آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

عملکرد خیانتبار ۴۲ سال حکومت اسلامی علیه مردمان ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

بسیاری از فعالین سیاسی ایرانی چه در خارج و چه در داخل کشوربه غلط نظری مثبت به اصلاح طلبان در دولتهای گذشته و دولت فعلی داشتند، و امیدوار بودند که حد اقل این دولت آخری با کسب رای 24 میلیون، بتواند دراین دولت گشایشی در امور داخلی و معیشت مردم ایفا کند و همچنین درسیاست خارجی بتواند تعامل بر قرار نماید وبخصوص با قرار داد 1+5 برجام با کشورهای » آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، چین و روسیه «، فرض کنیم که آخوند امنیتی “رئیس جمهور”و بقول خودشان آبدارچی میخواسته ازعملکردهای نابخردانه گذشته وضد ایرانی با انعقاد این قرار داد کشوررا از دخالت نظامی خارجی نجات بدهد، البته فضای لازم و مفید را برای تبلیغات جهت پیشبرد مقاصد خود فراهم کرده و حتی موفق به بستن قرار دادهم شده، اما غافل از اینکه کشتیبان را سیاستی دگر برای پیشبرد اهداف سلطه طلبانه ی خود گرفته و از قرار داد خارج شده است، وبا برقراری فشار حد اکثری علیه دولت ملاها و مردم ایران بخصوص از لحاظ اقتصادی، کشور را به لبه پرتگاه کشانده و موفق شده که نفت ایران را هیچ کشوری اجازه خریدنش را نداشته باشد، وروابط بانکی با سیستم بین لمللی را بطورکلی فلج کرده است، ودر نتیجه این عمل دولت ایران عملا درحالت فروپاشی قرارگرفته است وبه تلاش مذبوهانه والتماس دست بدامن چین وروسیه شده است .
سید علی خامنه ای رهبر خود خوانده حکومت عدل علی در یک اظهار نظر گفته:
»ما ملت بیداری هستیم، ما برای ساختن کشورمان به دولتی همانند رژیم آمریکا محتاج نیستیم- اگر کسانی در دنیا نصور میکنند که مسئولان کشور ما دست ذلت به سوی آمریکا دراز خواهند کرد، بدانند که سخت در اشتباهند و هر گز چنین چیزی پیش نخواهد آمد.«
در کیهان تهران متعلق به سیدعلی خامنه ای نوشته شده:
» در صحنه سیاست و روابط خارجی،آن طرفی موفق و پیروز است که ازموضع قدرت و کیاست حرکت و عمل کند ، با این سادگی ها و خوش بینی ها فقط میتوان “امتیاز” بخشید ، اگر امروز دولت روسیه با علاقه و جدیت از گسترش روابطش با جمهوری اسلامی استقبال میکند به خاطرموضع قدرتمندانه امام و امت بوده و اصل نه شرقی و نه غربی و ارزش ها و آرمان های انقلاب در همه شرایط دفاع کردند.«
آخوند مهدی کروبی در جلسه علنی مجلس 19 شهریور 68 گفت:
« آمریکا و مسئولان آن هنوز عمق عظمت انقلاب و اسلام و ملت ما را نشناخته اند، ما بیدی نیستیم که به این باد ها به لرزیم و با این یاوه ها تزلزلی در ما بوجود بیاورد، همانطور که اماممان در سال 1358 فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند ، حالا هم همان حرف را تکرار میکنیم.«
در ارتباط با کشته شدن زائران ایرانی عقب مانده در مکه در سال 68 در کیهان تهران آمده: » چه کسی میتواند سخنان و پیام های امام در فریاد برائت و”استقامت”را شنیده و درک کرده باشد و باز هم آشتی با قاتلین زائران خانه خداسخن بگوید وآن را اقدامی”مردانه” بخواند؟ وازتجدید رابطه باعربستان خوشحال شود«
این حکومت ترور و خفقان آخوندی تا دیروز از “امت” فقط حرکت میکرد، امروز از مردم ایران صحبت میکنند، میگویند که محتاج هیچکس نیستیم وخودمان کشورمان را می سازیم، ذهی وقاحت و بی شرمی ،چرا در این 42 سال نساختید جز اینکه بشهادت دوست و دشمن امروز آنچه بود را هم خراب کردید ،همه چیز در ایران ورشکسته شده، بانکها ، بانک مرکزی، کارخانجات، گرانی، بیکاری، فحشاء، اینها همه نتیجه بی عملی و عقب ماندگی ملاها است ،

میگوئید دست ذلت بسوی آمریکا دراز نمیکنیم، پس اینهمه التماس برای چیست؟ من مطمئن هستم که دستگاه مرتجع ” ولایت فقیه”مجبور خواهد شد هر آنچه رژیم تقلبکار آمریکای جهانخوار طلب کند شما آخوندهای مرتجع از وحشت سرنگونی و گرفتار شدن بدست مردم و دادن جواب آنهمه جنایت که علیه مردم ایران مرتکب شدید، کلیه خواستهای سرمایه داری جهانی از جمله آمریکا را مجبورید به پذیرید، و دست گدائی و التماس به سوی عربستان هم دراز خواهید نمود و اگر مجبور و در تنگنا قرار بگیرید، اسرائیل را هم به رسمیت خواهید شناخت ، پست تر و احمق تراز آخوند نداریم خوب وبد هم ندارند همه از یک قماشند ، کسی نیست ازآخوند شیاد روضه خوان کروبی به پرسد 11 سال در اسارت اسلام که سنگش را به سینه میزدی گذشت ، برایت هنوز مسجل نشده که سرمایه داری جهانی میتوا ند غلط زیادی بکند و دیدیم که کرد ولی شما نوکران سرمایه در پوشش روحانیت مزدور و دزد ومفت خور دیگر اعتباری ندارید بهتر نیست سکوت کنید وکوچ کرده به عتبات بروید که به قبرستان دارالسلام هم نزدیک باشید.
انقلاب مردم ایران که برای دستیابی به دمکراسی و عدالت اجتماعی بر گزار شد اما توسط ملاها ،آخوند خور شد، نه تنها آخوندها آنرا انقلاب آخوندی قلمداد و نه تنها با بر پائی “ولایت فقیه” دست و پای مردم را به زنجیر اسارت استبداد بستند، بلکه دنیائی از خرافات و لاطائلات مذهبی ، دروغ های اسلامی را در میان مردم رواج دادند و حتا تعدادی از احکام عصر حجر و خرافات مضحک را جزو قوانین حکومتی کردند و به بعضی از این اباطیل جنبه تقدس هم دادند ، اراجیفی نظیر انعکاس تصویر ترسناک امام در ماه ، این شرم آور است که ملتی را صغیر بشناسند و برای او قائل به قیم شوند، خمینی شیاد در کتابش مینویسد که “قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ تفاوتی ندارد.”و انتخاب همین قیم را بنا بر اصل پنجم قانون اساسی ارتجاعی بر عهده همین صغار یعنی مذلت طلبان و خواری طلبان، میگذارند.
دردوران انقلاب ودر بحبوحه بگیرو ببند وکشتار و مصادره اموال مردم از یک هموطن ارمنی شنیده شده که گفته : ” این تازه امامشونه که اومده ، این مسلمونا شمر هم دارند.” البته منظور این هموطن شاید داعش بوده.
با این پاسدارهای جنایتکار و آخوندهائی نظیر طائف و علوی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه)و امثالهم صد رحمت به داعش.
از قدیم و ندیم گفته اند : که “دروغگو دشمن خدا است، زنده یاد سعدی در” کلستان” گفته :” دروغ مصلحت آمیز به که راست فتنه انگیز.”
داستان دروغگوئی خمینی یا خدعه خمینی در پاریس و زیر حرفهایش زدن در تهران ، و دروغگوئی خامنه ای هم در مورد کرونا به مردم ، و درغگوئی کلن آخوند ها و گول زدن مردم ، یعنی رژیم اسلامی بر پایه دروغ و ریا بنا شده است.
امروز که 42 سال است که مردم ایران گرفتار این موجودات عمامه بسر ریشو، حیوان صفت، مفت خور و سربار جامعه شده اند ، که سالها خود را “نشانه خدا”و “فرستاده خدا” نامداده اند اما در عمل ثابت کرده اند که اولا اگر خدائی باشد اینها دشمن ترین دشمنان “خدا” هستند، ثانیا پیام سعدی را اینطور تصورکرده اند که “هر چه مصلحت ماست حق است”پس دروغ میگویند، که هر که ما و در خدمت ما نیست ، بر ما و خصم ما ست وهمه فتنه اند و در نتیجه جان و مال و ناموسشان حلال است. یا داستان شیادی خمینی که در بهشت زهرا گفت: “آب و برق مجانی” وآن داستان که خمینی گفت خدا ما را انسان کند، که البته انسان نشد تا زنده بود و درهمان حالت حیوان وحشی از دنیا رفت، امروزاما آب و برق مجانی که نشد هیچی بلکه همراه گاز، نفت وبنزین بگرانی خون پدر بزرگشان خمینی چندین برابر گرانتر شدند و اگر کسی پول آب و برق را بموقع نپردازد، آب و برق را ماموران جهنم آنها را قطع می کنند.
مثلی در وصف شیخ:
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دامن دیگری پا بستی
گفتا شیخا هر آنچه گوئی هستم آیا تو چنانچه می نمائی هستی؟
حالا داستان باز کردن فاحشه خانه در مشهد به ریاست علم الهدا و در آمد آن برای آخوند های مشهد نشانه جواب بارز و روشن زن به شیخ است.
زاهدان کین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
بقدرت خزیدن مذهبیون و روحانیت سربار جامعه ریشه در حکومت وابسته به آمریکا ی پهلوی داشت، پس از 42 سال بی عملی وبی لیاقتی نظام حکومت اسلامی با بحرانهای فراوان و لاینحل مواجه است همانطور که رژیم شاه سرنگون شد ، حکومت اسلامی نیز سرنگون خواهد شد، نبود کار،بیکاری،عقب ماندگی مدارس و نداشتن امکانات ابزار و ادوات آموزش مدرن، و در این رابطه خود کشی جوانان بعلت فقر، سانسور سیستماتیک، تورم و گرانی، فروش ارکانهای بدن، فشار حکومتی بر کارگران، اعتصاب واعتراض های مداوم مردم، اهمال سیاست امنیتی در داخل و خارج، مسئله زنان و حجاب اجباری، مخیط زیست و…البته اشاره به این مسئله که بخش کوچکی از کل بحران اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درایران اسلام زده، هستند.
ایران با بحران های منطقه ای و بین المللی روبرو و در شرایط بسیار شکننده قرار گرفته است که تاریخ صد ساله اخیر بخود ندیده است و بقول وزیر اطلاعات حکومت مانند سگ هاری شده که هر کس را میبیند به او حمله میکند و گفته اگر پا روی دم ما بگذارید چاره ای نداریم که به سمت ساختن بمب اتمی برویم، یعنی متخصصین چینی ، روسی و کره شمالی رارسما و بساختن بمب بکار بگیریم، که هم اکنون نیز در ایران مشغول بکارند.، و در صورت ادامه تحریمها ایران به محدود کردن و دسترسی بازرسان آژانس بین المللی اتمی و تاسیسات هسته ای ایران و یا آنها را از ایران اخراج خواهند کرد، البته احتمال سازش دولت بایدن با حکومت اسلامی ایران زیاد است، بند بازی سید علی ومانور ازاین ستون به آن ستون فرجی است، نوازش احمدی نژاد، میدان دادن به قلیباف وعده های پوچ به سران سپاه، و پخش عکس مجتبی بعنوان جانشین ، پرو بال دادن به رئیسی برای این که تا میتوانی بکش ، ترورها در خارج از کشور، که مرکز آنها سفارتخانه های ایران، میباشند.
بودجه دولت بی اراده و بی اختیار1400 وضعش روشن نیست و در انتظار رفعت امپریالیستی دولت جدید آمریکا روز شماری میکنند، اکثریت منابع بودجه ارائه شده به مجلس نظامی ، بیخرد و رانت خوار مربوط به باصطلاح موسسات فرهنگی مذهبی تخصیص داده شده است و هیچ توجه ای به موقعیت اسفبار زندگی مردم نشده، حقوقهای نجومی دولتمردان فاسد، ستادهای نماز جمعه ها و مداحان مرتجع اکثریت اعتبارات را بخود تخصیص داده اند، سلامت زندگی مردم بصورت جدی در خطر قرار گرفته است، کمبود نان اکثر خانواده ها ی کارگران را در بر گرفته، و به نان شب محتاج شده اند، توسط سپاه پاسداران ،پروند های قضائی تا مجازاتهای اعدام ، قطع دست ، تبعیض،بر قراری حکومت نظامی ، دستگیری ، شکنجه و اعدام گسترش یافته، است.
آزادیهای سیاسی ، نهاد های دمکراتیک و مدنی ، حق بر گزاری تظاهرات و تجمع، حق آزادی بیان ، برابر حقوقی بین زن و مرد از جمله مسائل هستند که درحکومت اسلامی بطور مطلق ممنوع، میباشند. اما در 22 بهمن امسال که کم رمق ترین خود نمائی بود بصورت فرمایشی و با رژه موتورسواران انصارحزب الله و با شعار مرگ بر روحانی بصورت ملوالطوایفی بن بست رژم را به نمایش گذاشت و سیستم به منتهای درجه عقب مانده و شعاری و آلوده به دروغهای اسلامی را نشان داد، آزادی تظاهرات برای حزب الهی ها اما انصافا آزاد بود.
هر روز شنیده میشود که روزنامه ای توقیف میگردد، روزنامه نگاران و نویسندگان خودی به اتهام های واهی نظیر اخلال در امنیت کشور عملا توسط قوه ی قضائیه و نظامیان یا پاسداران در اکثر باز داشتها و شکنجه ها و اعدامها سهیم و دست در دست هم دارند.
با این توصیف که گرمی از خروار است آینده ی کشور و مردم ایران بسیار تاریک و در خطر است ، در حالیکه اکثریت بالای 80 درصد با این حکومت اسلام ارتجاعی مخالفند، روحانیت و بطور کلی حکومت اسلامی پایگاه اجتماعی و مردمی خود را از دست داده است ، مردم در صدد چاره برای گسستن شیرازه این حکومت از هم هستند، تنها برون رفت از این بحرانها بخصوص بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ، گذر متحد جنبش همگانی مردمان ایران از کلیت سیستم و حکومت اسلامی، میباشد.
20.02.2021

 

Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat.9

تلویزیون رنگین کمان – بنیاد آزادی اندیشه و بیان

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.