تلویزیون اینترنتی رنکین کمان

تلویزیون و رسانه رنگین کمان ؛ بنیاد آزادی اندیشه و بیان از تمام جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران تشکیل شده است. با شما، برای ترویج جمهوری، سوسیال دموکراسی و لائیسیته در فضای آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، ایرانیت و انسانیت قدم بر میداریم.

حزب جمهوریخواه سوسیال دمکرات و لائیک ایران

از همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دمکرات و لائیک ایران تا همسازی ملی ایرانیان ...

آخرین بیانیه های حزب :

آخرین مطالب منتشر شده

مصاحبه: یادی از ابوالفضل قاسمی زندانی شاه و خمینی، به کوشش سیروس ملکوتی، برنامه چهره‌ها، از زبان فرهنگ قاسمی

یادی از ابوالفضل قاسمی* زندانی شاه و خمینی، به کوشش سیروس ملکوتی، برنامه چهره‌ها، از زبان فرهنگ قاسمی. (در دو بخش) به همراه چند کلامی از مقدمه‌ خاطرات سیاسی او

مطالعه بیشتر

رژیمی که دستپاچه ی ذوب شدن است

تلاش‌های مذبوحانه‌ی رژیم، تهمت‌ها و تهدیدهای خارج از اندازه‌ی خامنه‌ای و حسین سلامی به معترضان، نشانه‌ی تزلزل سیستم و نمایانگر تَرَک برداشتن رژیم است. این یک فرصت طلائی

مطالعه بیشتر

مصاحبه: یادی از ابوالفضل قاسمی زندانی شاه و خمینی، به کوشش سیروس ملکوتی، برنامه چهره‌ها، از زبان فرهنگ قاسمی

یادی از ابوالفضل قاسمی* زندانی شاه و خمینی، به کوشش سیروس ملکوتی، برنامه چهره‌ها، از زبان فرهنگ قاسمی. (در دو بخش) به همراه چند کلامی از مقدمه‌ خاطرات سیاسی او

مطالعه بیشتر

رژیمی که دستپاچه ی ذوب شدن است

تلاش‌های مذبوحانه‌ی رژیم، تهمت‌ها و تهدیدهای خارج از اندازه‌ی خامنه‌ای و حسین سلامی به معترضان، نشانه‌ی تزلزل سیستم و نمایانگر تَرَک برداشتن رژیم است. این یک فرصت طلائی

مطالعه بیشتر

سرمقالات مدیر رنگین کمان

آرشیو جبهه ملی ایران

مقالات, بیانیه ها و ویدیو ها را در آرشیو رنگین کمان ببینید !

کتاب خانه ی مجازی

رسانه رنگین کمان چیست ؟

معرفی بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد . بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند …

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد. 2009-2022