zamani 01

سکولار دموکراسی ; تنها الترناتیو حکومت اسلامی در ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

zamani 01

zamani 01محمد زمانی

دیروز به مطلبی از دوست ندیده بنام امویی در سایت سکولاریسم نو برخوردم ،که در مورد سکولار دموکراسی توضیحی کوتاه ارائه داده بود.ایشان مینویسد اگرچه می‌شود از کسانی که به رنسانسی در باورهای مذهبی رسیده‌اند برای ایجاد سکولار دموکراسی یاری طلبید اما اگر قرار باشد «اِسانس» افکار این عوامل یا افراد به بن‌مایۀ قوانین سکولار دموکراتیک راه یابد، آن وقت، در ایران، چیزی جز باززایی حکومت اسلامی از نوعی دیگر و در زیر لباسی دیگر نخواهیم داشت!

سکولار دموکراسی به انواع و اقسام الوان مذهبی و ایدلولوژیک می گوید در کار ادارۀ مملکت دخالت نکنید، زیرا جانبدارانه و ضد حقوق بشر عمل می کنید! بگذارید خیالتان را راحت کنم آقایان و یا شاید خانم ها: سکولار دموکراسی یعنی نوع حکومت «سکولار» و «دموکراتیک» که راه را بر «علم سیاست» و علم مملکت داری می گشاید، قانون اساسی دموکراتیک «علمی» و «عرفی» ایجاد می کند، قوانین «حقوق بشر» را مرعی می‌دارد و «سد محکمی» در برابر رخنۀ هر نوع تفکر ایدئولوژیک، از جمله تفکر مذهبی، از هر نوعی که باشد، می‌گذارد تا اساس قانونی ادارۀ مملکت را آلوده و زهرناک نکند، دست مجریان و قضاتی را که بخواهند بر پایۀ احکام ایدئولوژیک یا مذهبی حکم کنند از قانون و ادارۀ امور کوتاه می کند و از اولیای امور می‌خواهد که تنها آن قانون سکولار دموکراتیک اجرا کنند.

به همین دلیل است که سکولار دموکراسی ضمن دفاع از حقوق باورمندان به مذهب یا هر ایدئولوژی دیگر، هیچ بده بستانی با آنها ندارد و رمز حفظ حقوق آحاد مملکت نیز همین است. کاش ما ایرانیان دریابیم که ادارۀ مملکت را باید به دست افرادی سپرد که بر پایۀ علم سیاست به ادارۀ مملکت بر می‌خیزند و بر پایۀ علم نیز آن را اداره می‌کنند و می دانیم که علم از ایدئولوژی به طور کامل جداست! از انجا که خودم را یک نیروی سکولارو دموکرات میدانم ، بایستی این مبحث را کمی باز نمایم ، که فایده سکولار دموکراسی در اینده ایران چیست و اساسا مشخصه این دیدگاه چگونه باید باشد ? وقتی که ما از سکولاریسم صحبت مینماییم ، باید این را با مردم در میان بگذاریم که منظور ما از این گفتمان ، جدایی نهاد دین از حکومت و سیاست است و هیچ ضدیت و منافاتی با دین و باور مذهبی شما بر خلاف تبلیغ حکومت اسلامی و مماشات گرانش در خارج از کشور ندارد .

میگویند که این افراد میخواهند دین و مذهب شما را بگیرند و ضد خدا و دین هستند .اصلا اینطور نیست و اتفاقا این حکومت اسلامی است، که اعتقادات مذهبی مردم را کمرنگ نمود و از دین مردم به طور ابزاری استفاده نمود، چرا که با اسم دین به دنبال حکومت اسلامی بودند و همه ما ثمره نامبارک این سرطان بدخیم را میبینیم و لمس نموده ایم.مردم ایران در اسارت کسانی هستند که از صبح تا شب از دین میگویند، ولی ایا مردم به سعادت و ازادی رسیده اند?در اصل دکانداران مذهبی و اسلامیست ها نه تنها به فکر مردم نیستند بلکه به فکر قدرت خود و ایجاد اشوب در کل جهان هستند .

اساسا ما از سکولاریسم سیاسی میگوییم .در این شرایط حساس ایران و بحران های منطقه ایی مردم ایران باید این هوشیاری را داشته باشند که چه می خواهند و چه چیزی را نمی خواهند ?با برخی افراد که صحبت مینمایم، می گویند هنوز سکولاریسم در ایران انطور که باید و شاید مورد توجه نیست و دلیل ان هم ، این است که مردم ایران مذهبی و مسلمان هستند .وقتی مطالب و سیاست ورزی این افراد را زیر نظر می گیرید، میبینید که این افراد و سازمان ها که در داخل و خارج هستند، از گفتمان سکولاریسم ترس دارند و دلیلش هم این است که چون نگاه انها به قدرت است قطعا شانسی را برای خود، در اینده ایران از اینکه در سکان قدرت باشند نمیبینندو اساسا نگاه انها به قدرت و نه به دموکراسی است، چون نسل جدید با این گفتمان بیگانه نیست و همین نسل، اینده سازان ایران هستند .

از اصلاح طلبان حکومتی تا ملی مذهبیون و برخی از جریان های سیاسی دیگر که هنوز با این حکومت در مماشات هستندباید این پرسش ها را نمود . اتفاقا نسل ما که در همین حکومت رشد کرده و بزرگ شده ایم به دو دلیل سکولاردموکراسی را تنها راهه نجات مردم ایران می دانیم.در منظر فکری ما و دوستان علاوه بر جدایی دین از حکومت خواستار نفی هر نوع ایدئولوژی هست چه راست باشد و چه یک گرایش چپ .ایدئولوژی معمولا در دنیای امروزی نمی خواهد مطابق روند دموکراسی حرکت نماید و اساسا خود را برتر ار هر دیدگاهی میداند و این نوع برخورد خود باعث تخریب است . نمونه بارز ان شکست کمونیست در دهه نود و حتی قبل از ان شکست المان نازی به رهبری هیتلر که از ناسیونالیسم به فاشیسم رسید و نمونه زنده ان حکومت مذهبی در ایران که یک ایدئولوژی مذهبی است ، که بنام خدا و نماینده ان، انسانها را سلاخ می کنند و کشور ایران را چپاول می نمایند .

دوم این نکته هم بایستی یاد اور شد ، که در یک حکومت سکولار و دموکرات بر اساس اعلامیه حقوق بشر باید با هر گونه تبعیض مقابله نمود و خواستار حقوق شهروندی و حاکمیت ملی باشدو شهروند درجه یک و دو ندارد و همه در قبال قانون برابر و مساوی هستند .اساسا قانون اساسی سکولار و دموکرات هیچ دین رسمی را به رسمیت نمی شناسد ، چرا که هر کس در عقاید شخصی خود ازاد است که با دین باشد یا بی دین، مسلمان باشد یا کلیمی، هیچ دینی بر دین دیگر برتری ندارد و اساسا اینجاست که ضد تبعیض میشود و هر کس بر اساس قابلیت و توان خود میتواند در اینده و پیشرفت ایران سهیم باشد .دیگر معنی پیدا نمیکند ، که چرا در یک دولت همه باید شیعه باشند .

در یک کابینه همه از هر عقایدی میتوانند نقش داشته باشند، اما مهم اعتقاد به قانون اساسی سکولار و دموکرات است .پس تا اینجا نفی ایدئولوژی و رفع تبعیض و حقوق شهروندی و قابلیت افراد و نه دین انها ، تداعی بخش اینده ایران میشود، در چنین حکومتی است که بحث فرقه گرایی کنار میرود و از یک جامعه بسته مذهبی و سنتی رها می یابد و وارد دنیای مدرنیته و جهان امروز میشود .در این نوع حکومت اساسا، حکومت مردم با مردم برای مردم نقش کلیدی دارد و حتی نوع حکومت اینده و سیستم مدیریتی کشور را به مردم ایران در یک انتخابات ازاد، بعد از فروپاشی حکومت اسلامی واگذار مینماید .

در این روند ، قدرت در دست پارلمان است ونقش احزاب و رقابت برا ی به دست اوردن دولت انهم با برنامه سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای مردم تجلی پیدا مینماید .چهار سال مردم امور کشور را به یک حزب واگذار میکنند و هر زمان هم که بخواهند نظر خود را تغییر میدهندو قدرت را به حزب دیگری واگذار مینمایند .اگر ما بخواهیم به ایرانی ازاد و اباد برسیم نقش ازادی احزاب و مطبوعات از نکات مهم در سکولار دموکراسی است .به اعتقاد من تا زمانی که احزاب کلاسیک، با برنامه و مانیفست بوجود نیایند پیشرفتی حاصل نخواهد شد .

من خودم شخصا به حکومت پارلمانی اعتقاد دارم و از همه مهمتر، محتوای ان حکومت مهم است که تعریف ان ارائه شد.اما سکولار دموکراسی دشمنانی هم دارد و کسانی هم در لباس سکولار دموکراسی مانع این کار هستند و هر چند گاهی هم کنفرانس هایی میگذارند .باید اذعان داشت که جنایات این حکومت بر کسی پوشیده نیست و همه ما بر ان واقف هستیم .اما برخی میگویند که ما سکولار و دموکرات هستیم، اما بایستی با اصلاح طلبان درون حکومت برای تضعیف ولایت فقیه و حکومت اسلامی هم پیمان شد.

به اعتقاد من این اشتباه تاکتیکی، تا اکنون ثمره ایی نداشته است و فقط به عمر این حکومت در اشکال مختلف انجامیده است .ما وقتی میگوییم سکولار و دموکرات هستیم، یعنی خواستار نفی حکومتی هستیم که قانون اساسی ان بر اساس شریعت دینی است و اصلاح شدنی نیست و نه سکولار است و نه دموکرات میباشد ، پس چگونه میتوان با انها وارد مذاکره شد و مردم را فریب داد.وقتی از این افراد می پرسید که کجای این قوانین باید اصلاح شود که مردم به ازادی و دموکراسی برسند، هیچ پاسخی ندارند.کسانی که برای امدن روحانی خود را بسیج کرده بودند ، چرا امروز در مقابل کابینه ایشان که امنیتی است و امثال پورمحمدی وزیردادگستری میشود سکوت می نمایند و به نقض اشکار حقوق بشر اعتراض نمی کنند .

پس در نتیجه ما نیروهای سکولار و دموکرات خط قرمزی داریم و ان این است که باید جلوی افرادی که با هر شیوه به دنبال ترمیم همین حکومت هستند، ایستادگی نمود .وقتی ما اعتقاد به سکولارو دموکراسی داریم و میخواهیم الترناتیو این حکومت باشیم ، نمی توانیم اصلاح طلبان حکومتی را در این صف جا بده ایم .نباید فریب جوسازی برخی از انان را خورد.اما ما راه هم برکسی نمی بندیم .کسانی که میخواهند به خانواده سکولار و دموکرات ها بپیوندند باید به این نکته اذعان نمایند که ما خواستار رفتن کل این حکومت هستیم و پرونده انها مشکلی نداشته باشد و در قتل و چپاول مردم سهیم نبوده باشند ، وگرنه غیر از این خود این حکومت وجود دارد و نیازی ندارد که ما بگوییم سکولار دموکرات هستیم.

در پایان باید این مطلب را اضافه نمایم که تنها راه ، اتحاد جریانی است که علاوه بر سکولاردموکراسی خواستار رفتن این حکومت هم می باشد، وگرنه چیزی عوض نمی شود .باید مراقب بود نگذاریم، این گفتمان توسط کسانی که از داخل ایران خط میگیرند این مبحث را به انحراف بکشند .اتفاقا حکومت اسلامی با این همه هزینه هایی که داشت، دو نکته را برجسته نمود .اول اینکه ، دین و مذهب باید شخصی باشد و وقتی وارد حکومت میشود، چقدر میتواند خطرناک باشد .

دوم ماهیت ملا و دین عملا برای مردم مشخص شد .شاید اگر ما تا صد سال دیگر هم میخواستیم این موضوع را برای مردم مشخص کنیم ، که دوای درد یک حکومت مذهبی سکولار دموکراسی است باز کم بود، اما این حکومت در همین سی و چهار سال همه چیز را برای مردم با عملکردش مشخص نمود.شاید نسل ما هم ، تا حدود زیادی ضرر و خسارت دید، اما اگاهی ما زیاد شد و شاید این هزینه برای ما لازم بود، چرا که دموکراسی یک پروسه و هزینه بردار است .امیدوارم در این بحران های حساس ، مردم ایران با هوشیاری بدانند که چه می خواهند و هدف ها را مشخص نمایند .در اخر ویدئو یی منتشر مینمایم که سخنران ان فرهنگ قاسمی است و به همین دسته بندی ها در جمهوری خواهان اشاره دارد و حتی در این سخنرانی اسم ، امثال امیرحسین گنج بخش را می اورد که با اطرافیان خاتمی در ارتباط بوده است .به امید ایرانی یکپارچه، ازاد ، سکولار دموکرات و بی تبعیض با رعایت حقوق شهروندی همه ایرانیان .

این هم ویدئو سخنرانی فرهنگ قاسمی که من برای ایشان احترام قائل هستم .

{youtube width=”600″ height=”400″}vpeJ5WDNw30{/youtube}

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.