زنان

نامدارایی دینی و خشونت علیه زنان در ایران

6 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

woman 03
https://rangin-kaman.net/?p=12495

لینک کوتاه

woman 03ناصر اعتمادی

دوشنبه ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در سی و پنج سال گذشته موضوع و واقعیت خشونت، به ثابت زندگی میلیون ها ایرانی به ویژه زنان ایرانی در قیاس با کل دورۀ یک صد سال گذشته تبدیل شده است.

اما، آنچه بروز خشونت را، فرای صورت های مختلف آن، در سه دهۀ اخیر در ایران متمایز و متعّین می کند ای بسا همزمانی یا همزادی اش با تأسیس نوع ویژه، اگر نه بی سابقه ای از نظام سیاسی، نظام مذهبی، در این کشور و رواج و نهادینه شدن نامدارایی دینی طی همین دوره است.

خانم آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، و آقایان عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر و کاظم کردوانی پژوهشگر در برلین در “میزگرد” این هفتۀ “زمینه ها و زمانه ها” به بررسی دلایل و پی آمدهای خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند و به این پرسش کلیدی پاسخ داده اند که تا کجا خشونت نظام دینی علیه زنان ایران بنیاد خشونت به طور کلی و مانع بزرگ گذار به دموکراسی در این کشور به شمار می رود.

 

به فایل صوتی در این نشانی گوش کنید

 

http://rfi.my/1i4nbVm

 

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما