ashkan razavi 01

“آمده بودند تا بمانند اما با داغ ننگ ابدی گریختند”

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

ashkan razavi 01

ashkan razavi 01اشکان رضوی

به مناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر

در سال ۱۳۵۹ متجاوزین تا دندان مسلح بعثی عراق اوضاع نابسانان میهن را که ناشی از انقلاب سال ۵۷ بود ، غنیمت شمرده و سردار پوشالی قادسیه که خود را در رادی گشاد فرماندهی تازیان می دید به خیال واهی گشور گشایی و اشغال پاره ای از خاک میهن هجومی نا جوانمرادانه رابه ایران آغاز می کند.

مردم بی دفاع خرمشهر با دستان خالی در برابر این یورش وحشیانه تازیان حماسه های عظیمی را در این نبرد نا برابر خلق می کنند آنچنان که دشمن را هفته ها جوانان و زنان و مردان از جان گذشته خرمشهر در نهایت توانمندی نظامی زمینگیر می نمایند.

خانه ها که تا دیروز ماءوای آرامش و آسایش خانواده ها بود مبدل به سنگرهای دفاع از خانه بزرگتر یعنی میهن می گردد. و هر کسی که توانایی ایستادن بر روی پا ها ی خویش را داشت وظیفه میهنی خود می داند که به دفاع از خاکش به پا خیزد.

دشمن ددخو تر از آن است که بخواهد بین نظامی و غیر نظامی تمایزی قائل شود. بیمارستان ها و مدارس و کودکستان ها یکی پس از دیگری آماج آتشباری هواپیما ها و توپ خانه قرار می گیرد تا آخرین مقاومت ها ی مدافعین شهر درهم شکسته شود. تو گویی که ایرانیان یک بار دیگر تجربه حمله اسلاف وحشی تازیان را تجربه می کنند.

دشمن در چندین جبهه با کمک دلارهای نفتی شیخک ها ی عرب و حمایتهای تسلیحاتی و لجستیکی همه جانبه قدرت های جهانی و عدم انسجام نیروی نظامی ایران در اندیشه پیشروی تا پایتخت ایران است. اما تو گویی که همه تحلیل های کارشناسان و مشاوران نظامی اش نادرست بوده ومقاومت دلیرانه مدافعین خرمشهر تمام رشته ها را پنبه می کند.اینک ارتش پنجم زرهی جهان در برابر مدافعین بی تجربه خرمشهر عرصه را بر دشمن تنگ کرده و همه امیدهای آنان به ناامیدی مبدل گشته است.و این است خروش ناسیو نالیسم ایرانی که هزاران بابک و مازیار و آریو برزن دیگر را در تاریخ جهان مدرن تداعی می کند و جهانی را به شگفتی وا می دارد.

اما با همه جانفشانی ها سر انجام تراژدی بزرگ رقم می خورد و خرمشهر شهر آزادگان بعد از بیش از یک ماه پایمردی زنان و مردانش سر انجام در ۴ آبان ماه به صورت کامل به اشغال دشمن اهریمن سر شت در می آید.

دشمن وحشی با اشغال خرمشهر در اوج غرورو نخوت دروغین و ددگونه ی سربازانش، به تاراج خانه و کاشانه ساکنین خرمشهر و گمرک این بندر دست زده و با صدهها تن مواد منفجره حتا به خانه های نیمه ویران مردمان این شهر نیز رحم نکرد.

چه بسیار زنان و دختران و پیران این شهر به دست متجاوزین اسیر گشته و کشتار شدند و در گورهای دسته جمعی آرام گرفتند.

اما سقوط خرمشهر پایان این تراژدی نبود . سقوط پاره تن میهن سقوط شرف و آزادگی و میهن پرستی نبود.و این سر آغاز آفریدن حماسه های یک ملت سر بلند برای ثبت در تاریخ بود.

فرزندان میهن بعد از یک سال و نیم پایداری در برابر دشمنی که مورد حمایت مالی و انسانی و اطلاعاتی همه کشورهای عربی و غربی بود در بامدادان ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ برگ زرینی دیگر در کارنامه درخشان ایرانیان به ثبت رساندند.

دشمن سر مست ازپیروزی که تلاش داشت تا ازاشغال خرمشهر به عنوان برگ برنده پای میز مذاکره دیپلماتیک بهره برداری کند به ناگه در بهتی نا باورانه فرو رفت.

فرزندان ایران زمین بار دیگر در تاریخ نظامی جهان شگفتی ساز شدند. نبردی جانکاه و نفسگیر برای باز پس گیری خاک اشغال شده میهن آغاز می شود.و پس از چندی دشمن زبون و متجاوز با متحمل شدن خساراتی به میزان فقط ۱۹ هزار اسیر جنگی و بیش از ۱۶ هزار کشته و مجروح و از دست دادن ادوات نظامی بیشمار تن به شکستی خفت بار می دهد که بی گمان شکستی با این ابعاد را حتا در نبردهای جنگ جهانی دوم نیز نمی توان سراغ گرفت.( میزان خسارت دشمن: لشگر ۳ زرهی و لشگرهای ۱۱ و ۱۵ پیاده: ۸۰ درصد. لشگرهای ۹ و ۱۰ زرهی: ۵۰ درصد. لشگر ۷ پیاده: ۴۰ درصد.لشگر ۵ مکانیزه و لشگرهای ۶ و ۱۲ زرهی: ۲۰ درصد.تیپ های ۹، ۱۰ و ۲۰ گارد مرزی: ۱۰۰ درصد.تیپ ۱۰۹ پیاده: ۶۰ درصد.تیپ های ۶۰۱، ۶۰۲، ۴۱۶، ۴۱۹ پیاده: ۵۰ درصد. تیپ های ۳۱، ۳۲ و ۳۳ نیروهای مخصوص به میزان زیاد.)

صدام حسین سردار دروغین و پوشالی اینک تلاش می نماید تا زبونی این شکست که داغ ننگش بر پیشانی همه تازیان ابدی شده را،به ضرب تبلیغات گسترده کارتلهای رسانه ای دشمنان ایران خنثی نماید.و در رسانه های رژیم بعثی این شکست تحقرآمیز را عقب نشینی سریع و تاکتیکی و بازگشت به مرزهای بین المللی مطرح می نمایند درصورتی که آن گجستگ بعد از اشغال خرمشهر گفته بود که سرزمین عربی معمره رااز فارس های مجوس باز ستانده اند و آمده اندتا بمانند. اودریک اقدام تبلیغاتی به ژنرال ها و فرماندهان شکست خورده خود برای سر پوشگذاری این شکست حتا نشان “رافدین “و نشان شجاعت و لیاقت اعطا می نماید. تا التیامی باشد برای سر خوردگی اعراب و سربازانشان.

تلکس بین المللی خبرگزاری عراق، عصر روز چهارم خرداد ۱۳۶۱ به شکل غیر واقعی گزارشی سرتا سر دروغ راازسوی رادیو صوت الجماهیر بغداد به اطلاع افکار عمومی عراق می رساند: “یک سخنگوی ارتش عراق اعلام کرده است که نیروهای پیروزمند قادسیه صدام پس از آن که تمامی حمله های قوای دشمن منحوس و نژادپرست فارس را در مناطق الخفاجیه (سوسنگرد) و الاهواز با اقتدار کامل دفع کردند… صبح روز ۲۴/۵/۱۹۸۲ (۳/۳/۱۳۶۱) در یک جابه جایی تحسین برانگیز، عقب نشینی تاکتیکی، خود را از جبهه معمره با موفقیت کامل انجام داده اند.

خبرگزاری آمریکایی، یونایتدپرس ،در ساعت بیست وچهار و بیست ودو دقیقه همان روز، در گزارش ارسالی خود از بیروت، سربازان عراقی را در حال فرار توصیف کرده و نوشت: … سربازان در حال فرار عراق، سرگرم گریختن از خرمشهر و مناطق اشغالی هستند .

رادیو دولتی صدای امریکا پس از پنج شبانه روز سکوت و خود داری ازانعکاس خبر آزادی خرمشهر توسط نیروهای ایران، سرانجام در گزارش ویژه “هشتم خرداد ماه سال ۱۳۶۱ خود می گوید:” با وجود مشکلات تدارکاتی، ناآرامی های ناشی از انقلاب و کاهش تدریجی قدرت عملیات نیروهای هوایی ایران، ماشین نظامی ایران به گونه ای اعجاب آور عمل کرد.

رسانه های غربی نیز تا آن زمان در کنار پروپاگاندای اعراب و بر علیه ایران حضوری فعال داشتند در نهایت شگفتی و پس از چندی سکوت ناچار به پذیرفتن این شکست عراق می شوند.تا آنجا که این پیروزی سربازان ایران زمین را به لحاظ نظامی اعجاب آور توصیف می نمایند.

آری فرزندان میهن جهانی را به شگفتی وا داشتند و جهانی در برابر اراده پولادین شان در دفاع از مام میهن سر تعظیم فرو آورد. خرمشهر این پاره تن میهن با از جانگذشتگی ها و جانبازی های افسانه گونه فرزندانش از چنگال دشمن نا پاک تازی رهایی یافت و به آغوش میهن بازگشت.و یک بار دیگر ایرانیان درسی فراموش نشدنی به دشمنان خود دادند.

اینگونه بود که سوم خرداد سال ۱۳۶۱ روزی جاودانه در تاریخ این مرز و بوم شد تا انیران آزمندی که چشم طمع به این نیا خاک اهورایی را دارند آگاه باشند و بدانند ،اگرچه ایرانی صلح طلب است اما در برابر اندیشه های تجاوز کارانه به سر زمینش سکوت نخواهد نمود و با همه هستی خود در برابر دشمن به پا خواهد خواست.

درود بر روان پاک همه جانباختگان میهن

درود بر جانبازان راه آزادی میهن

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.