ  ایرانی خواهان تجزیه ی ایران نیست این توطئه ها  یا از جانب بیگانگان است یا طرفداران رژیم، و این آرزو  را بگور خواهند برد.

آنهائیکه امروز در ایران در خیابانها برای بدست آوردن آزادی و عدالت اجتماعی جان خود را  فدا  میکنند، مسئله اشان تنها بخاطر حل مسائل اجتماعی  است ، تحقق آزادی و عدالت  اجتماعی ، برا بری  زن  و  مرد ، که  بدست آوردن این مسائل بدون سرنگونی سیستم ارتجاعی مذهبی اسلامی و تغییرات زیر بنائی ممکن نیست. 

در حقیقت باید مسئله ی  آزادی  و عدالت اجتماعی  و برابری زن و مرد  و حفظ تمامیت ارضی کشور شرط  اتحاد در خیابان باشد که  هست.

پس بیاموزیم از رفتار سیاسی اجتماعی مردم در کردستان ایران، از کارگران هفت تپه -عسلویه و جنبش  متحد زنان وجوانان، وچشم انداز وحدت را روشن کنیم، که در جهت و در خدمت وحدت میدانهای مبارزات اجتماعی  مردم که میانگین خواستها و تمایلا ت عمومی ، عدالت خواهی و آزادیخواهی آنان است، بوقوع به پیوندد.

نتیجه:

در جمهوری اسلامی گسترش غیر قابل کنترل فساد اداری، اقتصادی در سطح وسیع، و چپاول ثروت ملی  همراه با ورشکستگی بانکها  که  با  ارتباطات  و  اطلاع  رسانی معتمدین  مردم  انجام  شده ، بی  اعتمادی   مردم  به  دولت ،مجلس، پاسداران،بسیجی و امنیتیها  بشدت گسترش یافته است،اعتراضات از محدوده خواستهای  صنفی خارج شده که تا  دیروز در صفوف مال باختگان، بازنشستگان، معلمان، کامیون داران، اتوبوسرانان،  علیه  گرانی ، فساد اقتصادی،میزان درصد بیکاری بودند  امروز بطور روشن وکلیت خود دستگاه هیئت حاکمه مورد سئوال  و تهاجم زنان و جوانان قرار گرفته است،همراه با شروع اعتصابات کارگران ، مسئله  ا قتصادی، سیاسی، ا جتماعی، فرهنگی ،حقوقی، زیست محیطی ،به مسئله  محوری معترضین تبدیل شده  است ، تا زمانیکه جمهوری  اسلامی و آخوند  قدرت و اسلحه را در دست دارد هیچکدام قابل حل نیستند.

در شرایط امروز باید اعتراض ها از لحاذ ماهوی  که تا بحال خود  انگیخته و مستقیم توسط زنان  و جوانان بدون تشکیلات ورهبری بصورت تاکتیک های مختلف مبارزاتی اجرا میشد نیز میروند بخود شکل تشکیلاتی،صنفی،مدنی  اجتماعی و سیاس در خیابان بدهند و با هم در ارتباط مستقیم قرار بگیرند و با برنامه عمل کنند، راه  ساده  قضیه ارتباط نماینده هر بخش با سایر بخشها و تبدیل آنها بیک مرکزیت که میتوان هر نام بر آن نهاد تا در روزگار گذر از جمهوری اسلامی بتوانند اداره موقت کشور را بدست بگیرند تا مسیر بر گزاری انتخابات آزاد آماده شود.

امروز در شهر برلین تطاهرات  عظیمی  در پشتیبانی از اعتراضات و انقلاب مردم در ایران علیه جمهوری اسلامی بر گزار شد شعار تظاهرات “مرگ بر خامنه ای” بود در محل تظاهرات جا و راه نبود.

22.10.2022

Amin.bayat@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kamam.net

 

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.