jedari hassan 01

رژیمی آزادیکش! انتخاباتی فرمایشی!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

jedari hassan 01

jedari hassan 01حسن جداری

روز انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری، نزدیک تر میشود. انتخاباتی تقلبی که بدون اغراق، در شمار قلابی ترین انتخابات در سرتاسر جهان، محسوب میگردد. رژیم کشتارو جنایت، با هزار ترفند، مذبوحانه میکوشد توده ها را به شرکت در مضحکه انتخاباتی ترغیب کرده و از این طریق در افکار بین المللی برای موجودیت ننگین خود، کسب آبرو کند. نیروهای سیا سی سازشکار نیز، به این کارزار رسوای انتخاباتی رژیم، یاری رسانده و شرکت در این نمایش چندش آور تکراری را با اقامه دلایل پوچ و واهی، بسود آزادی و دموکراسی در ایران ارزیابی میکنند!

از یادمان نرفته که چهار سال پیش، در همین روزها، دقیقا همین نیروهای سازشکار، با هزار دوز و کلک مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و رای دادن به بخشی از همین رژیم آزادیکش فرا خوانده و این رای دادن را اقدامی به سود استقرار آزادی و دموکراسی در کشور،ارزیابی میکردند! در عین حال، گروه هائی از اهالی که از دست خلافکاریها و سرکوبگریهای رژیم و وضع وخیم اقتصادی به ستوه آمده بودند، تحت تاثیر تلقینات زیانبار نیروهای سیاسی سازشکار و صحنه سازیها و نمایشات انتخاباتی رژیم ، به این امید که اگر موسوی یا کروبی بجای کاندیداهای مورد توجه خامنه ای انتخاب گردند، اندک بهبودی در وضع معیشتی اکثریت عظیم اهالی کشور بوجود خواهد آمد و احیانا دریچه ای هم به سوی آزادیهای دموکراتیک در کشور استبداد زده گشوده خواهد شد، در انتخابات قلابی، شرکت کردند.اما واقعیت های تلخ و میلیونها رای تقلبی که به صندوق های رای به نام احمدی نژاد ریخته شد، بار دیگر به روشنی نشان داد که تا رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در ایران حاکم است،برگزاری انتخابات آزاد در این کشور، بهیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و در بین کاندیدا هائی که همه دست چین رژیم می باشند تنها کاندیدای مورد نظر ولی فقیه، برنده اعلام خواهد شد!

نتایج انتخابات تقلبی، همچنان به روشن ترین وجهی فریبکاری های نیروهای سیاسی سازشکار را که با تبلیغات دروغین، توده ها را به شرکت در مضحکه انتخابات ترغیب و تشویق کرده بودند، به ثبوت رسانید. تقلب در انتخابات این بار چنان آشکار و رسوا کننده بود که در بین تمام انتخابات فرمایشی که در سی و چهار سال گذشته در ایران برگزار شده،انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ از همه قلابی تر و مفتضح تر بود! از یادمان نرفته که در فردای این انتخابات ننگین، توده های محروم و زحمتکش، آکنده از خشم و کینه علیه رژیم خودکامه، تقلب در امر انتخابات را بهانه قرار داده و یکپارچه همچون موج خروشانی به حرکت در آمدند.خیزش خودجوش ده ها هزارانسان ستمدیده و مبارزی که فریاد خشم خود را علیه رژیم خودکامه،در خیابانهای تهران و شهرستانها طنین انداز ساخته بودند، لرزه بر اندام خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم انداخت.در تهران، در نتیجه حملات وحشیانه نیروهای سرکوبگر و لباس شخصی ها به توده های بپاخاسته ، ده ها تن کشته شده و انبوه عظیمی روانه زندانها و شکنجه گاه ها شدند.

اینک، دوباره نمایش مضحکه انتخابات ریاست جمهوری به روی صحنه در آمده است. باز رسانه های وابسته به رژیم،کارزار بی رونقی برای تشویق مردم جهت شرکت در انتخابات قلابی، براه انداخته و نیروهای سیاسی سازشکار نیز با نهایت پر روئی از مردم تحت ستم که در طول ۳۴ سال سلطه استبدادی رژیم جمهوری اسلامی، چیزی جز ترور و اختناق و فساد و ارتشا و بیکاری و فقر و فلاکت از این رژیم قرون وسطائی ندیده اند، میخواهند بار دیگر بخت خود را بیازمایند و در انتخابات رسوای ریاست جمهوری رژیم، شرکت کنند! واقعیت این است که تا زمانی که حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی به عمر ننگین خود ادامه میدهد در همان زمان که با کشتار و اعدام و شکنجه به کوچگ ترین فریادهای حق طلبانه توده ها پاسخ میدهد، در موارد مختلف، انتخاباتی فرمایشی نیز بر گزار خواهد کرد تا از این طریق، سلطه جنایت کارانه خود را به مثابه حکومتی که به اصول و مبادی آزادیهای دموکراتیک و رعایت حقوق بشر اعتقاد دارد، به جهانیان نشان دهد.در این امر نیز نمیتوان کوچک ترین تردیدی داشت که تا رژیمهائی نظیر رژیم جمهوری اسلامی وجود دارند که با تمام نیرو از منافع سرمایه داری دفاع میکنند، همواره عناصر و نیروهای سیاسی سازشکاری وجود خواهند داشت که در دفاع از منافع طبقاتی خود، همواره در زمینه جنبه های “مثبت” شرکت در انتخابات عمیقا گندیده رژیم، سر و صدا راه انداخته و توده های ستمدیده را به شرکت در مضحکه انتخابات، دعوت خواهند کرد. ممکن است برخی ها این سوآل را مطرح کنند که چرا این همه افراد تحصیل کرده و دکتر و پروفسور و مهندس و خارج دیده، توده های مردم را به شرکت در انتخاباتی فرا میخوانند که در فرمایشی بودن آن، کوچک ترین شک و تردیدی وجود ندارد؟ باید در پاسخ به این سوآل، اظهار داشت که در بین روشنفکران و تحصیل کرده های مرفه، همانهائی که آنها را صمد بهرنگی، معلم توده ها، چوخ بختیار می نامید، عناصر سازشکار و خائن به منافع توده های زحمتکش، فراوان پیدا میشوند. آنها دشمن سرسخت تحولات رادیکال اجتماعی بوده و بقای رژیم های سرکوبگر سرمایه داری از قبیل رژیم جمهوری اسلامی را برای منافع طبقاتی خود، مثبت و ضروری، ارزیابی میکنند. فراموش نکنیم که در بین لابی ها و مزدوران رژیم در خارج از کشور، دکتر ها و پروفسورهاو آکادمیسین ها و استادان دانشگاه، کم نیستند!

آخرین خبرها در زمینه کاندیدا های انتخاباتی، حکایت از این میکند که شورای نگهبان، – که همه اعضای آن را آخوندها تشکیل میدهند- رفسنجانی کاندید اصلاح طلبان و رئیس مجمع مصلحت نظام و رحیم مشائی کاندیدای شخص احمدی نژاد را رد صلاحیت کرده است! این امر، نشان میدهد که به مرور زمان، تضاد و کشمکش بین جناح های رژیم که همه ماهیتی ارتجاعی دارند، ابعاد بس گسترده تری پیدا کرده است. این خود، طبیعته به ضعف و ناتوانی هرچه بیشتر رژیم و نزدیک تر شدن روز سرنگونی سلطه جابرانه اش، یاری میرساند. از میان بیش از ۶۰۰ “کاندیدا”، شورای نگهبان تنها صلاحیت۸ تن از عناصر کاملا مورد اعتماد رژیم و ولی فقیه را تائید صلاحیت کرده و رای دهندگان نیز باید یکی از این ۸ تن برگزیده خامنه ای را برای ریاست جمهوری، انتخاب کنند! این را میگویند دموکراسی از نوع اسلام ناب محمدی! اگر این بار نیز برخی از اهالی، اشتباه چهار سال پیش را تکرار کرده و به یکی از این مزدوران شناخته شده رژِیم رای بدهند، در حقیقت امر به بقای عمر رژِیم ضد مردمی جنایت پیشه ای رای خواهند داد که در غارتگری و کشتار و عوام فریبی، در دنیا کمتر رژیمی به پای آن میرسد.

همه این ۸ کاندیدای دولتی برای انتخابات ریاست جمهوری، در طول سال ها در تمام جنایات رژیم، دست داشته ودر خیانت به منافع توده ها بارها امتحان داده اند. از این ۸ کاندیدای دست چین شده رژیم، هر کدام به سمت ریاست جمهوری “انتخاب ” شود، هدفی جز حفظ سلطه ننگین رژیم و در زنجیر نگه داشتن کارگران ودیگر توده های محروم و زحمتکش، دنبال نخواهد کرد. شرکت در انتخابات قلابی و رای دادن به هر یک از این دشمنان بی امان آزادی و دموکراسی،معنائی جز مهر تصدیق نهادن برموجودیت پوشالی رژیم آدمکش و غارتگر، نخواهد داشت.

هر کدام از این مهره های رژیم در “انتخابات” روز ۲۴ خرداد امسال، برنده اعلام گردد، کوچکترین بهبودی در وضع معیشتی توده های زحمتکش به وجود نیامده و در کشور استبداد زده و دربند، دریچه ای به سوی آزادی و دموکراسی و رعایت حقوق انسانی، باز نخواهد شد. تا زمانیکه اساس و پایه حکومت را استبداد عنان گسیخته و اصول دین و شریعت و قوانین پوسیده هزار و چهارصد سال پیش، تشکیل میدهد و آخوند دغلکاری به نام ولی فقیه با قدرتی بیش از قدرت مستبدترین شاهان، در راس حکومت قرار دارد، هر کدام از مهره های ارتجاعی دست چین شده رژیم در “انتخابات” ریاست جمهوری برنده شود، کاری جز اطاعت ازولی فقیه و پیشبرد مقاصد شوم رژیم، نخواهد داشت. تنها راه برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران و تامین منافع کارگران و توده های محروم و زحمتکش، همانا سرنگونی انقلابی تمامیت رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی بدست زحمتکشان میباشد.

در شرایط حساس در تاریخ کشورکه رژیم جمهوری اسلامی در چنگ بحرانهای لاینحل اقتصادی و سیاسی، دست و پا میزند، درشرایطی که هر روز بر دامنه نارضایتی توده های زحمتکش افزوده گردیده و وضع معیشتی آنها وخیمتر و غیر قابل تحملتر میشود، در اوضاع و احوالی که تشدید مبارزات ضد رژیمی توده ها تضاد و کشمکش بین جناح های رژیم را هرچه بیشتر ساخته است، در شرایطی که زمینه برای سرنگونی رژیم ارتجاعی بدست توده های محروم و بپا خاسته فراهم تر میگردد ، نیروهای ترقی خواه و انقلابی وظیفه دارند انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرده و تبلیغ تحریم انتخابات قلابی را با تشدید مبارزه در جهت سرنگونی سلطه جابرانه رژیم کشتار و جنایت، توام سازند.

در خارج از کشور، از امروز تا روز رای گیری، نیروهای سیاسی مبارز و انقلابی، موظفند دست به فعالیت ها و تظاهرات متحد افشاگرانه ضد رژیمی زده و افکار بین المللی را از ماهیت جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی و فرمایشی بودن انتخاباتی که این رژیم استبدادی و قرون وسطائی برگزار میکند، هرچه بیشتر آگاه سازند.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.