آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

دولت رئیسی یک دولت تروریستی است، هدف آخوندها نابود کردن ایران است

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات

” دولت اسلامی” تروریستی فاشیستی ایران امروز مواجه است با تحریم جهانی و از سر ناچاری جهان را تهدید به جنگ درمنطقه میکند و در داخل مقابل اکثریت مردمان ایران به شاخ و شانه کشیدن و کشتار آگاهانه بوسیله کرونا با نبود واکسن و دارو، فروش واکسن در بازار آزاد بوسیله عوامل خودی، اقدام به تبلیغ عزاداری در محرم، برای بیشتر مبتلا کردن مردم به کرونا، همراه با سرکوب توسط مزدوران سپاه پاسداران و عوامل امنیتی میباشد.
جمهوری اسلامی با سر کار گماردن دولت رئیسی در ضغیف ترین شکل ممکن از اول انقلاب تا کنون بسر میبرد،وبا شکننده ترین شرایط روبروست.
این دولت تروریستی با بحران ویروس کرونا، اقتصاد ورشکسته، با انزوای بین المللی و فساد چشم گیر و روز افزون و گسترده در کلیه سطوح حکومت مواجه است.
مردمان ایران از کلیه ی اقشار دریافته اند که با استمرار جمهوری اسلامی روزگارشان روز بروز بد تر شده و هر گز روی آزادی را نخواهند دید ، وآگاهانه بااکثریت بالائی در انتخابات انتصابی 1400 شرکت نکردندو دست رد به سینه سید علی قاتل و عواملش زدند، و مشروعیت رژیم را در سطح بین المللی بی اعتبار کردند، و بجهانیان پیام رسای خود را از طریق اعتراضات و اعتصابات کارگری رساندند که ما مردم ایران جمهوری اسلامی را نمیخواهیم و پایگاه رزیم همان پاسداران ، حزب ا لهی ها و آخوند های مزدورهستند که 3 تا 5 درصد بیشتر، نیستند.
در این شرایط اسفبار آقای دولت آبادی پس از سالها مماشات با جمهوری اسلامی اظهار ندامت و پشیمانی میکند و طلب بخشش مینماید و اعلان میکند که بسکوت خود ادامه میدهد، آیا سکوت امروز و همکاری دیروز او تاییدی بر جنایات رژیم نیست ، آیا او خود را شریک جرم نمیداند،آیا وقتش نبود فریاد اعتراضش در کنار هموطنان معترضش را علیه سیستم سرمایه و جنایت بلند کند،آنوقت مردم شریف او را می بخشیدن.
پس از 43 سال حاکمیت ارتجاع وحشی و ضد ایرانی اسلامی سرمایه در ایران نقطه عطفی درروند اوضاع متشنج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گشوده شده است، گفتمان عمومی مخرب اصلاح در رژیم قرون وسطائی جای خود را با گفتمان سرنگونی رژیم آخوند هاعوض کرده، از دیماه 96 خرداد 88 و آبانماه 98 با ایجاد آلترناتیو جایگزین رژیم که از میان گرایشات مردمی و مبارز درون کشورو ازمیان مبارزان سیاسی و مترقی آزادیخواه و همسازی با سازمانهای مترقی که متشکل هستند، آغاز شده ، و آلترناتیو نان، کار ،آب،آزادی که از جنبشهای مختلف اجتماعی هستند را بهم نزدیک کرده و جامعه به تکاپو ی خیابانی کشیده شده و شعار مردم تبدیل به، “ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم” و مرگ بر سید علی اصل ولایت فقیه، شده است.
مرگ خاموش هزاران انسان ایرانی بعلت نبود واکسن کرونا ، سرتاسر شهرهای ایران به شرایط اسفبارو خطرناک قرمز رسیده ، سید علی قاتل و یاران و پاسداران مزدور همراه با سایر سران رژیم و آحوند ها واکسن کایزر آمریکائی زده اند و مردم بی گناه و اسیر و زندانی در ایران را به حال خود رها کرده، تا روزانه بیش از هزار نفر بمیرند ، این شرایط را سید علی قاتل بمردم ایران تحمیل کرده است.
اکنون اضافه براین شرایط آخوندهای بی شرم و فاسد حوزه های علمیه قم، مشهد، اصفهان و… بیشرمانه میگویند در ماه محرم باید عزاداری بر پا باشد و اگر کرونا هم گرفتید اولا داوطلبانه خودتان خواستید وثانیا اگربمیرید شهید راه حرم محسوب میشوید ، و همچنین این مزدوران عمامه بسر مروج استفاده از طب سنتی اسلامی میشوند ، آمار رسمی دولت دروغگوی جمهوری اسلامی در آدمکشی آگاهانه کرونا روزانه افزایش می یابد و به گفته ابواب جمعی بیمارستانها در اقصی نقاط کشور بیمارستانها جا و تخت خالی برای تازه واردین که بصوورت انبوح و فوج فوج است، را ندارند درحقیقت آخوند ها مردم را بکام مرگ میکشانند، و هدف جمهوری اسلامی نابود کردن مردم ایران و ایرانی است، یعننی “غنیمت جنگی” که در انقلاب 57 کسب کردند اگر بخواهند بروند همه چیز را تبدیل به خاکستر خواهند نمود.
وزارت بهداشت رژیم آمار جدید مبتلایان به ویروس کرونا را در یک هفته گذشته روزانه بیش از 38000 نفر مبتلا و بیش از هزار نفر مرگ اعلان کرده است و” آمار دولتی “میگوید تا بحال 5 ملیون نفر به کرونا مبتلا شده اند و با توجه به این آمار های اعلام شده که بمراتب خیلی بیشتر هم هست رکورد مبتلا به کرونا در ایران برای آخوند ها یک پیروزی بحساب می آید.
مدعیان دروغین طب سنتی شیادانی بیش نیستند، طب اسلامی مورد بحث آنها و با آوردن آیه های دروغین از قرآن و توسعه نوشیدن ادار شتر، که مورد تمسخر آگاهان پزشگی هم در ایران شد و بی شرمانه هر روز واکسنی یا داروئی را معرفی میکنند و بدروغ از موثر بودن آنها سخن پراکنی هم به مردم ارائه میدهند و بازار سیاه و کسب سود از فروش این واکسن ها راه انداخته اند و این طب اسلا میشان تا کنون جان بسیاری را گرفته است و مسئولیت این چنایات با سید علی و آخوند های مروج این داروهای طب اسلامی، میباشند.
اساسا ایران با کمبود پزشک، دارو، تخت بیمارستان، کپسول تنفسی و اکسیژن روبرو است و اینها آگاهانه و با بر نامه بوده است همانطورکه درخوزستان آب کمیاب است و فقر وبیکاری، گرسنگی و اخلال دراینترنت، و پنهانکاری جمهوری اسلامی درشیوع کرونا از سال 88 دردستور کار آخوند ها بوده وامروز از این مسئله استفاده کرده ویکی از راههای کشتار عمومی آنها شده است.
چمهوری اسلامی نمیتواند مشکلات اقتصادی را حل کند در نتیجه هر روز ما شاهد اعتراضات کارگران ، معلمان، دانشجویان از زن و مرداز اقشار مختلف، هستیم و با وجود سرکوب بیرحمانه اما مردم به فریاد های هر چه بیشتر خود و تجمع های اعتراضی ادامه میدهند و هر روز خود را به تظاهرات سرتاسری نزدیکتر میکنند، اعتراضات همه جا را فرا گرفته اززندان تا کارخانه ازبازنشسته تا دانشجونسبت به فقر گسترده و بیکاری،گرسنگی اعتراضشان ادامه دارد ،75 درصد مردم زیر خط فقر بسرمیبرند و این نتیجه مستقیم دزدیها ی میلیاردی و بخششهای میلیاردی به تروریستها ی منطقه توسط سید علی و آخوندها ، میباشد.
دیدن صفهای طولانی مردم برای دریافت آب در خوزستان هردوهفته یکبار برای زنده ماندن و از طرف دیگر برنامه ریزی پاسداران برای سود یابی با چینیها در خوزستان، و بستن فضای حقیقی و مجازی ، شرم آور نیست.
قطع برق در شهرهای ایران آگاهانه انجام میگیرد تا مردم را آماده کنند برای افزایش قیمت چون چاره را در خالی کردن جیب مردم میدانند.
کارنامه سراسرننگین سیستم حکومتی سرمایه داری اسلامی از روز اول انقلاب مردم در 57 و با دزدیدن انقلاب مردم از بیشرمانه ترین راه یعنی اسلامی اقدام به دزدی و کسب قدرت با وعده های توخالی و مزورانه به مردم نا آکاه آنروز و پس از استقرار به کشتار مردم کردستان،ترکمن صحرا،کشتار و قتل عام در سالهای 67 توسط هیئت مرگ و بدستور جانی و جنایتکاری بنام خمینی کردند، امروز نوبت به کشتار مردم خوزستان، لرستان، آذربایجان ،خراسان رسیده و میرود تا جنایت علیه بشریت و کشتار دسته جمعی میلیونی از مردمان ایران را با برنامه پیاده کنند، پاسخ مردم رنج کشیده در اعتصابات کارگران نفت، نیشکرهفت تپه،خیزش توده ای مردم خوزستان و دیگر شهرهای ایران که خواهان گذر از این نظام پلید هستند، دولتهای سرمایه داری بخاطر حفظ منافع وبا دیدن این همه جنایت مهر سکوت و مماشات همچون عناصری چون دولت آباادیها در ایران بر دهان زده اند .
نمونه دیگر این جنایت داستان طالبان و تصرف شهر های مهم افغانستان است که به کشتار دسته جمعی و نبردهای خونبار تبدیل شده است و جهان سرمایه داری به تماشای عملکرد خود نشسته و با اراده ملتی بازی میکنند و سرنوشت میلیونها انسان برایشان بی اهمیت جلوه میکند، و جانی و جنایتکاری بنام سید علی و پاسداران مزدورش اسلحه و مهمات نظامی در اختیار طالبان برای نابود کردن مردم افغانستان میگذارند، بیچاره پناهنده گانی که از افغانستان به ایران از ترس طالبان فرار کرده اند ، به مردم ایران پیشنهاد میکنم که به پناهنده گان افغانی با چشم و احساس انسانی رفتار کنند ومقدمشانرا گرامی بدارند، ونگذارند پاسداران بیشرم و ضد ایرانی از آنها همچون گذشته سوء استفاده کنند و همچنانکه در سال 2012 لشگر فاطمیون را بعنوان حمایت از رژیم جنایتکار اسد به فرماندهی جانی و جنایتکاری بنام قاسم سلیمانی سازماندهی، کردند.
نادرشاه افشار گفته: ” هر آخوند را باید دوبار اعدام کرد ،یکی برای زندگی بی ثمر و بی خاصیت و بی حاصل و مرده خواری او، و دوم برای فریب مردم و بلعیدن دست رنج و حاصل کاروتلاش آنان “. البته بدرست یا غلطی این گفته کاری ندارم چون من مخالف اعدام هستم.ولی میشه آنها را به اردگاهای کار اجباری فرستاد.
VIDEO-2021-08-09-16-54-45
15.08.2021
Amin.bayat@googlemail.com
https://facebook.com/amin.bayat.9
https://ragin-kaman.net

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.