مقالات سیاسی

آخرین خبر در باره آمدن حسن روحانی به فرانسه، کلکتیو سندیکائی فرانسه با ما تظاهرات گذاشتند

6 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=22990

لینک کوتاه

enghelabهم میهنان
با خوشحالی به اطلاع می رساند که با فراخوان کلکتیو سندیکائی فرانسه برای ایران، روز دوشنبه 16 نوامبر تظاهراتی در میدان ینا، نزدیک سفارت از ساعت 5 تا 7 بعدازظهر انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر بعدا به اطلاع شما می رسد.

کمیته کارزار  بیش از 30 سازمان سیاسی و تشکلات سندیکا ئی

از همه ایرانیان دعوت می شود به این تضاهرات بیایند

در زیر فراخوان ما را بخوانید:

کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه و بحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی و تجاری با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعیت کسب کند.

ما بخشی از تشکل های سیاسی واجتماعی وکنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال کشتار، سرکوب فاشیستی و تجاوز به حقوق همه اقشار مردم ایران و بیعدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان و نویسنگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و قومیت و ملیت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.

به این مناسبت ازهمه ایرانیان آزاده که باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته-سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط  شکنجه، لغو هرگونه تعقیب کنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

تظاهرات مرکزی روز یکشنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ پاریس، میدان République، از ساعت ۱۳ تا ۱۵

آکسیون های بعدی:

دوشنبه ۱۶ نوامبر از ساعت ۹ صبح تا ۱۷، میدان  Fontenoy پاریس هفتم، نزدیک یونسکو

سه  شنبه ۱۷ نوامبر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در میدان Invalides، پاریس هفتم

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران،

پاریس به تاریخ  یکشنبه ۱۷ آبان برابر با ۱۳۹۴Dimanche ۸ Novembre ۲۰۱۵

avali

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما