امروز چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

ساعت ۲۳:۵۷

 
آخرین اخبار

خشونت‌های ناموسی، انگیزه‌‌ها و پیامدها – مهرداد درویش پور

2 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=125745

لینک کوتاه

ساعت اول برنامه شامل سخنرانی به موضوعاتی چون خشونت ناموسی، توضیج ریشه های تاریخی ناموس پرستی، تفاوت ناموس پرستی در جوامع خاورمیانه چون ایران با کشورهایی چون سوئد، بررسی سه نظریه فرهنگ گرایی در مردم شناسی،  فمینیسم رادیکال در مطالعات جنسیت و فمینیسم میان برشی در جامعه شناسی و مطالعات جنیست، ارزیابی از اشکال گونانگون خشونت های ناموسی و نحوه مقابله با آن، چرایی شدت گرفتن خشونت ناموسی در ایران و کم توجهی محققان و افکار عمومی نسبت به آن، نقش قانون و ایدئولوژی زن ستیز جمهوری اسلامی در تشدید ستم و خشونت ناموسی، اهمیت فرهنگ سازی، تغییر قوانین و افزایش دیگر منابع قدرت زنان برای مقابله با خشونت های ناموسی و همچنان اهیمت تغییر الگوهای مردانگی و ضرورت گسترش کمپین هایی علیه خشونت ناموسی علیه زنان پرداخته شده است. نیمه دوم برنامه به پرسش و پاسخ حضار درباره تفاوت زن کشی و قنل های ناموسی و اهمیت یافتن حلقه مفقوده ای در مبارزه علیه خشونت های ناموسی به گونه ای که مبارزات زنان را با مردان برابری طلب و دیگر گروه های اجتماعی و مبارزه در جامعه مدنی را با حوزه سیاست و فرهنگ سازی را با مبارزه برایت تغییر قانون و ساختارها گره زند پرداخته شد.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما