فرهنگ و هنر

شبنامه

1 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=116001

لینک کوتاه

 (از سری شعر های خیابانی )

                        حسن حسام

تا خیابان ها ی شورشی 

تهی شوداز فریاد ِ مردم ِ اعماق

کمین کرده ای

               با چکمه ها

                            و مسلسل ها !

ای آیت ِ خداوند ! 

یغماگری که سرخ گشته ترا رُخ

از خون ِ نو نهالان،

درهیچ جنگلی آیا

غوغای بی شماره ی مرغان

با تیر و دام و تبر

              خاموش می شود ؟!

 

بگریز !

ای دزد ِ با چراغ

بگریز

از مردمان خسته ی در بند 

از مردمان ِ رقصان در میدان

بگریز !

خاموش می شوی

چو شب ِ تار،

              در سحر

بگریزاز قیامت ِ آتش!

آتشفشان خشم است این

گل داده در خیابان ها .

طغیان ِ بی قراری ها ،

وحاصل ِ شکفته ی بی داد است

کزانفجار ِ صاعقه وارش

                            می توفد 

و پایکوبان ، 

              می پیچد

                        رقصان

                               رقصان                              

درباغ ِ پُر طراوت ِ بیداری

و غنچه های هُشیاری

بر مدار ِ دلکش ِ آزادی 

                          با شادی

برمدار ِ نان و آبادی

در کوچه و خیابان

در ایران

             یکشنبه هفده دی نود وشش

                           پاریس

شبنامه 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما