شنبه ۲۵ آوریل ۵ اردیبهشت روز جهانی اعتراض به اعدام‌ها در ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

جمهوری اسلامی بعد از توافق لوزان، به کشتار بی‌رحمانه ده‌ها زندانی محکوم به اعدام دست زد. در زندان‌های قزل‌حصار، رجایی شهر، ندامتگاه مرکزی کرج، عادل‌آباد شیراز و زندان زاهدان و زابل و … اخبار از اعدام گسترده زندانیان به دست می‌رسد. به‌طور قطع اعدام‌های مخفیانه در زندان‌های دیگر نیز اتفاق افتاده که اخبارش به دست نهادهای مخالف اعدام نرسیده است. تنها راه مقابله با اعدام‌های بیشتر در ایران، اعتراض یکپارچه و دسته جمعی همه ما است.

امروز دوشنبه همراه با تعدادی از احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۵ آوریل را روز جهانی اعتراض به اعدام‌ها در ایران اعلام کرده و از همگان دعوت می‌کنیم که در این حرکت بزرگ اجتماعی و انسانی علیه اعدام‌ها بهر طریق ممکن شرکت کنند. در هر شهری که هستید و هر تعداد که می‌توانید در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی و یا مراکز شهرها، تجمع اعتراضی سازمان بدهید و توجه مردم آزاده و انسان‌دوست را به حرکت خود جلب کنید.

ما باید جامعه بین‌المللی و افکار عمومی جهانی را علیه این اعدام‌ها در ایران بسیج کنیم. باید دولت‌های غربی و اتحادیه اروپا و سازمان ملل را تحت‌فشار بگذاریم که به اعدام‌ها اعتراض کنند. سکوت این نهادهای بین‌المللی همراهی با جنایت بزرگی است که اتفاق می‌افتد.

در ایران در مقابل زندان‌ها و در مراکز شهرها و در هر جایی که امکانش هست تجمع کرده و به همراه خانواده‌های محکومین به اعدام متحدانه دست به اعتراض بزنید.

از خانواده‌هایی که محکوم به اعدام در زندان‌ها دارند، دعوت می‌کنیم در این تجمعات فعالانه شرکت کنند. نباید منتظر شد هر لحظه ممکن است عضو خانواده شما، فرزند و یا همسر و یا برادر و خواهرتان را اعدام کنند. باید قبل از فاجعه به اقدامات اعتراضی دست زد.

از تشکل‌های کارگران و معلمان، دانشجویان و مدافعین حقوق کودکان در ایران دعوت می‌کنیم در این حرکت اعتراضی مهم با ما همگام شوند.

تنها راه مقابله با اعدام‌ها در ایران اعمال فشار به جلادان قسی‌القلب حاکم بر ایران است که به راحتی آب خوردن انسان می‌کشند. کمیته بین‌المللی علیه اعدام از همگان دعوت می‌کند روز شنبه ۲۵ ماه آوریل به این حرکت اعتراضی جهانی بپیوندند!

کمیته بین‌المللی علیه اعدام

۲۰ آوریل ۲۰۱۵، ٣۱ فروردین ۱٣۹۴

به کارزار اعتراض به موج جدید اعدامها در ایران بپیوندید!

رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران موج جدیدی از اعدام زندانیان سیاسی و دیگر زندانیانی که به اتهامات واهی در سیاه چالهای این رژیم بسر می برند را آغاز کرده است. در چند هفته اخیر دهها تن از این زندانیان به جوخەهای اعدام سپرده شدەاند و تعداد بیشتری در سلولهای انفرادی در انتظار اعدام بە سر می برند.رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی وحشتزده از اوجگیری مبارزات کارگران، زنان و جوانان آزادیخواه ماشین کشتار خود را بجان زندانیان بی دفاع انداخته است و بدین شکل آنها را یکی پس از دیگری به جوخه اعدام می سپارد.

در نتیجه حاکمیت بیش از سه دهه این رژیم مردم ایران بطور عام و کارگران، زنان و جوانان آزادیخواه بطور خاص در بدترین وضعیت اقتصادی و محدودیت های بی نظیر سیاسی و اجتماعی قرار گرفتەاند. از این رو نفرت و انزجار علیه این رژیم، که فاقد هر نوع مشروعیت مردمی است، سراپای جامعه را فرا گرفته است و هر لحظه می رود تا بساط یکی از جنایتکارترین حاکمیت های موجود را به زبالەدان تاریخ بسپارد. برای مقابله با خطرات این نفرت و انزجار مردم است که رژیم جنایتکار اسلامی فشارهای خود بر فعالین جنبش های رادیکال و دیگر آزادیخواهان را گسترش داده است و در این راستا تیغ ماشین کشتار خود را بر گردن زندانیان بی دفاع گذاشتە است تا مردم آزایخواه و به جان آمده را از اقدامات اعتراضی وسیع باز بدارد.

مردم آزادیخواه، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمانها و احزاب چپ و کارگری!

نباید بگذاریم رژیم جنایتکار اسلامی بدون هزینه زندانیان بی دفاع را دسته دسته به جوخەهای اعدام بسپارد و فضای رعب و وحشت را بر جامعه حاکم کند تا به خیال خود بتواند از این طریق بقایش را حفظ کند. نباید بگذاریم رژیم اسلامی فعالین جنبش کارگری و فعالین سایر جنبش های رادیکال را یکی پس از دیگری در صحنه جامعه حذف کند و آنها را خوراک ماشین کشتار خود نماید.

در راستای افشای هرچه بیشتر سیاست سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و جلوگیری از موج جدید اعدامها تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران، در همکاری و هماهنگی با تعداد دیگری از سازمانها، احزاب و نهادهای چپ و کمونیست، یک حرکت اعتراضی را در روز ٢۵ ماه آوریل برگزار می کند. از این طریق از شما مردم آزادیخواه، اتحادیەهای کارگری، سازمان و نهادهای مدافع حقوق بشر تقاضا می کنیم به این حرکت اعتراضی بپیوندید تا بتوانیم در یک اقدام سراسری مانع اعدام آن تعداد از زندانیانی شویم که اکنون ماشین کشتار رژیم اسلامی آنها را تهدید می کند.

جهت کسب اطلاع در مورد زمان و مکان دقیق برگزاری آکسیون های اعتراضی در کشورهای مختلف به سایت تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران و سایر سایت های حزب و کومەله مراجعه کنید و یا از طریق آدرس و شماره تلفنی که در قسمت پایین این اطلاعیه درج شده است با ما تماس بگیرید.

کمتیه خارج از کشور حزب کمونیست ایران
٢٠ آوریل ٢٠١۵

 

شنبه ۲۵ آوریل همه جا علیه اعدامها در ایران

با تمام قوا در برابر اعدامها بایستیم!

جمهوری اسلامی دور تازه ای از اعدامهای جمعی را آغاز کرده و در چند هفته گذشته دهها نفر را اعدام کرده است. قربانیان این جنایت زندانیان عادی و اکثرا متهمین پرونده های مواد مخدرند اما علت و هدف اعدامها کاملا سیاسی است. این تلاش حکومت اسلامی برای زهر چشم گرفتن از جامعه بدنبال سر کشیدن جام زهر هسته ای در لوزان است. رو بمردم تیغ میکشند که برباد رفتن پروژه هسته ای و کوتاه آمدن در برابر “شیطان بزرگ” را جبران کنند. اما جمهوری اسلامی مستاصل تر از آن است که بتواند جامعه را مرعوب کند. اعتراض از همه جا زبانه میکشد و حکومت مرتجع اسلامی قادر به عقب راندن مردم نخواهد بود. با تمام قوا باید در مقابل این اعدام ها به میدان آمد و جلو این آدمکشی اوباشان حاکم را گرفت.

اعدام  به هر دلیل و بهانه ای چیزی جز قتل عمد دولتی نیست و در همه کشورها باید ملغی بشود اما در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی اعدام یک رکن بقای حکومت است. میزنند و میکشند که قدرت جهنمی شان را حفظ کنند. میتوان و باید دور تازه ای از اعتراض در خارج کشور علیه موج جنایت حکومت اسلامی به راه انداخت، افکار عمومی را مطلع کرد و فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کرد.

روز شنبه ۲۵ آوریل همراه با سازمان های سیاسی دیگر در کشورهای مختلف دست به تجمع اعتراضی میزنیم و کلیه مردم آزاده، مخالفین اعدام، مخالفین جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای سیاسی مترقی و انساندوست را به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرها و کشورهای مختلف فرامیخوانیم. باید افکار عمومی را علیه اعدام ها و در همبستگی با مبارزات مردم ایران به حرکت درآورد و موج تازه ای از اعتراض جهانی علیه جمهوری اسلامی به راه انداخت. حزب کمونیست کارگری همه ایرانیان آزاده و مخالف جمهوری اسلامی را به شرکت در این میتینگ ها و سازماندهی میتینگ های اعتراضی در هر جا که هستند فرامیخواند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

 ۲۰ آوریل ۲۰۱۵

اعلامیه کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

روز 25 آوریل را به روز اعتراض علیه موج جدید اعدامهای جمهوری اسلامی تبدیل کنیم!  

ماشین اعدام جمهوری اسلامی بیوقفه کار میکند. بنا به اخبار منتشر شده به دنبال “تفاهم لوزان” تاکنون دهها زندانی در زندانهای قزل حصار، رجایی شهر، ندامتگاه مرکزی کرج، عادل آباد شیراز، و زندان زاهدان و زابل توسط جمهور اسلامی  اعدام شده‌اند. این زندانیان را به بهانه موامخدر و غیره به جوخه اعدام سپرده اند. اعدام اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی و دولتها برای مرعوب کردن جامعه است و با هیچ بهانه ای عمل جنایتکارانه وسبعانه اعدام قابل توجیه نیست. در این مورد مشخص جمهوری اسلامی پابپای عقب نشینی و سازش با آمریکا و غرب تشدید سرکوب جامعه و گسترش اعدامها را در دستور گذاشته است.  این سیاست جنایتکارانه جمهوری اسلامی را با مقابله قدرتمند جنبش اعتراضی رادیکال و به میدان آمدن جنبش توده ای علیه اعدام باید متوقف کرد. به جمهوری اسلامی باید فهماند، اکنون دوره بعد از شکستش در جنگ عراق نیست که بتواند، با کشتاروسیع زندانیان، جامعه را مرعوب کند. مدتها است جمهوری اسلامی توان قلدریهای گذشته را ندارد و مدتها است که توان اعتراضی مردم از جمله علیه اعدامهای آن افزایش یافته است. در مقابل موج اعدامهای اخیر جمهوری اسلامی باید به میدان آمد.

به این منظور تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست به همراه با کمیته بین المللی علیه اعدام و دیگر احزاب و سازمانهای سیاسی در روزشنبه 25 آوریل 2015 برابر با پنجم اردیبهشت 1394 در آکسیونهای اعتراضی مقابل سفارتخانه ها و مراکز شهرها شرکت میکند. در این روز صف محکمی از اعتراض به اعدامهای جمهوری اسلامی را باید نشان داد.

اعدام قتل عمد دولتی است. اعدام جنایت سازمانیافته و آگاهانه دولت و نهادهای قدرت علیه مردم بیدفاع است. اعدام نه “مجازات” است و نه با رایج بودن قانون اعدام هیچگونه “عدالتی” در جامعه اجرا نمیشود. حزب حکمتیست برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام تلاش میکند. حزب و از جنبش برای لغو اعدام در ایران و هر جای دیگر نقاط  جهان که قوانین شنیع اعدام برقرار است، قاطعانه حمایت میکند. مبارزه با علیه مجازات اعدام و متوقف کردن آن مستلزم یک تلاش گسترده و سراسری برای درهم کوبیدن ماشین جنایت اسلامی است.

در روز 25 آوریل، پنجم اردیبهشت روز جهانی علیه اعدامهای اخیر تلاش و مبارزه برای لغو اعدام را گسترش دهیم. در این حرکت اعتراضی شرکت کنیم. ما نیروها و جریانات چپ ومترقی و مردم آزادیخواه در خارج و داخل کشوررا به مبارزه ای گسترده و همه جانبه علیه مجازات اعدام و حکومت اسلامی فرامیخوانیم!

کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

20 آوریل 2015 – 31 فروردین 1394

فراخوان مشترک: علیه عمل شنیع اعدام و حکومت اسلامی صد هزار اعدام متحدانه اعتراض کنیم
ماشین اعدام جمهوری اسلامی بیوقفه کار میکند. بنا به اخبار منتشر شده به دنبال “تفاهم لوزان” تاکنون دهها زندانی در زندانهای قزل حصار، رجایی شهر، ندامتگاه مرکزی کرج، عادل آباد شیراز، و زندان زاهدان و زابل توسط جمهور اسلامی اعدام شده‌اند. پرونده قتل عمد دولتی در رژیم اسلامی طی ۳۶ سال گذشته هر روز قطورتر می شود.
اعدام قتل عمد دولتی است. اعدام جنایت سازمانیافته و آگاهانه دولت و نهادهای قدرت علیه مردم بیدفاع است. اعدام ابزار بقاء و تداوم حاکمیت اسلامی بر جامعه ایران است! آمران و عاملان قتل عمد خود باید در دادگاهای مردمی به محامکه کشیده شوند.
مردم آزادیخواه گوتنبرگ :
متوقف کردن ارابه آدم کشی رژیم اسلامی در گرو تلاش متحدانه مخالفین عیله اعدام است. ما انتظار داریم مخالفین اعدام ،سازمانها و نهادهای مترقی علیه اعدام این آکسیون را از آن خود دانسته و همراه ما برای اعتراض به عمل شنیع اعدام و حکومت اسلامی صد هزار اعدام بار دیگر به خیابان بیاییم.
زمان : جمعه 24 آوریل 2015 ساعت 17.30
مکان : گوتنبرگ ، برنز پارکن جنب مجسمه یوهانا
حزب کمونیست ایران – واحد گوتنبرگ
حزب کمونیست کارگری ایران- واحد گوتنبرگ
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست واحد گوتنبرگ
برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر :
کریم نوری : 0704441555
عبداله اسدی: 0737178819
حبیب سلطانی : 0764101362

فنلاند: بە اعتراض جهانی روز ٢۵ آوریل علیە اعدام در ایران بپیوندیم! مقابل سفارت جمهوری اسلامی
مردم شرافتمند و آزادیخواە ساکن فنلاند!
ماشین کشتار جمعی رژیم جنایتکار اسلامی بار دیگر مانند همیشە فعال شدە و اکنون سرعت بیشتری بە خود گرفتە است. سران رژیم جنایتکار اسلامی قبل از مذاکرات با آمریکا و غرب در لوزان تصمیم گرفتە بودند در مقابل عقب نشینی و دادن امتیاز بە آمریکا و غرب با سیاست پیشگیرانه، ماشین کشتار جمعی را در تقابل با طرح توقعات تودەهای مردم ایران، برای زهر چشم گرفتن و ایجاد فضای اختناق آمیز، فعال و بکار اندازند! دور تازە موج اعدامها از قبل از مذاکرات لوزان شروع و ادامە داشته است و طی هفته های اخیر، سیر صعودی پیدا کردە است! طی چند روز اخیر حدودا ۵۰ نفر را کشتار کرده است و لیست بلند بالایی در نوبت اجرای حکم اعدام قرار دارد!

با اعتراض دستجمعی ماشین اعدام رژیم جنایتکار اسلامی را متوقف کنیم!
در حمایت از فراخوان بین المللی روز ٢۵ آوریل علیە اعدام در ایران و متوقف نمودن ماشین کشتار جمعی رژیم اسلامی، در مرکز شهر هلسینکی و سپس جلو سفارت جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد!
از شما درخواست می کنیم در این تجمع اعتراضی شرکت کنید!
زمان: ٢۵ آوریل ٢٠١۵ ساعت ١ بعدزظهر
محل تجمع : میدان سە آهنگر ” جلو بازار ستکمان Stokmann ” سپس بطرف سفارت جمهوری اسلامی
کمیتە برگزاری روز ٢۵ آوریل ٢٠١۵ اعتراض علیە اعدام در فنلاند
٢٠ آوریل ٢٠١۵

تظاهرات ۲۵ آوریل در تورنتو علیه اعدامها در ایران!
جمهوری اسلامی بعد از توافق لوزان، به کشتار بی‌رحمانه ده‌ها زندانی محکوم به اعدام دست زد. در زندان‌های قزل‌حصار، رجایی شهر، ندامتگاه مرکزی کرج، عادل‌آباد شیراز و زندان زاهدان و زابل و … اخبار از اعدام گسترده زندانیان به دست می‌رسد. به‌طور قطع اعدام‌های مخفیانه در زندان‌های دیگر نیز اتفاق افتاده که اخبارش به دست نهادهای مخالف اعدام نرسیده است. تنها راه مقابله با اعدام‌های بیشتر در ایران، اعتراض یکپارچه و دسته جمعی همه ما است.
در تورنتو نیز کمیته بین المللی علیه اعدام به همراه سازمانها، نهادها و مخالفین علیه اعدام روز شنبه ۲۵ آوریل را به روز اعتراض علیه حکومت دزدان و قاتلان اسلامی تبدیل خواهیم.
ما از همه مخالفین علیه اعدام در تورنتو می خواهیم که در این روز به ما بپیوندند تا صدای زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام را هر چه رساتر کنیم.
زمان: شنبه ۲۵ آپریل، ساعت ۵ تا هفت بعد ازظهر
(Yonge @ Dundas St.)مکان: خیابان یانگ تقاطع خیابان دانداس برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن و فیس بوک زیر با ما تماس حاصل نمائید.
Tell: 647-298-0409
کمیته بین المللی علیه اعدام- واحد تورنتو

 

نه به اعدام ، نه به جمهوری اسلامی!
کارزار علیه اعدام در کانادا
کارزار سراسری علیه اعدام، ٢۵ آوریل
به کارزار اعتراض به موج جدید اعدامها در ایران بپیوندید!
رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران موج جدیدی از اعدام زندانیان سیاسی و دیگر زندانیانی که به اتهامات واهی در سیاه چالهای این رژیم بسر می برند را آغاز کرده است. در چند هفته اخیر دهها تن از این زندانیان به جوخەهای اعدام سپرده شدەاند و تعداد بیشتری در سلولهای انفرادی در انتظار اعدام بە سر می برند.رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی وحشتزده از اوجگیری مبارزات کارگران، زنان و جوانان آزادیخواه ماشین کشتار خود را بجان زندانیان بی دفاع انداخته است و بدین شکل آنها را یکی پس از دیگری به جوخه اعدام می سپارد.
در نتیجه حاکمیت بیش از سه دهه این رژیم مردم ایران بطور عام و کارگران، زنان و جوانان آزادیخواه بطور خاص در بدترین وضعیت اقتصادی و محدودیت های بی نظیر سیاسی و اجتماعی قرار گرفتەاند. از این رو نفرت و انزجار علیه این رژیم، که فاقد هر نوع مشروعیت مردمی است، سراپای جامعه را فرا گرفته است و هر لحظه می رود تا بساط یکی از جنایتکارترین حاکمیت های موجود را به زبالەدان تاریخ بسپارد. برای مقابله با خطرات این نفرت و انزجار مردم است که رژیم جنایتکار اسلامی فشارهای خود بر فعالین جنبش های رادیکال و دیگر آزادیخواهان را گسترش داده است و در این راستا تیغ ماشین کشتار خود را بر گردن زندانیان بی دفاع گذاشتە است تا مردم آزایخواه و به جان آمده را از اقدامات اعتراضی وسیع باز بدارد.
مردم آزادیخواه، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمانها و احزاب چپ و کارگری!
نباید بگذاریم رژیم جنایتکار اسلامی بدون هزینه زندانیان بی دفاع را دسته دسته به جوخەهای اعدام بسپارد و فضای رعب و وحشت را بر جامعه حاکم کند تا به خیال خود بتواند از این طریق بقایش را حفظ کند. نباید بگذاریم رژیم اسلامی فعالین جنبش کارگری و فعالین سایر جنبش های رادیکال را یکی پس از دیگری در صحنه جامعه حذف کند و آنها را خوراک ماشین کشتار خود نماید.
در راستای افشای هرچه بیشتر سیاست سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و جلوگیری از موج جدید اعدامها تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران، در همکاری و هماهنگی با تعداد دیگری از سازمانها، احزاب و نهادهای چپ و کمونیست، یک حرکت اعتراضی را در روز ٢۵ ماه آوریل برگزار می کند. از این طریق از شما مردم آزادیخواه، اتحادیەهای کارگری، سازمان و نهادهای مدافع حقوق بشر تقاضا می کنیم به این حرکت اعتراضی بپیوندید تا بتوانیم در یک اقدام سراسری مانع اعدام آن تعداد از زندانیانی شویم که اکنون ماشین کشتار رژیم اسلامی آنها را تهدید می کند.
زمان: شنبه ٢۵ آوریل ساعت ۵الی ٧ بعداظهر 
مکان: تورنتو مرکز شهرتقاطع دانداس& یانگ 
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران- واحد کانادا

 

شنبه ۲۵ آوریل همه جا علیه اعدامها در ایران

با تمام قوا در برابر اعدامها بایستیم!

جمهوری اسلامی دور تازه ای از اعدامهای جمعی را آغاز کرده و در چند هفته گذشته دهها نفر را اعدام کرده است. قربانیان این جنایت زندانیان عادی و اکثرا متهمین پرونده های مواد مخدرند اما علت و هدف اعدامها کاملا سیاسی است. این تلاش حکومت اسلامی برای زهر چشم گرفتن از جامعه بدنبال سر کشیدن جام زهر هسته ای در لوزان است. رو بمردم تیغ میکشند که برباد رفتن پروژه هسته ای و کوتاه آمدن در برابر “شیطان بزرگ” را جبران کنند. اما جمهوری اسلامی مستاصل تر از آن است که بتواند جامعه را مرعوب کند. اعتراض از همه جا زبانه میکشد و حکومت مرتجع اسلامی قادر به عقب راندن مردم نخواهد بود. با تمام قوا باید در مقابل این اعدام ها به میدان آمد و جلو این آدمکشی اوباشان حاکم را گرفت. اعدام به هر دلیل و بهانه ای چیزی جز قتل عمد دولتی نیست و در همه کشورها باید ملغی بشود اما در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی اعدام یک رکن بقای حکومت است. میزنند و میکشند که قدرت جهنمی شان را حفظ کنند. میتوان و باید دور تازه ای از اعتراض در خارج کشور علیه موج جنایت حکومت اسلامی به راه انداخت، افکار عمومی را مطلع کرد و فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کرد. روز شنبه ۲۵ آوریل همراه با سازمان های سیاسی دیگر در کشورهای مختلف دست به تجمع اعتراضی میزنیم و کلیه مردم آزاده، مخالفین اعدام، مخالفین جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای سیاسی مترقی و انساندوست را به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرها و کشورهای مختلف فرامیخوانیم. باید افکار عمومی را علیه اعدام ها و در همبستگی با مبارزات مردم ایران به حرکت درآورد و موج تازه ای از اعتراض جهانی علیه جمهوری اسلامی به راه انداخت. حزب کمونیست کارگری همه ایرانیان آزاده و مخالف جمهوری اسلامی را به شرکت در این میتینگ ها و سازماندهی میتینگ های اعتراضی در هر جا که هستند فرامیخواند.

تورنتو: شنبه 25 آوریل از ساعت 5 تا 7 عصر در میدان یانگ و دانداس

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- واحد تورنتو ۲۰ آوریل ۲۰۱۵

آکسیون اعتراضی علیه اعدام‌های اخیر در ایران
در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی، آکسیونی اعتراضی در شهر اسلو، مقابل سفارت‌خانه جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
حضور فعالانه در این آکسیون نشانه پشتیبانی از زندانیان و خانواده‌هایشان می‌باشد
مکان: مقابل سفارت‌خانه جمهوری اسلامی
زمان: 25 آوریل 2015
ساعت: 13:00 تا 14:00
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
تلفن‌های تماس: 99749589 – 47441929 – 40563483 – 93251604

در اعتراض به اعدامها درایران گرد هم اییم

 به کارزار بین المللی 25 اوریل علیه اعدام های اخیر توسط جمهوری جنایتکار اسلامی ایران بپیوندید. در پاسخ به این فراخوان ما نیز در سیتی یک گردهمایی برگزار می کنیم

تاریخ: 27 اوریل روز دوشنبه

مکان: مقابل دفتر استان وزارت امور خارجه شماره 123 در خیابان پیت در سیتی   

زمان: از ساعت 12 ظهر الی 2 بعد از ظهر

123 Pitt Street, City

Near Wynyard Station

رزیم ضد انسانی جمهوری اسلامی موج تازه ای از اعدام زندانیان را که به اتهامات واهی مدتهاست در سیاه چالهای خود نگهداشته , به راه انداخته است و در هفته های اخیر دهها نفر را به جوخه های اعدام سپرده است.علت و هدف اعدامها کاملا سیاسی است. این تلاش حکومت اسلامی برای زهر چشم گرفتن از جامعه بدنبال سر کشیدن جام زهر هسته ای در لوزان است. رو بمردم تیغ میکشند که برباد رفتن پروژه هسته ای و کوتاه آمدن در برابر “شیطان بزرگ” را جبران کنند. اما جمهوری اسلامی مستاصل تر از آن است که بتواند جامعه را مرعوب کند.

 میتوان و باید دور تازه ای از اعتراض در استرالیا علیه موج جنایت حکومت اسلامی به راه انداخت، افکار عمومی را مطلع کرده و در همبستگی با مردم ایران به حرکت در اورد باید فشار را بر جمهوری جنایتکار اسلامی ایران افزایش داد

ما کلیه مردم آزاده، مخالفین اعدام، مخالفین جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای سیاسی مترقی و انساندوست را به شرکت و حمایت از این تجمع اعتراضی فرامیخوانیم. برای اعلام پشتیبانی با این حرکت و قید حمایت شما در بروشور مربوطه لطفا با ناظری, امین زاده و مهرداد با شماره های 0413467243 و 0410682185 تماس حاصل کنید

تشکیلات خارج حزب کمونیست ایران – استرالیا

تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری ایران-استرالیا

کمیته همبستگی با کارگران ایران

هوادران سازمان فدائیان اقلیت-سیدنی


شنبه ۲۵ آوریل ۵ اردیبهشت روز جهانی اعتراض به اعدامها در ایران
تظاهرات در مرکز شهر کلن آلمان در اعتراض به اعدام حداقل ۸۵ نفر در ده روز گذشته
مکان: مرکز شهر فرانکفورت 
Frankfurt Hauptwache
زمان شنبه ۲۵ آوریل ساعت 4 بعد از ظهر 
کمیته بین المللی علیه اعدام 
۲۱ آوریل برابر با ۱ اردیبهشت ۱٣۹۴

جمهوری اسلامی ایران بعد از توافق لوزان دست به اعدام دهها نفر در زندانهای ایران زده است. هر روز حداقل ۱۰ نفر در ایران اعدام میشوند، این اخباری است که به بیرون زندانها درز میکند، آمار اعدامها قطعا از این هم بیشتر است. 
در اعتراض به این جنایات وحشیانه و قتل دهها جوان در زندانها و برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر باید بپا خاست و اعتراض کرد. به فراخوان سازمانهای سیاسی متعددی روز شنبه ۲۵ آوریل برابر با ۵ اردیبهشت روز اعتراض عمومی به اعدامها در ایران اعلام شده است. در بسیاری از کشورها میتینگهای اعتراضی برگزار میشود و ما در شهر کلن آلمان همگام با این اعتراضات، در مرکز شهر تجمع میکنیم و صدای اعتراض خودمان علیه این جنایات وحشیانه را به گوش همگان میرسانیم. از همه مردم منزجر از اعدام و مخالفین حکومت اسلامی دعوت میکنیم در این حرکت اعتراضی حضور بهم رسانند. 
مکان: مرکز شهر فرانکفورت 
Frankfurt Hauptwache
زمان شنبه ۲۵ آوریل ساعت 4 بعد از ظهر 
کمیته بین المللی علیه اعدام 
۲۱ آوریل برابر با ۱ اردیبهشت ۱٣۹۴

شنبه ۲۵ آوریل ۵ اردیبهشت روز جهانی اعتراض به اعدامها در ایران
تظاهرات در مرکز شهراستکهلم در اعتراض به اعدام های گسترده طی ماه گذشته
جمهوری اسلامی ایران بعد از توافقات هسته ای دست به اعدام دهها نفر، در زندانهای ایران زده است. بیش از 70 نفر در ایران اعدام شدند، این اخباری است که به بیرون زندانها درز میکند، آمار اعدامها قطعا از این هم بیشتر است. 
در اعتراض به این جنایات وحشیانه و برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر باید بپا خاست. به فراخوان سازمانهای سیاسی متعددی روز شنبه ۲۵ آوریل برابر با ۵ اردیبهشت روز اعتراض عمومی به اعدامها در ایران اعلام شده است. در بسیاری از کشورها میتینگهای اعتراضی برگزار میشود و ما در شهر استکهلم همراه با احزاب،نهادها و انسانهای مخالف اعدام، در تظاهرات شنبه ساعت 15 ،در میدان مرکزی شهر استکهلم ( میدان سرگلستوری ) شرکت کرده و از همه مردم مخالف اعدام دعوت میکنیم در این حرکت اعتراضی حضور بهم رسانند. 
Sergelstorg
Kl: 15:00
کمیته بین المللی علیه اعدام – استکهلم

 

استکهلم:میدان مرکزی شهر ( میدان سرگلستوری ) 
Sergelstorg

Kl: 15:00

اوسلو:جلوی سفارتخانه  جمهوری اسلامی

از ساعت ١٣ تا ١۴

برگزار کنندگان:

حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

تلفنهای تماس:

99749589-47441929

40563483-93251604


گوتنبرگ : برنز پارکن جنب مجسمه یوهانا

جمعه ٢۴ آوریل ٢٠١۵ ساعت ١٧.٣٠

برگزار کنندگان:

حزب کمونیست ایران – واحد گوتنبرگ
حزب کمونیست کارگری ایران- واحد گوتنبرگ
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست واحد گوتنبرگ

برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر :
کریم نوری : 0704441555
عبداله اسدی: 0737178819
حبیب سلطانی : 0764101362

 

فنلاند:میدان سه آهنگر،جلوی بازارستکمان.Stokmann

سپس به طرف سفارت جمهوری اسلامی  درهلسینکی

شنبه ٢۵ آوریل از ساعت ١ بعد از ظهر

کمیته برگزاری روز 25 آویل اعتراض علیه اعدام ها در فنلاند

تلفن های تماس:

نجمعه شریفی    0443376185

رضا کمانگر 0405629548

مصطفی باهیر0403511767

عبدل گلپریان 04057588250

 

کلن: Köln – Domplatte 
شنبه ۲۵ آوریل ساعت ۶ بعد از ظهر 

 

مالمو: تری انگل – Triangeln

شنبه ٢۵ آوریل- ساعت ١٣.٠٠

 

فرانکفورت: مرکز شهر

Frankfurt Hauptwache
زمان شنبه ۲۵ آوریل ساعت 4 بعد از ظهر 

این لیست در حال به روز شدن است. 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.