کشتار کولبران کرد را متوقف کنید

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

نظام و ایدئولوژی ویرانگر، در اشاعەی خشونت؛ مقدسات کهن و مدرنِ خود را تئوریزە کرده و آنرا در راستای بقای خود مشروعیت می بخشد. هر اندازە خشونت بورزی بە همان مقدار بقا خواهی یافت و این البتە همان مسیر خود ویرانگری نیز هست.

 متاسفانە مامورین مرزی جمهوری اسلامی از همان روزهایِ آغازینِ تسلط، بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود در زندگیِ مرز نشینان ایران از هیچ خشونتی علیه آنها فروگذار نکردەاند. بی گمان این رفتارهای ضدانسانی و کشتار مردم بی دفاع کە در مخیله‌ى تاریخی آنها، محلی برای فهم و هضم مرز وجود ندارد، بسیار دردآورتر است.

 دادوستد برخی کالاهای مصرفی از این سو و آن سوی مرز، در شرایط نابسامان معیشتى مردم، با گلوله‌هاى سربى داغ پاسخ دادە شدە است. در همە این دوران بە ویژە در سالیان اخیر آمارها، حکایت از کشتە شدن صدها کولبر و کاسبکار مرزنشین، در مرزهای کردستان ایران دارند. در جایی کە تمامی بنادر و مرزهای رسمی در انحصار باندها و محافل سیاسی و سپاهی قرار دارد، کشتار سیستماتیک و سبعانەی کولبران و کاسب کاران کرد به بهانه قاچاق، یکی دیگر از مصادیق بارز دهن کجی بە شان وکرامت انسانی و بی ارزش بودن جان بشر در نظام جمهوری اسلامی است.

 سالیان سال است کە این مرز نشینان کولبر کشتە میشوند و صدایشان بە جایی نمی رسد. از سویی صدها نفر قربانی میادین مین می شوند و از دیگر سو با شلیک بی محابای مرزداران جمهوری اسلامی به قتل می رسند. بە ندرت دیدە شدە است کە محافل حقوق بشری و روشنفکری منطقەای و جهانی بە ‌حمایت از این قربانیان برخاسته و ‌نسبت بە ضد انسانی بودن این روند، مراجع بین المللی را آگاه سازند.

 ما امضا کنندگان این بیانیە ضمن اعلام همدردی با قربانیان این فجایع، مراتب اعتراض و انزجار خود را بە گوش مسئولین بلندپایەی جمهوری اسلامی رساندە و ضمن محکوم کردن این سیاست خشونت ورزانه و ضدبشری از آنان می خواهیم تا فورا این کشتارها را متوقف سازند.

 ما امضا کنندگان این بیانیە از تمامی مدافعان و سازمانهای حقوق بشری و دیگر نهادهاى بین المللی می خواهیم تا در این خصوص نسبت بە بازخواست مسئولان جمهوری اسلامی اقدام نمودە و در محکومیت و توقف این روند، تلاشهای انسان دوستانەی خود را شدت و عملی سازند.

اسامی به ترتیب حروف الفبا

 

ابراهیم جهانگیری- فعال سیاسی، کانادا

ابراهیم حمیدی- فعال مدنی

ابراهیم زیوەیی- فعال سیاسی- اربیل، کردستان

احسان حقیقی نژاد- شاعر و نویسندە، ایران

احمد باطبی

احمد شیربیگی

آراس جواد- روزنامەنگار

اردشیر زارع زاده

ارسلان یار احمدی- فعال سیاسی

آرش اعلم

آریا حسینی- فعال دانشجویی

آزاد روراست

‌آزاد مستوفی – روزنامەنگار

آسو پیروتی

آسو خبات- شاعیر و فعال سیاسی

آسو صالح

اصغر کیانی- فعال سیاسی، هلند

اکبر امینی ارمکی

اکبر لکستانی

آگری بالکی- فعال سیاسی- نروژ

امید پورمحمد علی

امید رضا اختری

امیر بابکری

امیر صحتی

امیر کلهر- فعال دانشجویی

انور عباسی

آیت روحانی- فعال سیاسی

آیدا سعادت- فعال حقوق زنان

ایوب شهابی راد- فعال سیاسی

بابک اجلالی- فعال حقوق بشر

بارزان ناصرى -فنلاند

بختیار عزیزی- فعال سیاسی

بها ابراهیمی- فعال سیاسی- بلژیک

بهداد بردبار

بهرام مرادی- فعال مدنی

بهروز جاوید طهرانی

بهروز عادل

بهزاد خوشحالی- نویسندە

بهزاد مهرانی- فعال سیاسی

بهمن توتونچی- روزنامەنگار

بهناز مهرانی- روانشناس

بئا تبان

بیژن حکمت

پریسا کاکائی

پژمان اکبرزادە- روزنامەنگار

پولا نانوازادە

تروسکە صادقی- شاعر و مترجم

توران ناظمی

جانى دیلان- روزنامه نگار أمریکا

 

جعفر قدیم خانی

جمال نجاری- روزنامەنگار، فرانسە

جمشید بابایی

جمشید بهرامی- نویسندە و کارگردان نمایش، آلمان

جهانگیر حاتمی-آلمان

 

جهانگیر عبداللهی- فعال حقوق بشر، آلمان

جوامێر مارابی- روزنامەنگار

چیا عزیزی- فعال سیاسی

حاتم منبرى- سوئد

حامد ابراهیم نژاد

حامد مایلی- سوئد

حسن شجاعی

حسن طالبی

حسن نایب هاشم- مدافع حقوق بشر

حسین بهروز

حمید حمیدی

حمید ساعدی- هنرمند

حمیدە یوسفی

خالد چالاکی

خالد درودی- سوئد

خالد عثمانی

خلیل حواری نسب- آلمان

دارا رستمی- فعال سیاسی- دانمارک

داریوش مجلسی- هلند

داوود نادری فرد- هلند

درویش رنجبر- دیپلمات پیشین ایران

دلشاد خوشناو- روزنامەنگار

دیاکو مرادی

راضیە (پری) نشاط

رحمان جوانمردی

رحمان کرماشانی- فعال سیاسی

رسول سلطانی- روزنامەنگار

رسول گوهری- هنرمند، اربیل کردستان

رضا امید

رضا جعفریان

رضا قاضی نوری- فعال سیاسی

رکسانا مصباح

رویا عراقی- معاون آقای کاظمینی بروجردی

زاگروس اندازیاری- سوئد

زاهد حنبلی

ژاکلین هوبرت

ژانت عبداللهی

ژیوار رسولی- روزنامەنگار

سارو خسروی

ساسان امجدی – روزنامه نگار

سپیدە پورآقایی- فعال مدنی

ستار رحمانی- فعال سیاسی

سجاد شاهمرادی

سحر دیناروند

سحر رضازادە

سعید ساعدی- فعال سیاسی

سعید سنندجی

سلام  اسماعیل پور- فعال سیاسی

سلیمان چوکلى- نروژ

سوران دانشور- روزنامەنگار، کردستان

سورکیو زەکی- عضو جامعەی حقوق بشر کرد در سوئد

سورنا هاشمی

سوسن محمدخانی غیاثوند- خبرنگار، فرانسە

سولماز ایکدر- روزنامەنگار

سیاووش جلیلی

سید احمد موسوی

سید اکبر روحانی

سید عماد هاشمی

سیدضیا خلیلی نیا

سیروان عصمت

سیماکو رشیدی

سیمین سانیگا

شابان خلیل

شادی امین – پژوهشگر و فعال حقوق همجنس گرایان

شادی صدر

شبنم موسوی- استاد دانشگاه، امریکا

شلیر باپیری- روزنامەنگار و فعال حقوق بشر

شهلا دباغی

شهلا رشیدى- سوئد

شورش شاواز- روزنامەنگار و فعال سیاسی

شیرکو جهانی- روزنامەنگار، سوئد

شیوا نوجو

صابر کاکەحسن- کوردستان

صلاح عباسى- سوئد

طارق کاریزی- روزنامەنگار

طاهر پوردل- بریتانیا

عارف نادری

عامر گلی- روزنامەنگار- کردستان

عبداللە ویسی- آلمان

عبدالواحید خندەرەش- فعال سیاسی، نیوزلند

عثمان کرمی- دانشجو، کردستان عراق

علی ایلامی-فعال سیاسی
صابر رحمانپور- فعال مدنی
داودآزادفر-روزنامەنگار
ابراهیم مرادپور-فعال سیاسی-نروژ
جلال خسروی-فعال سیاسی -هلند
قاسم ابراهیمی-فعال سیاسی
هوشنگ رحیمی-فعال سیاسی
ملکە علم هولی-فعال مدنی
رضا منوچهری-روزنامەنگاروفعال سیاسی
توران زندی- فعال مدنی

علی پیشرو

علی چمن گلی

علی عجمی

علی کلائی

علی مهرابی- شاعر و فعال سیاسی

عمار گلی- روزنامەنگار، کردستان

غلام فاتحی – هنرمند

غلام فاتحی-هنرمند
فردوس یوسفشاهی-فعال مدنی-آمریکا
امین عبدی-فعال سیاسی-دانمارک
آرش زمانی-فعال سیاسی-فرانسە
جلال خلخالی-فعال سیاسی

فاریا بارلاس

فتح اللە کیاییها

فرشید محمدی

فرهاد اکبری- روزنامەنگار

فرهاد عونی- نویسندە

فریبا داوودی مهاجر

فریدون کاویان

فواد فتاحى- نروژ

فوئاد عباسی- روزنامەنگار

کاردو آریان

کاروخ باوەجانی- دانشجو، نروژ

کامران افرازە- فعال سیاسی، آلمان

کانون دموکراسی آذربایجان

کاوە جوانمرد- روزنامەنگار

کاوە حسن پور

کاوە روژهلات- فعال سیاسی

کاوە سور- فعال سیاسی، کانادا

کاوە شیرزاد- فعال مدنی

کاوە کرمانشاهی

کتایون شیبانی

کتی شیبانی

کژال حاجی عباسی

کژال محمدی- فعال سیاسی

کسرای کیهان- فعال سیاسی، اتریش

کمال محمدی- فعال سیاسی- آلمان

کوروش صحتی

کیوان فروزان

لقمان قربانی

لقمان کریمی- فعال سیاسی

لیلا حسینیان

مارال شریف پور

مازیار حسینی

ماندانا حبیب زادە- فعال سیاسی

مجید الیاسی

مجید تمجیدی- فعال سیاسی

محسن قزلجی

محمد احمدپور، سوئد

محمد اسماعیل نژاد

محمد رستم زادە

محمد رضا روشنی

محمد شریفی- نویسندە و روزنامەنگار، کردستان

محمود جعفری

محمود شریفی- روزنامەنگار

مریم افشاری- فعال سیاسی

مریم حکمت شعار- فعال حقوق بشر

مریم خزایی- فعال سیاسی

مریم روزبهانی

مریم فتحى- فعال سیاسى اسثانیا

مسعود فتحی، شاعر و روزنامەنگار

مسعود مناف- روزنامەنگار، سوئد

مصطفی خسروی- فعال سیاسی

منصور فرجی- هنرمند

منصورە فتحی

مهدی بیات

مهدی عربشاهی- دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت

مهدی نوذر- فعال سیاسی

موسی کرماشانی- فعال سیاسی

میترا آریان- فعال حقوق زنان

میثم رودکی

میدیا بایزیدپور- فعال سیاسی

میرو ایزدی

نارین محمدی-روزنامەنگار

ناهید موکرى- فعال حقوق زنان

ناوەندی پێشەوا- بۆ لێکۆڵینەوە و توێژینەوە

نیشتمان حسینی

نیما بازاللهی

هادی حق شناس

هادی صوفی زادە- فعال سیاسی، نروژ

هالە سلحشور- وبلاگنویس

هاوار بازیان- روزنامەنگار، سوئد

هریر رسولی

هژار عزیزی- فعال سیاسی

هژیر شریفی- فعال حقوق بشر

هلمند اربابی- کوشای فرهنگی سیاسی، سوئد

هومن سعیدی

وحید حبیب پناه

وحید کمالی- فعال سیاسی

ویکتوریا آزاد- فعال سیاسی

یاسر گولی- روزنامەنگار، کردستان

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.