آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

مردم جهان میدانند که در ایران یک قاتل بنام آخوند رئیسی رئیس جمهورسید علی شد

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

سناریوی نمایشی انتصابات سیدعلی و تاتر مسخره  او برای به ریاست جمهوری گماشتن  فرد مورد نظر خودکه یک آخوند جنایتکار قاتل شناخته شده  عضو هیئت مرگ در سال 67  حتی برای افکار عمومی دولتهای اروپائی میبباشد،  و تحت تعقیب پلیس بین المللی بخاطرجنایت علیه بشریت است را به ریاست رسمی یک دولت ضد ایرانی با همسوئی دو قوه دیگر که تحت فرمان سید علی میباشند، پایان دادند.

دراین انتصابات یکبار دیگر نیروها و افراد موثر و شناخته شده  طیف  اصلاح طلبخوش  خدمتی  و نوکر صفتی خود را آگاهانه با تایید یک قاتل و تبلیغ برای اوبه اثبات رساندند و یکبار دیگر صحه به جنایات جمهوری اسلامی که خود آنها هم  صحنه گردان آن  بوده اند، گذاشتند، شرکت آخوند مزدوری مانند کروبی  و خاتمی  یک خوش  خدمتی نسبت به  سید علی سنگ تمام  گذاشتند و رو سیاهی را برای آنانیکه روزگاری  سنگ این  دو خیانتکار را به سینه میزدند ماند.

درخارج  از کشور  محل های رای گیری سفارتخانه ها یعنی مراکز  تروریسم  که  این بار با کم  رونق ترین استقبال رای دهنده روبرو شد نیروهای وابسته و ضد مردمی نیز تا آنجا که توانستند به این انتصابات چندش آور  و  مسخره صحه گذاشتند و ثابت کردند برای چندمین بار که افرادی خائن به منافع مردم ایران، هستند.

سیدعلی بعد از اینکه خیالش از بابت  گماردن  قاتلی بنام  رئیسی  به  پست  ریاست  جمهوری راحت  شد، سر انجام  تفسیر دروغین خود را ازشرکت و استقبال مردم بصورت تکرار مکررات وبا ابراز رضایت انجام دادکه  مورد تمسخر میلیونها انسان شرافتمند ایرانی که دست رد به سینه او زده بودندشد، و یکبار دیگر نشان داد که  او و همدستان  نا پاکش در رویا و توهم بسر میبرند و بدروغ و با تقلب اعلان کردند که 48% ازحائزین شرایط رای دادن  را  داشتند، در این انتخابات شرکت کردند. 

البته طبق اعلان خود رژیم بیش از چهار میلیون و دویست هزار نفر هم رای اعتراضی به  صندوقها ریختند، کل رای بالای 9 ملیون نفر بوده که 4.400 میلیون از آن باطله و اعتراضی ، که رای رئیسی را بالای 18 میلیون  نفر اعلان کردند که  دروغ محض است.

شکست آشکار سید علی و سپاه پاسدارش درادامه استراتژی اتمی و یک دست کردن حکومت و در اختیار داشتن هر سه قوه،با ضربه ای که از مردم دریافت کردند و همین امر باعث مقاومت  نیروهای بیگانه در فرجام را مایوس  کرد و تما م نقشه های سید علی را نقش بر آب نمود، بلا فاصله عوامل رژیم به تلاش  افتادند که افکار عمومی را از این شکست خفت بار و مفتضحانه  دور کنند و به التماس مجدد به بارگاه چین و روسیه  روی آورند ، حالا  هم  حکومت بمردم اعتماد ندارد و هم مردم دیگر هیچگونه مشروعیتی برای ادامه استمرار  این رژیم تبهکار ،قاتل و  متفلب قائل نیستند و بی اعتمادی به اوج خود رسیده است. 

و این در حالیست که علی یونسی آخوند امنیتی شکنجه گر  ادعا میکند که اوضاع کشور از دست عوامل رژیم بیرون افتاده و سرویسهای اطلاعاتی بیگانه از جمله اسرائیل در همه جا و بخصوص در بیت  رهبری و سپاه و مراکز اتمی نفوذ کرده اند و حتی جان عوامل کلیدی رژیم در خطر است.

وانتخابات 1400 و نتیجه آن نشان داد که رژیم درضعف مطلق قرار گرفته و مردم بشدت از وضعیت موجود ناراضی وعصبی هستند وبه وعده ها و دروغ پردازیها دیگر هیچگونه توجهی ندارند، در حقیقت سید علی و عواملش به آخر خط بسیار نزدیک شده اند و دیگر قادر به گفتن دروغ هم نیستند زیرا مردم قبولشان ندارند .

بی اعتنائی و بایکوت فعال اکثریت بالای مردم به انتصابات سید علی نشان داد که حکومت حتی دیگر قادر به  تکرار کشتار خونین 98و 96 نیست، تهدید ها و بگیر و ببندها بهیچوجه نتوانسته مردم را به عقب نشینی وادارد .

در شرایطی که سیدعلی و عواملش ادعا میکنند که قدرت موشکی هستند و در امر تروریست  و ایجاد نا امنی هم در ردیف اول  ولی نتوانسته اند برق  کشور را تامین کنند ، نتوانسته اند امنیت عوامل  خود  را تامین  کنند اما  ادعای غنی سازی 60% میکنند.

اعتراضات سیستماتیک جنبش کارگری دراقصی نقاط کشور درحال یکپارچه شدن است وبه اوج گیری تدارک عمومی  همراه معلمان، دانشجویان، شاغلین، بازنشستگان از قشرهای مختلف اجتماع که هم در انتخابات شرکت نکردند و هم میروندکه اتحاد عمومی را بهم پیوند بزنند، حتی درگیری فیزیکی و کشتارهم د ردرون  خود سیستم  وسعت گرفته  و مزدوران رژیم بجان هم افتاده و برای هم خط و نشان می کشند .

بالاخره وضعیت مذاکرات رژیم با آمریکا دروین نیز بهتر از اوضاع داخلی نیست و دولت آدم کش رئیسی تعیین کننده در مذاکرات خواهند شد و اوامر سید علی را بی کم و کاست اجراء خواهند نمود، همچنانکه  با  تصویب مجلس دست نشانده سیدعلی وخروج از معاهده کنترل فعالیت اتمی و طرح کنترل اینترنیت  و تهدید آژانس بین لمللی اتمی به قطع دوربین های مستقر در مراکز اتمی ایران، نمودند.

حالا با یکدست شدن سه  قوه با  بیت رهبری که  قبلا هم  بود،  دیگر نمی توانند مشکلات  کشور را بگردن  دیگران بیندازند، اگر بر جام به نتیجه نرسد که نخواهد رسید مگر اینکه هر دوازه ماده پیشنهادی دولت  ترامپ را به  پذیرند که بنظر من راهی دیگر ندارند جز پذیرش، وضعیت داخلی روز به روز بد تر خواهد شد  و دامنه اعتراضات مردمی وسعت و شدت بیشتر بخود خواهد گرفت.

چشم انداز استخراج نفت و فروش آن  دردولت تروریستی رئیسی بمراتب مشگل تر از قبل خواهد شد، روسیه زمانی حاضر شد بخاطر بالا بردن قیمت  نفت اقدام به  کاهش تولید  نفت روسیه  کند  ولی  امروز معترض این  قضیه است   وچالشی بزرک در اقتصاد روسیه ایجاد کرده که تاثیر آن بر اقتصاد ایران ضربه پذیریش بیشتر خود را نشان  خواهد داد و این درحالیست که میادین نفتی ایران بخاطر فرسودگی قادر به تولید حتی به اندازه گذشته هم نخواهند، بود.

مسئله مهمی که مطرح است اینکه بالا بردن قیمت نفت باعث افزایش تورم بیشتر خواهد  شد ، رشد اقتصادی  جهان میتواند از رشد معمولی در حالت پائین بودن بهای نفت  بکاهد  و رکود داشته  باشد  و آرزوی ایران  در این شرایط توافق برجام و تسلیم بدون قید و شرط در برابر شرکاء دعوا در وین است، که حد اکثر بتواند تولید  نفت ایران را به 4 میلیون بشگه درروز برساندکه این مهم هم بسادگی از امروز به فردا عملی نیست و شرکاء وین بخوبی به اوضاع و احوال موقعیت اقتصادی درایران آگاهند ، تازه اگر بفرض محال شرایط استخراج نفت مهیا شود، ایران  برای تولید نفت بیشتر احتیاج  مبرم به  تکنولوژی پیشرفته  دارد که باید ازغرب امپریالیستی آنها را خریداری کند، ایران  برای برون رفت از این معرکه اختیار خود را به دست عوامل دولت چین داده و تا آنجا پیش رفته  که حتی  برای  استمرار حکومت اسلامی حاضر به واگذاری بخشهائی از سر زمین کهن ایران نیز شده است، که  در این ارتباط  مردم  ایران چنین اجازه ای به چین امپریالیستی نخواهند داد و چین قادر به نجات آخوند ها و رزیمشان نخواهد شد.            رزیم سیدعلی در بن بست سیاسی ، اجتماعی  و اقتصادی قرار دارد و هیچگونه راه حلی ندارد ،تنها  مردم به  تغییر رژیم قانع خواهند شد، قطع آب ، برق و گرانی کمک به نابودی خود رژیم خواهد کرد.

بنظر من دولت تروریستی رئیسی موفق خواهد شد که محیط زیست را کاملا تخریب کند و مسئولین  محیط زیست را همچون گذشته سرکوب نماید، متخصصین امور پزشکی و پرستاران را درتگنا قرار خواهد داد  و رویکرد  به  طب اسلامی، دعا و زیارت و جادو جنبل را بیشترخواهد نمود،سرمایه های مردم را از بانکها به خارج ازایران همچون گذشته خواهند برد،قدرت نمائی توخالی بیشتری به نمایش خواهند گذاشت، جامعه را بیشتر از اینکه  هست بسته  و فقر و بیکاری را توسعه خواهند داد، تنش با غرب را ادامه  داده  و ایران را بیشتر منزوی خواهند  نمود، اقدام  به ممانعت مردم به خروج  از کشور و تنها سفر به عتبات و کشورهای عربی  بخصوص عراق  و سوریه  آزاد خواهد بود، از این به بعد قوانین اسلامی عریانتر اجرا خواهد  شد و شلاق زدن  در ملاء عام ، اعدام  در ملاء  عام، ترور آشکار مخالفان ، زندانی کردن و شکنجه با اعترافگیری در تلویزیون رواج بیشتر خواهد یافت، افزایش گشت ارشاد و اسلامی کردن بصورت پوشش با مقنعه ، اهانت آشکار به زنان بیشتر خواهد شد ، اختصاص دادن ثروت  و قدرت به قشر وابسته به حکومت خواهد شد، افزایش تروریسم ، و وسعت دادن به  برنامه موشکی و هسته ای در برنامه آنها خواهد بود، رئیسی مسئولیت هر چه بیشتر بردن  جامعه به  سمتدولت مطلق اسلامیرا دارد، رئیسی تابعولایتومجری سیاستهایولایت فقیهمیباشد تمامیت خواه ومبتنی بر اجرای قانون ارتجاعی شریعت و مدعی حکومت یاخلافت عدل علیو جهانی شدن اسلام، یعنی طالبان یعنی حشدالشعبی یعنی  داعش ، در دستور کار و برنامه باصطلاح دولت رئیسی قاتل، میباشد.

جالب است کشورهائیکه در رابطه با انتصاب رئیسی قاتل به او تبریک گفتند مهمترین آنها عبارتند  از دولت  چین کمونیست دولت روسیه پوتین کره شمالی، قطر، مادرو، بشاراسد و اردغان هستند.

در رابطه با آینده ایران که باید دمکراسی در آن حکمفرما باشد ودیگر جائی برای حکومتهای موروثی ازنوع شاه الهی و حزب الهی نیست هر ایرانی میتواند اگرقصد خدمت به  مردم را  دارد خود را کاندید کرده و بعد از انتخاب دمکراتیک با رای آزاد مردم برای مدت 4 سال بمردم نشان بدهد که خدمتگزار مردم، است، کلیت رژیم  از دیدگاه  بین المللی وداخلی وجهه بسیار منفی پیدا کرده، برای گذار از این رژیم مردم از زن ومرد باید به خواستهای ملی خودمتحد پا فشاری کنندو نیروهای همفکر همکاریهای مشترک را دامن بنفع مردم بزنند و جنبش ملی و دمکراتیک را سازماندهی کنند و زمینه بر قراری حاکمیت ملی را فراهم کنندبا درس آموزی از دوران 57.

05.07.2021 

Amin.bayat@googlemail.com

https://www.facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

   

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.