دسته بندی: تاریخی‌

مشی چریکی در محک تجربه…

تنظیم و نگارش از نویسندگان خیزش- بهمن ماه 1401 19بهمن 1349 سالروز حمله به پاسگاه سیاهکل و سرآغاز مبارزه ای  است که به جنبش چریکی معروف شد. 19بهمن

ادامه مطلب

آغاز پایان یاغی گری عشایری

دوم بهمن (٢ ڕێبەندان)  ١٣٩٩یادداشتی تحت عنوان “رمز گرامی‌داشت دوم بهمن” بەرشتە تحریر درآمد، با تغییراتی آن را منتشرمی‌کنم چرا کە اشارە بە دو نکتە مهم آن هنوز

ادامه مطلب

شصت سال پیش ١۶ آذر

یوسف اردلان سال ١٣۴١ شمسی بەدانشگاە تهران راەیافتم، سالهای ١٣٣٨-٣٩-۴٠ (1959-60-61)اوضاع عمومی جهان و آوازە جنبش های آزادیخواهانە واندکی فضای کمتر اختناق آور (بەدلیل بحران اقتصادی آن زمان)

ادامه مطلب

امروز چه باید بکنیم؟

منوچهر تقوی بیات امروز ۱۲۶ سال و هشت ماه از آن هنگام که میرزا رضا کرمانی با شلیک گلوله ای ناصرالدین شاه قاجار را کشت می گذرد. با

ادامه مطلب

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

.تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.