خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

بهروز ستوده

قتل عام فجیع دهها نفر ازهوادران سازمان مجاهدین خلق درعراق که مستقیماً توسط عوامل بیت رهبری خامنه ای در آن کشورهدایت شده است را تمام آزادیخواهان ایران در سرتاسر جهان محکوم کرده اند ، ولی این محکوم کردن و محکوم کردن های قبلی ، نه عوامل جمهوری اسلامی را از تکرار جنایت باز داشته است و نه کشته شدگان را حیات بخشیده و به عزیزانشان باز گردانده است . به گفته خانم مریم رجوی ، کشتار اخیر مجاهدین درعراق ، پنجمین یورش و جنایتی است که علیه ساکنان پایگاههای اشرف و آزادی ، از طرف عوامل جمهوری اسلامی در عراق سازماندهی شده است ! و سئوالی که اینک در ذهن هر ایرانی آزادیخواه ، خانواده های قربانیان و هر انسان هوادار حقوق بشر در سرتاسر جهان مرور میشود این است که : جنایت چند بار باید تکرار شود و چه تعداد از مجاهدین خلق در عراق میبایستی کشته شوند تا رهبران این سازمان واقعاً و نه در حرف تصمیم به خروج از عراق بگیرند ؟! سئوال دیگری که به ذهن هرکسی ممکن است خطور کند این است که : وقتی سه هزار تن از هوادران مجاهدین خلق ، تحت نظارت سازمان ملل متحد به پایگاه آزادی منتقل شدند ، چرا صدنفر از هوادران بی سلاح و بی دفاع آن سازمان مأموریت پیدا میکنند که برای حراست از اموال سازمان در پایگاه اشرف باقی بمانند ؟! آیا حراست از اموال آن سازمان در پایگاه اشرف مهمتر بوده است یا حفاظت از جان اعضا وهوادران آن سازمان در یک مکان امن تر؟!

خانم و آقای رجوی ! پس از کشتارهای تکراری اعضا و هواداران مجاهدین خلق در عراق ، بسیاری از احزاب و گروههای سیاسی و نهادهای حقوق بشری و شخصیت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری ایران ، ضمن محکوم کردن مجریان جنایت و رهبران جمهوری اسلامی به عنوان طراحان و آمران جنایت ، از شما خواسته اند که بدون هیچ عذر و بهانه ای ، برای خروج فوری هوادران سازمان مجاهدین از عراق با مجامع بین المللی حقوق بشری همکاری نمائید ، راستی چرا شما تا کنون به درخواست های مکرر نهادها و شخصیت های فرهیخته جامعه سیاسی و اجتماعی و هنری ایران وقعی ننهاده اید و همچنان بدنبال خروج سازمان یافته ای هستید که بتوانید کنترل و رهبری خود را بر افراد حفظ نمائید ؟! چرا این حق را از اعضا وهوادران سازمان خود سلب کرده اید که به طور فردی ، به هرکجا که میخواهند بروند ، با هرکسی مایل اند تماس بگیرند و به هر کشور که میخواهند پناهنده شوند؟! با این اعمال و رفتاری که با اعضاء و هواداران خود دارید ، شما نوید کدام آزادی و دمکراسی را به مردم ایران میدهید؟

!خانم و آقای رجوی ! شما همیشه بدرستی تأکید کرده اید که نخست وزیر عراق ( المالکی) و احزاب و گروههای شیعه عراق زیر نفوذ جمهوری اسلامی و از بیت ولایت فقیه در تهران دستور میگیرند ، این را نه رهبری یک سازمان سیاسی بلکه هر فرد معمولی با اندکی آگاهی سیاسی میتوانست بفهمد که وقتی رژیم بعثی صدام حسین با لشکر کشی امریکا به آن کشور سرنگون شد و مجاهدین خلق حامیان خود را درعراق از دست دادند ، دیگر جای ماندن این سازمان در عراق نبوده و نیست ، از آن روز تا کنون عراق درگیر جدال های مذهبی و فرقه ای است و دهها هزار نفر از هر طرف کشته شده اند ، حتی ابر قدرت نظامی امریکا نیز پس از چند سال جنگ و از دست دادن بیش از چهار هزار کشته ، عراق را ترک کرد ، راستی رهبری سازمان مجاهدین خلق براساس کدام تحلیل سیاسی و با چه امیدی در کشوری که این چنین در جنگهای فرقه ای فرو رفته است ، اعضا و هوادران غیرمسلح و بی دفاع خود را در این کشور باقی نگاه داشته است ؟! آیا ضمانت سازمان ملل متحد که همه ساله پاره ای از مأموران وصلح بانان خودش در مناطق بحرانی وجنگ زده کشته میشوند تاکنون توانسته است برای ساکنان پایگاههای اشرف و آزادی ، امنیت جانی فراهم نماید ؟!

 خانم و آقای رجوی ! پس از سرنگونی رژیم صدام حسین و خروج نیروهای امریکائی از عراق ، ماندن سازمان مجاهدین خلق در این کشور آشوب زده ، و تعلل چندین ساله رهبری این سازمان برای خروج از این کشور تنها با فلسفه ” خون برشمشیر پیروز است” قابل توجیه است و یا امید به قدرتهای خارجی ، تا شاید به ایران حمله ای کنند و شیرازه کشور ازهم پاشیده گردد و با حمایت آن قدرت ها ، سازمان شما در ایران بقدرت برسد ، وگرنه با هیچ ارزیابی سیاسی از وضعیت کنونی جهان ، خاورمیانه و ایران ، سیاست های سازمان مجاهدین خلق و وقت کشی و به تأخیر انداختن خروج از عراق قابل توجیه نیست . شما که باورمند به ایدئولوژی مذهبی “تشیع سرخ علوی” هستید قاعدتاً میبایستی با خدعه گری های رهبران جمهوری اسلامی بهتر آشنا باشید ، ولی گوئی که هنوز نمیدانید سید علی خامنه ای ، زمانی که خود را در آستانه سقوط ببیند ، برای حفظ قدرت خویش نه یک جام ، که صد جام زهر خواهد نوشید ، بنابراین امید حمله به ایران و فراهم شدن آن شرایط مطلوبی که شما در انتظارش نشسته اید بیهوده است ، رجز خوانی های سردار سلیمانی ها و سردار نقدی ها و ازاین قماش گماشته های بیت رهبری شما را به اشتباه نیندازد ، خامنه ای و رفسنجانی و سایر آخوندهای گردن کلفت حوزه که بقول خودشان بعد از هزار و چهارصد سال بقدرت رسیده اند ، نخواهند گذاشت قدرت شان بازیچه دست چند سردار سپاه و بسیجی ماجراجو گردد . مثل اینکه هنوز خبراعتدال گرائی رژیم جمهوری اسلامی به شما رهبران سازمان مجاهدین خلق نرسیده است !

و کلام آخر با رهبر مادام العمر سازمان مجاهدین خلق آقای مسعود رجوی ! درس حقوق بین الملل را بیاد میاورید ؟ از آن تاریخ که من و شما همکلاس بودیم و این درس را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران میخواندیم چهل و پنج سال است که میگذرد ، شما شاگرد اول کلاس بودی و همه درس ها و از جمله حقوق بین الملل را نمره A میگرفتی ، دردرس حقوق بین الملل نخواندیم و هیچ استاد حقوق بین المللی نیز به ما یاد نداد که اگر گروهی ازاتباع کشوری که درحال جنگ با کشور دیگر است در آن کشور مستقر شوند ، ولی پس از تغییر وتحولات و روی کارآمدن رژیم جدید در آن کشور ، گروه مزبور از درخواست دولت جدید مبنی بر ترک آن کشور امتناع ورزند و پادگانی که رژیم قبلی در اختیار آنان نهاده بوده است را میتوانند ملک و خانه و کاشانه خود بدانند! خیر آقای رجوی ، اگر سازمان شما ملیون ها دلار در پایگاه اشرف خرج کرده باشد ، این پایگاه متعلق به کشور عراق است و دولت وقت این کشور، هرکس که باشد میتواند از شما سلب مالکیت نماید ، زیرا در زمان حکومت صدام حسین ، شما وچند هزار مجاهد ، نه بعنوان پناهنده سیاسی (پناهنده سیاسی بموجب قوانین بین المللی وملحقات آن دارای حقوق و وظایفی است ) ، بلکه به عنوان یک نیروی نظامی – سیاسی و متحد با ارتش صدام حسین و برای جنگ علیه کشور خویش وارد عراق شدید ، نام گذاری آن جنگ از طرف شما به عنوان”مبارزه علیه جمهوری اسلامی” ، نمیتواند توجیه گر جنگی باشد که صدام حسین با هدف تصرف بخشی از خاک ایران و علیه منافع ملی ایرانیان براه انداخت و از سازمان شما به عنوان ستون پنجم استفاده نمود . بگذارید بی پرده بگویم ، کشاندن هزاران هوادار سازمان مجاهدین خلق به عراق خطای فاحش رهبران این سازمان بود و اصرار برماندن در عراق پس از سرنگونی صدام ، فاجعه .

آقای مسعود رجوی ! میدانم زمانی که چندین هزار زن ومرد مجاهد را برای استقرار در پایگاه اشرف فراخواندید ، آنجا را مکان امنی برای پیشبرد اهداف خود و سرنگون ساختن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با کمک صدام حسین تشخیص دادید و حتماً در آن روزها هرگز تصور نمیکردید که روزی صدام حسین توسط امریکا سرنگون بشود که دیدیم شد و شگفتا که شما چشمان خود و هوادارنتان را بر روی این همه تغییر و تحول که دردو دهه گذشته درخاورمیانه بوقوع پیوسته است بسته اید و همچنان برسیاست های سابق خود پای میفشارید ، میدانم که شما برای سالیان متوالی و به هنگام سان دیدن از رژه “ارتش آزادیبخش” در نطق های آتشین خود ، به هواداران وعده داده اید که : قرارگاه اشرف آخرین منزلگاه مجاهدین خلق قبل از فتح ایران خواهد بود ! و میدانم که اعلان شکست و ناکامی و اعتراف به خطاهای فاحش سیاسی و نظامی رهبری مجاهدین خلق در گذشته ، که به قیمت جان هزاران مجاهد ساده دل و آزادیخواه تمام شده است ، برای شما و سایر رهبران مادام العمراین سازمان ، امری است غیرممکن ، روی همین اصل به شما و سایر اعضای کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق که قدرت اعتراف به خطاهای گذشته خود را ندارید پیشنهاد میکنم که لااقل برای جلوگیری از ادامه کشتار اعضا و هوادران این سازمان درعراق و به حرمت جان انسان ها ، از مقام رهبری استعفا دهید و بگذارید هواداران مجاهدین خلق ، برای زندگی و آینده خود آزادانه تصمیم بگیرند . این شرافتمندانه ترین کاری است که انجام آنرا از شما میتوان انتظار داشت . شما با آزاد کردن اعضا و هوادران این سازمان ، خود را نیز آزاد خواهید ساخت ، و ایکاش لذت آزادی را برای خود و دیگران حس میکردید که حس دلپذیری است .

14 شهریور 1392

5 سپتامبر 2013 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.