mehrasa 01

رابطه انتخابات امریکا با سقوط حکومت آخوندی!!

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

mehrasa 01

mehrasa 01محمد علی مهرآسا

انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدِ امریکا پس از حدود یک سال تلاش هر دو حزب برای پیروزی، سرانجام روز سه شنبه ۶ ماه نوامبر به انجام رسید و پایان یافت.

همچنان که بسیاری از دنبال کنندگان اوضاع سیاسی و از آن جمله نگارنده اطمینان داشت، آقای باراک اوباما از حزب دموکرات این بار نیز رأی کافی را از آن خود کرد و دو باره به ریاست جمهوری ایالات متحد برگزیده شد.

آقای «میت رامنی» شکست خورده نیز، بر حسب قاعده دموکراسی، در کمپین خودش بر روی صحنه آمد و ضمن اعلام قبول شکست، گفت: «به رقیب تلفن کردم و پیروزی اش را شادباش گفتم» این همان چیزی است که فرهنگ و تمدن دموکرات منشانه نامدارد؛ و جزئی از قواعد احترام به رأی و نظر مردم است.

اما در ایران ما، با آنکه بیش از هفت سال از کنار رفتن خاتمی می گذرد و با وجودی که این فقیه عمامه سیاه ۲۲ میلیون رأی در سبد انتخاباتی داشت و کاری خلاف عرف و قاعده ی حکومت فقیهان و رژیم اسلامی در آن ۸ سال انجام نداده بود؛ و همواره با مماشات و قبول خفت خود را مطیع رهبر جلوه می داد، مخالفان او که ذوبشدگان در ولایت نام داشتند، هنوز او را لعن و نفرین می کنند. نیز دو نفر از نامزدان انتخابات ریاست دولت دهم که خود را مغبون در آن گزینش می دانند و به درست انجام شدن انتخابات سال ۱۳۸۸ ایراد داشتند، از آن زمان تاکنون در زندان خانگی به سر می برند و از زندگی عادی محروم شده اند. زشت بودن استبداد و زیبا و با طراوت بودن آزادی در همین نوع کارکردها و برخوردها مشخص می شود.

در این نوشتار هدف من ایراد از اوضاع حکومت در ایران نیست زیرا عیان، نیاز به بیان ندارد. منظور من توقعات هموطنان و نتیجه گیری های بی مبنا و نابخردانه ای است که از انتخابات ایالات متحد دارند و ذهنیّت و اندیشه ی خویش را به مطالب و مباحثی گرفتار می کنند که انسان نمی داند باید بخندند و یا برای چنین طرز اندیشه ای بگرید؟

انتخابات امریکا را هموطنان درون کشور نیز دنبال کرده و تا لحظات آخر پیگیر ماجرا بوده اند. روزنامه و سایتهای اینترنتی نیز همین روند را رفته اند و غیر از نتیجه ی گزینش، سخنرانی های پایانی از هر دو نامزد را ترجمه کرده و به چاپ سپرده و در اختیار خوانندگان قرارداده اند. خوانندگان سایتها نیز کامنتهائی در زیر نوشتار سایت، نوشته و اظهار نظر کرده اند. هموطنان بیرون از ایران نیز از اظهار دیدگاه و بحث و نقد نسبت به این گزینش کوتاه نیامده و هرچه که در ضمیرشان می جوشیده است بازگو کرده اند.

آنچه سبب شگفتی می شود نحوه برخورد اکثریّت نزدیک به اتفاق این هموطنان با انتخاباتی است که ملتی عادت کرده به دموکراسی در کشور خود انجام داده است. این هممیهنان، انگار تصورشان این است که مردمان ایالات متحدِ امریکا هیچ نگرانی و اندیشه ی مثبت یا منفی بجز حکومت فقیهان ایران در مغز خویش نمی پرورند و اگر به پای صندوق رأی می روند هدف نخستین و غائی شان باید گزینش کسی باشد که نجات مردم ایران از دست حکومت جور و ستم آخوندی را در برنامه دارد.

یکی نوشته است:«…اگر رامنی انتخاب می شد، احتمال برانداختن آخوندها بیشتر بود…» دیگر با دوری از ادب نوشته است:« سگ زرد برادر شغال است» یکی هم اظهار لحیه فرموده: «هیچ یک از این دو نفر در فکر ملت ایران نیست…» و سخنانی از همین ردیف که نشان می دهد این عزیزان پس از ۳۴ سال هنوز منتظرند دولت ایالات متحد امریکا به مانند واقعه ی مرداد ماه ۱۳۳۲ در ایران کودتائی راه اندازد و حکومت فقیهان را براندازد و ما را به خواسته ی نامقبولمان برساند.

پرسش مهم و اصلی این است که: اگر حکومت کنونی ایران، برای جهان و به ویژه امریکا از نظر اقتصاد و امنیّت مشکلی ایجاد نکند و از خیر و شر بمب اتمی درگذرد و از غنی سازی اورانیوم صرفنظر کند؛ و بخواهد با دولت ایالات متحد به روال معمول برخورد داشته باشد، امریکا چه انگیزه ای برای سقوط این رژیم خواهد داشت.

شما چرا توقع دارید که کشوری دیگر سرنوشت ما را رقم زده و برایمان حکومت دموکراسی ایجاد کند. مگر دموکراسی موجود کنونی ی ایالات متحد را در حدود دو سده و نیم پیش نیروهائی دیگر به این ملت هدیه کرده اند؟ مگر دموکراسی فرانسه و آلمان و هند و ژاپن را دیگران در آن کشورها ریخته اند؟ مگر در روی کره ی زمین تنها حکومت آخوندی ایران استبدادی است و دیگر کشورها همه از فیض آزادی و دموکراسی برخوردارند و مشکل جهان تنها استبداد ایران است؟

شکی نیست که دولت و مردمان هر کشوری نخست به منافع خود می اندیشند و برای اعتلای میهن خویش درتلاشند و نیروی خود را در راه پیشرفت سرزمین خویش به کار می گیرند. البته در مورد کشورهای مقتدر و یگانه ی کره زمین اندکی موضوع توفیر دارد و این قدرتمندان اگر وقت و فرصت ایجاب کرد، ممکن است نسبت به مردمانی که تحت ستم و کشتارند احساس ترحم کنند و از نظر انسانی یاری رسانشان باشند. مشکل این است اگر چنین تصمیمی هم از سوی یکی از نیروهای جهانی گرفته شود، باید «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» همه در کار باشند تا آن تصمیم جامه ی عمل به تن کند. هم اکنون در کشور سوریه، بشار اسد ملت خود را از زمین و هوا درو می کند؛ ولی روسیه و چین بر خلاف نظر امریکا و اروپا، با پشتیبانی از بشار اسد هر نوع کمک به مخالفان را غیر ممکن کرده اند.

فرض کنیم مانند موضوع عراق در زمان بوش پسر، سازمان ملل نیز رأی به حمله نظامی دهد، دقت زیادی لازم نیست تا نتیجه ی کار پیش بینی شود. آیا پس از آن همه کشتار و آن همه هزینه، عراق کنونی دارای یک رژیم دموکراسی است؛ یا به یک کشور تجزیه شده و دیکتاتور نوین تبدیل شده است؟ فراموش نکنیم هر حمله ای الزاماً متضمن تولید دموکراسی نیست. حمله نظامی به افغانستان چه باری از روی دوش مردم ستمدیده و بی نوای آن دیار برداشته است؟

ما چشم به گزینش رئیس دولت کشور امریکا دوخته ایم که برای ما در ایران آزادی و دموکراسی ارمغان آورد. این در حال و هوائی است که همه بجز آقای میرفطروس در ظاهر ادعا داریم نباید به ایران حمله ی نظامی شود! در همان حال با تحریم اقتصادی کنونی که کمر رژیم را دوتا کرده است نیز، مخالفت می ورزیم و معتقدیم این تحریمها بیشتر به زیان مردم است تا دولت. پس چه باید کرد و خواهان چه گونه واکنشی از سوی ابرقدرتها هستیم…؟

چنین وضع و حالتی، نوعی آشفته حالی و پریشان افکاری و گونه ای با خواسته ی خویش بیگانه بودن است. نه جنگ می خواهیم – که اندیشه ای زیباست و جنگ نفرت انگیز است- و نه به تحریم اقتصادی و مالی رضایت داریم. پس طالب چه هستیم؛ و چرا وجود فرد رئیس جمهوری و نوع گزینش امریکا را به آرزوهای محال خود پیوند می زنیم؟

ایالات متحد امریکا با ایران رابطه ندارد؛ بریتانیا نیز مدتی است سفارتش را تعطیل و قطع رابطه کرده است؛ دولت کانادا نیز روابط با ایران را معلق کرده و سفارتش را بسته است. کشورهای اروپائی نیز تحریم ایران را در دستور کار دارند و حکومت اسلامی را در تنگنا نهاده اند. به گمان من بیشتر از این مبارزه در یک زمینه ی صلح طلبانه ممکن نیست!

پس از هر جهت که بنگریم به این نتیجه می رسیم که اکنون نوبت ملت ایران است که باید به پاخیزد و با حکومت بستیزد. اما بدبختانه مردم در شمار اکثریّت، در عین عدم رضایت از اوضاع، به هر خفتی راضی اند؛ و دولت با اهدای حقوق ماهانه ۴۵ هزار تومان به هر نفر در زیر نام رایانه، ملت را خریده و عوام را در چنگ گرفته است. اکنون ملت ایران از خاص و عام حقوق بگیر دولت اند. پس لاجرم باید مطیع و منقاد باشند. وگرنه می بایست ناخوشنودی خود را نشان می دادند و به سان مردم سوریه به میدان آمده و به چنان مبارزه ای رو می آوردند…

قشر خواص هموطن نیز اهل خیزش و تظاهرات نیستند. من وقتی آقای علی نصیریان بازیگر مشهور تئاتر و سینما را در حوزه رأیگیری مجلس مسخره اسلامی می بینم که انگشت رنگ شده و شناسنامه مهر خورده خویش را به دوربین نشان می دهد و با تبسم ملیح به ریش ما می خندد؛ و یا دختران آرایش کرده و بی حجاب اسلامی را می بینم که عکس بزرگ خامنه ای را بالای سر گرفته اند، یقین خواهم کرد که ابله تر از احمدی نژاد نیز می تواند بر سر کار آید و قادر به نگهداشت این الیگارشی باشد.

از سوی دیگر به روشنی می بینیم و در می یابیم که مخالفان درون ایران چشم امید و انتظار را به اپوزیسیون برون مرز دوخته اند که بایاری کشورهای قدرتمند گیتی، شر حکومت را از سرشان کوتاه کنند؛ و ما مخالفان برون مرز نیز منتظر قیام مردم درون کشوریم!… هیهات که هر دو طرف در اشتباهیم و به بیراهه می رویم. چون هر دو شیوه نا ممکن می نماید.

میزان اعتقاد و علاقه مردم هموطن نسبت به مذهب شیعه و دوازده امام نیز از جمله عواملی است که ضمانتی برای بقای حکومت آخوندی محسوب می شود. به یاد داشته باشیم که هر سال چند میلیون نفر به زیارت گورهائی می روند که تصور می کنند جسد امام و امامزاده ای در آن نهاده شده است… اداره اوقاف حکومت آخوندی اعلام کرد که گور بیش از یازده هزار امامزاده را در سطح کشور به ثبت رسانده است. میزان پولی که زوار ابله درون ضریح ها می ریزند در سال به چند میلیاد دلار می رسد. سالی چند میلیون ایرانی برای زیارت کربلا و نجف و دیگر امامان به عراق و سوریه می روند؛ و بسیارانی از آنان نیز طعمه ی توطئه و ترور می شوند.

هم اکنون بیش از یک میلیون ایرانی در انتظار نوبت سفر حج، و دیعه را نیز پرداخته است.

به این ترتیب فزون بر ماهانه ی ۴۵هزارتومانی برای هر فرد، قید مذهب نیز اکثریّت را در چنگک و چنبره فقیهان اسیر کرده و آقای خامنه ای با اطمینان به مقام خود و بقای حکومتش مرتب نعره مستانه می زند.

درپایان لازم است این نکته را یادآور شوم که ضمیر آگاه و نا آگاه هموطنان مخالف حکومت در درون ایران، ما بیرونیان را به دو جهت ملامت می کنند:

۱- اینکه اقدام و اعمال در جهت خواسته و آرزویشان یعنی فشار به قدرتهای جهانی برای براندازی را از یاد برده و رنج آنان را فراموش کرده ایم؛ که اصولاً امیدی ناروا است.

۲- اینکه مرتب در رادیو و تلویزیونهای آنچنانی مان فریاد بر می داریم که بیرون بریزید؛ و چرا علیه حکومت قیام نمی کنید. و برنامه عقاب ایران را برایشان می سازیم.

بی شبهه آنان در مقابل این توصیه ها اگر کینه ما را به دل نگیرند، دستکم خواهند گفت:

جان و مال خود را نجات داده و به ساحل امن رفته اید و از دور به ما غرق شدگان نحوه ی شناکردن و مبارزه با امواج را نشان می دهید؟ا این حاکمیّت آنچه برایش بی اهمیّت است همانا جان آدمی است؛ و برای بقایش از کشته پشته خواهد ساخت. نمونه اش همین چند روز پیش وبلاگ نویسی به نام«ستار بهشتی» را درمدت یک هفته از روز دستگیری، زیر شکنجه کشتند و وقیحانه از خانواده اش خواستند تنها قبرش را آماده کرده و نشان مأموران زندان اوین بدهند؛ آنها خود جسد شسته و کفن کرده را در گور خریداری شده دفن خواهند کرد. چنین وقاحتی غیر از مبتلایان به دین اسلام و متولیان آن دین، از هیچ کس و هیچ نهاد دیگری ساخته نیست.

 

کالیفرنیا دکتر محمد علی مهرآسا ۹/۱۱/۲۰۱۲

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.