jebheh melli 01

شصت سال پس از کودتا

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

jebheh melli 01

jebheh melli 01جـبـهه مـلی ایـران

اکنون که شصت سال از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ سپری شده و ما بر بلندای برج زمان ایستاده و به گذشته ای که زیر پای ماست نظر می افکنیم، خیلی بهتر از پیش و روشن تر از قبل میتوانیم به عمق فاجعه کودتای۲۸ مرداد و اثرات منفی و مخربی که آن کودتا بر میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه و حتی بر صلح و امنیت جهانی برجای گذاشته پی ببریم.

امروزکه ده ها جلد کتاب خاطرات عوامل اجرائی کودتا و هزاران مقاله از طرف پژوهشگران تاریخ و سیاست مداران و جامعه شناسان منتشر گردیده و صدها برگ اسناد محرمانه سی ساله مربوط به کودتا از سوی سازمان های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا افشا گردیده و اسرار آن از پرده بیرون افتاده است، معلوم گردیده که چه توطئه خائنانه ای علیه منافع و حاکمیت ملی ایران و استقلال و آزادی این کشور صورت گرفته است. امروز عذر خواهی رسمی خانم مادلین آلبرایت و زیرخارجه اسبق آمریکا از ملت ایران به جهت دخالت آن کشور در کودتای ۲۸ مرداد به استحضار مردم جهان رسیده است. پیش از کودتا در ایران دولت ملی دکتر محمد مصدق طی مبارزه ای دشوار و نفس گیر، دست دولت استعمارگر انگلیس را که سال ها منابع نفت این کشور را به ثمن بخس به یغما میبرد و چون دولتی پنهان تمام شئون این مملکت را زیر سلطه خود داشت از این کشور کوتاه کرد و راه غارت ثروت های ملی و دخالت های سیاسی انگلیس را مسدود نمود. دولت ملی با رعایت قانون و احترام به حقوق ملت ، آزادی های اساسی مردم مانند آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی انتخابات را در معرض دید همگان قرارداد. دولت ملی با اتخاذ سیاست های اقتصادی خردمندانه، توانست تنها دوران دو سال و چهارماهه ای را درطول یک قرن اخیر به منصه ظهور برساند که بیلان اقتصادی این کشور حتی بدون فروش نفت مثبت گردیده است. دولت ملی با ملی کردن شیلات، حقوق ملت ایران را از اتحاد جماهیرشوروی بازستاند. آن دولت با اجرای برنامه هائی مانند تاسیس سازمان تامین اجتماعی، لوله کشی آب تهران، ساختن مدارس متعدد ازمحل اختصاص پنج درصد از عواید شهرداری ها برای رفع نیازهای آموزشی و ده ها اقدام مفید دیگر گام های بلندی در راه اعتلا و شکوفائی این مرز و بوم برداشت. آن دولت درستکار و پاک دامن نشان داد که برای عظمت ایران و سعادت و رفاه ملت ایران می اندیشد و قدم برمیدارد. در آن دوران ایران به شکل الگوئی از کشوری دارای استقلال واقعی و دموکراسی حقیقی و صاحب حاکمیت ملی درآمده بود که تمام کشورهای منطقه و حتی تمام کشورهای جهان سوم در سراسر دنیا بدان چشم دوخته بودند. و این همان چیزی بود که برای غارتگران جهانی قابل تحمل نبود و حتی برای سوسیال امپریالیسم شوروی نیز نمونه ای نامطلوب بود و آن را در مقابل اهداف و شعارهای انترناسیونالیستی خود تلقی میکرد و لذا همگی مصمم شدند تا این ویترین آزادی واستقلال وپیشرفت را در هم بشکنند.

سرهنگ وودهاوس کارمند بلندپایه اینتلجنت سرویس انگلیس مامور طراحی نقشه کودتا گردید. سناریوی عملیات «چکمه» توسط او تنظیم گردیده و به آمریکا برده شد. برادران دالس که یکی در راس سازمان «سیا» و دیگری وزیر امورخارجه بود، آن را تصویب کردند و سپس ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بر آن مهر تایید نهاده و اجرای آن را دستور داد. کرمیت روزولت رئیس شعبه خاورمیانه ای سیا به فرماندهی عملیات برگزیده شد. ژنرال شوارتسکف در اروپا با اشرف پهلوی خواهرشاه ملاقات نموده و او را مخفیانه روانه ایران کرد که شاه را دقیقا در جریان برنامه ها قراردهد. چمدان های دلار برای تامین مالی کودتا و اجیر کردن مزدوران به طرف ایران سرازیر شد. پادشاه کشور دست اتحاد در دست عوامل سیا و اینتلجنت سرویس گذاشت و گوش به رادیو بی بی سی سپرد تا رمز شروع عملیات را در نیمه شب از آن رادیو بشنود و اطمینان خاطر پیدا نماید. سایر عوامل داخلی انگلیس و آمریکا مانند برادران رشیدیان، برخی نظامیان وطن فروش مثل فضل الله زاهدی، نعمت الله نصیری و تیمور بختیار با نیروهائی که تحت امر داشتند، چاقوکشان حرفه ای به سرکردگی عناصری چون طیب حاج رضائی، حسین رمضان یخی و دار و دسته شعبان جعفری همراه فواحش فسادخانه معروف تهران، بعضی روحانیون درباری مثل آیت الله بهبهانی، برخی از خائنینی که قبلا خود را همسو با نهضت ملی نشان داده بودند مانند مظفربقائی و آیت الله کاشانی، مجموعه ای بودند که در این کودتای ننگین نقش ایفا نمودند. کودتا مسیر توسعه سیاسی و پیشرفت اقتصادی و کرامت انسانی را در این مرز و بوم بست و سرکوب و اختناق را آغاز کرد. رهبر نهضت ملی را برای همه عمر به زندان افکند. کودتاچیان نفت ملی شده ایران را در همان ماه های اول پس از کودتا به کنسرسیومی که انگلیس و آمریکا هر یک چهل درصد از سهام و چند کشور اروپائی هم جمعا بیست درصد از سهام آن را داشتند پیش کش نمودند و اهداف اصلی و دست آوردهای نهضت ملی را برباد دادند. آیا به جزکودتای ۲۸مرداد و ۲۵سال حکومت دیکتاتوری و فاسد و ضدملی پس از آن که تمام آزادی ها و حقوق اساسی ملت ایران را زیرپا گذاشته بود چه عاملی میتوانست زمینه ساز و مسبب انقلاب سال ۵۷ بشود؟. علی التحقیق انقلاب بهمن ۵۷ عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای تاسف بار ۲۸ مرداد ۳۲ بود، انقلابی که با اهدافی چون نیل به استقلال و آزادی و عدالت و برچیدن بساط دیکتاتوری صورت گرفت. اما هزاران دریغ و افسوس که حاکمیت برآمده از انقلاب اهداف انقلاب را به دست فراموشی سپرد و راه انحصارطلبی و عدم رعایت آزادی ها و حقوق انسانی ملت ایران را در پیش گرفت که نتیجه آن امروز به صورت بحران سیاست خارجی و تنگناهای گوناگون داخلی مانند فسادهای مالی باورنکردنی،گرانی و تورم طاقت فرسا، فقر و بیکاری، فحشاء و اعتیاد و بیماری های اجتماعی دیگرآن چنان گریبان ملت ایران راگرفته است، که بازماندگان رژیم برخاسته از کودتای ۲۸مرداد خود را تطهیرشده تصورمیکنند. ولی از چشم هر انسان ژرف نگر و از منظر تجزیه و تحلیل جامعه شناختی، ریشه مصائب بزرگی که امروزملت ایران بدانها مبتلاست باید در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و عمل کرد ۲۵ ساله رژیم برآمده از آن کودتا جستجو شود. اگر امروز جامعه جهانی نگران مناقشات خونبار کشورهای منطقه حساس خاورمیانه است و تروریسم کور منطقه و جهان را مورد تهدید قرار داده است به قدر یقین یکی ازعلل مهم آن، کودتای۲۸ مرداد در ایران و براندازی حکومت ملی و مبتنی بر دموکراسی و استقلال در این کشوراست کشوری که الگوی دموکراسی برای تمام کشورهای منطقه بود و میتوانست مردم سالاری خود را به تمام منطقه سرایت دهد.تا ازبروز معضلات خطیر فعلی پیشگیری گردد.

جبهه ملی ایران کودتای ننگین و بیگانه ساخته ۲۸ مرداد ۳۲ و عوامل داخلی خائن برپا کننده آن را محکوم میکند و آن کودتای شوم را سرآغاز مفاسد و مشکلات ایران و منطقه میداند و اعتقاد دارد که برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر تنها راه حل برای مسائل ومشکلات تمام کشورهای خاورمیانه و حفظ صلح و امنیت جهان میباشد.

تـهران – جـبـهه مـلی ایـران

۲۷مردادماه ۱۳۹۲

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.