تلویزیون رنگین کمان

نشست هشتاد و نهم انجمن گفتگو و دموکراسی – ۱

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

vahabi 01
https://rangin-kaman.net/?p=10781

لینک کوتاه

vahabi 01

 

سخنرانی آقای مهرداد وهابی در نشست هشتاد و نهم انجمن گفتگو و دموکراسی

بررسی تحلیلی مناسبات اقتصاد سیاسی در ایران امروز

نخستین بار، اصطلاح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) به کار رفت و سپس مورد بحث متفکران کلاسیک اقتصاد نظیرآدام اسمیت و دیوید ریکاردو و در گام بعد سوژه ی مهم نظرگاه های کارل مارکس و کینز و در دوره های اخیر ، موریس داب و ارنست مندل برای نقد مناسبات سرمایه داری قرار گرفت.

اقتصاد سیاسی تحلیل فنی اقتصاد مدرن برای توجه کردن به اهمیت « سیاست‌ » در اقتصاد است . در واقع اقتصاد سیاسی مقوله ای است که با علم اقتصاد در بستر مناسیات اجتماعی و به طور اندامواره و سیستمیک مواجه می شود و کلیت آن را در حوزه ی نهاد های اجتماعی ( و نه صرفا مدل های ریاضی و کمی ) واکاوی می کند . در این نظرگاه ، « سیاست » جز فشرده ی « روابط اقتصادی » نمی تواند باشد .

بررسی مناسبات معاصر ایران با استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی موضوع نشست هشتاد و نهم انجمن گفتگو و دموکراسی پاریس قرار گرفته است و می کوشیم طی آن از دو زاویه ی مختلف به این حوزه نظر داشته باشیم .

در ابتدا ، دکتر مهرداد وهابی ، پروفسور اقتصاد در دانشگاه پاریس ۸ ، سخنرانی اش را با عنوان زیر ایفاد خواهد نمود :
بررسی اقتصاد سیاسی « قدرت انهدامی »
سخنران بعدی ، دکتر مهرداد عمادی ، اقتصاد دان مقیم بریتانیا خواهد بود . عنوان سخنرانی دوم عبارت است از :
ارزیابی تغییر ساختاری اقتصاد ایران از رویکرد « تولید محور» به « بازرگانی» ، در دهه ی اخیر

{youtube width=”640″ height=”390″}tHeKoCDJfQI{/youtube}

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما