نوریزاده و مهاجرانی تلویزیون می زایند !

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

      فرهنگ ایران   

ما چهار سال پیش به شما گفتیم ولی امروز ویکی لیکس به شما می گوید. چهار سال پیش ما را سانسور کردند. امروز نمی توانند ویکی لیکس را سانسور کنند؟ جریان چه است؟

نه ماه پیش سیّدعلیرضا نوریزاده! همه کاره! وسیّد عطاالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه سیّد محمّد خاتمی، میهمان بیست و هفتمین جشنواره میراث فرهنگی عربستان سعودی موسوم به «الجنادریه» بودند. در همان زمان شایع شد که این دو تن آبستن پول های عربستان شده اند و با شکم پر به لندن بازگشته اند. گفته شد که این دو، مبلغ هجده میلیون دلار برای همکاری درگسترش بیشتر شبکه فارسی زبان العربیه دریافت کرده اند. هر دو این ها، دریافت هجده ملیون دلار! را تکذیب کردند.

نطفهای که نه ماه پیش عرب ها در شکم این دو سیّد سرشناس! به اصطلاح ایرانی! کاشته بودند، به زودی در لندن به دنیا خواهد آمد. این بلبل فارسی گوی عرب! تلویزیون فارسی زبان ماهواره ای است که  با پول عرب ها در ساختمانی پشتموزه بریتانیا در لندن برای پخش به زبان فارسی آماده می شود، این ساختمانهم اکنون از نظر امنیتی تحت حفاظت می باشد.

یک منبع آگاه می گوید؛از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، عربستان و دیگر کشور های عربی به مخالفینحکومت اسلامی کمک های مالی شایانی کرده اند. تاکنون بسیاری از اعضای گروههای گوناگون اپوزیسیون ایران، از این پول ها بهره مند شده اند.

اینمنبع افزود؛ عربستان دو شرط عمده  برای پرداخت کمک به مخالفین جمهوریاسلامی دارد؛ مسلمان بودن و ترجیحاً سنی مذهب بودن، عرب بودن و داشتن ریشهعربی ، از شرایط اصلی است. نوریزاده و مهاجرانی، هردو دارای این شرایط میباشند، هردو مسلمان و عرب تبار هستند و امکان اینکه به مذهب تسنن نیزگرویده باشند، محتمل به نظر می رسد.

احمدعلی مسعود انصاری، مشاوررضا پهلوی در سال ها نخست پس از انقلاب در خارج از کشور، چند سال پیش کتابخاطرات خود فاش کرد؛ سلطان عربستان چند میلیون دلار به عنوان کمک به رضاپهلوی پرداخته است و انصاری می گوید؛ قرار بود یک روحانی عربستانی به مراکشرفته و به رضا پهلوی دروس فقه و آداب اسلامی بیاموزد. رضا پهلوی هنگامادای مراسم نمایشی سوگند جانشینی پدرش در قاهره، به کتاب قرآن سوگند خوردهبود و خود را مسلمان می داند، از سوی دیگر شهبانوی سابق ایران مدعی است کهسیّده! می باشد، بنابراین رضا پهلوی و مادرش، نیز حائز شرایط اصلی عربستانبرای دریافت کمک های مالی در جهت  مخالفت با جمهوری اسلامی بوده اند.

عطااللهمهاجرانی، درمیان اصلاح طلبان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، همسر ویجمیله کدیور، وبرادر همسرش، حجت الاسلام محسن کدیور، هر دو از چهره هایسرشناس اصلاح طلبان بشمار می روند.

یک منبع آگاه می گوید: کدیورها،اهل شیراز و از یک خانواده بهائی! بودند، پیش از انقلاب اسلامی مسلمانانافراطی به خانه های بهائیان حمله کردند  و آنان را به آتش کشیدند. این منبعافزود؛ کدیور ها سریعاً به اسلام بازگشتند و محسن کدیور که در رشتهمهندسی  برق و الکترونیک در دانشگاه شیراز تحصیل می کرد به محض مسلمان شدنتقیه! کرد، تغییر رشته داد، به مدرسه طلاب رفت و آخوند شد!.

چند یپیش شهرام همایون، مدیر و مالک تلویزیون ماهواره ای فارسی زبان کانال یک ،که همیشه مدعی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی تلویزیون خود می باشد،به طور ضمنی اقدام به باجگیری ماهواره ای! کرد، وی با اشاره به اینکه طرحیاز سوی عرب ها در حال اجرا است، هشدار داد که به زودی مسائلی را در اینرابطه افشا خواهد کرد. اشاره شهرام همایون به همین تلویزیون فارسی زبان عربها در لندن می باشد، همایون، با عنوان کردن این مسئله می خواهد به یاردیرین خود، نوریزاده، پیام دهد که سهم وی را از پول عرب ها محفوظ دارد،وگرنه ممکن است با افشاگری روبرو شود.

یک منبع آگاه می گوید: ایادینوریزاده پخش کرده اند که نوریزاده تاکنون نزدیک به یکصد هزار دلار! بهشهرام همایون مدیر تلویزیون ماهواره ای کانال یک، به عنوان وام  پرداختکرده است. نوریزاده به یکی از نزدیکانش گفته است؛ برای باز پرداخت این وام،با شهرام همایون اختلاف پیدا کرده است.

از سوی دیگر بوی پول عربها، به مشام برخی از فرصت طلبان در اپوزیسیون ورشکسته رسیده است. چند روزاست که کارگزاران  طرح شورای ملی ایرانیان ( شورای پهلوی طلبان ) که بهشکست این شورا پی برده اند، برای برون رفت از این بحران، دست به دامننوریزاده زده اند و او را که بزودی با پول اعراب! مسلح به تلویزیون وامکانات دیگری خواهد شد، کاندیدای نخست وزیری دولت موقت شورا کرده اند.

رضاپهلوی و شورای چی ها ! که در انتظار انتخاب میت رامنی به ریاست جمهوریآمریکا روز شماری می کردند، تا بتوانند نخستین کنگره خود را در پاریسبرگزار کنند، با انتخاب دوباره باراک اوباما، به ریاست جمهوری آمریکا،خوابشان آشفته شد. با این رخداد ، مقام صدارت عظمایی سیّد علیرضا نوریزادههم  در خطر جدی قرار گرفت.

گفته می شود که دو نفر دیگر به نام هایچالنگی و بزرگمهر از کارکنان این تلویزیون عربی! خواهند بود، گویا این دوتن، سال ها پیش در کشور مصر با یکدیگر همکاری داشته اند. جمشید چالنگی ازکارکنان صدای آمریکا بود و چند ماه پیش به طور ناگهانی از آن سازمان اخراجشد.

یک منبع آگاه می گوید؛ اخراج چالنگی از صدای آمریکا، در رابطه بانزدیک شدن  وی به برخی از عوامل عرب! بوده است و این مسئله از چشم آمریکاییها پنهان نمانده بود.

نکته مهمی که در این ارتباطات به چشم میخورد، نقش کشورهای ثروتمند عرب جنوب خلیج فارس، بویژه عربستان و قطر برایتاًثیر گذاری در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران می باشد. کشور هایعرب، با روابط خوبی که با هاشمی رفسنجانی و خانواده وی دارند، در پی آنهستند که راه رسیدن اصلاح طلبان به قدرت را، به سرکردگی شیخ اکبر هاشمیرفسنجانی برای رسیدن هموار کنند.

بی شک نخستین شرط این معامله،رسیدگی و حل اختلاف کشور های عربی و ایران، بر سر سه جزیره ایرانی! تنببزرگ و کوچک و ابوموسی می باشد. در این معامله ایران آزاد شده با پول عربها، باید از حقوق خود بر این سه جزیره چشم پوشی کند. این معامله شرم آور! یاد آور توطئه ای است که در سال 1971 میلادی، منجر به جدایی بحرین از ایرانشد.

روز آدینه ششم ژوئیه 2012 ، دکتر کاوه موسوی، حقوقدان واستاد دانشگاه آکسفورد ، در برنامه ( صفحه آخر) که از صدای آمریکا پخش شد،شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم به خیانت و فساد کرد. کاوه موسوی، گفت کههاشمی رفسنجانی درمخالفت با یک پروژه پژوهشی که از سوی دکتر شیخ الاسلامی،یکی از استادان دانشگاه آکسفورد پیشنهاد شده بود، در نهایت خلیح فارس را بهشیوخ عرب فروخت وعملاً  حقوق حقه ایران در خلیج فارس را به اعراب واگذارکرد.دکتر شیخ الاسلامی پیشنهاد کرده بود که برای آگاهی ملت ایران وجهانیان، با کمک استادان ایرانی دانشگاه آکسفورد، همه اسناد، مدارک وآرشیو های تاریخی در پیوند با خلیج فارس وجزایر ایرانی در دانشگاه آکسفوردگرد آوری شود، تا در آینده هر کسی که بخواهد در باره تاریخچه و تاریخطولانی خلیح فارس و جزایری که در مالکیت ایران می باشد پژوهش کند، به اینمرکز مراجعه نماید.

کاوه موسوی، افزود؛ من آقای هاشمی رفسنجانی راصریحاً متهم می کنم که برای منافع شخصی خانواده خودش در این کشور[ایران] فروشی باور نکردنی! اقدام اینگونه ای کرد و بخاطر منافع شخص خودش وارتباطاتخصوصی با شیوخ عرب،با این پیشنهاد موافقت نکرد و حاضر به این کار نشد. موسوی افزود: یعنی منافع کشور را به این سادگی فروختند.به گفتهکاوه موسوی؛ مهدی هاشمی، پسر شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی اقرار کرده است کههنگام خروج از ایران، یک چمدان اسناد طبقه بندی شده کشور را به همراه خودبه انگلیس آورده است.

یک ایرانی نکته بین گفته است؛ حماقت روس ها،پول آمریکایی ها و سیاست انگلیس ها زبانزد است. اکنون پول عرب ها هم به آنافزوده شده است. بی شک این حرکات در لندن از دید انگلیس ها پنهان نیست، وامکان دارد سر نخ ماجرا را جمبول! به دست گرفته باشد.

فریاد مردم میهن پرور ایران و اپوزیسیون واقعی  به جایی نمی رسد و صحنه جولانگاه  وطن فروشان شده است.

منابع
http://www.farhangiran.com/content/view/9714/78/http://www.youtube.com/watch?v=hgldc4E4WNY

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.