دیپلماسی بعد از قتل عام !

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

اسماعیل هوشیار

پیامها و رقص چندش آور دیپلماتیک برسرجنازهای بی شمار…..مرا واداشت تا چند نکته یادآورشوم . مخاطب اصلی رهبری مجاهدین و یا رهبرعقیدتی است . بقیه گوسفندهای سیاه و سفید و خاکستری و فرشاد و سیروس و فریدون وهوادار و اینا ؛ به دلیل بیماری های ذهنی نمیتوانند مخاطب باشند . کسان دیگری هم هستند که با پوزسیون مخالف رژیم ؛ همین رقص دیپلماتیک رهبری مجاهدین را به شکلی یک طرفه ودر مداری پائین و مسخره انجام میدهند و برای گرگها نامه مینویسند و تیتر میشوند ؛ همه کسانی که برای یک مثلا صعود حاضرند در پست ترین وضعییت هم بخزند ! این جماعت هم مخاطب نیست .

درتمام سرفصلهای مهم و تصیمات تاریخی ؛ رهبرعقیدتی روغن ریخته را نذرامام زاده کرده و نهایتا طلبکار زمین و زمان ونیروها هم شده است . رهبرعقیدتی ازسرفصل آتش بس و پایان جنگ ایران و عراق هیچوقت درست انتخاب نکرد بلکه فقط مجبورشدند تا انتخابی اشتباه را ؛ جبرا و آگاهانه تا به آخر بروند و دست آخرهم جبرا مسیرشان راعوض کنند . درسرفصل خلع سلاح مجاهدین درپیامی خطاب به نیروها گفته بود که بین سلاح و صاحب سلاح ؛ نیرو را انتخاب کرده است ! درصورتی که رهبرعقیدتی انتخاب نکرد و نمیکند . آنها هیچ راهی به جزخلع سلاح نداشتند ؛ والا به قول ژنرال امریکایی کمتراز۲۴ ساعت این پرونده بسته شده بود !

رهبرعقیدتی بعد ازانتقال نیروها از زندان اشرف به زندان لیبرتی و خروج از لیست غرب ؛ تنها شعارش که کوتاه نمیآمد بازگشت به زندان اشرف بود و ایستادگی جهان که درگرو ایستادگی اشرف است!! ولی این دور ازبازی را هم باید واگذار کند . این استمرارخطای محاسبه ناشی ازچیست ؟ رمز پایداری مجاهدین به قول خودشان طی سالیان بعد ازسقوط صدام ؛ فداکاری نبوده است . شعار ابلهانه پیروزی خون بر شمشیر سالهاست اعتبار و کارائی ندارد . بدنه و نیروها گیر کرده بودند و رهبری هم ازهمین شرایط تلاش کرد تا امتیازات سیاسی اش را بگیرد . اینکه موضع امروز خانم رجوی خوب است یا بد….واینکه تا دیروزچه حرفی میزدند ؛ قابل تشخیص است . اینکه تا دیروزهمچنان بر استراتژی قرن پیش پافشاری میکردند….یک حرف است واینکه برای خروج نیروها ازعراق اگرغرب وتمام ارگانهای مربوطه اش نخواهد ؛ کاری ازپیش نمیرود ، حرفی دیگر ! درواقع موضع گیری مشخص ؛ یک حرف است و تضادهای مسیر ؛ حرفی دیگر . خروج نیروهای اسیر مجاهدین درباتلاق عراق ، ابتداعا درگرو امکانات و الزامات نیست .

رهبرعقیدتی هیچوقت رسما وعرفا وعقلا پرچم خروج نیروها ازعراق را بلند نکرد تا همگی برویم دنبال تضادهایش ! رهبرعقیدتی هیچوقت ازآن استراتژی فروغ ۲ و عملی بودن مسیرسرنگونی کلمه ایی نگفت تا بقیه هم برویم کنارش ! رهبرعقیدتی هیچوقت به روی نامبارک نیاورد که سیاست خط موازی باغرب سالها پیش تمام شد و سابید به الک . رهبری مجاهدین سالهاست قلبا و صادقانه ویکطرفه با سیاست نظم نوین تنظیم است و میداند که برای نیروها ازاین سیاست آبی درهیچ زمینه ای گرم نمیشود به جزتولید جنازه . بزرگترین اشکالش هم همین است که با همین نیروی گیرکرده خودش صادق نبود و نیست .

جناب کنقسیوس ؛ کسی انتظارمعجزه ازرهبرعقیدتی را نداشت به جزالبته معتقدان ذهن تعطیلش ! ولی تمام حرفها و شعارهای داخلی و روبه نیروهایش درتضاد مطلق با سیاستی بود که طی این ۲ دهه رفت . زد و بندهای بین المللی و سیاست بازی مماشاتگران و تمام بازی که به گروگان گرفتن ۳۰۰۰ انسان برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه در منطقه راه میبرد….را اگررهبرعقیدتی همکاری نمیکرد این بازیِ بدون امتیاز که تنها محصولش تولید جنازه بود ؛ حداقل مطابق میل مماشاتگران ادامه پیدا نمیکرد . این روش رهبرعقیدتی همان داستان روغن ریخته نذرامام زاده است . آنجا که مجبوربه تغییر مسیر میشود دیگر اسمش انتخاب نیست. رهبرعقیدتی تا آخرتمام تصمیمات اشتباهش رفت و نهایتا مجبورش کردند مسیرش را عوض کند ! چنین جبری شایسته هیچ تقدیری نیست .

اسماعیل هوشیار

۰۸.۰۹.۲۰۱۳

  


نگرانی آمریکا از واکنش سپاه به حمله به اردوگاه اشرف

آمریکا از مجاهدین خلق خواست با انتقال باقی مانده اعضای خود به کمپ لیبرتی همکاری کندوزارت امور خارجه آمریکا نسبت به موضع گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حمله هفته گذشته افراد مسلح به اردوگاه اشرف در خاک عراق ابراز نگرانی کرده است.

در این حمله که یکشنبه اول سپتامبر، دهم شهریور، رخ داد، ده ها نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در اردوگاه اشرف سکونت داشتند، کشته شدند.

سپاه پاسداران تعداد قربانیان این حمله را هفتاد نفر و سازمان مجاهدین خلق این تعداد را ۵۲ نفر عنوان کرده است.تعدادی از اعضای این سازمان نیز پس از این حمله ناپدید شده اند.ماری هارف، از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه با نگران کننده خواندن بیانیه های سپاه پاسداران در تمجید از این حمله، از حکومت ایران خواست از نفوذ خود بر عاملان حمله برای آزادسازی فوری اعضای ناپدید شده مجاهدین خلق استفاده کند.خانم هارف در بیانیه ای که روز جمعه ششم سپتامبر صادر کرد، ضمن محکوم کردن این حمله، بر حمایت آمریکا از تلاش های سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره این حادثه تاکید کرد.

سپاه پاسداران پس از حمله یکشنبه گذشته به اردوگاه اشرف با صدور بیانیه ای این رخداد را عامل “تشفی خاطر” مردم دانسته بود و آن را به “فرزندان مجاهدان عراقی” نسبت داده بود.
احمد خاتمی، از امامان جمعه موقت تهران و محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج نیز ضمن تقدیر از این حمله، آن را “مهم تر از عملیات مرصاد” عنوان کرده اند.
به گفته احمد خاتمی، هفتاد تن از سران مجاهدین خلق از جمله فرمانده عملیات ترور سرلشکر صیاد شیرازی، از فرماندهان عالی رتبه ارتش ایران، در این حمله کشته شده اند.

بخش عمده ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شده اند
سازمان مجاهدین خلق دولت نوری مالکی را به انجام این حمله متهم کرده ولی عراق این اتهام را رد کرده است.

همکاری با سازمان ملل متحد

ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در بیانیه خود بر لزوم همکاری سازمان مجاهدین خلق برای انتقال باقی مانده اعضای این سازمان به اردوگاه لیبرتی تاکید کرد.
او از دولت عراق هم خواست در تقویت زیرساخت های حفاظتی اردوگاه لیبرتی تعجیل کند.
کمپ اشرف در زمان جنگ ایران و عراق با حمایت صدام حسین، رئیس‌جمهور سابق عراق برپا شد و گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و رهبران این سازمان که به عراق پناهنده شده بودند، در آن ساکن شدند.

اما پس از حمله نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا و سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳، ساکنان این اردوگاه به عنوان خارجیان مسلح غیرمتخاصم، تحت حفاظت نیروهای نظامی آمریکا قرار گرفتند و بعدا خلع سلاح شدند.

مسئولیت حفاظت از این اردوگاه در سال ۲۰۰۹، به دولت عراق واگذار و این کشور متعهد شد که با ساکنان آن طبق قوانین عراق رفتار کند و از استرداد اجباری اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران، که ممکن است جان آنان را به مخاطره اندازد، خودداری کند.
در دسامبر سال ۲۰۱۱، دولت عراق و مقامات سازمان مجاهدین خلق توافقنامه‌ای را امضا کردند که براساس آن، قرار شد اعضای این سازمان به تدریج از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی (آزادی) منتقل شوند و از آنجا مقدمات انتقالشان به دیگر کشورها فراهم شود.

بی بی سی


 

نامه معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک به رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

تاریخ درج خبر -۱۳۹۲:۰۶:۱۶

ششم سپتامبر ۲۰۱۳ پانزدهم شهریور ۹۲
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، معاون وزیر خارجه در امور خاورنزدیک، واشینگتن شش سپتامبر ۲۰۱۳،

خانم رجوی عزیز: من این نامه را از جانب وزیر خارجه، کری در رابطه با وضعیت فعلی در کمپ اشرف در عراق می نویسم. ایالات متحده آمریکا به شدیدترین شکل ممکن حمله یی که در روز یکم سپتامبر در اشرف رخ داد را محکوم نموده و تسلیت خود را به دوستان و خانواده های قربانیان ابراز می دارد. ما از یونامی و تلاشهای آن برای انجام یک تحقیقات حقیقت یاب در مورد این واقعه دردناک و مستند کردن آنچه رخ داده است حمایت می کنیم. ما به دولت عراق فراخوان داده ایم که به طور کامل از این تلاشها حمایت کند. ما در مورد این که مرتکبین این عمل بربریت در مقابل قانون قرار بگیرند و هر آنچه ممکن است، برای یافتن مفقودین انجام شود، اصرار داریم. در این رابطه ما به اطلاعیه های صادرهٴ آزار دهنده توسط سپاه پاسداران رژیم ایران که این حمله را مورد ستایش قرار داده اند توجه کرده و از دولت ایران می خواهیم که از تمام نفوذ خود بر گروههایی که ممکن است مفقودین را در دست داشته باشند، برای تضمین آزادی بلادرنگ آنها استفاده کند. علاوه بر این ما از دولت عراق می خواهیم که تحقیقات کاملی صورت داد ه و به یافتن مفقودین کمک نماید.

در رابطه با وضعیت عاجل در اشرف ما از شما مصرانه خواهان پذیرش طرح هیأت مساعدت ملل متحد در عراق هستیم تا باقیمانده ساکنان اشرف به طور سلامت و بدون تأخیر تحت نظارت سازمان ملل و در اتوبوسهای زرهی سازمان ملل در اسرع وقت منتقل شوند. این برای سلامت بازماندگان ضروری است که آنها این طرح را بپذیرند و با جابه جایی در اسرع وقت موافقت کنند. زیرا این یک موضوع حیاتی و مبرم است. اگر شما با این رویکرد موافقت نمایید سازمان ملل به فراهم کردن حفاظت از اموال در اشرف از طریق به کارگیری یک شرکت نگهداری مورد اعتماد محلی کمک خواهد کرد. سفارت آمریکا تمامی توان خود را برای حمایت از این تلاشها به کار خواهد بست. ما نهایتاً با توافق دولت عراق با یونامی برای نصب تی والهای بزرگ طبق طرح امنیتی یونامی و همچنین اقدامات حفاظتی افزوده دیگر را مد نظر داریم. این اقدامات همزمان با انتقال با امنیت و سلامت از اشرف تحت نظارت یونامی انجام می گیرد و ما حداکثر کاری را که می توانیم بکنیم در این پروسه به عمل خواهیم آورد. ما همچنین تلاشهای خود برای یافتن محلهای امن و ایمن در خارج از عراق را تشدید خواهیم کرد. وزارت خارجه یک مقام ارشد برای نظارت بر همین پروسه به طور تمام وقت برگزیده است در اسرع وقت ما پذیرش کامل شما را از پروسه یونامی درخواست می کنیم. تا به هدف مشترکمان برای حفاظت از جان باقیماندگان اشرف نائل شویم و از عزیمت سالم و به موقع آنان از عراق اطمینان حاصل کنیم. ارادتمند بت جونز

رو نوشت جرجی باستین جانشین رئیس یونامی. 


جواب رهبری مجاهدین

پاسخ رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک – ۷سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۶شهریور۹۲)
سرکار خانم بت جونز

من نامه شما و پیام وزیر جان کری را دریافت کردم و از زحمات شما و ایشان و اشتیاقتان برای حفظ جانها در اشرف بسیار سپاسگزارم. من نهایت تلاشم را برای هدف مشترکمان به عمل می آورم. لطفاً سفارش کنید که یک مسئول از سفارت آمریکا با آقای جرجی باستین در اسرع وقت به لیبرتی بروند و با رهبری کمپ و نماینده ساکنان و مشاوران حقوقی در مورد ترتیبات اجرایی گفتگو کنند.

اما من قبل از هر چیز می خواهم توجه شما را به اجرای هرچه سریعتر نیازهای مبرم امنیتی برای انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی جلب کنم. به خصوص که می دانید با توجه به وضعیت سوریه رژیم ایران به محض انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی بر روی ادامه حملات به کمپ لیبرتی و ساکنان بی دفاع آن متمرکز می شود. در این رابطه مهمترین نکته برگرداندن ۱۷۵۰۰تی وال ۴متری و انتقال تجهیزات مبرم پزشکی از اشرف به لیبرتی و کلاه خودها و جلیقه های حفاظتی برای ۳هزار نفر ساکنان است. من توجه شما را جلب می کنم که آزمایش جدیت دولت عراق در حفظ جانها مقدمتاً موکول به اجرای این امر است که اگر موافق باشید من ترجیح می دهم همین فردا قبل از انتقال بقیه ساکنان اشرف به لیبرتی به هزینه ما انجام شود. پس از اجرای این اقدامات کلیه ساکنان اشرف به لیبرتی خواهند رفت. آنها با خود متعلقات شخصی اشان از جمله اسناد داراییهای منقول و غیرمنقول اشرف، کتابها و کامپیوترها و پول و تجهیزات حفاظت شخصی و وسایل پزشکی و کلیه تجهیزات ارتباطی خود را خواهند برد. بقیه درخواستهای مبرم ما که امیدوارم شما به کمک سفارت و سازمان ملل همزمان برای اجرای آنها تلاش کنید به شرح زیر است:

۱ـ ترتیب دادن آزادی فوری ۷گروگان

۲ـ مستقر کردن یک واحد کلاه آبی و حضور تیم ناظران آمریکا در داخل کمپ لیبرتی در هفت روز هفته و ۲۴ساعت شبانه روز

۳ـ تأمین الزامات مبرم حفاظتی در لیبرتی توسط دولت عراق شامل نیازمندیهای مبرم برای دوجداره کردن سقف بنگالها طبق لیست نیازمندیها در ۱۸ژوئن ۲۰۱۳ پس از سومین حمله موشکی که لیست آن ضمیمه است. شامل برگرداند تی والها، برگرداندن ۱۵۰جان پناه دو در دو متر سیمانی باقیمانده از تعهد نخستین حمله موشکی در فوریه ۲۰۱۳، حق سازندگی در لیبرتی و کیسه های شن به تعداد کافی و مورد نیاز ساکنان.

۴ـ ما هم چنان که شما در نامه اتان نوشته اید با ترتیبات فروش اموال منقول و غیرمنقول در اشرف موافقیم اما خواهشمندیم تحت نظارت سناتور توریسلی به عنوان نماینده قانونی ساکنان انجام شود. علاوه بر این ما می خواهیم لیست داراییها توسط دولت عراق و آمریکا و سازمان ملل و سناتور توریسلی امضا شوند. دولت عراق نباید از امروز برای فروش اموال منقول به تجار و خریداران عراقی محدودیت ایجاد کند. زیرا ساکنان به پول آن برای هزینه های لیبرتی و بازاسکان نیاز دارند.

۵- ترتیبات اجرایی گردآوری اموال منقول در اشرف در یک مکان کوچک برای فروش باید در محل با گفتگو بین نماینده دولت عراق و نماینده ساکنان مورد توافق قرار گیرد. اما ساکنان اقلام و نیازمندیهای باقیمانده از ستونهای پنج و شش وهفت وهشت را با خود به لیبرتی خواهند برد. شامل ۱۷تراگ، مایملک شخصی، پنج ژنراتور برق، ۱۲ تانکر آب و فاضلاب و لیف تراکها برای حمل اشیاء سنگین در لیبرتی.

بسیار محترمانه
مریم رجوی
رونوشت: آقای جرجی باستین رئیس بالفعل هیأت مساعدت ملل متحد در عراق

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.