“فریادی از فریادهای ایران”

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

حزب ملت ایران

… داشتن ادعای ارضی نسبت به ایران از سوی کشورکی جعلی مانند امارات و یا جعل نمودن نام خلیج پارس ازسوی شیوخ عرب منطقه،تحریک وتطمیع تروریستهاوگروهای خشونت طلب درنواحی مرزی ایران،تروروکشتاردانشمندان و نخبگان کشورو بیشمار اقدامات دیگر بر علیه منافع ملی و تمامیت ارضی ایران همه و همه با بهانه قرار دادن نحوه رفتار حاکمان کنونی ایران و مسائل هسته ای از سوی قدرتهای جهانی و نوکران منطقه ای آنان، در پیشگاه ملت ایران غیر قابل پذیرش بوده و ملت ایران باآگاهی به حق و حقوق خود اجازه نخواهد داد که مشکلات داخلی با حاکمان موجبات بهره برداری بیگانگان و خدشه وارد شدن به استقلال و تمامیت سر زمینی ایران باشد…

پاینده ایران ای آفریدگارپاک

ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

“فریادی از فریادهای ایران”

چندیست که کشورک استعمار ساخته ای با نام جعلی امارات متحده عربی که ماهیت وجودی خود را مدیون اربابش انگلستان است،شیپورراازسرگشادش نواخته و بی شرمی را به آنجا رسانده که نسبت به کشوری مانند ایران که قدمتش به درازای تاریخ تمدن بشر و جغرافیا است ادعای ارضی دارد.

این کشورک شوربختانه همواره در هنگامه ای که ایران درگیر منازعات بین المللی بوده همچو همه اعراب،ناسپاسی وابن الوقتی را پیشه خویش ساخته وبه دستورو اشاره اربابان غربی اش تلاش می کند که ازاین نمد کلاهی برای خویش بسازد،در صورتی که پیشرفت و توسعه اقتصادی خود رااین بادیه نشین خشک و بیابانی مدیون کشورایران است.

در شرایط کنونی کشورعزیزمان ایران که درعرصه های داخلی و خارجی در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بیشماری است ،قدرت های جهانی برای اعمال فشار بیشتروامتیاز گیری،هراز چند گاهی اعراب،این نوکران دست به سینه خویش را به میدان گسیل داشته تا بتوانند با دو چندان نمودن فشارهای وارده پیش برنده اهداف خاص خود باشند.

داشتن ادعای ارضی نسبت به ایران از سوی کشورکی جعلی مانند امارات و یا جعل نمودن نام خلیج پارس ازسوی شیوخ عرب منطقه،تحریک وتطمیع تروریستهاوگروهای خشونت طلب درنواحی مرزی ایران،تروروکشتاردانشمندان و نخبگان کشورو بیشمار اقدامات دیگر بر علیه منافع ملی و تمامیت ارضی ایران همه و همه با بهانه قرار دادن نحوه رفتار حاکمان کنونی ایران و مسائل هسته ای از سوی قدرتهای جهانی و نوکران منطقه ای آنان، در پیشگاه ملت ایران غیر قابل پذیرش بوده و ملت ایران باآگاهی به حق و حقوق خود اجازه نخواهد داد که مشکلات داخلی با حاکمان موجبات بهره برداری بیگانگان و خدشه وارد شدن به استقلال و تمامیت سر زمینی ایران باشد.

قدرتهای جهانی اگر به راستی درپی اجرایی شدن شعارهای دموکراسی خواهانه و حقوق بشر در ملت های تحت ستم می باشند بی گمان امروزه نباید در برابر کشتار وحشیانه در بحرین این سرزمین همیشه ایرانی ، سوریه و سایرکشورهای تحت ستم سکوت نموده ودراین زمینه رفتارو سیاستی دوگانه رادر پیش بگیرند.

“حزب ملت ایران”

به عنوان دیر پا ترین حزب مبارزو آزادیخواه ضد استبدادی و استعماری، دراینجا به کشورک جعلی امارات هشدار می دهد که دست ازاین بازیهای کودکانه برداشته و گزیده ترآن است که،شیوخ آن سرگرم عیاشی به یمن پول های باده آورده نفتی باشند تا اینکه بخواهند در مورد تمامیت سر زمینی ایران بزرگ، گنده گویی نمایند.

ملت ایرانی به گواه تاریخ ثابت نموده که با همه خویشتنداری و مدارا با دشمنان ،آنجا که سخن دفاع از ناموس میهن باشد بدون درنگ همچوآذرخشی بر کین خواهان و آزمندان انیران، فرودآمده و یک بار برای همیشه طومار زندگی نکبت بارآنان را درهم خواهد پیچید.

سرنوشت سردار پوشالی و متجاوز قادسیه را که روزی همه شما کشورهای منطقه برای تندرستی او می نوشیدند را به یاد بیاورید که چگونه هشت سال فرزندان پاک این سر زمین خواب را از چشمانش ربودند و سر انجامش آن شد که در نهایت، تسلیم خفت بار ترین مرگها شد و جهانی از شر وجود نا پاکش آسایش گرفت.

“حزب ملت ایران”

به قدرتهای جهانی توصیه کرده و هشدارمی دهد،دست ازتحریکات آتش افروزانه خودازشیوخ عرب که با حمایت های مالی گسترده خود از جریانات سلفی و و هابی خشونت گرا موجبات ناآرامی منطقه و جهان شده اند برداشته وآگاه باشند که دوستی با ملت صلح طلب و شرافتمند ایران به مراتب گرانبها تر از دوستی با سران دروغگو و ریا کارعرب است. ملت بزرگ ایران به اثبات تاریخ نشان داده است که با هیچ کشورو ملتی سر جنگ نداشته و دوستی هیچ ملتی را نسبت به خویش نیز فراموش نخواهند نمود، همانگونه که دشمنی ها را نیز فراموش نکرده و نمی کنند.

“حزب ملت ایران”

برای پاسخ به گستاخی شیوخ کشورک امارات پیشنهاد می نماید:

۱- نام خیابانی که سفارت کشورک جعلی امارات درآن واقع شده به نام خیابان خلیج پارس تغییر یابد.

۲- حکومت و دولت حاکم بر ایران،به رسمیت شناختن کشوری به نام امارات متحده عربی رادردست بررسی قرار داده و اساسا در به رسمیت شناختن چنین کشوراستعمار ساخته ای در جغرافیای سیاسی جهان تجدید نظر نموده و خواستار حذف کرسی آن در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل شود.

۳- دولت ایران کلیه مراودات سیاسی و اقتصادی خود با امارات را قطع نموده و سفارت این کشورک در ایران را نیزبرای همیشه تعطیل نماید.

۴- دولت ایران نسبت به رفاه شهروندان ساکن در جزیره ابوموسی و آبادانی آن کوشا بوده و جزایر سه گانه را به عنوان جزایر آزاد تجاری اعلام نماید.

۵- دولت ایران کلیه پروازهای خود به این کشورک را لغو نموده و در چاپ و نشر نقشه های جغرافیایی ،کتاب هاو غیره نام جعلی امارات متحده را حذف و در مراودات و مکتابات دیپلماتیک از بکار بردن نام چنین کشوراستعمار ساخته ای پرهیز نماید.

۶- دولت ایران نسبت به روابط دو جانبه با کشورهایی که به انواع مختلف حامی این کشورک بوده تجدید نظر نموده و پاسخ شورای پوشالی به نام شورای همکاری کشورهای خلیج پارس را داده و سفرای این کشورها را تا پوزش خواهی رسمی دولتشان از ایران اخراج نماید.

۷- دولت ایران اجازه برگزاری تظاهرات اعتراضی ملت ایران و میهن پرستان در برابر سفارت کشورهای عربی را داده تا ملت ایران بتوانند اعتراض و خشم خود را به گوش جهانیان درباره جدیت خود دربرابردفاع از تمایت سر زمینی و استقلال ایران و همچنین حمایت از مردم بحرین برسانند.

۸- شهروندان ایرانی از سفر های توریستی ،هنری و بازرگانی که سالیانه ملیون ها دلار عاید این کشورک می کند خود داری نموده و سرمایه گذاران ایرانی در اسرع وقت سرمایه های خود را از این کشور خارج نمایند.

“حزب ملت ایران “

بر این باوراست،اگر کاربدستان جمهوری اسلامی در سالهای گذشته پاسخ این گستاخی ها را به شدید ترین وجه می دادند امروزه ما شاهد ادامه چنین دهان دریدگی هایی از سوی شیوخ عرب نبودیم.پر واضح است دیپلماسی مبتنی بر مدارا و مذاکره بر سر تمایت سرزمینی از سوی ملت ایران پذیرفته نبوده و نیست و سزواراست که کاربدستان کنونی ایران در عرصه بین الملل با در پیش گرفتن دیپلماسی درست و با محوریت حفظ منافع ملی، حتا ثانیه ای نسبت به دفاع از حقوق بایسته ملت ایران به خود شک راه ندهند.

چو اینکه ملت ایران با همه سختیهای متحمل شده و دشواریهای کمر شکن اقتصادی و سیاسی موجود،دربرابر کوتاهی نسبت به آنچه که حفظ تمایت سرزمینی ،که از وظایف ذاتی هر حاکمی است سکوت نخواهند نمود.

اینجاسرزمین ایران است سرزمینی که مردمانش ریشه در تاریخ هزاران ساله دارند و نام کشورشان تداعی گر پیدایش جهان هستی است. باشندگان این سر زمین کهن بارها درس میهن پرستی خود را پس داده اندودریورش انیران آزمند به سرزمین مادری شان با تمام توان و تا آخرین قطره خون پایمردی و جانفشانی خواهند نمود.

آنچه که تاریخ به یاد دارد سلحشوریهای فرزندان پاک ایران در دفاع از میهن بوده و فرهنگ تاریخ سازش که مهربانی و دوستی و تمدن را به جهانیان پیشکش نموده است.

پس بدانید اگر خواهان صلح و دوستی و همجواری مسالمت آمیز هستید، ما ملت ایران با جان ودل هراندیشه ی مهربانانه و صلح خواه را پذیراهستیم واگردرپی اهداف شوم هستید، پیش ازهرگونه اقدامی تاریخ مردمان این سر زمین راخط به خط، بارها و بارها بخوانید و بدانید که خشم ما در هنگامه ی دفاع ازسر زمین مان،خروشان ترازهررودی و سوزان تر از هر آتشی است.و آنچه که در قاموستان دوزخ گفته می شود در برابر خشم ملت ایران تداعی گر بهشت خواهد بودوآنسان است که سرنوشت شوم شما را در برگهای سیاه تاریخ خواهند نوشت تا درس عبرتی باشد برای هر جنبنده ای که اندیشه ی تجاوز کارانه به ذهنش خطور کند.

حزب ملت ایران

تهران

۴اردیبهشت ۱۳۹۱ خورشیدی

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.