bills 05

معرفی «امپریالیست» هایی که به «تریبونال مردمی…» کمک مالی کرده اند؟!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

bills 05

bills 05بهرام رحمانی

لیست اسامی کمک های مالی «امپریالیست» ها به تریبونال، که از سایت رسمی آن گرفته ام، اسامی بسیاری از آن ها، برای من چهره های آشنایی هستند و در سال های طولانی با هم در کمپین هایی که علیه حکومت اسلامی، علیه اشغال عراق، علیه اشغال افغانستان، سالگرد قتل عام رندانیان سیاسی در سال ۶۷، در سخن رانی ها و مراسم های مختلف دیده ام این روزها با نوشته های برخی از گروه هایی که البته به «اسناد» مهمی هم در رابطه با کمک های یواشکی و مخفیانه «امیرپالیست» ها به این کارزار مردمی علیه حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، دست یافته اند به این نتیجه رسیدم که این «امپریالیست» ها را «افشا» کنم!

برخی از این «امپریالیست» ها، احتمال به عنوان «نفوذی» در این مبارزاتی که در بالا اشاره کردم، حضور فعالی داشته اند. و برخی نیز کمک های خود را با اسم «رمز» و «کد» به تریبونال داده اند احتمالا خود «امپریالیست» ها هستند که از این طریق کمک کرده اند تا کسی آن ها را نشناسد! برای نمونه «کمک مالی با کد ٢٢ وانکور ١٠۰»

بر این اساس بیسش از هشتاد شاهد و زندانی سیاسی سابق که در اجلاس تریبونال لندن شهادت دادند و مشاهدات و خاطرات و تجارب خود زا دست ها را برای هیات وکلا و حضار تعریف کردند و اشک همه را نیز درآورده بودند، هیچ سخنی علیه «امپریالیست» ها به لب نیاوردند چون که احتمال داشت این کمک ها قطع شود.

برای مثال، برخی از این «امپریالیست» ها و یا نمایندگان «امپریالیست» ها چون «وام بانکی پنچ تن از فعالان و همگامان کارزار، ویدا، خسرو، لیلا، بهرام و ایراندخت/خانواده هفت جان باخته ١٠٠٠٠٠ کرون». من نزدیک به سه دهه است که این «امپریالیست» های را از نزدیک می شناسم و همواره در همه مبارزات در استکهلم حضور فعالی دارند.

یا مینا، – سیگل نیویورک – وامیازده هزار دلار معادل ٧۴٣١٠ کرونی گرفته و در اختیار تریبونال قرار داده است.

هم چنین می توان به «امپریالیست» های دیگری چون رویا جهرمی، بهرام توکلی، محترم چیتگر، احمد موسوی، لادن و اردوان وانکور، رویا صادقی، رضا رستگاری (نیویورک)، سعید افشار، لیلا قلعه، جمشید، سحر محمدی، آزاده شکوهی، بابک عماد، پویا دانشیان، سامان دری، نازنین، جمشید، رویا غیاثی، منصور- آفاق، بهبود بهکیش، دکتر افشین راد، خانواده جان باخته گان و…

به لیست اسامی «امپریالست» هایی که به تریبونال کمک کرده اند توجه کنید و این اسامی را خوب به خاطر بسپارید! تا در روز «مبادا»، آن ها نتوانند این کمک های خود به تریبونال «غیرمردمی؟» و «مشکوک؟» را انکار کنند.

شما هم می توانید این لیست کمک ها به تریبونال را در سایت رسمی آن، در آدرس زیر ببینید و قضاوت کنید:

آدرس سایت کارزار: www.irantribunal.com و آدرس ایمیل کارزار:  info@irantribunal.com

 

فهرست کمک های مالی

کمک های مالی نقدی و رسیده به حساب کارزار در سوئد/ ماه ژوئیه ٢٠١٢

– آذر وانکور،۵٠٠ دلار

– کمک مالی با کد ٢٢، وانکور، ١٠٠

– پیوند، ١۵٠٠ دلار

– روشن ضمیر ناس، ٢٨/٢۴٩۵ کرون معادل ٣٠٠ یورو

– عباس زالزاده، ۴٠/۴٣۵٠ کرون معادل ۵٠٠ یورو

– حسن حجت السلامی، ۴٧/۴٣٣ کرون معدل ۵٠ یورو

– فعالان کارزار نروژ (فروش قهوه و ساندویج)، ٢٢/٢۵١١ کرون سوئد

– رویا جهرمی، ١٢/١٣۶٩۵ کرون سوئد

– فعالان کارزار- کوتنبرگ، ١٠٠٠ کرون

– مسعود واثقی، ١٠٠٠ کرون

– بهرام توکلی، ١٠٠٠ کرون

– بهرام توکلی، ٣٠٠٠ کرون

– لادن و اردوان، وانکور، ١٠٠٠ یورو

– متین وانکور، ۵٠ دلار

– احمد/سوئد-٢، ١٠٠٠ کرون

– احمد/سوئد-١، ١٠٠٠ کرون

– احمد/سوئد، ۶٠ دلار کانادا و ٣٠ یورو

– محترم – چیتگر، ١٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ماه های مه و ژوئن ٢٠١٢

– وام بانکی پنچ تن از فعالان و همگامان کارزار، ویدا، خسرو، لیلا، بهرام و ایراندخت/خانواده هفت جان باخته، ١٠٠٠٠٠ کرون

– بهمن، به یاد لطیف قاسم زاده اردبیلی و همسرش، ٧٠٠ کرون

– ناهید، مالمو، ٢٠٠ کرون

– سیاوش س،١٠٠ کرون

– محترم – چیتگر،١٠٠ کرون

– عباس زمانی، ١٧/۴٣٩ معادل ۵٠ یورو

– جمع آوری کمک مالی گروه کار کارزار در کوتنبرگ، ١٧٠٠ کرون

– میرعثمان گل، ٢۵٠٠ کرون

– سحر محمدی، ٩٠/۴۴١٨ کرون معادل ۵٠٠ یورو

– رضا رستگاری، نیویورک، ٣۴٨۶٧ کرون معادل ۵٠٠٠ دلار

– سیاوش س،١٠٠ کرون

– محترم – چیتگر، ١٠٠ کرون

– بابک عماد، ۶٣٠٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در آمریکا، ژوئن ٢٠١٢

– پویا دانشیان، ١٩۵٠ دلار

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ماه های آوریل، مه و ژوئن٢٠١٢

– سامان دری، ٢٠٠ دلار (نقد)

– ناهید نعیمی، ٢٠٠ پوند(نقد)

– بدون نام ٩۴/ ٣۵١ پوند

– حسین حسن زاده، ١١٠٠ پوند

– کمک های مالی جمع آوری شده در محل دادگاه در لندن، ١٠٣٢ پوند

– نازنین، ٧۵/٢٣٧٢ پوند

– جمشید، ١٠ پوند

– رویا غیاثی (سویس)،  ٩٩/٣۵١ پوند

– جمشید، ١٠ پوند

– نیما ص، (استرالیا)، ١۵٠٠ دلار استرالیانی (نقد)

– جمشید، ١٠ پوند

– تراب شکوهی، ١٩٨٨ پوند، نیما ص، (استرالیا)

– حمید ص، ٣٧٠٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ آوریل ٢٠١٢

– کمک مالی فعالان کارزار/نروژ، ٣۴۵٠ کرون

– جمع آوری کمک مالی روزکومه له/نروژ، ۴٠٠ کرون

– ملینا کردلند/نروژ، ٢۵٠ کرون

– لنا، ۵٠٠ کرون

– دکتر سعید/نروژ، ٣٠٠ کرون

– مالین، ٢٠٠ کرون

– کانون فرهنگی کردها/نروژ، ١٠٠٠ کرون

– زمان و نصرت/هامبورگ، ٢۶۵٢ کرون معادل ٣٠٠ یورو

– آزاده شکوهی، استکهلم، ۵٠٠ کرون

– مجتبی، هانور، ٨٨۴ کرون، معادل ١٠٠ یورو

– ربیع جلیلی/هانور، ۴۴٢ کرون معادل ۵٠ یورو

– مهدی/هانور، ۴۴٢ کرون معادل ۵٠ یورو

– محترم – چیتگر ١٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ماه های ژانویه، فوریه، مارس ٢٠١٢

مارس

– امیر، ۵٠٠ کرون

– مینا- ل، ۵٠٠ کرون

– محمد نبوی، ۵٠٠ کرون

– کامبیز، ١١٠٠ کرون

– جعفر، ١٠٠ کرون

– غلامرضا، ١٠٠ کرون

– ابی، ٢٠٠ کرون

– زهره، ١٠٠٠ کرون

– اسماعیل، ٣٠٠٠ کرون

– بهبود بهکیش، ٨٠٠٠ کرون

– منصور- آفاق، ١۵٠٠ کرون

– درآمد مراسم نورزوی – استکهلم ٩۴٧٨ کرون

فوریه

– کارزار ایران تریبونال – دانمارک، ۵٠٠٠ کرون

– محترم – چیتگر ١٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

ژانویه

– Inger Vinther Johansen، 353  کرون

– منصور، ١٠٠٠ کرون

– کارزار ایران تریبونال – دانمارک ٧٠٠٠ کرون

– محترم – چیتگر، ١٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

– کانون ایرانیان آزادی خواه – مونیخ، ١۴٠٣ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ماه های ژانویه، فوریه، مارس ٢٠١٢

مارس

– حمید ص، ۴٣٠٠ پوند

– جمشید،  ١٠ پوند

– خانواده جان باخته گان، ۴٩٨٨ پوند

– دکتر افشین راد، ١٨٠٠ پوند

فوریه

– جمشید، ١٠ پوند

ژانویه

– جمشید، ١٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر٢٠١١

دسامبر

کمک مالی جمع آوری شده در استکهلم/شیستا در نوامبر

– اندرک، باربرو، مهسا، علیرضا، ایراندوخت، ١٠٠٠ کرون

– امیر- طاهری، ١٠٠ کرون

– ماریا- رشیدی، ٣٠٠ کرون

– مینا اسدی، ١٠٠٠ کرون

– سعید افشار، ۵٠٠ کرون

– رحیم، ۵٠٠ کرون

زینت-ه، ۵٠٠ کرون

– احمد، ١٠٠ کرون

– رویا- صادقی، ١٠٠ کرون

– مقدم ۵٠ کرون،

– محترم و خسرو، ١۵٠٠ کرون

– غلامرضا-ا، ۵٠٠ کرون

– بدون نام، ٢۸۵٠ کرون

کمک مالی جمع آوری شده کارزار در کپنهاک، ۵٠٠٠ کرون

– مهرنوش، ٣٠٠ کرون

– خسرو-ر، ۵٠٠ کرون

– لیلا، ٢٠٠ دلار

– ایران، ١٠٠٠ دلار

– سیما- مامد، ٣۵٠ کرون

– سیاوش – س، ١٠٠کرون

– محترم – چیتگر، ١٠٠کرون

نوامبر

– مهری ا ن، ٢٠٠ کرون

– رویا – صادقی، ٢٠٠ کرون

– منصور- ا، ٢٠٠٠ کرون

– کمک مالی جمع آوری شده کارزار در کپنهاک  ١٠٠٠٠ کرون

– حسن جعفری ٢٠٠ کرون

– مینا، – سیگل نیویورک – وام یازده هزار دلار معادل ٧۴٣١٠ کرون

– محترم – چیتگر ١٠٠ کرون

– سیاوش س ١٠٠ کرون

اکتبر

– ویدا- گیتا، ٧٠٠ کرون

– محترم – چیتگر، ١٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر ٢٠١١

– رویا- سویس، ١۵٧ پوند

– بابک عماد، ۲٠٠ پوند

– جمشید، ٣٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ماه های ژوئیه، اوت و سپتامبر ٢٠١١

– کمک مالی/ ۲۳مین سالگرد – استکهلم ١۳٠٠ کرون

– پوران – دانمارک، قبض کمک مالی،۶٠٧ کرون

– زری، نقد۵٠٠ کرون

– کامبیز، کمک مالی- قبض، ۲۳٠٠ کرون

– ویدا، ۳٠٠ کرون

– محترم، ۳٠٠ کرون

– سیاوش س، ۳٠٠ کرون

– بهرام، ۶٠٠ کرون

– شهریار، نقد،۱٠٠ یورو

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ ماه های ژوئن، ژوئیه، اوت و سپتامبر ٢٠١١

– بابک عماد، ۲٠٠ پوند

– دکتر علی، انگلستان، ۲۶٠ پوند

– عزت، مونترال، ۴۴٠ پوند معادل پانصد یورو

– جمشید، ۴٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در آمریکا/ سپتامبر ٢٠١١

– مینا، ٣۵٠٠ دلار

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ ژوئن ٢٠١١

– فریده، ١٠٠ کرون

– محترم، ١٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

– بهرام، ۲٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ مه ٢٠١١

– منصور س، ١٠٠٠ کرون

– برنامه استکهلم – قبض کمک مالی، ۷٠٠ کرون

– کمک مالی در برنامه استکهلم، ۵٠٠ کرون

– محترم، ١٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

– بهرام، ۲٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ مه ٢٠١١

– دکتر علی، انگلستان، ۳۶٠ پوند

– حمید ش – مونترال،۲٠ پوند معادل ۵٠٠ دلار کانادا

عزت – مونترال،۳۲٠ پوند معادل ۵٠٠ دلار کانادا

جمشید، ١٠ پوند

کمک های مالی

– محسن پادوا، ۱٠٠ یورو

– لاله های خونین ۶٧، ۱٠٠ یورو

– کمک مالی به مراسم کارزار در وانکور، ۳۷۳ دلار آمریکا

– خانم جهانشاهی، ۵٠٠ دلار کانادا، معادل ٣۶٨ یورو

– اردوان، ۳٢ یورو

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ آوریل ٢٠١١

– شهریار، نقدی، ۱٠٠ یورو

– منصور س، ١٠٠٠ کرون

– محترم، ١٠٠ کرون

– ویدا؛ کمک های مالی دستی/استکهلم ۵٢٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

– بهرام، ۲٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ آوریل ٢٠١١

– جمشید، ١٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ مارس ٢٠١١

– رویا ج، ٢۲۵٨۶ کرون

– منصور س، ٢۵٠٠ کرون

– محبوبه ز، ١٠٠٠ کرون

– محترم، ١٠٠ کرون

– حمیداشرف، ١٠٠٠ کرون

– امید، ١٠٠٠ کرون

– ویدا، ١۵٠٠ کرون

– پیوند، ١۲٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

– بهرام، ١٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ مارس ٢٠١١

– جمشید ١٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ فوریه ٢٠١١

– کارزار بم، ١٠٠ کرون

– بهرام، ١٠٠ کرون

– سیاوش س،  ١٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ فوریه ٢٠١١

– جمشید١٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ژانویه ٢٠١١

– غلامرضا، ۵٠٠ کرون

– حسن ماسالی، ۴۴/١٣٠۸۵ کرون

– لیلا قلعه بانی، ۷٠٠٠ کرون

– شهرام ک،  ٢۴/۸۸۶ کرون

– گورش گلنام، ١٠٠ کرون

– شروین ٩۶، ٢٠٠ کرون

– آریان ۹۷، ٣٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

– بهرام، ١٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ ژانویه ٢٠١١

– سامان دوری، ٢٠٠ پاوند

– رویا – سویس، ۴۷/١۵٩ پوند

– جمشید، ١٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/دسامبر٢٠١٠

– اراز فانی، ٢۶٠٠ کرون

– کورش گلنام، ١٠٠ کرون

– مهری س، ۵٠٠ کرون

– سیاوش س، ١٠٠ کرون

– کارزار بم، ٣٠٠ کرون

– بهرام، ١٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/دسامبر٢٠١٠

– جمشید،١٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/نوامبر٢٠١٠

– شروین ٩۶، ١٠٠ کرون

– بدون نام، ٢٠٠ کرون

– بدون نام، ١٠٠ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/نوامبر٢٠١٠

– جمشید، ١٠ پوند

– سهیل، ١٠ پوند

– احمد جوانشیر، ١۲⁄١١۷

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/اکتبر٢٠١٠

– کورش گلنام، ١٠٠ کرون

– شروین ۹۶، ١٠٠ کرون

– آریان ٩٧، ١٠٠ کرون

– سیاوش، ١٠٠ کرون

– مهرداد غ – پ، ١٠٠ کرون

– مادر س، ١٠٠ کرون

– مهدی، ١٠٠ کرون

– سوسن بهار، ١٠٠ کرون

– حسن مکارمی، ۵٨⁄٢۷۷ کرون

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/اکتبر ٢٠١٠

– جمشید، ١٠ پوند

– سهیل، ١٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/سپتامبر ٢٠١٠

– جمشید، ١٠ پوند

– سهیل، ١٠ پوند

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ سپتامبر ٢٠١٠

– لیلا دانش، ١٠٠٠ کرون

– مسعود بلوچ، ١٠٠٠ کرون سوئد

– فریده، ١٠٠ کرون سوئد

– ویدا، ٣٠٠ کرون سوئد

– ویدا، ۸٠٠ کرون سوئد

– مراسم ۲۲ مین سالگرد-استکهلم، ۲۶۵٠کرون سوئد

– سیاوش، ١٠٠ کرون سوئد

کمک های مالی رسیده به حساب های کارزار در سوئد و انگلستان در سوئد/ اوت ٢٠١٠

– زری عرفانی،  ۴۹⁄۶٠ پوند

– شهره ب، ۴٠٠ یورو معادل ۶٠/٣۷۶۷ کرون

– مهرداد غ، ١٠ یورو معادل ٣٢/٩۳ کرون

– گلاله ش، ١٠٠٠ کرون

– بی نام، ١٠٠ کرون

– آبونه های استکهلم – ویدا، ٢٠٠٠ کرون

– زری، ۵٠٠ کرون

– بیژن بازرگان، ١٠٠ کرون

تا تاریخ اول اوت ٢٠١٠

انگلستان

– سهیل، ٣٠ پوند

– جمشید، ١٠پوند

کانادا

– اردوان، ١٠٠٠ یورو

سوئد

– غلامرضا، ۵٠٠ کرون

– سیاوش، ٣٠٠ کرون

– اردوی گوتنبرگ، ۴٠٠٠ کرون

نروژ

– محمد، ۵٠٠ کرون سوئد

کانادا

– اردوان، ١٠۶۴٠ کرون سوئد

سوئد

– رویا، ۵٠٠ کرون

– تی شرت، ٣٠٠ کرون

– احمد، ۵٠٠ کرون

– ماوند، ١٠٠٠ کرون

آلمان

– ایمان، ١٠٠ یورو

سویس

– رویا، ١۵۶ پوند

– رویا؛ ١۶۷ پوند

سوئد

– محترم، ١٠٠ کرون

– گیتا، ۲٠٠ کرون

– سیما، ٣٠٠ کرون

– ابی، ١٠٠ کرون

– ژیلا، ١٠٠ کرون

– شهرام، ۲٠٠ کرون

– مریم، ۵٠٠ کرون

– خسرو، ۲٠٠ کرون

– قاسم، ١٠٠ کرون

– فروغ، ۵٠ کرون

– ویدا، ١۵٠ کرون

– لیلا، ۵٠٠ کرون

– بابک، ٧٠٠ کرون

– زری، ٣٠٠ کرون

– صلاح، ۵٠٠ کرون

– کیومرث، ۵٠٠ کرون

– رویا، ۵٠٠ کرون

انگلستان

– تی شرت، ۶٠۴ پوند

– تی شرت، ٧۵ پوند

– تی شرت، ۲٠ پوند

– بابک، ١٠٠ پوند

– بابک، ١١۸ پوند

– جمشید، ۳٠ پوند

– رضا، ١٠ پوند

– بابک، ۴۵ پوند

– پیوند، ٧۳⁄۲٣ پوند

– تی شرت، ٩٠⁄۲٠۵ پوند

سویس

– رویا، ۶٣⁄۵١ پوند

نروژ

– رویا، ۸٧⁄٧٧٨ پوند

آلمان

– پرهام، ۵٠ یورو

اگر کسی حساب و کتاب و تبدیل پول های مختلف به یک پول، مثلا دلار و کرون و غیره وارد است و حال و حوصله جمع این کمک ها را دارد می تواند کل این رقم را در جایی مثلا در فیس بوک و زیر این مطلب و یا جای دیگر بنویسد.

***

به این ترتیب، پس از این که نشست نخست تریبونال مردمی در لندن با موفقیت به پایان رسید عده ای عزم شان را جزم کرده اند تا کارزار را به امپریالیست ها متصل کنند و به شکست بکشانند. هنگامی که فعالین و دست اندرکاران این تریبونال برای پیش برد امر این دادگاه تلاش می کردند عده ای در خانه های تیمی خود در قلب اروپا نشسته بودند و در حال زدن نقب هایی به دفاتر خزانه داری دولت های امپریالیستی بودند تا نام تریبونال را در میان اسامی دریافت کنندگان کمک باشند. اما هنگامی که چیزی پیدا نکردند یکی از وکلا را بهانه قرار دادند تا کل تریبونال را زیر سئوال ببرند. اگر این ها واقعا مساله شان این بود تنها این وکیل را مورد انتقاد قرار می دادند و طبیعی ست که خود این حقوقدان جوابگو می شد نه تریبونال. اما به نظر می رسد که مساله حمله کنندگان به تریبونال مشکل شان این نیست. یکی با یک حرکت «رامبویی» تلاش می کند مسیر تیر شکیلک شده از تریبونال لندن به قلب جمهوری اسلامی را منحرف کند و به سوی تریبونال برگرداند. اما یک حقیقت غیرقابل انکار این است که این ها آگاهانه و ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن می ریزند و در واقع دوستان «ناآگاه» مردند! آن یکی با تحلیل های عجیب و غریب از امپریالیسم به تریبونال می رسد. آن دیگری، که خودشان یک عمری به رفقای جداشده از سازمان شان را «پولپوت، فراری، مک کارتیسم، حجاریانی، محسن رضایی، دوم خردادی و…» نامیده اند امروز برای ما «معلم اخلاق» می شوند که از کم ترین پرنسیب و اخلاق سیاسی را حتی در مورد رفقایی دیروزی خود نیز رعایت نکرده اند.

گروه های حاشیه ای و بی تاثیری که حتی در محله خودشان نیز نمی توانند چهار نفر را دور خود جمع کنند و دست کم، تلاش کنند تا نگذارند فلان پناهنده به ایران دیپورت شود و یا کارزاری برای آزادی زندانیان سیاسی راه بیاندازند و یا یک جلسه مستقل به نام گروه شان بگذارند و در مقابل ده نفر سخن بگویند و سئوالات حضار را جواب بدهند و…، امروز علیه تریبونال این همه قلم فرسایی می کنند اما کسانی و جریاناتی که شب و روز به بارگاه دول امپریالسیتی و ناتو دخیل بسته اند تا هم چون عراق و افغانستان و لیبی، به ایران نیز حمله کنند و آن ها را به قدرت برسانند این قدر پیگیر سخن نمی گویند بسیار حیرت انگیز است؟!

در هر صورت کارزاری که از پنج سال پیش، با تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر خانواده های جان باخته گان و جان به در بردگان از قتل عام های دهه ۶٠ و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چپ و وسیالیست و آزاید خواه و عدالت جو، در اکتبر ٢٠٠۷، شروع به کار کرده و پس از آمادگی های مقدماتی، در دسامبر سال ۲٠٠٩ اعلام موجودیت علنی کرده است، خود به نهادی سیاسی، اجتماعی و حقوقی مستقلی است که هدفش اصلی اش «محاکمه کلیت حکومت اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی»، اعلام کرده و هیچ گونه وابستگی ملی و سیاسی به هیچ حزب و سازمان ایرانی و غیرایرانی و هیچ دولتی در جهان ندارد. به بعرات دیگر، این نهاد مستقل، هیچ گونه رقابت و کشمکشی نیز با احزاب و سازمان های سیاسی ندارد و به طور مستقل و اثباتی اهداف خودش را پیش می برد. به همین دلیل نیز این کارزار از همان روزهای آغاز کارش با حمایت گسترده افراد و سازمان ها و احزاب سیاسی جدی چپ و سوسیالیست و آزادی خواه ایرانی قرار گرفته و قطعا بعد از این نیز چنین حمایت هایی گسترده تر خواهد شد.

موفقیت تریبونال، موفقیت همه مردم رنج دیده و زخم خورده و استثمار شده جامعه ایران است. موفقیت آن، خاری ست در چشم کلیت حکومت اسلامی و حامیان منطقه ای و بین المللی آن و در راس همه سیستم سرمایه داری. ریشه کلیه فلاکت ها، بدبختی ها، سرکوب ها، جنگ ها، کشتارها، زندان هاو شکنجه و اعدام ها، در بطن سیستم سرمایه داری و روابط و مناسبات آن نهفته است. اگر پلیس وحشی آفریقای جنوبی در روز روشن کارگران اعتصابی معدن را می کشد. روز پنج شنبه ۱۶ آگوست ۲۰۱۲، پلیس حکومت آفریقای جنوبی، به بیش از ۳۰۰۰ نفر از کارگران در آفریقای جنوبی که در معادن پلاتین دست به اعتصاب زده بودند حمله کرد و آن ها را به رگبار بست. خبرگزاری ها اعلام کرده اند که در این یورش وحشیانه پلیس، ۳۶ کارگر جان باخته و صدها تن نیز زحمی گردیدند. به گفته رییس پلیس آفریقای جنوبی، تعدادی جان باختگان در حال افزایش است. در اواخر دی ماه سال ۱۳۸۲، با پایان یافتن کار ساختمان مجتمع مس خاتون آباد در شهر بابک کرمان، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران این مجتمع اخراج شدند. در اعتراض به این اقدام کارفرما، کارگران اخراجی همراه خانواده هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. پس از به نتیجه نرسیدن اعتصاب و تحصن، کارگران اقدام به بستن جاده خاتون آباد – شهر بابک کردند. اما نیروی انتظامی با اعزام چند فروند هلی کوپتر از کرمان، کارگران را پراکنده کرد. در نتیجه کارگران به ناچار در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند. اما این بار تجمع کارگران به گلوله بسته شد که در طی آن چهار نفر از کارگران به نام های ریاحی، جاویدی، مهدوی و مومنی کشته شدند . یا در آمریکا و اروپا، کارگران معترض را شدیدا سرکوب می کنند. در مصر ارتش را به عنوان نیرو رهایی بخش در مقابل کارگران و مردم آزاده مصر قرار می دهند. به این ترتیب، روشن است که سیستم سرمایه داری جهانی در کشورهای مختلف، هر چند به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی متفاوتند اما به لحاظ استراتژی سرمایه داری و مناسبات کار و سرمایه، تفاوت چندانی با همدیگر ندارند. اما در عین حال بین همه دول امپریالیستی و سرمایه داری، هم چون شرکت ها و کارتل ها دعوا و کشمکش و رقابت دایمی وجود دارد و بزرگ ترها مانند درندگان کوچک تر ها را می بلعند و نابود می کنند تا خود را فربه تر و قوی تر سازند. امروز ماهیت سرمایه داری و ضدانسانی حکومت اسلامی، هیچ تفاوتی با ماهیت دول چین، روسیه، آمریکا، سوریه، مصر، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و غیره ندارند. همگی، دشمن آزادی و برابری و ستم گر و استثمارگر و آدم کش و جنگ طلب هستند. بنابراین، آن چه که امروز و با توجه به تحولات منطقه و آلترناتیو های امپریالیستی برای همه ما مهم است تقویت جنبش های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری و مبارزه قاطع در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با قدرت و هدایت مستقیم خود مردم جامعه ایران است. از این رو، هرگونه همکاری مخفی و علنی با دول امپریالیستی را باید شدیدا محکوم کرد و نگذاشت ویران گری و فجایع انسانی و سیاسی و اجتماعی افغانستان، عراق، لیبی، مصر و…، در ایران نیز تکرار گردد.

مسلما حق طبیعی هر فرد و جریانانی است که آن چه که به نظرش درست می آید تبلیغ و ترویج کند و دیگران را نقد نماید و تحمل نقد هم داشته باشد. اما تهمت و افترازنی و یک طرفه به قاضی رفتن و سرمست و پیروز هم برگشتن، عملی زشت و شنیع است و به مبارزه واقعی نیروهای سوسیالیست و آزادی خواه و عدالت جو علیه حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی و متحدان و یا رقبای بین المللی آن نیز لطمه وارد می کند.

در چنین شرایطی، احساس مسئولیت سیاسی و انسانی به ما حکم می کند که از اقدام ارزنده تریبونال حمایت کنیم و در عین حال در فضایی سالم و صمیمی نواقص و کمبودهای آن را مورد نقد قرار دهیم و یا افراد و وکلایی که احتمالا ایرادات و اشکالات و ابهاماتی در مورد آن ها وجود دارد مشخص تر بنویسیم تا همین افراد، خودشان مستقیما جوابگو باشند و اصل را فدای جزء نکنیم!

باید توجه داشته باشیم تریبونال بین المللی علیه حکومت اسلامی، متکی به تصمیم گیری جمعی و فعالیت جمعی است، نه فردی.

در آخرین بند متن «فرم همبستگی و همکاری» کارزار، بی هیچ شبهه ای و به روشنی ضرورت این امر توضیح داده شده است: «برای به اجرا در آوردن این دادگاه، به کارزاری جهانی نیاز است که توده های مردم عدالت خواه و مدافع حقوق انسانی؛ چه ایرانی، یا غیرایرانی، اعم از کارگر، نویسنده، شاعر، حقوقدان، روزنامه نگار، فعال سیاسی، هنرمند، دانش جو و… ، به آن بپیوندند و به پیش برد آن یاری رسانند.» بنابراین، شما هم می توایند به این کارزار بپیوندید و عملا در رفع اشکالات و نواقص و کمبودهای آن بکوشید. مسئولین و دست اندرکاران این تریبونال، همیشه گفته و با صدای بلند اعلام کرده اند که در این تریبونال، به روی هر انسان حق طلب و عدالت جو و آزادی خواهی که مخالف سرسخت حکومت اسلامی و دول امپریالیستی جنگ طلب و اشغالگر هستند، باز است!

هم چنین فعالان کارزار تاکید کرده اند که «دادگاه بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی»، تنها به دهه شصت محدود نخواهد شد، اما محور دادگاه، کشتارهای دهه شصت، و به خصوص تکیه بر قتل عام زندانیان سیاسی و نسل کشی در تابستان ۶۷ است. بر این اساس، این کارزار را باید گسترده تر کرد. به همین دلیل، به دوستانی که این چنین تند و تیز و خصمانه بر علیه تریبونال موضع گیری می کنند و در این شرایط حساس و پرخطری که در منطقه و جهان و به ویژه جامعه خودمان وجود دارد مشغله های غیرواقعی و زاید و کسل کننده برای خودمان و دیگران درست نکنیم؛ و بیش از این نیز شکاف های غیرواقعی بین خودمان به وجود نیاوریم. با دادن آدرس های عوضی، نقش امپریالیست و حامیان وطنی آن ها را لوث نکنیم. از این رو، پیشنهاد من این است که هم زمان با پیش برد مبارزات سازمان و غیرسازمانی تان، به تریبونال نیز بپیوندید و در پروسه عمل و فعالیت مشترک، همگی دست به دست هم دهیم تا از یک سو، ابعاد مبارزاتی آن را گسترش دهیم و از سوی دیگر، در رفع ابهامات و اشکالات احتمالی آن هم بکوشیم!

دوشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۱ – بیستم اوت ۲۰۱۲

ضمیمه:

هزینه های دادگاه

کارزار برای برگزاری دادگاه به مبلغی حدود صد و هفتاد پنچ هزار لیره استرلینگ (پوند) نیاز دارد. این بودجه فقط شامل هزینه های زیر است. شانزده حقوقدان ایرانی و برجسته جهانی داوطلبانه به این کارزار مردمی جهانی پیوسته اند و دست مزد دریافت نمی کنند. اعضای کمیسیون حقیقت یاب و هیئت منصفه هم به هم چنین.

شایان توجه است که هزینه ها به طور میانگین محاسبه شده اند. به طور مثال، هزینه سفرهای اروپائی با سفر های دور دست در هم ادغام و میانگین آن ها در بودجه محاسبه شده است. در سایر موارد نیز این قانونمندی رعایت شده است. هزینه ها تقریبی است و با کم یا زیاد شدن سفرها و هزینه های تدارکاتی و بهاء سفرها، تغییر می کند.

هزینه فعالیت ها و سفرهای فعالان کارزار و کمیته اجرائی کمیته راهبردی حقوقدانان که متشکل از دو حقوقدان ایرانی و دو تن از فعالان کارزار است، خود این افراد پرداخته و می پردازند. مجموع هزینه این بخش از ابتدا تا پایان کار مبلغی بالغ بر چهل پنچ هزار پوند می شود که تماما توسط افراد درگیر در این فعالیت ها تامین می شود.

هزینه سفر

هزینه سفر پنچ حقوقدان عضو تیم دادستان، سه حقوقدان عضو تیم دفاع، سه وکیل مدافع، هفت قاضی و رئیس دادگاه. جمعا نوزده نفر: ١۵٢٠٠پوند. میانگین: ١۵٠٠-٢۵٠پوند.

هزینه سفر شش عضو کمیسیون حقیقت یاب: ۴۸٠٠ پوند. میانگین: ١۵٠٠-٢۵٠پوند.

هزینه سفر دوازده عضو هئیت منصفه: ٩۶٠٠ پوند. میانگین: ١۵٠٠-٢۵٠پوند.

هزینه سفر پنچ عضو از هفت عضو کمیته بین المللی راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال و یک عضو مشاور(١).

شش نفر از اعضای کمیته در مجموع چهل و دو سفر انجام خواهند داد: ۳۶۷۵٠ پوند. میانگین: ١۵٠٠-٢۵٠پوند.

هزینه اقامت

هزینه اقامت(هتل) پنچ حقوقدان عضو تیم دادستان، سه حقوقدان عضو تیم دفاع، سه وکیل مدافع، هفت قاضی و رئیس دادگاه. جمعا نوزده نفر سه روز اقامت(٢): ١٠٢٣۱ پوند. میانگین ٢١۴- ١۴۵ پوند.

هزینه اقامت(هتل) شش عضو کمیسیون حقیقت یاب به مدت هفت روز: ۷۵۳٩ پوند. میانگین ٢١۴- ١۴۵ پوند.

هزینه اقامت (هتل) دوازده عضو هیئت منصفه به مدت سه روز: ۶۴۶٢ پوند. میانگین ٢١۴- ١۴۵ پوند.

هزینه اقامت پنچ عضو کمیته راهبردی حقوقدانان و یک عضو مشاور: ۷۵۳۹ پوند. میانگین ٢١۴- ١۴۵ پوند.

مدیر تبلیغاتی

هزینه استخدام مدیر تبلیغاتی (٣): ٣٠٠٠٠ پوند.

هزینه تغذیه : ۱٠٠٠٠ پوند

هزینه رفت و آمد داخل شهر: ٢٠٠٠ پوند

هزینه تبلیغات: ۱٠٠٠٠ پوند

هزینه محل دادگاه: ۱۵٠٠٠ پوند

هزینه تکنیسن و لوازم تکنیکی صدا و تصویر: ٢٠٠٠ پوند

هزینه های متفرقه: ۵٠٠٠ پوند

(١) دو عضو از هفت عضو کمیته راهبردی حقوقدانان در لندن مقیم هستند. به دلیل حضور رئیس کمیته در لندن، جلسات و دیدارهای اعضای کمیته بناگزیر در لندن برگزار می شود. کمیته راهبردی یک عضو مشاور در امور دادگاه های مردمی دارد. هزینه سفرهای وی نیز در محاسبات آمده است. احتمال داده می شود اعضای کمیته در مجموع تا برگزاری دادگاه هفت بار در لندن دیدار کنند. سایر جلسات از طریق کنفرانس تلفنی برگزار می شود.

(٢) دادگاه قرار است در سه روز برگزار شود. احتمال دارد دادرسی چهار روز طول بکشد. در این صورت، هزینه اقامت و خوراک نوزده حقوقدان دادگاه و دوازده عضو هیئت منصفه و هشت عضو کمیته راهبردی حقوقدانان افزایش خواهد یافت.

(٣) اعضای کمیته راهبردی بین المللی حقوقدانان، وجود یک مدیر تبلیغاتی که حتما باید از میان شخصیت های برجسته مطبوعات جهانی باشد و قدرت تاثیر گزاری بر مطبوعات بین المللی را داشته باشد، برای ایران تریبونال لازم می دانند. بنابر تجربه اعضای کمیته راهبردی و با تحقیقاتی که کمیته اجرائی کمیته راهبردی انجام داد، چنین فردی حاضر نخواهد بود داوطلبانه به ایران تریبونال به پیوندد. دستمزد میانگین چنین فردی، بالغ بر سی هزار پوند است. این فرد نقش مهمی برای جهانی کردن دادگاه خواهد داشت.

 

* برگرفته از سایت رسمی تریبونال

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.