آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

استقلال یا وابستگی، کدام به نفع مردم ایران است

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

امین بیات
پس از چهل و یک سال که از استقرار جمهوری اسلامی میگذرد، وهمه میدانند که کشور های سرمایه داری اروپائی در گوادالوپ ، که از سیاستهای شاه خسته شده بودند و با ترس از به قدرت رسیدن چپ در ایران اقدام به جایگزین یک حکومت مذهبی به رهبری خمینی کردند، و این دولت از روزاول وابسته بود، با تما م شعار ها که توسط عوامل رژیم داده شد که ما استقلال داریم دروغ بود، اما به نظرمن نه در داخل کشوراستقلال دارند و نه در خارج از کشور سیاستی که منافع مردم را در مد نظر داشته باشد را دنبال نکرده اند.
افراد درجه اول در روزهای اول انقلاب در پاریس که از چگونگی زد و بند های خمینی با سرمایه داری جهانی از جمله آمریکا و فرانسه مطلع بودند، و عامدانه آنها را از مردم ایران پنهان نگهداشتند تا به قدرت دست بیابند ، تا برنامه های تدوین شده ” صندوق بین المللی پول” و ” بانک جهانی” را در ایران بوسیله نوکر و دست نشاده جدید پیاده کنند.
ابواب جمعی جمع آوری شده در محل سکونت خمینی در پاریس از زمانیکه به ایران منتقل شدند بوسیله سرمایه داری و دولت فرانسه، با سوء استفاده از بی اطلاعی مردم ایران، و در شرایط انقلابی و حساس به رفراندومی ضد دمکراتیک اقدام ورزیدند و با اعلام 98% رای موافق مردم که نه به سلطنت گفته و آری به جمهوری اسلامی، زمام امور را به دست بی کفایت خود، گرفتند.
بازیهای مردم فریب را از روزاول شروع کردند، وطی چهل ویک سال شانتاژ ، دروغ پردازی ، دزدی و فسادگسترده اوضاع اقتصادی کشور پهناورایران را به چه کنیم رساندند هم درصحنه داخلی وهم درافکار بین المللی عملکردشان به محک آزمایش گذاشته شد ، چهل سال دروغ، کلک بازی و بگیر و به بند، شکنجه، ترور و اعدام همراه با فساد نتیجه آشکارشدن این همه نامردمی با کارنامه ای 100% مایویس کننده ومنفی درداخل وخارج ازخودبجای گذاشتند، و با ارائه این کارنامه اعتبارنداشته خود را کاملا از دست دادند،دیگر قبول حکومت مذهبی حتی توسط جامعه جهانی سرمایه داری برای مردم ایران قابل پذیرش نیست، اگر واقعن امروز در ایران یک رفراندوم آزاد بر گزار شود که با شرایط امروز غیر ممکن است، نتیجه بر عکس 98% خواهد بود.
در نتیجه در ایران مردم به این شرایط رسیده اند که دیگر به این رژیم و بخصوص به رژیم مذهبی هر گز اعتماد ندارند و حتی سران کشور های اروپائی علنا بیان میکند که به عدم صداقت سران رژیم جمهوری اسلامی پی برده و به آنها دیگر اعتماد ندارند ، و این در حالیست که رژیم جمهوری اسلامی دراثر تحریم های بین المللی در تنگنا قرار گرفته اند و خواهان مذاکره با آمریکا هستند اما این مذاکرات باید پیش فرضهائی را رعایت کند، اول حفظ نظام جمهوری اسلامی، دوم اهداف این مذاکرات باید به صورت مخفی نگهداشته شوند و… اما آمریکائیها هم خواهان مذاکره هستند ولی مذاکرات بایدعلنی و آشکار و خواستهای 12 گانه ی آنها مطرح و قبول شوند .
با یک بررسی کوتاه و بی طرفانه و با نگاهی عقلانی به اوضاع و احوال حاکم بر جامعه از هر لحاظ و بخصوص از جهت اقتصادی ، آزادی، کار، گرانی و تورم سرسام آورو…به روشنی میتوان ادعا کرد که رژیم درهمه ی زمینه ها حتی استقلال قبل از انقلاب را هم از دست داده اند و در اکثر زمینه ها با شکست و رسوائی روبرو شده اند و دیگر اعتمادی در میان مردم ندارند.
همچنین در اتخاذ سیاست خارجی نتوانسته اند میان دوست و مخالف یکی را انتخاب کنند وبا سیاستی که صداقت به هیچ وجه در آن دیده نمیشود و با کلک و بند بازی و شیادی همراه بوده وارد عرصه ی مذاکرات شده ومنافع دراز مدت مردم ایران را فدای منافع کوتاه مدت سردمداران رژم جمهوری اسلامی کرده اند، و بدنبال مذاکرات مخفیانه با اهداف پشت پرده میباشند.
در صحنه سیاست داخلی همه ی مسائل را از مردم مخفی نگهداشته ، میلیاردها ثروت مردم را تحت نام حامیان حرم زینب در سوریه حراج کرده وبدروغ و ریا متوسل گشته و هنوزهم اقرار نمیکنند که هزاران پاسداردر سوریه برای دفاع از حکومت دیکتاتوری خانواده اسد، که حتا صد ها نفر از آنها کشته شده و جسد آنها را مخفیانه به ایران بر گرداده اند، همچنین همین سیاست دروغ و مخفی کاری در عراق و لبنان پیاده شده است که دیگر انکار آنها مایه آبرو ریزی است.
به نظرمن سرمایه داری جهانی ، آمریکا واتحادیه اروپا استقلال مردم هیچ کشوری را نمی پذیرند واجازه نمیدهند که فرضا مردم ایران سیاست مستقل خود را بکار گیرند و دستور ازجائی نگیرند و بهمین دلیل جامعه را به هرج و مرج و چند دستگی می کشانند تا خواستها ی آنها بر آورده شود.
چگونگی تامین منافع تجاری در جمهوری اسلامی،
منافع تجاری واقتصادی در جمهوری اسلامی بدون ارتباط با غرب سرمایه داری امروزه در دوران گلوبالیزاسیون و جهانی شدن سرمایه ، آب در هاون کوبیدن است، بانک ها و ارتباطات بانکی دراختیار غرب و آمریکاست، اما جمهوری اسلامی در طول زمان سعی کرد که در هیچ زمینه ای شفافیت با مردم نداشته باشد ، زیرا میداند که اگر مردم در یابند که سیاست خارجی در جمهوری اسلامی خانمان بر انداز و منافع کشور را حراج کرده از شمال تا جنوب، در نتیجه مردم در مقابل با سیاستهای بند بازی و انحرافی رژیم خواهند ایستاد.
رژیم جمهوری اسلامی نا کار آمد و دولت رانت خوار در بد ترین شرایط اقتصادی و سیاسی ، رابطه ی مخفی با حزب کمونیست چین و دولت روسیه وبستن “قراردادهای” 25 ساله و 20 ساله جهت رهائی از مرگ حتمی ، آگاهانه اقدام به شستشوی مغزی مردم ایران، سرگرمند.
دست اندرکاران رژیم وبخصوص سپاه ، سیاست بازی در عرصه اقتصاد و ضدیت با بخش تولید داخلی و با هدف توسعه ورشد سرمایه داری تجاری وابسته به سپاه و آخوندها، اقدام به نا بود کردن پروژه های شرکت هفت تپه، هپکو و سایر شرکتهای مشابه و به ورشکستگی کشاندن کارخانجات ، و شرکتهای تولیدی با هدف وارد کردن اجناس بنجول وغیر استاندارد چینی و تامین منافع سرمایه داری تجاری وابسته به سپاه پاسداران و بیت رهبری جهت بلوکه کردن مراکز سودآوری هستند، مانند شرکت نفت، همه جا با یک ملوک الطوایفی مسلح پاسداروآخوند روبرو هستیم.
جمهوری اسلامی درعرصه های فرهنگی واجتماعی سیاست بازیش و مخالفت با فرهنگ سنتی واجتماعی وسمت و سو دادن آنها به اقتصاد کلان سرمایه داری وابسته به زیر مجموعه نفوذ سپاه و آستان قدس رضوی دو ارگان چپاولگر ثروت مردم و دو ارگان ضد مردمی، در جامعه و امثالهم و با ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی تنها برای وابسته گان به دولت مانند خادمین حرم این مفتخورها، و جناح حزب الله و روحانیت در مشهد و قم ، هیچگونه توجه دیگری به اکثریت مردم بیکار و گرسنه ندارند، و اضافه بر این در کنار این همه نابسامانی ایجاد مزاحمت پلیسی و پرونده سازی و بر پائی دادگاه های یکطرفه که قبلا احکام آنها به دستور مقاما ت بالاتر صادر شده، وهمچنین آگاهانه به رواج و گسترش دروغ گوئی، فساد و برباد دادن بنیاد های اخلاقی درکل جامعه شده اند، با راه اندازی مراسم عزاداری محرم جشن عزا و ماتم در جامعه را به زور تهدید و رشوه راه انداخته و مردم را سیاهپوش کرده اند.
مردم همه از وضعیت کلی نابسامانی داخلی اطلاع کامل دارند، و همچنین از وضعیت سیاستهای حراج کشور نیز مطلع هستند ، و ازسیاست اقتصادی و تجاری دولت وتصرف سپاه بر سیاست اقتصاد تولید شده نیز آگاه و خود ناظر بر بی ثباتی در سراسر کشور مانند تجاوز به حقوق مردم در دهکده ابولفضل، میباشند، با دیدن این همه میدانند که برای بهبود اوضاع وضع زندگی مردم بطور کلی اوضاع اقتصادی راهی نیست، مگر این که مردم از اعتصابات کارگری حمایت کرده و به تظاهرات میلیونی اقدام کنند بطورعمومی، و برچینند بساط ظلم تعدی آخودی را و نظامی مبتنی بر اخلاق،استقلال و عدالت اجتماعی برای همه جایگزین این نظام وحشی و تروریست کنند، تا بتوانند اطمینان حاصل کنند که در آینده مردم در سایه آزادی و استقلال وحفظ تمامیت کشور میتوانند زندگی آرامی را بگذرانند.
در شرایط بحرانی فعلی در ایران اسلام زده، کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، کشاورزان، فعالین مدنی، نویسندگان، هنرمندان و… برای احقاق حقوق خویش و برای کسب آزادی وبرابری باید متحدعلیه زندان، شکنجه اعدام در برابر رژیم بایستند، بدون سازماندهی متحد در محیط کار، و زندگی اجتماعی به رهائی و دمکراسی نخواهیم رسید.
برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام و پشتیبانی از مبارزات کارگران و سایر اقشار جامعه برای رسیدن به آزادی متحد، شویم.
02.09.2020

Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat.9

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.