تلویزیون رنگین کمان

فیلم “شاهدان چشمبند زده” قسمت دوم

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=1718

لینک کوتاه


"شاهدان چشمبند زده" ‍ فیلم مستند ی است که قصه گویان آن سال‌ها در سیا هچال های جمهوری اسلامی بسر برده اند. "شاهدان چشمبند زده"، که خود هم قربانی و هم شاهد ماجراهای زندان بوده‌اند ، با طرح این مساله که رویکرد حاکمان ایران به مذهب برای تشدید اعمال خشونت در زندان، ویژگی زندان‌ حکومت اسلامی است، به شرح نظرات و تجارب خود می پردازند و گوشه‌های ناگفته و ناشنیده زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی را برای بیننده ترسیم می‌کنند.

{vimeo}15663126{/vimeo}

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما