برچسب: رضا شهابی

reza shahabi

شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس: سخنان رضا شهابی

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:
شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس با حضور سندیکالیستهای فعال جنبش کارگری در ایران
بخش دوم: سخنان رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱٣۹۷ – ۱۱ ژوئن ۲۰۱٨ پاریس
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

ادامه مطلب

مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری: سهل‌انگاری در درمان کارگران زندانی برای حذف تدریجی آنهاست

فیروزه رمضان‌زاده رضا شهابی، عضو زندانی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چندی پیش در زندان «سکته خفیف» کرد. به گزارش کمیته دفاع از

ادامه مطلب
انعکاس صدای فعالین اجتماعی زندانی مِنجمله رضا شهابی در مراسم روزنامه اومانیته پاریس

انعکاس صدای فعالین اجتماعی زندانی مِنجمله رضا شهابی در مراسم روزنامه اومانیته پاریس

گزارشی درباره انعکاس صدای فعالین اجتماعی زندانی مِنجمله رضا شهابی در مراسم روزنامه اومانیته در پاریس امسال بروال سال های گذشته جشن روزنامه اومانیته از طرف حزب کمونیست

ادامه مطلب

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.