سرمقالات

Élections en France: Farhang Ghassemi

5 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=89515

لینک کوتاه

Malgré les critiques que j’ai depuis des années à la pratique de la démocratie dans les sociétés actuelles, je reste convaincu que le choix du peuple doit être respecté. Le choix du peuple français n’est pas comme dans la plupart des pays entre pire et moins pire. Si cela était le cas, la préférence des femmes et hommes libres ne serait que s’abstenir et protester ouvertement contre le système. Pourtant Macron n’est pas ma tasse de thé, Le Pen est un cadeau empoisonné du déclin de la démocratie de notre époque. Pour dire non à la haine, à la guerre sociale, à l’injustice, à la division nationale et au racisme en développement constant en Europe, je vote sans hésitation Macron.

Farhang Ghassemi
Moi aussi: Véronique Hauleux


انتخابات در فرانسه
فراى انتقاداتى که سالهاست نسبت به نحوه عملکرد دموکراسى در جوامع امروزى دارم معتقدم که انتخاب مردم باید محترم شمرده شود. انتخاب مردم فرانسه مانند انتخاب بیشتر کشور ها انتخاب بین بد و بدتر نیست. اگر این چنین مى بود ترجیح زنان و مردان ازادیخواه غیر از عدم شرکت در انتخابات و اعتراض آشکار علیه سیستم نمى بود. “ماکرون” شخص مورد علاقه من نیست، “لوپن” هدیه زهرآگین افول دموکراسى زمان ماست. براى نه گفتن به تنفر، به آشوب اجتماعى، به بیعدالتى، به از هم پاشیدگى ملى و به گسترش نژاد پرستى که به شدت در اروپا در حال توسعه است، بدون تردید به “ماکرون” رأى میدهم. فرهنگ قاسمى
Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما