آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

طالبان و آخوندها گروهی تروریستی، وحشی، زن ستیز، و ضد آزادی اند، اتحاد و همبستگی مرمان دو کشور ضامن پیروزی در مقابل توحش امپریالیستی است

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

با بر نامه از قبل تدوین شده توسط دولت امپریالیستی و متجاوز بایدن در آمریکا و دولت انگلیس با همکاری دولت دست نشانده قطر و با حمایت مالی و نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به نیروهای وحشی و متجاوز طالبان درافعانستان خاک این کشور را با فدا کردن زندگی جان ومال و آوارگی میلیونها انسان بیگناه با ترک ارتش متجاوز آمریکا ، آلمان و انگلیس و غیره به جهانیان ثابت شد که امید بستن به نیروی بیگانه آنهم امپریالیستی بردن ملتی بسراب و نابودی، است.
طالبان با پشتیبانی همه جانبه امپریالیسم آمریکا دولت نجیب الله را سرنگون کردند و تا سال 2001 دولت را در اختیار داشتندو با حمله تروریستها به برجهای آمریکا توسط افرادی ازتبعه عربستان و افغانستان یعنی القاعده بهانه حمله مجدد آمریکا و شرکائ جنگیش به افغانستان شدن و دولتی وابسته و مطیع اجرای اوامر سرمایه بر قدرت گماردند.
طالبان با کمک انگلیس و خروج نیروهای امریکائی بوسیله سربازان تعلیم دیده انگلیسی زبان توانستند بخش اعظم شهرهای مهم افغانستان را یکی پس از دیگری با وحشیانه ترین متد به تصرف خود تا امروز در بیاورند.
امپریالیسم متجاوز و جنایتکار آمریکا در سال 1992 با کمک مالی عربستان صعودی، پاکستان، یک تشکیلات تروریستی در پاکستان بوجود آورند، باورهای این دارودسته وحشی و مرتجع از اخوان المسلمین مصر گرفته شده و در کنار این تشکیلات گروه تروریستی القاعده و داعش توسط آمریکا سازماندهی شد.
فرماندهان جنایتکارو ریشوی طالبان پس ازمرگ بن لادن درتهران زیر پوشش سپاه جهل وجنایت حمایت و پشتیبانی شدند و امروز کمر همت به کشتار مردم بیگناه افغانستان بسته اند. برنامه آمریکا برای خاورمیانه پس از باصطلاح جنگ زرگری با داعش در عراق افراد مسلح اسلامیستهای گروه تروریستی داعش را به افغانستان گسیل دادند و با بر نامه دراز مدت امپریالیسم ، اسلامیزه کردن کلیه ی کشورهای منطقه که معروف به تئوری کمربند سبز بود را ادامه میدهند.
گروههای اسلامی از نوع سنی یا شیعه چه از نوع جمهوری اسلامیش و چه عرب یا افغان و پاکستانی در حقیقت مرتجعینی عقب افتاده و متحجر بیش نیستند و زیر پوشش اهداف امریکا در منطقه جهت حفظ منافع آمریکا ، ناتو و کمک به سلطه سرمایه در منطقه علیه منافع مردمان این گوشه از جهان بوده و ادامه خواهند داد.
رویدادها نشان میدهند مسیر رو به سقوط دولت وابسته افغانستان واستقرارمشتی وحوش طالبانی با زمینه چینیهای تشکیل یک دولت مرتجع اسلامی دیگر در منطقه، فقط برای مردم افغانستان یک فاجعه نیست، بلکه برای کلیه ی مردمان منطقه فاجعه است که باید شاهد باز گشت به قدرت رسیدن مشتی تروریست وآدم کش آنهم توسط امپریالیسم با کمک دولتهای ارتجاعی منطقه باشند.
البته برای مردمان ایران در 43 سال گذشته که رژیم خمینی جنایتکار را آمریکائیها در گوادالوپ بر مردم ایران با شیوه های برنامه ریزی شده سرمایه داری تحمیل کردند و مردمان ایران را در بی خبری قرار دادندو طالبان، داعش، القاعده، حشدالشعبی، و کتائب حزب الله را در پوشش جمهوری اسلامی و با حمایت مشتی تروریست تحت نام سپاه پاسداران جان و مال مردم ایران را به گروگان گرفتند، قدرت گیری طالبان برایشان تازه گی ندارد.
همچنانکه سپاه جهل وجنایت پاسداران وآخوندهای مرتجع وفاسد با ادامه سلطه ننگین خود با ارتکاب انواع جنایات مسبب خرابی زیر ساختهای زیست محیطی کشور، مردم را به زیر خط فقر و تباهی کشاندند ، اقتصاد ورشکسته، و با هر گونه پویائی و مدرنیته ، آزادیخواهی با شدید ترین وجه ممکنه بسرکوب مردم اقدام ورزیدند و در یک روز 1500 جوان ایرانی را در خیابان کشتند و امروز رئیسی قاتل هزاران زندانی سیاسی را با انواع حیل به ریاست جمهوری گماردند و جهان امپریالیستی تنها نظاره گر این جنایات بوده و به عملکرد خود در گوادالوپ و تصمیم گیری آن دوران در بقدرت رساندن خمینی جنایتکار ، مردمان ایران را جون مردمان افغانستان گرفتار انسانهای تروریست و عقب مانده ، متحجر و ضد بشر کردند و بیشرمانه به این سیاست ضد انسانی سرمایه ادامه میدهند.
امید بستن به کمکهای امپریالیستها از نوع آمریکائی، چینی، روسی و همپالگیهایشان و انتظار کمک گرفتن توهم است، زیرا همین نیروهای امپریالیستی در شکل دادن و بوجود آوردن نیروهای متحجر اسلامی ازنوع شیعه و سنی در منطقه بوده اند، و در این میان مزدوران آدمکش پاسدار وآخوندهای مزدور وفاسد با حمایت و پشتیبانی مالی و نظامی از طالبان خود را سهیم در جنایات طالبان در افغانستان میدانند.
با نزدیک شدن تصرف قدرت طالبان و نیروهای وحشی و آدم کش این گروه با خشونت و بیرحمی هر چه بیشتر علیه زنان افغانستان را بکارخواهند بست ، طالبان با پشتیبانی آشکار ناتو ،آمریکا، چین و روسیه و با حمایت جمهوری اسلامی میرود که مجددا قدرت را در افغانستان تصاحب کند، “سازمان ملل متحد” این مرکز عملکرد سرمایه تنها نگران امنیت غیر نظامیان در افغانستان آنهم به دروغ شده است و عملا اختیار عنان نسل کشی را به طالبان واگذار کرده است.
گروه تروریستی طالبان همچون آخوند های جمهوری اسلامی هیچ اباهی از کشتار دسته جمعی شهرودان افغانی ، سرکوب وحشیانه زنان ،سرکوب آزادیخواهان ندارند و همچون آخوندهای فاسد و عقب مانده جمهوری اسلامی در کلیه روابط زندگی مرم دخالت خواهند کرد ، یعنی حاکمیت مطلق جهل و جنایت اسلامی در افغانستان اگر قدرت را تصاحب کنند همچنانکه در مناطقی که اکنون بدست نیروهای طالبان افتاده اقدام به کشتار مردم و چپاول ثروت مرد کرده اند.
به قدرت رساندن گروه مرتجع طالبان توسط امپریالیسم جنایتکار آمریکا باید سرمشقی یرای مردم مبارز و آزادیخواه ایران باشد،
بطوریقین نودو نه در صد گروه طالبان بیسواد وآدم کشند و حتی بجز 4 کلمه نماز خواندن که معنی آنرا هم نمیدانند و حتی قادر به نوشتن اسم خود نیستند ولی خود را نماینده خدا در روی زمین میدانند همه جانی و ضد زن و ضد بشرند، در دوران صدر اسلام زندکی میکنند.
شرایط درافغانستان و تصرف قدرت طالبان نشان ازاعدام،شکنجه روزنامه نگاران، زنان و دختران و سایر نهادهای مدنی و حقوق بشری را دارد، در این شرایط وظیفه انسانی همه نیروهای مترقی است که با پشتیبانی از مردم گرفتار افغانستان از حمایت بین المللی و امنیت جانی آنها درخواست دفاع کرده به امید مقاومت مردم افغانستان در برابراین جانیان و تقویت آنها برای ایستادگی و عقب راندن این جانیان باشیم. از آنجا که عوامل سرمایه با آب و تاب فراوان از پیروزی طالبان سخن میرانند و دولت امپریالیستی بایدن با مماشات و زد و بند با طالبان این گروه تروریستی را بار دیگر قراراست مسلط بر جان مال مردم افغانستان کنند، ویکبار دیگر به آوارگی و کشتار مردم دامن برنند، و این طور تصور عمومی را معطوف به شکست نیروهای مترقی جلب میکنند تا آنهارا مایوس ازادامه مبارزه کنند، و رویای رسیدن به دمکراسی را شکست یافته جلوه دهند، دامنه نفرت عمومی از عملکرد امپریالیسم آمریکا،چین و روسیه ازتوطئه مجدد آمریکا و ناتو و بدون مقاومت ارتش افغانستان در برابر طالبان بوضوح دیده میشود، و این طرح تنها برای نا امن جلوه دادن منطقه بیشتر به آن دامن زده میشود که تنها محصول توافق با قدرتهای منطقه میباشد،برمردم مبارز افغانستان است که با مقاومت دربرابرتوطئه های امپریالیستی بایستند و نقشه های شوم آنها را بر ملا کنند .
افغانستان همچون جمهوری اسلامی آخوند های فاسد در منجلاب تحجر و واماندگی ، انسانهای عقب مانده ، بدنبال سلف 1400 ساله هستند.
مردم افغانستان و نیروهای مترقی در این کشور همچون مردم ایران راهی جز طغیان گرسنگان، بیکاران ،مال باخته گان و معلمین بجز پاره کردن رنجیرهای تحجر که بدور خود میبینند، باید برای تداوم حیات و تامین منافع مردمان دو کشور سلاح مبارزه با طالبان و آخوندهای داعشی را صیقل دهند ، وحضور جانیان طالبان وآخوندهای داعشی را در افغانستان و ایران شکست دهند ، و خود سرنوشت هردو کشور را بدست گیرند و اعتمادی به مدعیان حقوق بشر از نوع غربی و آمریکا و شرقی از نوع چینی و روسی نکنند، آنها فقط بدنبال کسب منافع و دسترسی به امکانات منطقه از جمله نفت هستند، برای کسب بیشتر سود سرمایه درمعادلات منطقه حضور دارند.
زنان و کودکان و کارگران ، زحمتکشان افغانستان و ایران را قربانی اهداف شوم سرمایه داری کردند،تا با شرکاء ضد بشر خود تقسیم ثروت و قدرت کنند، مردمان مبارز افغانستان و ایران باید جهت رهائی از تبعیض ، ستم طبقاتی ،نابرابری حقوقی، زن ستیزی و کودک آزاری، شکنجه ، زندان و آعدام برای رهائی باید متحد و یکپارچه عمل کنند و نباید درمقابل توحش افسار گسیخته ی دولتهای امپریالیستی سرمایه داری تسلیم شوند، باید بمبارزه تا رسیدن به آزادی ادامه داد، مردم اگر به امنیت سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان اعتقاد دارند، نباید بترسند همچنان که در ایران ترسی وجود ندارد و با تمام قدرت و با اتحاد ملی باید به مقاومت ادامه دهیم، اگر امروز در امر مبارزه با طالبان و آخوندهای داعشی ایران کوتاهی شود فردا فاجعه و تخریب هر دو گروه تروریست باور نکردنی خواهد شد، مردم افغانستان وایران باید دریافت کرده باشند که آمریکا وشرکاء جنگیش با بیشرمانه ترین روش و تفکر ضد انسانی علیه مردمان منطقه ایران و افغانستان اقدام کردند ، و کوچکترین مسئولیت اخلاق را نپذیرفتند، دیگر به آمریکائیها و شرکاء شرق و غرب نباید اعتماد کرد.
آخرین خبر ها حکایت از مقاومت علیه طالبان به رهبری احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود آغاز مبارزه علیه گروه طالبان دارد و گروههائی از ارتش افغانستان نیر در کنار او قرار گرفته اند ، با آرزوی پیروزی بر جهل و سیاهی.
22.08.2021

 

Amin.bayat@googlemail.com
https://facebook.com/amin.bayat.9
https://ragin-kaman.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.