آخرین اخبار

بیرون کشیدن سرمایه و سپرده های مردم و ورشکستگی کامل رژیم

2 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

بیرون کشیدن سرمایه و سپرده های مردم و ورشکستگی کامل رژیم
https://rangin-kaman.net/?p=117225

لینک کوتاه

(ارسالی مردم)

ورشکستگی کامل رژیم و بیرون کشیدن سرمایه و سپرده های مردم در پروسه دزدیهای یواشکی

👈 مردم در حال خارج کردن سرمایه های خود از بانکها میباشند.

بیرون کشیدن سرمایه و سپرده های مردم و ورشکستگی کامل رژیم

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما