جمهوری اسلامی - رنگین کمان »
مطالب مربوط به 'جمهوری اسلامی'
معرفی مقالات وارده

admin

بدون دیدگاه

قرارداد ۲۵ ساله راهبردی جمهوری اسلامی با چین و قراردادهای مشابه آن برای ملت ایران رسمیت ندارند

خطر بزرگ حکومتهای ضعیف شده ای مانند جمهوری اسلامی این است که آنها برای نجات خویش از گرداب خودساخته‌ای که در آن فرو رفته اند به هر شاخه ای، هرچند نازک، نیز متوسل میشوند. واگذاری سهم بزرگی از دریای خزر به روسیه، اجازه صید به کشتی های چینی که به ...

چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟

«میزگرد جمهوری خواهی» چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟ مهمانان: آقایان همایون مهمنش، علی پورنقوی، هوتن رضایی و مزدک لیماکشی ۲۵ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان [embed]https://youtu.be/262EmHJrXNQ[/embed]    

در گذر زمان: ترور و خشونت در جمهوری اسلامی

موضوع نشست: ترور و خشونت در جمهوری اسلامی مهمانان: خانم راحله طارانی و آقای ازیز دادیار برنامه ای از رسول کناره فرد هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان [embed]https://youtu.be/BwwOYLthtjY[/embed]  

عقب نشینی جمهوری اسلامی از احکام  حبس، شلاق و بیگاری برای کارگران آذرآب

پس از صدور حکم یک سال َحبس،۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری برای بیش از چهل نفر از کارگران کارخانه آذرآب توسط دادگاه کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد و رسانه ای شدن و انعکاس گسترده این خبر، مقامات قوه قضائیه در واکنش به صدور این حکم ضد انسانی، ...
حقوق بشر مقالات

admin

بدون دیدگاه

ابراز انزجار نسبت به سیاستهای جمهوری اسلامی در برابر زینب جلالیان و سایر زندانیان سیاسی

فراخوان گزارشگران: زینب جلالیان را خطر مرگ تهدید میکند! مبارزه برای آزادی اش را پی گیریم!همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای بین المللی زینب جلالیان زندانی سیاسی که سالهاست در زندان و تحت فشار و شکنجه جسمی و روحی بسر میبرد به ویروس کرونا مبتلا شده است. بر اساس گزارشات ...

فروپاشی اخلاقی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و راه کارهای مقابله با آن

«میزگرد جمهوری خواهی» فروپاشی اخلاقی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و راه کارهای مقابله با آن مهمانان: آقایان بهمن مبشری، آرش اعلم، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان [embed]https://youtu.be/2f86CBMHGM8[/embed]

انسانیت و ایرانیت: جمهوری اسلامی در برابر بنیادهای بین المللی

انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۸ خرداد ۱۳۹۹ پاریس ملت ایران کشتارهای ماه آبان ۱۳۹۸ را فراموش نمیکند. مردم ایران از سازمان ها و مقامات بین المللی می خواهند به وظیفه انسانی خود عمل ...

بررسی امکان محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی

«میزگرد جمهوری خواهی» بررسی امکان محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی مهمانان: آقایان همایون علیزاده، حسن نایب هاشم، علی پورنقوی و هژیر عطاری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ می ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان [embed]https://youtu.be/t_E9af1m_4M[/embed]  

چرا جمهوری اسلامی در پی درگیری با امریکاست؟

بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش بیست و پنج تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پاریس [embed]https://youtu.be/WDpKLiK1WKo[/embed]  

درباره چرایی مناسبات نامتوازن جمهوری اسلامی با چین و روسیه و عدم مناسبات با امریکا

«میزگرد جمهوری خواهی» درباره چرایی مناسبات نامتوازن جمهوری اسلامی با چین و روسیه و عدم مناسبات با امریکا مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، مهدی فتاپور، حجت نارنجی و رضا علوی ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان [embed]https://youtu.be/uD3iJPUpDXM[/embed]  

نگاه روانکاو: مشکلات بنیادی جمهوری اسلامی “خودی” غیرخودی

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش شصتم (مشکلات بنیادی جمهوری اسلامی "خودی" غیرخودی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس [embed]https://youtu.be/OWExTp3e7m8[/embed]

با هم گفتگو کنیم: جمهوری اسلامی از ترور هواپیما تا بیماری کرونا

#جلال_ایجادی: با هم گفتگو کنیم (#جمهوری_اسلامی از #ترور هواپیما تا بیماری #کرونا ) تهیه شده توسط #تلویزیون_اینترنتی_رنگین_کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ #پاریس [embed]https://youtu.be/RQTx0x3RlPU[/embed]