ویژه رنگین کمان

«شیطنت های گرافیکی و سواد بصری عامه»

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=120236

لینک کوتاه

میثم حسینی

سواد بصری عبارتست از دانشی که ارتباطات بصری ما را نسبت به پیرامون تقویت می‌کند شکل و فرم زبان و کلام امروز ، در گذشته به صورت زنجیره ای از تصاویر ساده ترسیم می‌شدند،که نتیجه اش را به شکل سنگ نگاره های باستانی در کشفیات امروز می بینیم این تصاویر ساده نتیجه محسوسات بشر بودند. با گذری جهشی در هر ثانیه جهان سطح فهم خود را به روزرسانی میکند امروزه درقلمرو گرافیک، حروف در حکم تصویر هستند. حروف پیش از آنکه خواندنی باشند. دیدنی هستند سطح شعور و سواد افراد افزایش یافته و تقریبا کمتر کسی نمیتواند اظهار نظر کند که هر نمونه خط چه بیان روان شناسانه‌ی گرافیکی دارد. مجله تایم خواسته یا ناخواسته مرا وادار کرد بعنوان یک داور تصاویر روی جلد آن را بررسی کنم و شیطنت عمدی یا غیر آن را مورد پژوهش و بررسی قرار دهم و شاخک ها و یا گوش هایی را که با کلمه (M) در تصاویر زیرکانه گنجانده را را اینگونه تشریح کنم در ادامه چند تصویر را ملاحظه بفرمائید تا توانایی درک و سواد بصری را افزایش دهیم و نگاهمان را مسلح کنیم.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما