تلویزیون اینترنتی رنکین کمان

تلویزیون و رسانه رنگین کمان ؛ بنیاد آزادی اندیشه و بیان از تمام جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران تشکیل شده است. با شما، برای ترویج جمهوری، سوسیال دموکراسی و لائیسیته در فضای آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، ایرانیت و انسانیت قدم بر میداریم.

حزب جمهوریخواه سوسیال دمکرات و لائیک ایران

از همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دمکرات و لائیک ایران تا همسازی ملی ایرانیان ...

کنگره همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران

آخرین مطالب منتشر شده

جمعه ها جلسه سیاسی همزمان در زوم و کلاب هاووس. موضوع: “صنعت گروگانگیری و مضحکه رئیسی در سازمان ملل “‎

از شما دعوت می کند در جلسه سخنرانی و بحث آزاد جمعه ها مشارکت کنید. ورود آزاد همسازی ملی جمهوریخواهان ایران  اندیشکده آگاهی و شناخت و حزب جمهوریخواه

مطالعه بیشتر

نشست عمومی بحث آزاد: “پیامدهای اقتصادی و سیاسی خیزش های انقلابی زن-زندگی-آزادی”

دو نهاد جمهوریخواه دموکرات و لائیک ایران: همسازی ملی جمهوری خواهان ایران: (اندیشکده آگاهی و شناخت و حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران) موضوع : “پیامدهای اقتصادی

مطالعه بیشتر

جمعه ها جلسه سیاسی همزمان در زوم و کلاب هاووس. موضوع: “صنعت گروگانگیری و مضحکه رئیسی در سازمان ملل “‎

از شما دعوت می کند در جلسه سخنرانی و بحث آزاد جمعه ها مشارکت کنید. ورود آزاد همسازی ملی جمهوریخواهان ایران  اندیشکده آگاهی و شناخت و حزب جمهوریخواه

مطالعه بیشتر

نشست عمومی بحث آزاد: “پیامدهای اقتصادی و سیاسی خیزش های انقلابی زن-زندگی-آزادی”

دو نهاد جمهوریخواه دموکرات و لائیک ایران: همسازی ملی جمهوری خواهان ایران: (اندیشکده آگاهی و شناخت و حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران) موضوع : “پیامدهای اقتصادی

مطالعه بیشتر

سرمقالات مدیر رنگین کمان

توجه:

ما دموکرات هستیم، پس نظرات مخالف و اقلیت‌ها را ارج میگذاریم. اما تنها مقالات، ویدئوها، میزگردها و مصاحبه های انتشار یافته با امضای یا با

مطالعه بیشتر

آرشیو جبهه ملی ایران

مقالات, بیانیه ها و ویدیو ها را در آرشیو رنگین کمان ببینید !

کتاب خانه ی مجازی

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد. 2009-2022