پشتیبانی از نسرین ستوده

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

هموطن گرامی

وسیلۀ دیگری پیش آمده تا هرکداممان بتوانیم به سهم خود، هر چقدر هم به ظاهر کوچک،مخالفت خود را با زندانی و شکنجه کردن دگراندیشان ابراز داریم و به یاری زندانیان سیاسی بشتابیم و از جمله به این شکل هم در برپائی و پویائی مردمسالاری و لائیسیته در ایران نقشی، هر چقدر هم به ظاهر کوچک، ایفا کنیم. 

لطفا با پخش و انتشار بیانیه زیر به همراه لینک امضا در سایت‌ها و پخش آن توسط ای‌میل و در اکسیونهای مختلف و ارسال آن به سازمان‌ها و شبکه‌های گوناگون  حقوق بشری و.. (هر گونه ابتکار خودجوش دیگری) در همبستگی جهانی برای نجات نسرین ستوده و تحقق خواسته‌اش مشارکت کنیم.

 علی صدارت 

این بیانیه تا کنون به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی، سوئدی  ترجمه شده است.

روز دوشنبه نخستین فهرست امضاها منتشرمی شود. در دفاع از نسرین ستوده، برای نجات جان او و تامین خواسته او وارد عمل شویدنسرین ستوده: چرا بچه ی ۱۲ سالۀ ما را به خاطر مادر مجازات می کنید؟

“چرا بچه‌ی ۱۲ ساله ی ما را به خاطر مادر مجازات می کنید!!؟” این گفته نسرین ستوده، حقوق دان ومدافع حقوق بشر، مدافع حقوق کودکان، فعال حقوق زنان است. او که تا زمان بازداشت وکالت کودکان محکوم به اعدام و همچنین بیش از ۴۰ فعال مدنی و سیاسی را برعهده داشت، خود در پی صدور حکمی سیاسی و ناعادلانه به ۶ سال زندان محکوم شد. نسرین ستوده از شهریور ۱۳۸۹ در زندان اوین بسر می برد، اجازه مرخصی نداشته و بیش از چهارماه از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم بوده است. فشار بر خانواده نسرین با ممنوع الخروج کردن دختر ۱۲ ساله او شدت یافت . نسرین ستوده از ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۱ دراعتراض به ممنوع الخروجی دختر ۱۲ ساله اش مهراوه دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. خواسته او نه تنها انسانی که کاملا قانونی است: “چرا بچه ی ۱۲ ساله ی ما را به خاطر مادر مجازات می کنید!!؟” این پرسش قانونی و بدیهی را جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ گذاشته است. هم نسبت به پرسش حقوقی یک وکیل مدافع حقوق بشر سکوت اختیار کرده است. هم حقوق یک زندانی و حقوق یک مادر زندانی را که جانش را تنها وسیله اعتراض اش قرار داده، نادیده گرفته است. نسرین از هشتم آذر ماه ۱۳۹۱ ، وارد چهل دومین روز اعتصاب غذا شده است، وضع جسمی اش به مرحله ی خطرناک رسیده و به بهداری منتقل شده است.همسر نسرین ستوده در آخرین دیدار با همسرش اعلام کرد: «احساس خطر مجبورم به هشدار می کند. مسئولین قوه ی قضاییه میتوانند همه چیز را انکار کنند اما واقعیت همیشه مثل آوار بر سر کسانی که خود را به بیراهه میزنند آوار می شود.» نسرین ستوده در پرسش کوتاه خود، نقض حقوق زندانی، زنان و مادران زندانی در ایران را آشکار می کند. ما امضا کنندگان این نامه ضمن حمایت از خواسته قانونی و بدیهی نسرین ستوده از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که درخواست نسرین را با رفع مجازات از دختر پاسخ دهد و به مجازات فرزندان به خاطر ایستادگی مادرانشان پایان دهد. جان نسرین ستوده در خطر است. وضع جسمی نسرین ستوده از چهل و دومین روز اعتصاب غذا، به مرحله ی خطرناکی رسیده است. ما ضمن اعلام نگرانی از وضعیت او هشدار می دهیم: جمهوری اسلامی ایران مسئول هرگونه آسیب جسمی و روحی به نسرین ستوده است و باید برای نجات جان نسرین و تامین خواسته او اقدام کند. ما از همه سازمان ها و نهادهای حقوق بشری، فمینیستی، کودکان و فعالان و جنبش های اجتماعی در سراسر جهان درخواست حمایت می کنیم. صدای اعتراض خود را به جمهوری اسلامی ایران به مثابه ناقض حقوق بشر در ایران برسانید. 

Farsi

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJqR0NlaHpNd05Kb2FOVUhQeV9FWFE6MQ#gid=0
 English:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9LYTlGcDBPelp3WTUteDUyYzZ2UVE6MQ#gid=0 

In Defense of Nasrin Sotoudeh: Take Action to Save Her Life and Ensure that Her Demands are MetNasrin Stoutdeh: Why Are You Punishing our Twelve Year Old Daughter, because of the Actions of her Mother? Why do you punish our 12 year old child because of the actions of her mother?!! These are the words of Nasrin Sotoudeh, lawyer, human rights activist, child rights activist and women’s rights defender. Sotudeh who until her arrest was representing minors on death row and over 40 civil and political activists, has been unjustly sentenced to serve 6 years in prison. Nasrin Sotudeh has been in Evin prison since September 4, 2010, has not been allowed to take furlough and has been denied in person visitation with her family for over 4 months. The pressure on Nasrin’s family was intensified through an order to ban her 12 year old daughter from travel. Nasrin Sotoudeh has been on unlimited hunger strike since October 17, 2012, in protest of the travel ban imposed on her daughter Mehraveh. Her demand is not only just, but it is legal as well. She asks: “why are you punishing our 12 year old child because of her mother?” This simple and basic question has been left unanswered by the authorities of Islamic Republic of Iran. In their failure to respond they have chosen to be silent in the face of the question of a human rights lawyer. They have also failed to acknowledge the rights of a prisoner, an imprisoned mother for that matter, who has used the only means available to her, her body and her health, as a vehicle for protest. Nasrin entered her 42nd day of hunger strike on November 27, 2012, her physical health has reached a critical state and she has been transferred to the prison’s infirmary. After their last visit, Reza Khandan, Nasrin Sotoudeh’s husband, had the following to say: “A sense of alarm has left me no other choice but to warn everyone. The officials at the Judiciary can deny everything, but the truth always prevails and crashes upon those who claim ignorance.” In her simple question, Nasrin Sotoudeh unveils the truth behind the violation of rights of prisoners, especially women and mothers in Iran. We the signatories of this letter, while expressing our support for the legal and most basic demands of Nasrin Sotoudeh, urge the Islamic Republic of Iran to respond positively to the demands of Nasrin Sotoudeh, by lifting the travel ban imposed on her daughter. We further urge the IRI to end the practice of punishing children because of the resistance and actions of their mothers. Nasrin Sotoudeh’s life is in danger. Her physical health on the 42nd day of her hunger strike has reached a critical stage. While expressing our concern for the situation of Nasrin, we warn that the authorities of the Islamic Republic of Iran are responsible for the physical well-being of Nasrin; we hold them accountable for any physical and emotional damage to Nasrin and urge them to move quickly and immediately to ensure her health and wellbeing and to meet her demands. We ask all human rights organizations, feminist organizations, children’s organizations and all social movements across the globe to support us, by voicing your objection to the continued violation of human rights in the Islamic Republic of Iran.

 

German

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFWekRxWVFzLUMzYjZfN0FUTkNKTWc6MQ#gid=0  Appell für Nasrin Sotoudeh Wieso muss die 12 jährige Tochter für die Handlungen der Mutter bestraft werden?

“Wieso bestraft ihr meine Tochter für die Taten ihrer Mutter?”, fragt Nasrin Sotoudeh, Anwältin, Menschrechtsverteidigerin und Frauenaktivisten, die zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde und bis zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung mehr als 40 politische Aktivisten und zum Tode verurtueilte Minderjährige verteidigt hat. Nasrin Sotudeh ist seit dem 4. September 2010 im Gefängnis von Evin in Teheran. Die Behörden haben ihr stets die Erlaubnis verweigert das Gefängnis zu verlassen und seit vier Monaten erhalten die Verwandten auch keine Besuchserlaubnis mehr. Der Druck auf ihre Familie ist stärker geworden und der Tochter Mehraveh wurde die Ausreise verwehrt. Aus Protest hat Nasrin Sotoudeh am 17. Oktober 2012 einen Hungerstreik begonnen. Ihre Frage ist berechtigt: “Wieso bestraft ihr die Tochter anstelle der Mutter?” Die einfache Frage ist bisher unbeantwortet geblieben. Die Iranische Regierung bleibt stumm und gleichzeitig werden Nasrin ihre Rechte vorenthalten. Da bleibt der Körper das einzige Mittel zum Protest. Der 27. November 2012 war der 42. Tag ihres Hungerstreiks. Ihr gesundheitlicher Zustand ist sehr kritisch geworden und sie musste in die Krankenabteilung gebracht werden. Nach dem letzten Besuch hat ihr Mann, Reza Khandan, seinem Angstgefühl Ausdruck verliehen: “Die Gerichtsbehörde wird alles leugnen, aber die Wahrheit wird ans Licht kommen”. Mit einer einfachen Frage zeigt Nasrin Sotoudeh eine Verletzung der Rechte der Gefangen, und insbesondere der Frauen und Mütter im Iran, auf. Wir UnterzeichnerInnen dieses Briefes unterstützen die Forderungen von Nasrin Sotoudeh, fordern die islamische Republik Iran auf, der Frau und Mutter zu antworten und davon abzusehen, die Kinder wegen des Widerstandkampfes der Mütter zu bestrafen. Nasrin Sotoudeh ist in Lebensgefahr. Wir bringen unsere große Besorgnis zum Ausdruck und halten die islamische Republik Iran für ihren physischen und psychischen Zustand verantwortlich. Wir ersuchen alle Organisationen, die sich für die Menschenrechte, die Frauenrechte und/oder die Kinderrechte einsetzen, sowie alle sozialen Bewegungen auf der ganzen Welt auf, uns zu unterstützen und die ständigen Menschenrechtsverletzungen im Iran zu beklagen

 

Swedish

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdqdVpIbDNLSWlTYmFyMS1zQUx3LWc6MQ#gid=0  Agera omgående! Försvara Nasrin Sotoudeh, stöd hennes krav och rädda hennes liv!

” Varför straffar ni mitt 12 åriga barn?” Denna fråga ställs av den fängslade iranska kvinnorättsaktivisten och människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh. Till dess att hon greps i september 2010 var Sotoudeh försvarsadvokat åt barn som dömts till avrättning samt 40 politiska aktivister och aktörer i civilsamhället. Sotoudeh blev själv dömd efter politiska repressalier, till sex års fängelse på grund av falska anklagelser. Sedan fängslandet har hon vägrats permission och de senaste fyra månaderna har hon inte fått träffa sina barn personligen, utan endast kabinbesök tillåts. För att sätta press på Sotoudeh har trycket mot hennes make och barn successivt ökats tills parets 12-åriga flicka nyligen fick utreseförbud. På grund av trakasserierna och i synnerhet i protest mot beslutet att hindra dottern från att resa utomlands, inledde Sotoudeh en hungerstrejk den 17 oktober 2012. Hon protesterar och ifrågasätter: ”Varför ni straffar vår dotter Mehraveh för hennes mors aktioner?”. Iranska regimen vägrar bemöta denna helt legitima och enkla fråga. Med detta ignorerar regimen en advokats lagliga anmärkning och vägrar erkänna en fängslad moders rättigheter. Nu protesterar hon med en oåterkallelig hungerstrejk och sitt liv som insats. Sotoudeh har idag, den 28 november, inlett den 42:a dagen på sin oåterkalleliga hungerstrejk. Hennes hälsotillstånd är alarmerande och hon har återigen förflyttats till fängelsets vårdavdelning. Hennes make har efter det senaste korta besöket sagt: ”Jag måste varna för att hennes liv är i fara. Justitieministeriets ansvariga väljer att förneka allt men sanningen kommer som bekant att besegra och ruinera dem som förneka den.” Nasrin Sotoudehs krav är helt i enlighet med landets skrivna lagar. Med sitt ifrågasättande avslöjar hon brotten mot de fängslade kvinnors och mödrars rättigheter i Iran. Vi signerande stödjer advokaten Nasrin Sotoudehs lagliga och mest grundläggande krav och kräver härmed att den iranska regimen lyfter hennes dotters utreseförbud och upphör att straffa ett barn för sin moders motstånd. Nasrin Sotoudehs liv är I fara. Hennes hälsotillstånd efter 42 dagars hungerstrejk har nått en kritisk tidpunkt. Vi vill visa vår oro och understryker vikten av att den iranska regimen ställs till svars för varje form av fysisk och psykologisk skada som Sotoudeh utsätts för. Vi kräver att regimen i Iran agerar omgående och ger efter för hennes krav. Vi uppmanar människorättsorganisationer, kvinnorättsgrupper, barnrättsorganisationer, feminister och civilsamhällets aktörer I hela världen att stödja våra krav och rädda den fängslade människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh liv. Protestera mot iranska regimens brott mot de mänskliga rättigheterna 

 

Arabic

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJpTUhnSEV5OEZ5ZGJYajRBX3FZdVE6MQ#gid=0  

دفاعاً عن نسرین سوتوده: أتخذوا خطوه لإنقاذ حیاتها و التأکید على ان مطالبها ستتحقق.

نسرین سوتوده: لماذا تعاقبون طفلتنا ذات الأثنا عشر عاماً بسبب أفعال أمها؟ لماذا تعاقبون طفلتنا ذات الأثنا عشر عاماً بسبب أفعال أمّها؟!! هکذا تحدّثت نسرین سوتوده المحامیه و ناشطه حقوق الأنسان و حقوق الأطفال و ناشطه الدفاع عن حقوق المرأه. سوتوده التی حتى تم أعتقالها کانت المحامی الممثل للأطفال تحت سن الرشد الذین یواجهون أحکام بالأعدام و أکثر من 40 ناشط مدنی و سیاسی. حُکم علیها ظلماً بستِّ سنواتٍ فی السجن. نسرین سوتوده الآن فی سجن أیفین منذ 4 سبتمبر 2010, لم یُسمح لها بأخذ إذن أو حتى استقبال زیاره من عائلتها لأکثر من 4 شهور. الضغط زاد على عائلتها عندما منعت ابنتها ذات الأثنا عشر عاماً من السفر. نسرین سوتوده بدأت أضرابها عن الطعام منذ 17 أکتوبر 2012 أعتراضاً على منع أبنتها من السفر. ما تطلبه هو حقها الذی یکفله العدل و أیضاً القانون. تتسائل نسرین ” لماذا تعاقبون طفلتنا ذات الأثنا عشر عاماً بسبب أفعال أمّها؟” هذا السؤال المنطقی و البسیط لم تجد له أجابه من السلطات الأیرانیه. فشلت السلطات فی الرد و ترکت السؤال بدون أجابه فی مواجهه محامیه حقوق الأنسان. فشلت السلطات أیضاً فی الأعتراف بحقوق سجینه… بل سجینه و أم قامت بأستخدام الوسیله الوحیده المتوفره لدیها للأعتراض, الا و هی جسدها و صحتها. نسرین دخلت یومها الثانی و أربعون من الأضراب عن الطعام فی 27 نوفمبر 2012, صحتها تدهورت و وصلت الى مرحله متردّیه و دخلت مستشفى السجن. بعد زیارتهم الأخیره, زوجها ریزا خندان قال الآتی “احساسی بالقلق لم یعطنی خیار آخر غیر ان أحذّر الجمیع, ربما ینکرمسؤولی القضاء مسؤولیتهم لکن الحقیقه لابد ان تظهر و تواجه هؤلاء الذین یتظاهرون بعدم المعرفه.” من خلال سؤالها البسیط, نسرین سوتوده کشفت حقیقه أنتهاک حقوق السجناء خاصهً حقوق النساء و الأمهات فی أیران. نحن الموقعین أدناه, نوجه دعمنا لمطالب نسرین سوتوده الأساسیه و نطلب من جمهوریه أیران الأسلامیه أن تقوم بالرد بالإیجاب على مطالبها. برفع حظر السفر عن أبنتها. نحن أیضاً نحث جمهوریه ایران الأسلامیه على التوقف عن عقاب الأطفال بسبب معارضه و أفعال أمهاتهم. حیاه نسرین سوتوده فی خطر. حالتها الصحیه فی الیوم الثانی و أربعین من أضرابها عن الطعام وصلت لمرحله حرجه. بسبب قلقنا عن وضع نسرین, نحن نحذّر السلطات الأیرانیه لکونهم مسؤولین عن حاله نسرین الجسدیه و الصحیّه. فهم فی نظرنا مسؤولون عن أی ضرر جسدی أو نفسی قد یقع على نسرین و نحثّهم للتحرک سریعاً و حالاً لتأمین حاله نسرین الصحیه و الأستجابه لمطالبها.

 

Italian

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1mdl9CZk5pWHVKcFRrRFdJWkgtNnc6MQ#gid=0  
In difesa di Nasrin Sotoudeh: per salvare la sua vita e farle ottenere ciò che chiede

Perché sua figlia di 12 anni deve essere punita per le azioni della madre? “Perché punite nostra figlia dodicenne a causa delle azioni di sua madre!?” Sono le parole di Nasrin Sotoudeh, avvocato, difensore e attivista dei diritti umani, diritti dei minori e diritti delle donne. Illecitamente condannata a sei anni di reclusione, al momento dell’arresto difendeva alcuni minori condannati alla pena capitale e oltre 40 attivisti civili e politici. Nasrin Sotudeh è rinchiusa nella prigione di Evin dal 4 settembre 2010; non ha mai avuto il permesso di uscire e da quattro mesi le sono stati negati anche gli incontri con i familiari. La pressione sulla sua famiglia si è intensificata con il divieto di espatrio nei confronti della figlia, Mehraveh. In segno di protesta per tale divieto dal 17 ottobre 2012 Nasrin Sotoudeh sta conducendo uno sciopero della fame ad oltranza. La sua richiesta è umanamente comprensibile e legittima: “Perché state punendo nostra figlia al posto di sua madre?” Questa giusta e semplice domanda rivolta alla Repubblica islamica d’Iran rimane, fino ad oggi, senza risposta. Il governo iraniano sceglie il silenzio di fronte all’interrogativo di un avvocato, negandole allo stesso tempo i diritti di prigioniera e di madre che sta usando la propria vita come unico mezzo a disposizione per protestare. Il 27 Novembre 2012 Nasrin è al suo 42° giorno di sciopero della fame. Le sue condizioni di salute sono talmente critiche da farla trasferire nell’infermeria del carcere. Dopo l’ultima visita Reza Khandan, suo marito, ha comunicato: “Ho una sensazione di pericolo. I responsabili del potere giudiziario negano tutto, ma la verità bussa alla porta di coloro che la smentiscono”. Con la sua semplice domanda, Nasrin Sotoudeh fa luce su una verità che si nasconde dietro la violazione dei diritti dei detenuti, in particolare delle donne e delle madri in Iran. Noi, firmatari di questa lettera, esprimendo il nostro sostegno per le giuste e fondamentali richieste di Nasrin Sotoudeh, chiediamo alla Repubblica islamica d’Iran di rispondere alla donna e alla madre Nasrin e di non punire i figli a causa della battaglia di resistenza delle madri. La vita di Nasrin Sotoudeh è in pericolo. Manifestiamo la nostra preoccupazione per le sue condizioni di salute e indichiamo le autorità della Repubblica islamica d’Iran quali responsabili della sua salute fisica e psichica. Chiediamo a tutte le organizzazioni per i diritti umani, delle donne, dell’infanzia e a tutti i movimenti sociali di tutto il mondo, di sostenerci, manifestando la loro opposizione alla continua violazione dei diritti umani nella Repubblica islamica d’Iran.

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.