تلویزیون رنگین کمان

تلویزیون و رسانه رنگین کمان ؛ بنیاد آزادی اندیشه و بیان از تمام جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران تشکیل شده است. با شما، برای ترویج جمهوری، سوسیال دموکراسی و لائیسیته در فضای آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، ایرانیت و انسانیت قدم بر میداریم.

حزب جمهوریخواه سوسیال دمکرات و لائیک ایران

از همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دمکرات و لائیک ایران تا همسازی ملی ایرانیان ...

کنگره همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران

آخرین مطالب منتشر شده

بحث آزاد جمعه ها: تبعات سیاسی و اقتصادی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به کنسولگری (بخش دوم)

موضوع: تبعات سیاسی و اقتصادی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به کنسولگری بهروز بیات: کارشناس هسته‌ای، کنشگر سیاسی و نویسنده رضا قریشی: استاد دانشگاه، اقتصاددان و کنشگر

مطالعه بیشتر

بحث آزاد جمعه ها: تبعات سیاسی و اقتصادی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به کنسولگری (بخش نخست)

موضوع: تبعات سیاسی و اقتصادی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به کنسولگری (بخش نخست) بهروز بیات: کارشناس هسته‌ای، کنشگر سیاسی و نویسنده رضا قریشی: استاد دانشگاه، اقتصاددان

مطالعه بیشتر

جلسه بحث آزاد جمعه ها: حمله اسرائیل به ساختمان جمهوری اسلامی در سوریه از نگاه قوانین بین‌المللی (بخش دوم)

موضوع: حمله اسرائیل به ساختمان جمهوری اسلامی در سوریه از نگاه قوانین بین‌المللی (بخش دوم) هوتن دولتی: عضو و مشاور ارشد نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لائیک

مطالعه بیشتر

جلسه بحث آزاد جمعه ها: حمله اسرائیل به ساختمان جمهوری اسلامی در سوریه از نگاه قوانین بین‌المللی (بخش نخست)

موضوع: حمله اسرائیل به ساختمان جمهوری اسلامی در سوریه از نگاه قوانین بین‌المللی (بخش نخست) هوتن دولتی: عضو و مشاور ارشد نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لائیک

مطالعه بیشتر

بحث آزاد جمعه ها: تبعات سیاسی و اقتصادی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به کنسولگری (بخش دوم)

موضوع: تبعات سیاسی و اقتصادی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به کنسولگری بهروز بیات: کارشناس هسته‌ای، کنشگر سیاسی و نویسنده رضا قریشی: استاد دانشگاه، اقتصاددان و کنشگر

مطالعه بیشتر

بحث آزاد جمعه ها: تبعات سیاسی و اقتصادی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به کنسولگری (بخش نخست)

موضوع: تبعات سیاسی و اقتصادی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به کنسولگری (بخش نخست) بهروز بیات: کارشناس هسته‌ای، کنشگر سیاسی و نویسنده رضا قریشی: استاد دانشگاه، اقتصاددان

مطالعه بیشتر

جلسه بحث آزاد جمعه ها: حمله اسرائیل به ساختمان جمهوری اسلامی در سوریه از نگاه قوانین بین‌المللی (بخش دوم)

موضوع: حمله اسرائیل به ساختمان جمهوری اسلامی در سوریه از نگاه قوانین بین‌المللی (بخش دوم) هوتن دولتی: عضو و مشاور ارشد نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لائیک

مطالعه بیشتر

جلسه بحث آزاد جمعه ها: حمله اسرائیل به ساختمان جمهوری اسلامی در سوریه از نگاه قوانین بین‌المللی (بخش نخست)

موضوع: حمله اسرائیل به ساختمان جمهوری اسلامی در سوریه از نگاه قوانین بین‌المللی (بخش نخست) هوتن دولتی: عضو و مشاور ارشد نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لائیک

مطالعه بیشتر

سرمقالات مدیر رنگین کمان

آرشیو جبهه ملی ایران

مقالات, بیانیه ها و ویدیو ها را در آرشیو رنگین کمان ببینید !

کتاب خانه ی مجازی

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد. 2009-2024