آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

اتحاد مردم خوزستان- فارس- آذربایجان ولرستان و…برای سرنگونی رژیم آخوندی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

 امین بیات

اعتراضات مردم مبارزخوزستان به بحران آب که در 24 تیر ماه امسال شروع شده و تا کنون ادامه دارد و میرود که کلیه شهرهای خوزستان را در بر بگیرد ، در دفاع از خواستهای مردم خوزستان ، مردم استانهای دیگر کشور اقدام به اعتراض کرده وبرای پشتیبانی و همدردی با مردمم خوزستان بپا خواسته اند، ازگارکران زحمتکش هفت تپه ، کارگران شرکت نفت ، و… گرفته همه با تمام نیرو در کنار مردم خوزستان قرار گرفته اند ،پاسخ ناجوانمردانه و ضد ایرانی پاسداران جنایتکار بدستور سید علی مزدور آدم کش شلیک گلوله بسوی مردم است .
این اعتراضات که در خوزستان شروع شده میرود که در سراسر کشور گسترش یابد فقط اعتراض به مسئله آب نیست گرچه نبود آب مسئله بسیار مهم و حیاتی است ، اما جنبش آزادیخواهی در خوزستان که توسط سید علی جنایتکار آنها را به “اغتشاشگر”، “مزدور بیگانه ” و “تجزیه طلب” خطاب میکند و مردم را تهدید به سرکوب و کشتار مینماید ، تازگی ندارد، سالهاست که مطالبات بحق سیاسی واجتماعی مردم خوزستان با سایر نقاط ایران گره خورده و بصورت مسالمت آمیز تا کنون بوده اما امروز برای همه گان آشکار شده که در خوزستان دولت جمهوری اسلامی و سید علی قاتل با پاسداران جنایتکارش برنامه ریزی از پیش تنظیم کرده اند که سر زمین خوزستان حاصل خیز و ثروتنمد را کاملا در اختیار خود و آنرا در اختیار چین کمونیست قرار بدهند و در برنامه مخربشان کوچ حتی اجباری مردم خوزستان به نقاط دیگر گنجانده شده است، و بامدیریت خائنانه و عمدا آب را به روی مردم خوزستان بستند.
سپاه پاسداران جنایتکار و آدم کش با برنامه محیط زیست در خوزستان را بخصوص به آنجا کشانده اند که کارون و زاینده رود را خشک کرده و از آب آن استفاده نامشروع برای کشاورزی و استخراج نفت بنفع خود بکنند.
جمهوری اسلامی از بدو بوجود آمدنش با حمایت امپریالیسم در گوادالف هیچگونه اعتراض و تظاهرات حتی صنفی ومسالمت آمیزمردم را تحمل نکرده و نخواهد کرد و به هیچ خواست ومطالبات مردم چه صنفی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گردن نخواهد گذاشت ، در هر اعتراضی وحشیانه آدم کشان خود را برای کشتار معترضین به خیابانها فرستادند و جوانان معترض را کشتند.
شعار های مردم در تظاهرات مسالمت آمیز بخاطر نبود آب تبدیل به شعار ها ئی شد که کلیت نظام جمهوری اسلامی و سید علی قاتل را نشانه گرفتند و به شعار مرگ بر خامنه ای ، ما ” جمهوری اسلامی نمیخواهیم” و ” مرگ بر جمهوری اسلامی” تبدیل شد، و حتی به در گیری مسلحانه مردم با مزدوران سپاه و نیروهای امنیتی منجر شد.
سپاه جنایتکار و امنیتی های مزدور تا کنون تعدادی از جوانان معترض را بضرب گلوله کشتند و تعداد بیشماری را بازداشت کرده اند و همچنین تعدادی بیشمار از مردم را مجروح کرده اند، جواب این جنایات را چگونه باید داد.
اعتراضات به شهر های مختلف دیگر در کل استان خوزستان سرایت کرده و در سایر شهرهای ایران نیز از جمله الیگودرز، آذربایجان و اصفهان ، تهران و…در حمایت از مردم خوزستان به پا خواسته اند.
اعتراضات مردم خوزستان به بی آبی ونداشتن آزادی حق اعتراض گره خورده با اعتراضات مردم در سراسر کشور به قطع برق که دستگاه جنایتکار سید علی آگاهانه اقدام به اینگونه جنایات علیه قاطبه مردم ایران برای نابودی آنها تدارک دیده و همچنین این اعتراضات با مبارزات کارگران هفت تپه و مراکز نفتی که همراه با اعتصاب، میروند که سراسر کشور را فرا بگیرد و به این معضلات، سپاه وسید علی اگاهانه ویروس کرونا را پخش کرده وهر روز صدها نفر را میکشند، تنها راه جلو گیری از کشتار بیشتر و ملیونی “همبستگی ملی ” کلیه اقشار مختلف جامعه است که میتواند با قدرت جمهوری اسلامی رااز قدرت پائین بکشد، قیام مردم تبریزو آذربایجان درپشتیبانی از مردم خوزستان و اوج عظمت اتحاد و همبستگی مردمان ایران را نشان میدهد.
بنظر من استان خوزستان یکی از مناطق پر آب و حاصلخیز در ایران بوده و بموجب اتخاذ سیاستهای ضد مردمی دولت و سید علی و آخوندها که زمانی با راه اندازی سیل میخواستند به افکار عمومی بقبولانند که این استان احتیاج به آب ندارد و آب سد ها ی آنرا به مناطق دیگر برای سوء استفاده روان کردند ، پر آب ترین رود ایران یعنی رود کارون را خشگ کردند، رودهای کرخه ، اروند رود و رود دز را خشگ کردند همه آگاهانه و با برنامه بوده است.
با ساختن بی رویه وغیر کارشناسی محیط زیست درخوزستان که بر روی سد بزرگ کارون مانند سد مسجد سلیمان ، سد دز، و سد مارون، گتوند، کرخه و امثالهم را بر روی آن ساختند که باعث خشگ کردن رود ها و رسیدن آب به نقاط حساس دیگر شده است و کل رود خانه کارون را خشگ کردند.
خشگ کردن آگاهانه ی تالاب هورالعظیم باعث خشگ شدن نخلستانها و پایان دادن به کار کشاورزان ، دامداران ماهیگیران در منطقه شده و این عمل آگاهانه و سود جویانه انجام گرفته که در حقیقت فجایع زیست محیطی را ببار آورده است، و مجوز خشگ کردن ” هورالعظیم”را شورای عالی امنیتی به نفع شرکت نفتی چین داد تا خشگ شود.
در این شرایط اسفبار حمایت ازاعتراض مردم خوزستان در سراسر کشور رو به گسترش است، و باید برای رهائی از دست ملاها و سپاه و سید علی، کلیه تشکلهای مستقل صنفی ، اجتماعی و سیاسی با هم هماهنگ و متحد به اعتراضات مردم خوزستان به پیوندند.
دولت جمهوری اسلامی و بیت سید علی با سپاه سرکوبگرش اعتراضات را به تجزیه طلبان نسبت میدهند ، در اینجا قویاباید ادعا کرد که مردم خوزستان را با تجزیه طلبان ارتباطی نیست اگر چند عنصر در میان تظاهرات ها خود نمائی کرده نباید آنها را جدی گرفت و بدروغ پرداریهای سید علی و اعوان و انصارش بها داد، البته این ترفند تجزیه طلبی هم با شکست روبر شده است.
اقوام ایرانی از کرد، بلوچ، آذری ،سیستانی و لر و… متحد و هم زبان و با صدای بلند و رسا اعتراض به سرکوب وحشیانه مردم خوزستان کرده اند ودر برابر جمهوری اسلامی باهم متحد ند و این راه را تا پیروزیمردم بر جهل و فساد ادامه خواهند داد و دیگر تبعیت از دولت و عملکرد سراسر ننگین و آدم کش جمهوری اسلامی نخواهند کرد، بلکه به مبارزه مشترک برای بر چیدن کلیت نظام تبهکار اسلامی خواهند ایستادو شیوه مبارزه را در حقیقت دولت جمهوری اسلامی برای مردم تعیین کرده است یعنی زمانیکه سپاه جنایتکار بفرمان سید علی بر روی مرم معترض خوزستا نآتش میگشاید، جواب گلوله همان شعارمعروف ” کلوخ انداز را پاداش با سنگ است”، را باید داد.
از روز اول انقلاب این حکومت اسلامی ننگین به هیچیک از خواستها و مطالبات مردم اهمیت نداده و باشدید ترین وضع و با نیروی قهر نظامی به کشتار مردم دست زدند، امروز این کشتار با مقاومت رزمنده و مسلحانه مردم روبرو شده است، تا دیکتاتوری ملاها را از حاکمیت پائین بکشند، هیج دیکتاتوری خود بخود عقب نشینی نخواهد کرد و دست از کشتار بر نخواهد داشت بخاطر حفظ و بقای نظامش پس تنها راه همبستگی ملی همه اقشار جامعه برای برون رفت ازاین شرایط است و مردم حق دارند جهت دفاع از خود دربرابر گلوله های عوامل سید علی دست بهر شیوه ممکنه که میخواهند و میتوانند بزنند حتی مبارزه مسلحانه.
دولت جمهوری اسلام در کلیتش ، سپاه پاسداران جنایتکار و سید علی با کشتار مردم کارشان به بن بست کامل کشیده شده است ، مشروعیت ندارند، مجلسشان 10 در صدی و رئیس جمهورشان یک آدم کش 3% و در جهان بمثابه یک دولت تروریستی با آنها رفتار میشود، و دولتهای امپریالیستی جهان آمریکا، چین. روسیه هم در جهت حفظ منافع خود دست رد به سینه سید علی قاتل زده واز این ببعد هم خواهند زد ، پس مردم ایران باید به اعتبار جنبشهای اجتماعی سراسر کشور نیروهای خود را در برابر نظام ” ولایت فقیه”و عوامل سرکوبگرو جنایتکارش سازماندهی کنند و راه دیگری ندارند،با استمرار جمهوری اسلامی هیچ افق روشنی برای مردم وجود ندارد،درحال حاضر عوامل سر کوبگر رژیم از شهر های مختلف به خوزستان گسیل داده شده اند ، که با تمرد نیروهای محلی جهت سرکوب رژیم در خوزستان روبرو شده و سعی در تفرقه افکنی میان مردم دارند،.
اخیرا با بالا گرفتن اعتراضات مردم در سراسر کشور وحشت سرتا پای کلیت حکومت را فرا گرفته ورژیم بدستور سیدعلی از گروه های تروریستی “کتائب حزب الله”، “حشدالشعبی”،” طالبان” و “لشگر فاطمیون” و “زینبیون” این مزدوران اسلامی و عقب ماند ه ی آدم کش خواسته که به ایران بیایند و ” کتائب حزب الله” علنا و رسما وارد ایران شده است،مردم و نیروهای مبارز آگاهانه و بخاطر عملکردکشتار بیرحمانه این گروهها باید بمقابله بر خیزند تا دیر نشده ونباید به عوامل دست نشانده وتروریست جمهوری اسلامی فرصت داد درغیر اینصورت کشتار جوانان از گذشته بیشتر خواهد بو، دخلع سلاح و اخراج آنها باید در دستور کار مردم مبارز خوزستان قرار بگیرد،
” همبستگی ملی”
با همبستگی ملی اول باید مانع اصلی یعنی کلیت نظام جمهوری اسلامی را از سر راه رسیدن به دمکراسی بر داشت بعد از این مرحله است که با ایجاد جو دمکراتیک، آزادی احزاب،آزادی انتخابات، مردم تشخیص بدهند که چه نظامی را خود قبول داشته و آنرا آزادانه انتخاب کنند، هیچ راهکاری در چهارچوب جمهوری اسلامی و در راستای منافع ملی مردم ایران نیست ، همدردی خامنه ای مزدور با مردم خوزستان یک شیادی دیگری بیش نیست و در جهت انحراف افکار عمومی میباشد .
25.07.2021

Bayat.a@freenet.de
https://facebook.com/amin.bayat.9

تلویزیون رنگین کمان – بنیاد آزادی اندیشه و بیان

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.